Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodování ve veřejné správě Přednáška M. Horáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodování ve veřejné správě Přednáška M. Horáková."— Transkript prezentace:

1 Rozhodování ve veřejné správě Přednáška M. Horáková

2 Rozhodování ve VS SV je vědou o rozhodování Jde o výběr mezi dvěma nebo více možnostmi v konkrétní situaci (hledisko optimalizace) Probíhá v rozhodovacím procesu Provádí je subjekt rozhodování Výsledkem je rozhodnutí

3 Rozhodovací systém Souhrn osobních a věcných prostředků, které se vytvářejí dočasně nebo trvale pro řešení situace Tvoří jej: 1. organizační složky systému VS 2. ti,kteří proces ovlivňují neformálně a uplatňují své zájmy 3. materiální a finanční zdroje 4. informace 5. procedurální pravidla Skládá se ze subsystémů (např. státní správa) Podle významu: - operativní systém (rozhodnutí programová) - řídící systém (rozhodnutí neprogramová) - politický systém (rozhodnutí strategická a koordinační)

4 Rozhodovací proces Skupina úkonů, které probíhají mezi podnětem k rozhodnutí, reakcí na něj a vedou k rozhodnutí Je promyšlený, formalizovaný a podřízený pravidlům Nejznámějším normativním předpisem je Správní řád

5 Fáze rozhodovacího procesu Obecné úkony: nalézání (informace, problémová analýza, výběr řešení) a provedení (prosazení, provedení, kontrola) Složité rozhodovací procesy: definice problému, systém cílů, systém opatření, omezení, celkové posouzení odborníky, rozhodnutí, provedení rozhodnutí, kontrola

6 Typy a modely rozhodování Podle vnějších znaků 1. podle předmětu rozhodování (stavební povolení) a podle formálních znaků (příkaz, zákaz, povolení, plán) 2. podle systémových hledisek: uvnitř systému (organizační opatření, interní pravidla), vstupní a výstupní rozhodnutí 3. podle programu (programující, programovaná)

7 Typy a druhy rozhodování Racionalita rozhodování: kroky jsou logicky zdůvodnitelné Je objektivní, nepoužívá se intuice, improvizace, libovůle Snaha o dosažení optima řešení a tím i rozhodnutí Problém: racionalita omezená (řešení uspokojivé)

8 Rozhodovací situace 1/3 Podmínky, za kterých je rozhodováno Rozhodovací optimum: jsou definovány všechny cíle, jsou známy důsledky všech alternativ řešení a hodnota alternativ je nesporná Jistota: dosažení optima, plná informovanost Riziko: jsou známy následky rozhodnutí, jejich vznik je pouze pravděpodobný, ne jednoznačný, např. živelná pohroma

9 Rozhodovací situace 2/3 Pravidlo minimálního rizika: spokojenost s minimálním výsledkem při největší možné jistotě Pravidlo maximálního rizika: podstoupení velkého rizika pro dosažení nejlepšího možného výsledku

10 Rozhodovací situace 3/3 Nejistota: nejsou známy následky rozhodnutí, nelze určit pravděpodobnost jejich vzniku Snižování nejistoty při rozhodování: nedostatek informací, určený čas, nedostatek pravomoci nebo příslušnosti, nedostatek materiálních nebo finančních prostředků

11 Otevřené a uzavřené rozhodovací systémy Uzavřené: nemají vstup ani výstup Otevřené: - mají systémový vstup a výstup, - dochází k interakci s okolím, výměna informací, využívání společných databází

12 Rozhodování jako konkretizace právní normy Deduktivní metoda Norma Interpretace (výklad) normy Podřazení skutku normě Právní následky (právní, protiprávní) Nárok (potvrzení, zamítnutí)


Stáhnout ppt "Rozhodování ve veřejné správě Přednáška M. Horáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google