Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematické metody v ekonomice a řízení II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematické metody v ekonomice a řízení II"— Transkript prezentace:

1 Matematické metody v ekonomice a řízení II
MME II 2. Koncepční fáze projektu

2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
SYNERGICKÝ EFEKT KONCEPČNÍ FÁZE PROJEKTU Brainstorming Myšlenkové mapy Ishikawa diagram Paretovo pravidlo SWOT analýza LOGICKÝ RÁMEC Přednáška č. 2: Plánování projektů

3 Matematické metody v ekonomice a řízení II
Synergický efekt efekt společného působení ten umí to a ten zas tohle 1+1=3 spolupracující týmy lepší výsledky než nechytřejší člen týmu stavitelství reklama kooperace firem stavitelství – architekt, stavitel, umístění reklama – grafik, ředitel, člověk na slogany kooperace firem – nové trhy, větší výstava výrobce softwaru + výrobce hardwaru Přednáška č. 2: Plánování projektů

4 Matematické metody v ekonomice a řízení II
Koncepční fáze 1. relevantní otázky 2. nic nepředpokládat, vše ověřit 3. účel projektu 4. vnitřní/vnější účinky projektu 5. schvalování jednotlivých fází projektu 1. Jakého cíle má být dosaženo – SMART, Proč takovýto cíl, Jaká je moje úloha, Kdo má pravomoc vybírat pracovníky a kdo disponuje prostředky – mám tuto pravomoc já, Dostatečný rozpočet, Důležitost peníze vs. čas, Jasnost instrukcí 2. Myslel jsem, že, …. Předpokládal jsem že…., Nepředpokládal jsem že … 3. Proč? – účelnost jednotlivých činností (výsledky analýz vs. jejich interpretace) 4. Informovanost těch jichž se realizace týká, Poskytovat včas informace manažerům ostatních projektů, vedení 5. Prověření kroků 1-4 u každé fáze projektu. Přednáška č. 2: Plánování projektů

5 Matematické metody v ekonomice a řízení II
Metody postupu Brainstorming Mind maps Ishikawa diagram Paretovo pravidlo SWOT analýza Metody postupu u koncepční fáze – definování cíle a výběr postupů Přednáška č. 2: Plánování projektů

6 Brainstorming formulace návrhů a nápadů skupinové Pravidla:
vyloučena kritika volné asociace kvantita kombinace Přednáška č. 2: Plánování projektů

7 Brainstorming Průběh 5-12 lidí možnost dobředu informovat
dobře definovaný problém zapsání problému na tabuli připomenutí pravidel postupně jednotlivé nápady maximálně 1 hodinu Přednáška č. 2: Plánování projektů

8 Brainstorming Klady Zápory efektivita velký počet nápadů
kvalita vedoucího ovlivnění skupiny dosažení souladu místo generování nápadů volné asociace Přednáška č. 2: Plánování projektů

9 Brainstorming Příklad Způsoby propagace matematického ústavu v Opavě.
Přednáška č. 2: Plánování projektů

10 Mind maps Tony Buzan fungování mozku – grafické x lineární kreativita
zapojení obou hemisfér mozku individuální Přednáška č. 2: Plánování projektů

11 Mind maps Tvorba: hlavní téma části, větvení vztahy pomocí čar
barvy, obrázky, symboly heslovitě neomezovat kreativitu WEB, Projekt Příklad Přednáška č. 2: Plánování projektů

12 Ishikawa diagram diagram příčin a následků diagram rybí kosti
jednoduchost systémový přístup strukturovaný výstup nekonfliktní sestavování Přednáška č. 2: Plánování projektů

13 Ishikawa diagram Známá příčina 1. sestavit tým 2. problém + páteř
3. kosti – oblasti 4. potenciální příčiny 5. váhové koeficienty 6. jasné úkoly Přednáška č. 2: Plánování projektů

14 Ishikawa diagram - příklad
Přednáška č. 2: Plánování projektů

15 Ishikawa diagram - příklad
Přednáška č. 2: Plánování projektů

16 Ishikawa diagram - příklad
Přednáška č. 2: Plánování projektů

17 Matematické metody v ekonomice a řízení II
Pareto 80:20 20 % úsilí přináší 80 % zisku a naopak oblečení vztahy Přednáška č. 2: Plánování projektů

18 Matematické metody v ekonomice a řízení II
SWOT analýza S_trenghts W_eaknesses O_pportunities T_hreats komplexní analýza pro rozhodovací procesy Interní – silné a slabé stránky Externí – příležitosti a hrozby Strategie MAX-MAX MIN-MAX MAX-MIN MIN-MIN silné stránky – vše co funguje, prstiž, dobré jméno atd. slabých stránek – oblasti volající po změně, vše co se nedaří Hrozby – změna legislativy, pokles zákazníků příloežitosti – nové technologie, poptávka po službách, mezera na trhu MAX-MAX strategie – maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti MIN-MAX strategie – minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti MAX-MIN strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby MIN-MIN strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby Přednáška č. 2: Plánování projektů

19 Matematické metody v ekonomice a řízení II
SWOT analýza silné stránky – vše co funguje, prstiž, dobré jméno atd. slabých stránek – oblasti volající po změně, vše co se nedaří Hrozby – změna legislativy, pokles zákazníků příloežitosti – nové technologie, poptávka po službách, mezera na trhu Přednáška č. 2: Plánování projektů

20 Matematické metody v ekonomice a řízení II
SWOT analýza silné stránky – vše co funguje, prstiž, dobré jméno atd. slabých stránek – oblasti volající po změně, vše co se nedaří Hrozby – změna legislativy, pokles zákazníků příloežitosti – nové technologie, poptávka po službách, mezera na trhu Přednáška č. 2: Plánování projektů

21 Logický rámec plánování a řízení
identifikace a analýza problému, cíle a aktivity vhodnost, přiměřenost, proveditelnosti, udržitelnosti Popis: situační analýza zájmov skupiny hlavní problémy popis projektu Matice logických rámců (MLR) Přednáška č. 2: Plánování projektů

22 MRL Sloupce Řádky Slovní popis úrovní objektivně měřitelné ukazatele
informační zdroje k ověření rizika/předpoklady Řádky Aktivity Výsledky Účel Cíl Přednáška č. 2: Plánování projektů

23 MRL Přednáška č. 2: Plánování projektů

24 MRL LOGICKÝ RÁMEC Přednáška č. 2: Plánování projektů


Stáhnout ppt "Matematické metody v ekonomice a řízení II"

Podobné prezentace


Reklamy Google