Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_3_Úvod do nauky o slovní zásobě Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 3 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_3_Úvod do nauky o slovní zásobě Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 3 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová."— Transkript prezentace:

1 Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_3_Úvod do nauky o slovní zásobě Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 3 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s předmětem oboru lexikologie, souvisejícími disciplínami, objasňuje pojmy pojmenování a slovo, formy pojmenování, významové vztahy mezi slovy AutorMgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova Lexikologie, pojmenování, slovo, sousloví, frazém, pojmenování nemotivovaná, motivovaná, slova jednoznačná, mnohoznačná, nadřazenost, podřazenost Druh učebního materiáluPrezentace Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělávání Tematická oblastVšeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura

3 ÚVOD DO NAUKY O SLOVNÍ ZÁSOBĚ NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ - LEXIKOLOGIE

4 Lexikologie PŘEDMĚT OBORU  zabývá se slovní zásobou určitého jazyka  vymezuje pojmy pojmenování a slovo  studuje významovou a formální stránku slova  zkoumá - významové vztahy mezi slovy - ustálená spojení slov

5 SOUVISEJÍCÍ JAZYKOVĚDNÉ DISCIPLÍNY  SÉMANTIKA – nauka o věcných významech slov  SLOVOTVORBA (DERIVOLOGIE) – nauka o tvoření slov  FRAZEOLOGIE – nauka o ustálených slovních spojeních  ETYMOLOGIE - nauka o původu slov  ONOMASTIKA – nauka o vlastních jménech  LEXIKOGRAFIE – nauka o sestavování slovníků

6 POJMENOVÁNÍ A SLOVO POJMENOVÁNÍ SLOVO  základní jednotka komunikace - okolní realitu v komunikačním procesu pojmenováváme – nejčastější formou pojmenování = slovo  základní pojmenovávací prostředek – znak zvolený pro označení určité mimojazykové skutečnosti  základní jednotka slovní zásoby • slovní zásoba = lexikum • lexém, lexikální jednotka = souhrnné označení všech tvarů téhož slova

7 ZPŮSOBY (FORMY) POJMENOVÁNÍ POJMENOVÁNÍ JEDNOSLOVNÁ škola VÍCESLOVNÁ vysoká škola předvést prezentaci FRAZEOLOGICKÁ SPOJENÍ (FRAZÉMY) je ze staré školy ZKRATKA VŠ

8 Podtrhněte víceslovná pojmenování, odlište termíny(T) a frazeologická spojení (FS): Na zahradě nám roste vysoký smrk. Je to smrk pichlavý. Smrkové dřevo se používá na otop. Často slýchávám, že spím jako dřevo. Vždyť pracuji jako dřevorubec. Někdy však spím jako na vodě. Mým největším pomocníkem je oblouková ruční pila. Proto si mě také dobírají, prý chrápu jako, když řeže pilou. Nedávno se v lese objevil velký medvěd, byl to medvěd brtník. Měl chuť na sladký med, jenže v mé tašce našel jen turecký med.

9 Podtrhněte víceslovná pojmenování, odlište termíny(T) a frazeologická spojení (FS): Na zahradě nám roste vysoký smrk. Je to smrk pichlavý. Smrkové dřevo se používá na otop. Často slýchávám, že spím jako dřevo. Vždyť pracuji jako dřevorubec. Někdy však spím jako na vodě. Mým největším pomocníkem je oblouková ruční pila. Proto si mě také dobírají, prý chrápu jako, když řeže pilou. Nedávno se v lese objevil velký medvěd, byl to medvěd brtník. Měl chuť na sladký med, jenže v mé tašce našel jen turecký med.

10 FRAZÉMY, SOUSLOVÍ K uvedeným slovům uveďte frazémy: Z uvedených slov utvořte sousloví:  Koruna  Meč  Hadr  Jméno  Hůl  jazyk

11 FRAZÉMY, SOUSLOVÍ K uvedeným slovům uveďte frazémy: Z uvedených slov utvořte sousloví:  Koruna – nemá ani korunu – je bez peněz, nasadit tomu korunu – ironicky – dovršit to chybně  Meč – má jazyk jako meč – ostrý, Damoklův meč – stálé nebezpečí, vymřít po meči  Hadr – chodit v hadrech – v onošeném oblečení, lítá jako hadr na holi – rychle  Jméno – křestní, rodné jméno, podstatné, přídavné jméno  Hůl – slepecká, hokejová hůl  Jazyk – národní, český, mateřský, spisovný, hovorový

12 POJMENOVÁNÍ PODLE PŮVODU ZNAČKOVÁ, NEMOTIVOVANÁ (původní, kořenná) voda POPISNÁ, MOTIVOVANÁ voda → vodní

13 Podtrhněte slova nemotivovaná  Ryba, rybník, strom, stromeček, pes, psí, jak, humorně, hudebník, mech, mrazivý, pět, jepičí, jez, jezdec, rodinný

14 Podtrhněte slova nemotivovaná  Ryba, rybník, strom, stromeček, pes, psí, jak, humorně, hudebník, mech, mrazivý, pět, jepičí, jez, jezdec, rodinný

