Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty MARSL. Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: úvodní strana: návrh loga, p ř edm ě t podnikání, lokace, složení týmu vlastnosti vybrané služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty MARSL. Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: úvodní strana: návrh loga, p ř edm ě t podnikání, lokace, složení týmu vlastnosti vybrané služby."— Transkript prezentace:

1 Projekty MARSL

2 Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: úvodní strana: návrh loga, p ř edm ě t podnikání, lokace, složení týmu vlastnosti vybrané služby a d ů sledky pro marketing MIS SWOT analýza kauzální SWOT + záv ě ry strategické plánování: cílové skupiny poslání, poslání, vize, cíle cílová skupina (i sou č ást SPOCH): koláž, profil, insight, poptávk. potenciál produkt (základní, o č ekávaný, rozší ř ený) + formulace produktu orientovaná na zákazníka ) MOT – momenty pravdy na zákaznické cest ě od informa č ní, rozhodovací, nákupní až po ponákupní fázi Prvky – krizový plán (prevence, organizace, komunikace) Cena – kalkulace, startovní náklady (investice, fixní náklady) Komunika č ní plán Personální politika Procesy – možnosti p ř ekonání výkyv ů na stran ě poptávky i nabídky Materiální prost ř edí + d ů vody volby

3 Prozatímní nejčastější chyby: Nekonkrétnost Subjektivita Konkuren č ní analýza Poslání, strategie – č asto chybí, produktov ě orientovány Nereálnost rozpo č tu, nerentabilita Nedostate č ná koup ě schopnost CS

4 Jak nachystat prezentaci? Komisa ř i budou potenciálními investory, p ř i č emž po nich „chcete“ úvodní investici do businessu a komunika č ní kampan ě. Je t ř eba p ř ichystat jedine č nou prezentaci vaší služby + plán komunikace + samoz ř ejm ě argumenty, pro č byste investici m ě li dostat práv ě vy Prezentace 8 min + 5 min diskuse, hodnocení

5 Co bude hodnoceno? Nápad (originalita, i vzhledem k akceschopnosti) služby i komunikace Výb ě r cílové skupiny, její koup ě schopnost P ř edpokládané napln ě ní cíl ů kampan ě Rozpo č tový rámec (efektivity) projektu, zvlášt ě komunikace Timing

6 Kdo bude hodnotit? Já Vy všichni Robert Vlach – www.navolnenoze.czwww.navolnenoze.cz Irma Machá č ová – B-Inside Petr Vlasák – Comtech Martina Vacíková – 1.pozitivní a ………….

7 Co odevzdáváte Do 29. 4. 2014: zašlete 1 odstavec anotace vašeho projektu na jurikova@fmk.utb.cz V den „D“: 6. 5. 2014 odevzdáváte: fyzicky složku s pracovní, p ř íp. i „uhlazenou“ formou práce Prezentaci elektronicky (bu ď email č i na CD)

8 Příště, tj. 29. 4. konzulta č ní seminá ř, dokon č ení všeho co jsme p ř íp. nestihli, nestihli jste se zeptat, up ř esnit si apod., jelikož konzultovat je možné „pouze“ do 30. 4. do 12 h, poté již bude vše na vás!

9 NA VAŠE SKV Ě LÉ PREZENTACE!! Těším se (společně s komisaři)


Stáhnout ppt "Projekty MARSL. Dílčí úkoly ze seminářů – ve složce: úvodní strana: návrh loga, p ř edm ě t podnikání, lokace, složení týmu vlastnosti vybrané služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google