Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „Učíme moderně“ Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „Učíme moderně“ Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „Učíme moderně“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Sada: 2 Číslo materiálu v sadě: 3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Název: Základy lexikologie Jméno autora: Mgr. Renata Provázková Předmět: Český jazyk, umění a kultura Jazyk: Čeština Klíčová slova: lexikologie, slovo, slovní zásoba, komunikace, pojmenování, výpověď, jazykovědné disciplíny, slovníky, synonyma, homonyma, antonyma, paronyma Cílová skupina: žák 1. ročníku Stupeň a typ vzdělání: střední odborné Očekávaný výstup: V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, dané situaci, kontextu a adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu. Efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů.

3 Metodický list/anotace Prezentace obsahuje výklad základních pojmů lexikologie, seznamuje žáky s dalšími jazykovědnými disciplínami. V průběhu výkladu žáci vypracují zadané úkoly a cvičení, sami dohledávají informace z jiných informačních zdrojů. Datum vytvoření: 4.2. 2013

4 Základy lexikologie Lexikologie jazykovědná disciplína zabývá se slovní zásobou daného jazyka (lexikum) Slovní zásoba jazyka (lexikum) souhrn spisovných i nespisovných slov základní jednotkou je slovo (lexém) slovo = pojmenování v komunikačním procesu slova věty výpovědi

5 Některé jazykovědné disciplíny související s lexikologií:  sémantika – zabývá se významem slov  onomastika – zkoumá původ a význam vlastních jmen  etymologie – zkoumá původ slov  frazeologie – zabývá se ustáleným slovním spojením  lexikografie – nauka o sestavování slovníků  neologie – nauka o nově vzniklých slovech  dialektologie – nauka o nářečích

6 Slovníky výkladové naučné jazykové překladové (cizojazyčné) speciální frazeologické slangové ortografické (pravopisné) etymologické aj.

7 Úkol: Dohledejte z jiného informačního zdroje názvy nejznámějších slovníků, uveďte jejich autory a přiřaďte je k jednotlivým typům.

8 Pojmenování konkrétní (bratr, obraz, křeslo, kočka) abstraktní (lež, dobrosrdečnost, citlivost)  Vztahy mezi slovy: nadřazenost – podřazenost – souřadnost cizí jazyky němčina, italština, angličtina… navzájem jsou ve vztahu souřadnosti

9 Pojmenování mnohoznačná synonyma – slova souznačná, mají podobný nebo stejný význam homonyma – stejně znějí, ale mají odlišný význam, mezi nimi není spojitost (koruna) antonyma – významově protikladná slova paronyma – znějí podobně, mají ale různý význam polysémie – mnohoznačnost, ale zůstává jistá spojitost mezi slovy (jazyk)

10 Úkoly: 1.Utvořte synonyma od těchto slov: a)rychle b)zvítězil c)křivý d)nepředvídatelný e)plán f)bránit g)zkontroloval

11 Řešení: 1. a) hbitě b) vyhrál c) pokroucený, ohnutý d) nečekaný, nenadálý, neočekávaný e) program f) hájit g) přezkoumal

12 2. Napište antonyma ke slovům: a)pěšáci b)zajmout c)boj d)hned e)dítě f)včera g)stoupat

13 Řešení 2. a)jezdci b)propustit c)klid, mír d)později e)dospělý f)dnes g)klesat

14 3. Vysvětlete následující paronyma, použijte slovník cizích slov: a)historický – hysterický b)psychiatr – psycholog c)bojler – brojler d)nacionálie - iniciály Uveďte další paronyma, vysvětlete jejich význam.

15 4. Rozhodněte, zda se jedná o polysémii nebo o homonymii. Vysvětlete význam výrazů. pojmenováníhomonymiepolysémie oko jazyk košíček stopka zámek ucho kolej koruna

16 Řešení: 4. Polysémie: oko, ucho, jazyk, košíček Homonymie: kolej, stopka, koruna, zámek,

17 Pojmenování jednoznačná Termíny – funkční styl odborný Vlastní jména – povinnost používat i příjmení zavedl Josef II v r. 1786  muž, který přišel z Polska a živil se rybolovem, se mohl jmenovat Polák, Rybář, nebo Zálesák  Příjmení vznikla např.: z křestních jmen (Martin – Martinů…) podle národností (Čech, Němec…) podle bydliště (Pražák, Zápotocký…)

18  podle domovního znamení (Čapek – podle čápa ve znamení domu, dále pak Vrána, Jelen..)  podle událostí ( Navrátil, Procházka, Vysoudil..)

19 Pojmenování nepřímá přirovnáním opisem (lámat si hlavu – přemýšlet) přenesením významu (košíček, rakvička – cukrářské výrobky) Okazionalismy (slova vytvořená pro určitou příležitost: alkoholizovat se….- časté v žurnalistice) Metafora – přenesení významu na základě vnější podobnosti, určitý druh přirovnání (moře starostí, koruna stromu, kapka štěstí, hlava rodiny aj.)

20 Metonymie – přenesení významu na základě věcné souvislosti (mít na růžích ustláno, nosit se v hedvábí…) Frazém – ustálené, víceslovné pojmenování, jejich studiem se zabývá frazeologie. Často zastaralá slova jako: ani vidu ani slechu, mít pré, být s to Úkol: Vysvětlete uvedené frazémy a uveďte je ve větách K frazémům patří i rčení - má za ušima, jedl vtipnou kaši, má pod čepicí - vysvětlete

21 pořekadla – obsahují lidovou moudrost a zkušenost: co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek, dvakrát měř, jednou řež – vysvětlete Pranostiky – vztahují se k ročním obdobím Přísloví Pojmenování expresivní Vztahují se k citovému vztahu mluvčího - Jsou to např. zdrobněliny nebo se zvukově podílejí na utváření významu (funět, chrchlat…)  Eufemismus – zjemňuje význam (zesnul..)  Dysfemismus – hrubý, vulgární výraz (čumět..)  Hyperbola (kolosální, nádherný), ironie

22 Slovní zásoba = lexikum (zaznamenávají slovníky) Příruční slovník jazyka českého – největší, má asi 250 000 slov Slovní zásoba: aktivní ( 5 – 10 000 slov), pasivní – slova, kterým rozumíme, ale neužíváme je Slova spisovná: 1.neutrální (dům, stůl..) 2.knižní (lože – postel, lkát – plakat..) 3.hovorová (muzika, moc, kluk)

23 Slova nespisovná: 1.nářečí neboli dialekty – uveďte příklady 2.slova profesní – uveďte příklady 3.slang – mluva určité skupiny lidí slang studentský, myslivecký, sportovní..- uveďte příklady 4. argot (slova argotická) – mluva zlodějů, pasáků, prostitutek, drogově závislých..- uveďte příklady

24 Způsoby tvoření slov Spojováním (bakalářské studium, střední škola…) Odvozováním (pomocí předpon a přípon) Skládáním Tvořením nových slov - uveďte Tvořením zkratek a zkratkových slov – uveďte Přejímáním z cizích jazyků: latiny a řečtiny (mše, kříž, žák, doktor, absolvovat, profesor..), z němčiny ( rytíř, říše, hoblík, rychtář..)italštiny ( klarinet, piano, špagety, pizza), angličtiny (sport, fotbal, trénink, džus, internet, displej..)


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „Učíme moderně“ Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google