Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE ve sportu seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE ve sportu seminář."— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE ve sportu seminář

2 Výkonová motivace Komplexní proces řídící směr a intenzitu úsilí jednice Směr úsilí: vyhledáváme, jsme přitahováni určitou aktivitou Intenzita úsilí: jak mnoho úsilí do určité aktivity vkládáme To, co pomáhá hráčům vynakládat úsilí na dosažení výkonu.

3 Optimální úroveň nabuzení ve sportu

4 Typy motivace Vnitřní motivace
radost a uspokojení z vykonávání aktivity charakteristická pro vrcholové sportovce vnější odměny mohou narušit vnitřní motivaci... spojována s: menším subjektivně vnímaným tlakem zábavou identifikací s rolí sportovce sníženou pravděpodobností ukončení kariéry Pokud sportovec dělá aktivitu „pro ni samotnou a pro radost a uspokojení z jejího vykonávání.“ …lidé milují běh, protože jim dává pocit radosti a svobody, zlepšuje jejich subjektivní pocit kvality života …vždy závodím sám se sebou, chci zlepšit vlastní výkon, baví mě překonávat své osobní rekordy, sport jsem milovala už jako dítě a miluji ho stále…

5 Typy motivace Vnější motivace dělám to kvůli vnějším podnětům…
spojována s: zvýšenou úzkostí zvýšenou pravděpodobností ukončení kariéry odměny, ceny, pochvala

6 MOTIVACE VE SPORTU O motivaci platí, že je jednou z nejdůležitějších složek sportovního výkonu. Stýblo (1993), uvádí že bez náležité úrovně motivovaného chování a jednání lidí nelze vytyčovat cíle, ani vyžadovat jejich plnění. Jaká je motivovanost sportovců, takové lze očekávat i sportovní výsledky.

7 Motivace ve sportu Motivace je prostředkem, jak využít jistě velkého potenciálu vlastních výkonných sil. Základem fungování každé sportovního klubu v tvrdých ekonomických podmínkách je kvalitní motivační systém a kvalitní personální management. Největším bohatstvím jsou silně motivovaní sportovci což podporuje jejich výkonnost, dovednosti a zkušenosti.

8 Důležitost vnitřní motivace
Speciální případ vnitřní motivace: FLOW Csikszentmihalyi (1975) Stav absolutního pohlcení aktivitou (autopilot) Schopnosti a dovednosti odpovídají nárokům úkolu Podmínkou je sebedůvěra, relaxovanost, zábava, zaměření pozornosti na činnost Větší požadavky – úzkost Nižší požadavky - nuda

9 Jak vypadá FLOW Absolutní splynutí s aktivitou
Splynutí akce a vědomí akce Ztráta sebeuvědomění Pocit kontroly Nepřítomnost cíle nebo odměny Pohyb bez námahy Když hraji, myslím jen na hru, ne na problémy Vnímáte to, co děláte, ale ne to, že na to dáváte pozor: nemusím myslet na hru, jde to samo Lezec má pocit, že jeho identita splývá se skálou, s přírodou Aktivně věci nekontrolujete, spíš se vůbec nebojíte možnosti ztráty kontroly Věnujete se aktivitě čistě kvůli ní samé, ne kvůli vítězství... Všechno jde samo, bez námahy, máte pocit, že můžete pokračovat do nekonečna

10 Rozdělení motivace vnější motivace (extrinsic motivation ) orientace
získal jsem prémii pochvala od trenéra orientace na sebe (ego-orientation) Vnútorná motivácia týka sa hodnôt odoláva zmene je trvalá je flexibilná orientace na úlohu (task-orientation) Radost z vítězství pocit, že jsem to dokázal všetci tréneri príklady na slide tréneri II.a I. triedy: uviesť príklad pre rôzne typy motivácie vnitřní motivace (intrinsic motivation) 10 10

11 Motivace ve sportu Ego-orientace (ego-orientation)
se projevuje touhou dokázat převahu nad ostatními. Motivace úlohou (task-orientation) se projevuje snahou zvládnout určitou úlohu, udělat „to správně“.

12 Výkonová motivace ve sportu
Cíle rozlišuje vzhledem na časový aspekt: dlouhodobé / počítané na roky střednědobé / počítané na měsíace krátkodobé /počítané na dny Cíle rozlišujeme vzhledem na realizovatelnost: realistické s 40-60% dosažitelností alibistické s 10% dosažitelností

13 Motivační orientace Zaměření cílů na proces (na úkol)
učení se dovednostem zvládnutí výzvy zlepšování vlastních schopností a dovedností úspěch je přisuzován úsilí na výsledek (na vlastní ego) porazit druhé úspěch je přisuzován talentu (schopnostem) získání ocenění ! není statické (trénink, zápas) Ve sportu se cítím úspěšný, když:

14 Jak motivovat sportovce
POVZBUZENÍ Kladné povzbuzení nám zabere několik sekund, ale účinek nevymizí z vědomí sportovce po několik hodin. Jakmile vidíme, že chování doznalo žádané změny, nesmíme to přejít bez povšimnutí. Své uznání vyslovíme vícekrát, aby se jeho účinnost zakořenila. Nejlepší způsob, jak sportovce motivovat a změnit jeho chování je důkaz, že již něčeho dosáhl, že nám to neuniklo a že si jeho výkon uvědomujeme.

