Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 3  Pohybem vodiče v magnetickém poli, který protíná jeho indukční čáry, vzniká (indukuje se) ve vodiči napětí.  Pohybuje-li se vodič rovnoběžně s indukčními čarami, žádné napětí se neindukuje.  Vznikne-li na svorkách vodiče indukované napětí, po propojení obvodu začne procházet obvodem proud.

4 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 4  Způsoby vzniku indukovaného napětí:  vodič se nepohybuje, ale mění se magnetické pole  vodič se pohybuje ve stálém magnetickém poli

5 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 5  Indukční zákon: u i – indukované napětíB – magnetická indukce l – aktivní délka vodiče (ta část v magnetickém poli) v – rychlost pohybu vodičez – počet vodičů (závitů cívky)  Čím rychlejší je pohyb, čím větší indukce a plocha magnetického pole, tím vyšší je indukované napětí a tím vyšší proud obvodem prochází.

6 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 6  Pravidlo pravé ruky:  Položíme-li pravou ruku na vodič tak, že indukční čáry magnetického pole vstupují do dlaně a odtažený palec ukazuje směr pohybu vodiče, pak napnuté prsty ukazují směr indukovaného proudu.

7 LENZŮV ZÁKON 7  Při pohybu vodiče v magnetickém poli se ve vodiči indukuje napětí a je-li obvod uzavřen, protéká vodičem proud. Tento vytváří kolem vodiče magnetické pole.

8 LENZŮV ZÁKON 8  Toto magnetické pole s původním magnetickým tokem vytvoří nové magnetické pole. To je pak ve směru pohybu vodiče zhuštěné a vytvoří tak sílu působící proti pohybu vodiče.

9 LENZŮV ZÁKON 9  Lenzův zákon: Proud vyvolaný indukovaným napětím je orientován tak, že svými magnetickými účinky působí proti změně původního toku.

10  OPAKOVÁNÍ: 1)Jakými způsoby může vznikat indukované napětí? …………………………………………………………… 2)Jak se spočítá velikost indukovaného napětí? Popište veličiny..……………………...................................... 3)Jakým způsobem určíme směr indukovaného proudu?..………………………................................................ 4)Jakým směrem bude působit síla na vodič pohybující se v magnetickém poli?................................................... 10 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, LENZŮV ZÁKON

11  Vocabulary: Electromagnetic induction – elektromagnetická indukce moving conductor – pohybující se vodič Lenz's law – Lenzův zákon The induced current will appear in such a direction that it opposes the change in flux that produced it. 11 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, LENZŮV ZÁKON

12  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 12 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."

Podobné prezentace


Reklamy Google