Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Dagmar Strejčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Dagmar Strejčková"— Transkript prezentace:

1

2 Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Dagmar Strejčková d.strejckova@gmail.com

3 Osnova: 1. Lexikologie jako lingvistická disciplína. 1. Lexikologie jako lingvistická disciplína. 2. Interdisciplinárnost lexikologie. 2. Interdisciplinárnost lexikologie. 3. Lexikální sémantika (sémantické teorie, modely). 3. Lexikální sémantika (sémantické teorie, modely). 4. Komponentová analýza. 4. Komponentová analýza. 5. Vztah formy a významu slova (synonymie, polysémie, antonymie). 5. Vztah formy a významu slova (synonymie, polysémie, antonymie). 6. Vývoj slovní zásoby češtiny. 6. Vývoj slovní zásoby češtiny. 7. Tendence ve vývoji současné slovní zásoby. 7. Tendence ve vývoji současné slovní zásoby.

4 Literatura: - Česká lexikologie a lexikografie. Edited by Mirek Čejka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 53 s. ISBN 80-210-0393-6. - Česká lexikologie a lexikografie. Edited by Mirek Čejka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 53 s. ISBN 80-210-0393-6. - Hauser, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 192 s. - Čermák, František – Filipec, Josef. Česká lexikologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, 281 s. - Dokulil, Miloš. Mluvnice češtiny. 1. Fonetika, fonologie, morfologie a morfemika, tvoření slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 566 s. - Uher, František. Nauka o slovní zásobě : tématické okruhy a cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v brně, 1998. 62 s.

5 LEXIKOLOGIE  Nauka o slovní zásobě  Jedna z hlavních jazykovědných disciplín  Předmět zkoumání – obsah, forma a funkce pojmenovávacích jednotek a jejich vzájemné vztahy  Základ pojmy této oblasti – slovo, sousloví, význam slova, systémová povaha slovní zásoby, významová a formální stránka slova

6 Dva základní postupy při zkoumání pojmenovávacích jednotek:  1. Sémaziologický postup  vychází z formy pojmenovávací jednotky,  zjišťuje její význam,  převažuje při zkoumání otázek spojených s významem slov.  2. Onomaziologický postup  vychází od skutečnosti,  zkoumání pojmenovávacích prostředků jednotlivých jevů,  zkoumáme formy a způsoby pojmenování.

7 Lexikologie a související obory 1. Sémantika - nauka o významu slov 1. Sémantika - nauka o významu slov 2. Onomastika - nauka o vlastních jménech 2. Onomastika - nauka o vlastních jménech 3. Frazeologie - nauka o frazeologických jednotkách 3. Frazeologie - nauka o frazeologických jednotkách 4. Etymologie - nauka o původu slov 4. Etymologie - nauka o původu slov 5. Lexikografie - nauka o slovnících 5. Lexikografie - nauka o slovnících

8 Vztah nauky o slovní zásobě a mluvnice Jazykověda rozdělena na dvě velká odvětví: Jazykověda rozdělena na dvě velká odvětví: 1. mluvnice (gramatika) – zkoumá slovo jako jednotku pojmenování 1. mluvnice (gramatika) – zkoumá slovo jako jednotku pojmenování 2. nauka o slovní zásobě (lexikologie) – jak se slova spojují do věty a jak se přitom mění jejich tvary 2. nauka o slovní zásobě (lexikologie) – jak se slova spojují do věty a jak se přitom mění jejich tvary

9  Ryb-ka, ryb-ář, ryb-í  Ryb-a, ryb-u, ryb-ě <- Vznik lexikálních jednotek <- vznik tvarů téhož slova

10 Tematické členění: 1.Složení a uspořádání slovní zásoby, 1.Složení a uspořádání slovní zásoby, 2. význam pojmenovávacích jednotek, 2. význam pojmenovávacích jednotek, 3. forma pojmenovávacích jednotek, 3. forma pojmenovávacích jednotek, 4. slovníky. 4. slovníky.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly z lexikologie českého jazyka Dagmar Strejčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google