15 SLOVO VÝZNAM SLOVA slovní (věcný, lexikální) Označuje určitý jev skutečnosti Strom – dřevina s kmenem mluvnický (gramatický) Vyjadřuje různé mluvnické kategorie – na stromě – 6. pád, číslo jednotné, rod mužský

16 Vysvětlete věcný význam slov:  Medik  Historismus  Klišé  Fotogenický  Malíř

17 Vysvětlete věcný význam slov:  Medik - studující medicíny  Historismus - slova označující skutečnosti, které již zanikly  Klišé - otřelý slovní obrat  Fotogenický - vhodný pro fotografování  Malíř - 1. výtvarný umělec malující obrazy 2. m. (pokojů) řemeslník zabývající se malováním

18 VÝZNAMOVÉ VZTAHY MEZI SLOVY jehličnan •Slova nadřazená Smrk •Slova podřazená Smrk černý •Slova podřazená Pojmenování mohou být ve vzájemném vztahu podřazenosti, nadřazenosti a souřadnosti Slova souřadná : jedle, borovice, jalovec, tis

19 K následujícím slovům uveďte slova nadřazená a podřazená  Mrkev  Stůl  Pšenice  Tygr  Atletika

20 K následujícím slovům uveďte slova nadřazená a podřazená  Mrkev – zelenina – mrkev karotka  Stůl – nábytek – kancelářský stůl  Pšenice – obilí – pšenice špalda  Tygr – šelma – tygr indický  Atletika – sportovní odvětví – lehká atletika

21 Které slovo není s ostatními souřadné  Smetana, Dvořák, Janáček, Myslbek, Adam Michna z Otradovic  Boccaccio, Villon, Ovidius, Rembrant, Milton, Petrarca  Madrid, Oslo, Lisabon, Sofie, Kodaň, Brusel

22 Které slovo není s ostatními souřadné  Smetana, Dvořák, Janáček, Myslbek, Adam Michna z Otradovic  Boccaccio, Villon, Ovidius, Rembrant, Milton, Petrarca  Madrid, Oslo, Lisabon, Sofie, Kodaň, Brusel

23 SLOVA JEDNOZNAČNÁ A VÍCEZNAČNÁ  Pojmenování mohou svůj význam měnit.  Některá slova jen jeden význam: květináč = JEDNOZNAČNÁ (JEDNOVÝZNAMOVÁ) POJMENOVÁNÍ – především  TERMÍNY (sousloví X! svíčka)  VLASTNÍ JMÉNA (Jan, Micka, Národní divadlo)  MNOHOZNAČNÁ (VÍCEVÝZNAMOVÁ) POJMENOVÁNÍ – podle kontextu mají víc než jeden význam: význam základní: hlava (horní část lidského těla) význam druhotný: hlava státu, hlava motoru, hlava- kapitola, …

24 V kterém případě jsou jen slova mnohoznačná? a) obsah, korunka, chronometr b) stopka, list, lopatka c) jehla, náramek, velryba d) Eva, výška, kohout

25 V kterém případě jsou jen slova mnohoznačná? a) obsah, korunka, chronometr b) stopka, list, lopatka c) jehla, náramek, velryba d) Eva, výška, kohout

26 • Lingvistická disciplína - zabývá se lexikem - slovní zásobou určitého jazyka a jejím užíváním. • Jednotkami SZ - slova a ustálená slovní spojení. • Základní jednotkou lexikální roviny - SLOVO • V komunikačním procesu je slovem označována nějaká mimojazyková skutečnost — slovo něco pojmenovává a zároveň se k něčemu vztahuje, stává se tak v procesu komunikace POJMENOVÁNÍM. • Slovo je základní jednotkou slovní zásoby jazyka. Pojmenování je základní jednotkou komunikace. LEXIKOLOGIE - SHRNUTÍ

27 ZPŮSOBY (FORMY POJMENOVÁNÍ): ● slovo (divadlo), ● složené pojmenování (divadelní prkna – významová soudržnost dvou nebo více slov), ● sousloví (Národní divadlo), ● víceslovné (multiverbální) slovní spojení (dramatická výchova, provádět dramatizaci X univerbizace - dramaťák), ● frazém (hrát divadlo – přetvařovat se), ● zkratka (ND). Lexikologie a její disciplíny: SÉMANTIKA – nauka o věcných významech slov SLOVOTVORBA (DERIVOLOGIE) – nauka o tvoření slov FRAZEOLOGIE – nauka o ustálených slovních spojeních ETYMOLOGIE - nauka o původu slov ONOMASTIKA – nauka o vlastních jménech LEXIKOGRAFIE – nauka o sestavování slovníků

28 • Kamiš, K.; Kuba, L.; Müllerová, E. Mluvnická, pravopisná a lexikální cvičení k Mluvnici češtiny pro střední školy. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1993. 128 s. • Kol. autorů, Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 799 s. • Kostečka, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN, 2005. 243 s. • Mašková, D.: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Dotisk 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006. 175 s. (edice Maturita) • Novotný, J. a kol. Mluvnice češtiny pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1992. 181 s. • Sochrová, M. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 196 s. • Sochrová, M. Český jazyk v kostce pro SŠ. 2. vyd. Praha: Fragment, 2009. 224 s. Zdroje:


Stáhnout ppt "Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_3_Úvod do nauky o slovní zásobě Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 3 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová."

Podobné prezentace


Reklamy Google