Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologická agentura ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologická agentura ČR"— Transkript prezentace:

1 Technologická agentura ČR
CENTRA KOMPETENCE - soutěž 2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/

2 Obsah 1. Vyhlašované soutěže TAČR 2013 2. Program CENTRA KOMPETENCE
3. Porovnání s předchozí výzvou 4. Bez čeho nemá smysl projekt podat 5. Jak projekt nepodávat 6. Dofinancování 7. Co je možné doplnit jednotně 8. Časový harmonogram soutěže

3 Technologická agentura ČR TAČR
Typy vyhlašovaných soutěží: Alfa, Beta, Omega, Centra Kompetence Soutěže 2013 1. ALFA - Ubývající zdroje nedávají záruku na zajištění finanční podpory na nové projekty 2. CENTA KOMPETENCE – poslední výzva, bude podpořeno jen 8-12 center (v předchozí výzvě 22), 1 kolová soutěž, 6 oponentů (3+3), musí splňovat priority orientovaného výzkumu ČR 3. OMEGA – už výzva nebude, poslední byla vyhlášena v lednu 2013, právě probíhá věcné hodnocení. 4. Nově připravovaný program TINA – podpora zahraniční spolupráce

4 Centra Kompetence Srovnání soutěží CK 2011 CK 2013 Dvoustupňová soutěž
Délka řešení: 8 let Podpořeno bylo 22 center Podávání výhradně v AJ CK 2013 Jednostupňová soutěž Délka řešení: 48 – 72 měsíců Naplňování národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Důraz na zajištění udržitelnosti center (financování centra po ukončení řešení projektu, plán státních, soukromých a zahraničních zdrojů) Alespoň jeden výsledek VaV musí mít významný ekonomický přínos Přísnější hodnotící kritéria – mj. účinná spolupráce, věkový průměr realizačního týmu, udržitelnost 5 let 70% maximální podpora z TAČRu Dofinancování z neveřejných zdrojů Průměrná hodnota projektu: 284 mil. Kč Průměrně zapojeno 8 subjektů do centra Smlouva o spolupráci už u návrhu

5 Centra Kompetence Centra Kompetence nejsou Výzkumná centra (LM, 1M - MŠMT) Výzkumná centra – základní výzkum Centra Kompetence – aplikovaný výzkum Pro základní výzkum je možné podávat GAČR Centra excelence – bude vyhlášeno po skončení aktuálních soutěží GAČR

6 Centra Kompetence Délka řešení: v rozmezí 1.1.2014 – 31.12.2019
48 – 72 měsíců Maximální částka projektu: 10 mil. EUR (7,5 mil. EUR) Uchazeči: Výzkumné organizace, Podniky – preferované malé a střední Počet organizací projektového týmu: doporučení 8

7 Centra Kompetence Čím je limitováno podání projektu?
! Dofinancování pouze z neveřejných zdrojů ! Zapojení v průměru 8 subjektů Průměrný věk pracovníků do 35 let Alespoň jeden výsledek aplikovaného výzkumu musí být aplikovatelný tak, aby měl významný ekonomický přínos Udržitelnost centra 5 let po skončení projektu Priority orientovaného výzkumu - přiloženo

8 Centra Kompetence Ad1) Dofinancování pouze z neveřejných zdrojů
Doporučená průměrná hodnota projektu: 284 mil. Kč na 4 roky Min. míra spolufinancování z neveřejných zdrojů (30%) – 86 mil. za celý projekt, výzkumná organizace může až 100% financování, ale někdo z projektových partnerů to musí za ní zaplatit  Projekt může získat bonifikaci za účinnou spolupráci ( t.j 10% podílu na celkových nákladech u výzkumné organizace) – tj. 28,4 mil. Kč 30% spolufinancování – 8,4 mil. Kč za 4 roky z neveřejných zdrojů V případě, že v projektu je více výzkumných organizací, může podmínky účinné spolupráce naplnit jen jedna. Co z toho vyplývá? Kolik projektů navrhovat? Vzhledem k výsledkům a dofinancování zvolit např. mezifakultní projekt TAČR Omega umožňuje dofinancování z veřejných zdrojů, Centra Kompetence NE

