Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„RISK“.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„RISK“."— Transkript prezentace:

1 „RISK“

2 Herní plán Chemické hrátky 1000 2000 3000 4000 5000 Názvosloví 1000 2000 3000 4000 5000 VII.A, VIII.A 1000 2000 3000 4000 5000 VI.A 1000 2000 3000 4000 5000 V.A 1000 2000 3000 4000 5000 IV.A 1000 2000 3000 4000 5000

3 Chemické hrátky Prémie
Najděte ve skrývačce název jedné alotropické modifikace jednoho prvku KAMARÁD RADÍ KAMARÁDOVI, VEM SI LÉK JMÉNEM VIAGRA, FIT BUDEŠ HNED Grafit

4 Chemické hrátky 1000 Najděte v sousloví ukrytý (nemusí být pouze ve směru čtení) triviální název jedné sloučeniny hojně využívaný při výrobě skla, v papírenském průmyslu, atd. POD ŠATNÍKEM Potaš = uhličitan draselný

5 Chemické hrátky 2000 Udělějte slovní přesmyk a získáte minerál ŘEKNEM
Křemen

6 Chemické hrátky 3000 Podle následujících indicií poznejte triviální název anorganické sloučeniny: - v bezvodém stavu bílý prášek - odtraňujeme s ní trvalou tvrdost vody používá při výrobě skla i papíru uhličitan sodný Soda

7 Chemické hrátky 4000 Ve větě najdi chemickou částici
už jsem sehnal konečně dárek pro Tondu k narozeninám

8 Chemické hrátky 5000

9 Chemické hrátky

10 Názvosloví Prémie Narodil se 20. prosince 1890 v Praze v Čechách v Rakousko-Uhersku na území dnešní České republiky. Zemřel 27. března 1967 v Praze v Československu na území dnešní České republiky. Byl vynálezce polarografie, otec elektroanalytické chemie, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1959 (za objev polarografie) Jeho přínos k elektroanalytické chemii byl velmi významný. Jaroslav Heyrovský balistit (jeden z prvních bezdýmných střelných prachů)

11 kyselina tetrahydrogendivanadičná
Názvosloví 1000 Uveďte vzoreček: kyselina tetrahydrogendivanadičná H4V2O7

12 trihydrogendifosforečnan amonný
Názvosloví 2000 Uveďte vzoreček: trihydrogendifosforečnan amonný NH4H3P2O7

13 Názvosloví 3000 Napište vzoreček kyseliny peroxotrihydrogenborité
H3BO4

14 Názvosloví 4000 Pojmenujte Bi(OH)2NO3 dusičnan-dihydroxid bismutitý

15 Názvosloví trichlorid-monooxid fosforečný = chlorid fosforylu 5000
Napište vzoreček: trichlorid-monooxid fosforečný = chlorid fosforylu POCl3

16 VII.A, VIII.A Prémie Proběhne tato chemická rovnice? Proč?
2KI + Cl2  2KCl + I2 Ano, podle pravidla: lehčí halogen vytěsní ze sloučeniny těžší halogen

17 VII.A, VIII.A 1000 Jak se nazývá toxická plynná látka světle žluté barvy, která obsahuje kyslík v oxidačním čísle +2. OF2

18 VII.A, VIII.A 2000 Jaká sloučenina se používala k výrobě výbušnin? Nyní se používá k výrobě zápalek (na hlavičce) Chlorečnan draselný KClO3

19 VII.A, VIII.A 3000 Jak se nazývá fyzikální jev, který znamená, že např. helium dokáže vést elektrický proud bez ztrát (má neměřitelný elektrický odpor). supravodivost

20 VII.A, VIII.A 4000 Jaká sloučenina leptá sklo? HF

21 VII.A, VIII.A 5000 Uveďte název i vzorec sloučeniny (jedná se o směs), která se používá k dezinfekci, k odmořování, jako bělící činidlo Má leptavý a silně dráždivý účinek na pokožku. Prach dráždí dýchací cesty a oči. Může vyvolat astmatické záchvaty. Při náhodném požití dochází k poleptání sliznic a zažívacího traktu. Chlorové vápno: CaCl2 + Ca(ClO)2

