Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Risk - lexikologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Risk - lexikologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."— Transkript prezentace:

1 Risk - lexikologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

2 Název projektuCHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557 Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUMVY_32_INOVACE_01_A_08_CJL Název školyStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko AutorMgr. Markéta Hadáčková PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruhLexikologie TémaRisk - lexikologie Ročník3. ročník Datum tvorby5. 9. 2012 AnotaceCílem prezentace je fixace učiva z oblasti lexikologie, a to zábavnou formou soutěže s názvem Risk. Metodický pokynSkupinová práce – viz. dále

3 Metodické pokyny: učitel rozdělí třídu na skupiny podle počtu žáků (ideální jsou 2 nebo 4 skupiny) mluvčí každé skupiny vybírá otázku (jsou oceněny peněžní hodnotou na základě obtížnosti) během časového limitu se skupina radí a poté odpovídá – v případě, že je odpověď správná, přičítají se jí peníze, je-li odpověď nesprávná, stejná hodnota se odečítá Materiál obohacuje výuku ČJL díky svému obsahu a formě – je inovativní a interaktivní.

4

5 1000 2000 3000 4000 5000 Základní pojmy lexikologie Slovní zásobaPojmenováníFrazeologie Hrací pole

6 Základní pojmy 1000 Co je lexikologie? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

7 Hrací pole Odpověď: Lexikologie je jazykovědná disciplína, která se zabývá slovní zásobou určitého jazyka.

8 Základní pojmy 2000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co je slovo z hlediska lexikologie?

9 Hrací pole Odpověď: Slovo je základní jednotkou slovní zásoby. Někdy se také používá lexém (vztahuje se ke slovu jako ke slovníkové jednotce).

10 Základní pojmy 3000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co je lexikografie?

11 Hrací pole Odpověď: Lexikografie se zabývá sestavováním slovníků.

12 Základní pojmy 4000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co je sémantika?

13 Hrací pole Odpověď: Sémantika je nauka, která se zabývá významem slov.

14 Základní pojmy 5000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co je onomastika?

15 Hrací pole Odpověď: Onomastika je nauka, která studuje vlastní jména.

16 Slovní zásoba 1000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Jaký je rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou?

17 Hrací pole Odpověď: Do aktivní slovní zásoby patří slova, která jedinec bez problémů používá. Do pasivní slovní zásoby patří slova, kterým jedinec rozumí, ale sám je nepoužívá.

18 Slovní zásoba 2000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co jsou slova neutrální?

19 Hrací pole Odpověď: Jsou to slova, která lze použít jakýmkoliv mluvčím v jakékoliv situaci (voda, kočka, být) – nemají žádný příznak.

20 Slovní zásoba 3000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Z jakých vrstev národního jazyka pocházejí slova nespisovná?

21 Hrací pole Odpověď: Slova nespisovná mohou pocházet z obecné češtiny, nářečí, slangu, argotu a profesní mluvy.

22 Slovní zásoba 4000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co je eufemismus?

23 Hrací pole Odpověď: Je zjemňující výraz, který oslabuje nevhodnou skutečnost (např. odejít místo zemřít).

24 Slovní zásoba 5000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Jaký je rozdíl mezi historismy, archaismy a neologismy?

25 Hrací pole Odpověď: Historismy pojmenovávají již zaniklé skutečnosti (dráb, halapartna). Archaismy jsou slova zastaralá, vystřídala je nová slova (orudí – nádobí). Neologismy jsou slova nově vzniklá (esemeskovat).

26 Pojmenování 1000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Které skupiny slov mají pouze jeden význam?

27 Hrací pole Odpověď: Mezi slova jednoznačná patří: termíny, vlastní jména a zvukomalebná citoslovce.

28 Pojmenování 2000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Jaký je rozdíl mezi synonymy, homonymy a antonymy?

29 Hrací pole Odpověď: Synonyma jsou slova souznačná (dívka – děvče). Homonyma jsou slova, která znějí stejně, ale mají odlišný význam a původ (role papíru, role herecká, role jako pole). Antonyma jsou slova opačného významu (den – noc).

30 Pojmenování 3000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Vymysli příklad významové hierarchie – z hlediska nadřazenosti, podřazenosti a souřadnosti.

31 Hrací pole Odpověď: Například slovo nábytek je nadřazené slovům křeslo a stůl – tato slova jsou vůči sobě ve vztahu souřadnosti, vůči slovu nábytek jsou podřazená.

32 Pojmenování 4000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co patří mezi nepřímá pojmenování?

33 Hrací pole Odpověď: Mezi nepřímá pojmenování patří: metafora, metonymie, synekdocha, přirovnání, personifikace…

34 Pojmenování 5000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Jaký je rozdíl mezi slovy mnohoznačnými a homonymy?

35 Hrací pole Odpověď: Mnohoznačnost je jev, kdy má slovo vedle svého původního významu i významy odvozené (je tam určitá souvislost – oko). Homonyma jsou slova, která stejně znějí, ale mají odlišný význam a původ (není tam žádná spojitost – kolej).

36 Frazeologie 1000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co je frazém?

37 Hrací pole Odpověď: Frazém je obrazné, ustálené a často expresívní pojmenování (např. jíst vtipnou kaši, mít pré).

38 Frazeologie 2000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co je pranostika?

39 Hrací pole Odpověď: Pranostiky se vztahují k počasí, k určitému časovému období, a to většinou v souvislosti se zemědělskými pracemi (např. svatá Markéta hodila srp do žita).

40 Frazeologie 3000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Řekni tři přísloví.

41 Hrací pole Odpověď: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Dvakrát měř, jednou řež.

42 Frazeologie 4000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Z jakých částí se skládá přísloví?

43 Hrací pole Odpověď: Přísloví mívá obyčejně dvě části – v první se něco oznamuje a z druhé vyplývá ponaučení.

44 Frazeologie 5000 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi Co jsou kulturní frazémy? Uveď min. dva příklady.

45 Hrací pole Odpověď: Kulturní frazémy jsou knižní spojení – mohou být antického původu (Achillova pata, danajský dar), biblického původu (nevěřící Tomáš) nebo historicko- kulturní (překročili jsme Rubikon).

46 Použitá literatura: MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358-082-9. MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN 80-902571-5-1.


Stáhnout ppt "Risk - lexikologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google