Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„RISK“. Herní plán Chemické hrátky 2000 50004000 5000 30001000 VII.A, VIII.A 100040003000 2000 Názvosloví 20004000 1000 5000 4000 VI.A 2000 V.A 100030005000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„RISK“. Herní plán Chemické hrátky 2000 50004000 5000 30001000 VII.A, VIII.A 100040003000 2000 Názvosloví 20004000 1000 5000 4000 VI.A 2000 V.A 100030005000."— Transkript prezentace:

1 „RISK“

2 Herní plán Chemické hrátky 2000 50004000 5000 30001000 VII.A, VIII.A 100040003000 2000 Názvosloví 20004000 1000 5000 4000 VI.A 2000 V.A 100030005000 3000 2000300010004000 1000 5000 40002000 IV.A 3000

3 Chemické hrátky Prémie Prémie Najděte ve skrývačce název jedné alotropické modifikace jednoho prvku Najděte ve skrývačce název jedné alotropické modifikace jednoho prvku KAMARÁD RADÍ KAMARÁDOVI, VEM SI LÉK JMÉNEM VIAGRA, FIT BUDEŠ HNED KAMARÁD RADÍ KAMARÁDOVI, VEM SI LÉK JMÉNEM VIAGRA, FIT BUDEŠ HNED Grafit Grafit

4 Chemické hrátky 1000 1000 Najděte v sousloví ukrytý (nemusí být pouze ve směru čtení) triviální název jedné sloučeniny hojně využívaný při výrobě skla, v papírenském průmyslu, atd. Najděte v sousloví ukrytý (nemusí být pouze ve směru čtení) triviální název jedné sloučeniny hojně využívaný při výrobě skla, v papírenském průmyslu, atd. POD ŠATNÍKEM POD ŠATNÍKEM  Potaš = uhličitan draselný

5 Chemické hrátky 2000 2000 Udělějte slovní přesmyk a získáte minerál Udělějte slovní přesmyk a získáte minerál ŘEKNEM ŘEKNEM Křemen Křemen

6 Chemické hrátky 3000 3000 Podle následujících indicií poznejte triviální název anorganické sloučeniny: - v bezvodém stavu bílý prášek - odtraňujeme s ní trvalou tvrdost vody - používá při výrobě skla i papíru - uhličitan sodný Soda Soda

7 Chemické hrátky 4000 4000 Ve větě najdi chemickou částici Ve větě najdi chemickou částici už jsem sehnal konečně dárek pro Tondu k narozeninám už jsem sehnal konečně dárek pro Tondu k narozeninám

8 Chemické hrátky 5000 5000

9 Chemické hrátky

10 Názvosloví Prémie Prémie Narodil se 20. prosince 1890 v Praze v Čechách v Rakousko-Uhersku na území dnešní České republiky. Zemřel 27. března 1967 v Praze v Československu na území dnešní České republiky. Byl vynálezce polarografie, otec elektroanalytické chemie, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1959 (za objev polarografie). Jeho přínos k elektroanalytické chemii byl velmi významný. Narodil se 20. prosince 1890 v Praze v Čechách v Rakousko-Uhersku na území dnešní České republiky. Zemřel 27. března 1967 v Praze v Československu na území dnešní České republiky. Byl vynálezce polarografie, otec elektroanalytické chemie, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1959 (za objev polarografie). Jeho přínos k elektroanalytické chemii byl velmi významný. Jaroslav Heyrovský Jaroslav Heyrovský

11 Názvosloví 1000 1000 Uveďte vzoreček: Uveďte vzoreček: kyselina tetrahydrogendivanadičná H 4 V 2 O 7 H 4 V 2 O 7

12 Názvosloví 2000 2000 Uveďte vzoreček: Uveďte vzoreček: trihydrogendifosforečnan amonný NH 4 H 3 P 2 O 7 NH 4 H 3 P 2 O 7