22 VI.A Prémie FeS2 – disulfid železnatý, disulfid železa
Oxid siřičitý se dá připravit pražením pyritů. Jak se nazývá a jaký vzoreček má pyrit, který se nejčastěji používá? FeS2 – disulfid železnatý, disulfid železa 4 FeS2(s) + 11 O2(g) → 8 SO2(g) + 2 Fe2O3(s)

23 VI.A 1000 Co vzniká chlazením par vroucí síry? Sirný květ

24 VI.A 2000 Jak se nazývá dýmová kys.sírová, které obsahuje zejména kys.disírovou oleum

25 VI.A 3000 Vyjmenujte alespoň 2 vlastnosti koncentrované kys.sírové a 2 vlastnosti zředěné kyseliny sírové, ve kterých se mezi sebou liší koncentrovaná (98%) - je silným oxidačním činidlem - má silné dehydratační účinky zředěná - ztrácí oxidační vlastnosti a chová se jako silná kyselina - reaguje jen s méně ušlechtilými kovy

26 VI.A 4000 Síra se v pevném stavu vyskytuje v několika alotropických modifikacích. Vždy se jedná o molekuly S8. O jaké modifikace se jedná? Aceton= dimethylketon (CH3CH3C=O) -S kosočtverečná -S jednoklonná

27 VI.A 5000 Jak se nazývá: - bezbarvý jedovatý plyn (páchne po zkažených vejcích) - dobře rozpustný ve vodě - bývá v sirných minerálních vodách - silné redukční účinky Sulfan

28 V.A Prémie Vdechován působí nejprve stavy veselosti nebo hysterie, při vyšších dávkách útlum až anestetický spánek. Dlouhodobé nebo intenzivní vdechování však může vést k zástavě dýchání, nebo přílišnému útlumu srdeční činnosti, případně až k zástavě srdce, v obou případech s následkem smrti. Je to bezbarvý, nehořlavý plyn s nevýraznou, ale příjemnou vůní a nasládlou chutí. Říká se mu rajský plyn. Jak se nazývá správně? Oxid dusný N2O

29 V.A 1000 Jaké oxidační číslo mají atomy v amoniaku? Dusík –III
Vodík +I

30 V.A 2000 Jakou barvu má oxid dusičitý? hnědou

31 V.A 3000 Jak se nazývají bakterie, které přeměňují amoniak na dusitany či dusičnany? Nitrifikační bakterie

32 V.A 4000 Některé kovy, např. chróm, hliník, železo apod. se rozpouštějí ve zředěné HNO3, zatímco koncentrovaná kyselina při reakci s takovýmto kovem vytvoří na povrchu kovu ochranou vrstvu oxidu, tj. ochranné vrstvy, která zabraňuje dalšímu průběhu reakce. Jak se tento jev nazývá? Pasivace

33 V.A 5000 Jak se nazývá sloučenina tvořená směsí dílu HNO3 a 3 dílů HCl, která rozpouští i zlato? Lučavka královská

34 IV.A Prémie Karbonizací neboli tepelným rozkladem organické hmoty stromů vzniká pevný zbytek, který se dnes používá jako pevné palivo pro speciální hutní výrobu nebo také při rekreační přípravě pokrmů, jak se tato látka nazývá? Dřevěné uhlí

35 IV.A 1000 Uhlík jako volný se vyskytuje ve 2 alotropických modifikacích, jakých? Grafit, diamant

36 IV.A 2000 Doplňte větu: Oxid křemičitý i křemičitany jsou tvořeny z ……… ……… Tetraedrů SiO4

37 IV.A 3000 Zlatá cihlička

38 IV.A 4000 Jak se nazývá komplex hemoglobinu s oxidem uhelnatým?
Karboxyhemoglobin

39 IV.A 5000 Soda, vápenec a potaš náleží k takzvaným karbonátům. Který chemický výraz s počáteční hláskou U odpovídá pojmu karbonát? uhličitan


Stáhnout ppt "„RISK“."

Podobné prezentace


Reklamy Google