Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia jazyka Rétorika Etymologie Dialektologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia jazyka Rétorika Etymologie Dialektologie."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia jazyka Rétorika Etymologie Dialektologie

2 Rétorika Schopnost formulovat projev tak, aby byl proslov po formální i obsahové stránce příjemný a srozumitelný Obsahová stránka ◦ Správné rozvrhnutí sdělení Formální stránka ◦ Výslovnost, tempo řeči, intonace, délka vět

3 Jaké prostředky lze použít, aby mluvčí vzbudil v publiku žádanou reakci?

4 Vývoj rétoriky Vznik – Sicílie Vývoj – starověké Řecko (5. st. př. n. l.) Rozvoj ◦ Sofisté – např.: Protagoras Starověký Řím ◦ Marcus T. Cicero – obžaloby, obhajoby, traktáty o rétorice Středověk ◦ Rétorika jedním ze sedmi svobodných umění

5 Nevhodné řečové návyky Slovní vycpávky ◦ „prostě, vlastně, jako“ Nadužívání jednoho výrazu Špatná struktura sdělení Odbíhání od tématu

6 Etymologie Nauka o původu slov Cíle: ◦ odhalit jazyk, ze kterého pochází jednotlivá slova ◦ původní význam slov ◦ Změny významu slova ◦ Tvaroslovné změny problematické body ◦ Zdroj pouze v dochovaných písemných památkách

7 Vývoj etymologie Vznik – starověké Řecko ◦ Hlavně – stoikové, Platón Vývoj ◦ Římští filozofové, autoři latinské gramatiky ◦ V rámci studia gramatiky ◦ Renesance – 18. st. – zájem o živé jazyky, sestavování slovníků Toto období ◦ Teorie založeny na náhodné podobnosti mezi jazyky → nesprávné, nepodložené teorie

8 Vývoj etymologie – II. Změna přístupu ◦ 19. st. – historická a srovnávací gramatika ◦ → užití vědeckých postupů ◦ Odhaleny i zákonitosti vývoje zvukové podoby jazyků ◦ Kvalifikované teorie V současnosti ◦ Podrobně zpracováno

9 Dialektologie Dialekt = místní varianty jazyka, kterým se hovoří na různě velkém území Často archaický charakter Jazykový vývoj ◦ Opožděně ◦ V omezené míře Do 19. st. – degradovaná forma jazyka Nástroj ke zkoumání fonetického vývoje Zakladatel – Georg Wenker

10 Dialektologie Mezi dvěma dialekty neleží jasná dělící čára, ale přechodné území Velikost přechodného území závislá na geografii oblasti Rozvoj – Jules Gilliéroq ◦ Lingvistický atlas Francie ◦ Odstranění nedostatků  Výzkum slovní zásoby a gramatiky  metodologie

11 Dialektologie Během 20. st. – rozšíření do světa ČR – Český jazykový atlas Dialekty – postupně se vytrácí Jaké faktory se na tom podílí?

12 Metodologie výzkumu 1. Fáze příprav ◦ Vymezení zkoumané oblasti ◦ Stanovení míst výzkumu ◦ Příprava týmu 2. shromažďování materiálu Sestavení dotazníku Výběr respondentů Zpracování dotazníku Záznam relevantních dat o respondentech 3. zpracování výsledků ◦ Vyhodnocování a porovnání výsledků ◦ Zanesení do mapy + tvorba komentáře

13 Ukázky českých dialektů Karvinské nářečí – Po našimu Slovácké nářečí ◦


Stáhnout ppt "Úvod do studia jazyka Rétorika Etymologie Dialektologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google