13 Názvosloví 3000 3000 Napište vzoreček kyseliny peroxotrihydrogenborité H 3 BO 4 H 3 BO 4

14 Názvosloví 4000 4000 Pojmenujte Bi(OH) 2 NO 3 Pojmenujte Bi(OH) 2 NO 3 dusičnan-dihydroxid bismutitý dusičnan-dihydroxid bismutitý

15 Názvosloví 5000 5000 : Napište vzoreček: trichlorid-monooxid fosforečný = chlorid fosforylu POCl 3 POCl 3

16 VII.A, VIII.A Prémie Prémie Proběhne tato chemická rovnice? Proč? Proběhne tato chemická rovnice? Proč? 2KI + Cl 2  2KCl + I 2 2KI + Cl 2  2KCl + I 2 Ano, podle pravidla: lehčí halogen vytěsní ze sloučeniny těžší halogen Ano, podle pravidla: lehčí halogen vytěsní ze sloučeniny těžší halogen

17 VII.A, VIII.A 1000 1000 Jak se nazývá toxická plynná látka světle žluté barvy, která obsahuje kyslík v oxidačním čísle +2. Jak se nazývá toxická plynná látka světle žluté barvy, která obsahuje kyslík v oxidačním čísle +2. OF 2 OF 2

18 VII.A, VIII.A 2000 2000 Jaká sloučenina se používala k výrobě výbušnin? Nyní se používá k výrobě zápalek (na hlavičce) Jaká sloučenina se používala k výrobě výbušnin? Nyní se používá k výrobě zápalek (na hlavičce) Chlorečnan draselný K ClO 3 Chlorečnan draselný K ClO 3

19 VII.A, VIII.A 3000 3000 Jak se nazývá fyzikální jev, který znamená, že např. helium dokáže vést elektrický proud bez ztrát (má neměřitelný elektrický odpor). Jak se nazývá fyzikální jev, který znamená, že např. helium dokáže vést elektrický proud bez ztrát (má neměřitelný elektrický odpor). supravodivost supravodivost

20 VII.A, VIII.A 4000 4000 Jaká sloučenina leptá sklo? Jaká sloučenina leptá sklo? HF HF

21 VII.A, VIII.A 5000 5000. Má leptavý a silně dráždivý účinek na pokožku. Prach dráždí dýchací cesty a oči. Může vyvolat astmatické záchvaty. Při náhodném požití dochází k poleptání sliznic a zažívacího traktu. Uveďte název i vzorec sloučeniny (jedná se o směs), která se používá k dezinfekci, k odmořování, jako bělící činidlo. Má leptavý a silně dráždivý účinek na pokožku. Prach dráždí dýchací cesty a oči. Může vyvolat astmatické záchvaty. Při náhodném požití dochází k poleptání sliznic a zažívacího traktu. Chlorové vápno: CaCl 2 + Ca(ClO) 2 Chlorové vápno: CaCl 2 + Ca(ClO) 2

22 VI.A Prémie Prémie Oxid siřičitý se dá připravit pražením pyritů. Jak se nazývá a jaký vzoreček má pyrit, který se nejčastěji používá? FeS 2 – disulfid železnatý, disulfid železa FeS 2 – disulfid železnatý, disulfid železa 4 FeS 2 (s) + 11 O 2 (g) → 8 SO 2 (g) + 2 Fe 2 O 3 (s)

23 VI.A 1000 1000 Co vzniká chlazením par vroucí síry? Sirný květ Sirný květ

24 VI.A 2000 2000 Jak se nazývá dýmová kys.sírová, které obsahuje zejména kys.disírovou oleum oleum

25 VI.A 3000 3000 Vyjmenujte alespoň 2 vlastnosti koncentrované kys.sírové a 2 vlastnosti zředěné kyseliny sírové, ve kterých se mezi sebou liší Vyjmenujte alespoň 2 vlastnosti koncentrované kys.sírové a 2 vlastnosti zředěné kyseliny sírové, ve kterých se mezi sebou liší koncentrovaná (98%) koncentrovaná (98%) - je silným oxidačním činidlem - je silným oxidačním činidlem - má silné dehydratační účinky zředěná - ztrácí oxidační vlastnosti a chová se jako silná kyselina - reaguje jen s méně ušlechtilými kovy