9 Centra Kompetence Ad2) Doporučení zapojení v průměru 8 subjektů
V ZD je uvedeno koncorsium menší. Doporučení zapojení v průměru 8 subjektů – proč? Je to indikátor, který TAČR musí splnit vůči státnímu rozpočtu, tedy bude projekty s více partnery upřednostňovat Co z toho vyplývá? Kdo již partnery nemá, nestihne to Kdo partnery má, měl by začít okamžitě pracovat na návrhu úprav vzájemných vztahů vůči výsledkům projektu

10 Centra Kompetence Ad3) Doporučení pracovníci průměr 35 let
Podrobněji dr. Havlíček

11 Centra Kompetence Ad4) Výsledky aplikovaného výzkumu
Projekt bude generovat alespoň jeden aplikovaný výsledek, který bude realizován v praxi nejpozději do 5ti let po ukončení projektu Podrobněji dr. Havlíček

12 Centra Kompetence Finance – uznatelné náklady Osobní náklady
Investiční náklady hrazené pouze z neveřejných zdrojů Služby Ostatní náklady Nepřímé náklady (režie)

13 Centra Kompetence Za co získáte bonifikaci?
1. Motivační účinek podpory (výzkumná organizace 10% z rozpočtu) – návaznost bod 2 Ekonomická způsobilost (neveřejné zdroje x finanční ukazatele) Zavedení dosažených výsledků do praxe (implementační plán) Doložení potřebnosti řešení – předvýzkum Popsání spolupráce uchazeče a dalších účastníků – návrh rozdělení práv k výsledkům Doložení zájmu o využití výsledku ze strany odběratelů

14 Centra Kompetence Co je u všech projektů stejné? Finanční ukazatele
Spolupráce VaV Zkušenosti z oblasti transferu technologií Obecné informace o uchazeči Je třeba mít také v AJ, již požádáno PC. ------ Přiloženo v listinné podobě, na vyžádání zašlu elektronicky, bude na webu projektu Doktorandi

15 Centra Kompetence 1. Co nezapomenout uvést?
Popsání spolupráce uchazeče a dalších účastníků Řídící výbor koncorcia a jeho řízení Osoba projektového manažera Motivační účinek podpory Analýza rizik a způsoby řešení rizik Ekonomická způsobilost (neveřejné zdroje x finanční ukazatele) Zavedení dosažených výsledků do praxe (implementační plán) – není povinné

16 Centra Kompetence 2. Co nezapomenout uvést – Povinná příloha - Průzkum trhu? Osnova: Popis stávajícího stavu techniky (patentová rešerše) Rozsah a popis trhu Prognóza poptávky po produktu nebo službě Charakteristika spotřebitelů Způsob a uvedení produktu na trh Doporučení: PEF

17 Centra Kompetence Prokazování způsobilosti při podávání projektů
Čestné prohlášení rektora Oprávnění k činnosti organizace – kopie Výpis z trestního rejstříku statutárního zástupce (ne starší jak 3 měsíce) Dodává se 1x za univerzitu. Zajistí PC Prokazování způsobilosti při přijatých projektech (před podpisem smlouvy)

18 Centra Kompetence Odeslání/odevzdání finalizovaného projektu na TAČR
Prostřednictvím elektronického on-line systému V listinné podobě dohromady s přílohou (podepisuje rektor) – v jedné obálce vždy jeden návrh Musí být finalizovaná verze, stejná podepsaná a v on- line systému. Na všech stranách kód, datum a čas 3. Prokázání způsobilosti

19 Centra Kompetence Jak správně svázat projekt? Viz Obrázek

20 Centra Kompetence Časový harmonogram soutěže:
Vyhlášeno bylo: (směnný kurz 1 EUR – 25,810 Kč) Ukončení na TAČRu: v 16:30 hod. Zveřejnění výsledků: Termín AF: :00 hod.

21 Centra Kompetence Co je dobré ještě vědět: Seminář pořádaný TAČRem:
Praha: Brno: Simulace rozpočtu web HelpDesk Shromažďování dotazů na seminář Často kladené dotazy - přiloženy

22 Centra Kompetence Očekávám dotazy k přednesené problematice


Stáhnout ppt "Technologická agentura ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google