15 Jak vytvářet motivační klima v týmu
Trenér by se měl ptát: mají členové týmu skutečně zájem na jeho existenci cítí se jednotlivci v týmu dobře považují úspěchy i neúspěchy skupiny za své očekávají jednotlivci podporu skupiny Tým je motivován, když: skupina má snahu a vůli po vyšších výkonech dosahuje vysoké integrace všech členů podporuje rozvíjení pozitivních skupinových norem a dobrého spolupracujícího klimatu

16 Jak zvýšit vnitřní motivaci?
Pomozte zažít úspěch Každý výkon má svou odměnu Chvalte Pestrý trénink, změny Zapojte sportovce do rozhodování Plánujte cíle Svou odměnu... Pak má především informační hodnotu, je za to, že něco děláte dobře... Rozhodování... Vymýšlení odměn a trestů, tréninkových motivů, herní strategie... Zlepšuje to pocit kompetence Pochvala: zasloužená, upřímná, je jí možné dosáhnout, je možné atribuovat kontrolovatelným faktorům

17 Jak chválit sportovce POVZBUZENÍ
Kladné povzbuzení nám zabere několik sekund, ale účinek nevymizí z vědomí sportovce po několik hodin. Jakmile vidíme, že chování doznalo žádané změny, nesmíme to přejít bez povšimnutí. Své uznání vyslovíme vícekrát, aby se jeho účinnost zakořenila. Nejlepší způsob, jak sportovce motivovat a změnit jeho chování je důkaz, že již něčeho dosáhl, že nám to neuniklo a že si jeho výkon uvědomujeme.

18 Jaké vlastnosti má úspěšný sportovec
Vysoká motivace dosáhnout úspěchu Nízká motivace vyhýbat se zklamání Zaměření na uspokojení z vítězství Připisuje výhru stabilním faktorům a vnitřním faktorům, které kontroluje Zaměření na výkon (výkonové cíle) Vyhledává rovné soupeře Podává dobrý výkon v podmínkách hodnocení Motivace dosáhnout úspěchu: schopnost prožívat uspokojení a hrdost, když něčeho dosáhneme, těšíme se na úspěch Motivace vyhýbat se zklamání: tendence stydět se za selhání a cítit se pokořeni prohrou, bojíme se neúspěchu

19 ASPIRACE z lat. “aspiratio“, vdechnutí, vydechnutí, foukání Úroveň výkonu, kterou jedinec očekává, že dosáhne po předchozí známé zkušenosti.

20 Výkonová motivace - aspirace
Výše stanovených cílů po předchozím známém výsledku Vím, co jsem již dokázal a dále aspiruji na nový cíl Hyperaspirace Hypoaspirace Sebevědomí

21 Aspirace ve sportu = snaha o uplatnění, o získání určité míry výkonu, o dosažení konkrétních úspěchů. Aspirace je výše nároků, které má hráč na základě představy posledního výkonu na svůj budoucí výkon. Je to nepřímé vyslovení sebehodnocení hráče prostřednictvím nároku na kvalitu a kvantitu svého tréninku své hry.

22 potřeba dosáhnout úspěchu potřeba vyhnout se neúspěchu
Aspirace potřeba dosáhnout úspěchu potřeba vyhnout se neúspěchu úkoly střední obtížnosti úkoly velmi snadné úkoly extrémní náročnosti úspěch neúspěch radost, smích, euforie, výrazná gestikulace... zvýšení ÚA, motivace pláč, vztek, strach, nemluvnost... snížení ÚA, motivace

23 Aspirační úroveň Velmi proměnlivá, je ovlivňována mnohými činiteli.
Mladší hráči mají zpravidla vyšší aspirační úroveň. Muži mají relativně vyšší aspirační úroveň než ženy. Ovlivňují ji předcházející zkušenosti hráče, jeho schopnost predikce, osobnost a psychologické zázemí (trenér, spoluhráči, rodina,…). U zdravých osob vede opakovaný úspěch zpravidla ke zvýšení a. ú., neúspěch ke snížení) Dosažení výkonu na úrovni nebo nad úrovní aspirace se stává pro hráče dále potřebou a bezprostředním dalším cílem. Dosažení tohoto výkonu prožívá jako úspěch. Je-li výkon nižší než předcházející aspirační úroveň, je to pro hráče neúspěch. Odráží sportovcovu kompetenci a motivovanost v daném sportu. Prakticky před každým turnajem, utkáním týmu se na základě všech těchto složitých vlivů vytváří určitá aspirační úroveň, hráč si stanovuje výsledky, kterých chce dosáhnout.


Stáhnout ppt "MOTIVACE ve sportu seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google