26 VI.A 4000 4000 Síra se v pevném stavu vyskytuje v několika alotropických modifikacích. Vždy se jedná o molekuly S 8. O jaké modifikace se jedná?  -S kosočtverečná  -S jednoklonná

27 VI.A 5000 5000 Jak se nazývá: - bezbarvý jedovatý plyn (páchne po zkažených vejcích) - dobře rozpustný ve vodě - bývá v sirných minerálních vodách - silné redukční účinky Sulfan Sulfan

28 V.A Prémie Prémie Vdechován působí nejprve stavy veselosti nebo hysterie, při vyšších dávkách útlum až anestetický spánek. Dlouhodobé nebo intenzivní vdechování však může vést k zástavě dýchání, nebo přílišnému útlumu srdeční činnosti, případně až k zástavě srdce, v obou případech s následkem smrti. Je to bezbarvý, nehořlavý plyn s nevýraznou, ale příjemnou vůní a nasládlou chutí. Říká se mu rajský plyn. Jak se nazývá správně? Oxid dusný N 2 O Oxid dusný N 2 O

29 V.A 1000 1000 Jaké oxidační číslo mají atomy v amoniaku? Jaké oxidační číslo mají atomy v amoniaku? Dusík –III Dusík –III Vodík +I Vodík +I

30 V.A 2000 2000 Jakou barvu má oxid dusičitý? Jakou barvu má oxid dusičitý? hnědou hnědou

31 V.A 3000 3000 Jak se nazývají bakterie, které přeměňují amoniak na dusitany či dusičnany? Jak se nazývají bakterie, které přeměňují amoniak na dusitany či dusičnany? Nitrifikační bakterie Nitrifikační bakterie

32 V.A 4000 4000 Některé kovy, např. chróm, hliník, železo apod. se rozpouštějí ve zředěné HNO 3, zatímco koncentrovaná kyselina při reakci s takovýmto kovem vytvoří na povrchu kovu ochranou vrstvu oxidu, tj. ochranné vrstvy, která zabraňuje dalšímu průběhu reakce. Jak se tento jev nazývá? Pasivace Pasivace

33 V.A 5000 5000 Jak se nazývá sloučenina tvořená směsí 1 dílu HNO 3 a 3 dílů HCl, která rozpouští i zlato? Lučavka královská Lučavka královská

34 IV.A Prémie Prémie Karbonizací neboli tepelným rozkladem organické hmoty stromů vzniká pevný zbytek, který se dnes používá jako pevné palivo pro speciální hutní výrobu nebo také při rekreační přípravě pokrmů, jak se tato látka nazývá? Dřevěné uhlí Dřevěné uhlí

35 IV.A 1000 1000  jako volný se vyskytuje ve 2 alotropických modifikacích, jakých?  Uhlík jako volný se vyskytuje ve 2 alotropických modifikacích, jakých? Grafit, diamant Grafit, diamant

36 IV.A 2000 2000 Doplňte větu: Oxid křemičitý i křemičitany jsou tvořeny z ……… ……… Tetraedrů SiO 4 Tetraedrů SiO 4

37 IV.A 3000 3000 Zlatá cihlička Zlatá cihlička

38 IV.A 4000 4000 Jak se nazývá komplex hemoglobinu s oxidem uhelnatým? Karboxyhemoglobin Karboxyhemoglobin

39 IV.A 5000 5000 Soda, vápenec a potaš náleží k takzvaným karbonátům. Který chemický výraz s počáteční hláskou U odpovídá pojmu karbonát? uhličitan uhličitan


Stáhnout ppt "„RISK“. Herní plán Chemické hrátky 2000 50004000 5000 30001000 VII.A, VIII.A 100040003000 2000 Názvosloví 20004000 1000 5000 4000 VI.A 2000 V.A 100030005000."

Podobné prezentace


Reklamy Google