Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond - jedinečná příležitost k financování rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Projekt Centrum manažerských dovedností ve vědě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond - jedinečná příležitost k financování rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Projekt Centrum manažerských dovedností ve vědě."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond - jedinečná příležitost k financování rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Projekt Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Ing. Jitka Genserová Ing. Lucie Macháčová REDEM ´07 5. září 2007

2 Obsah 1.PROČ?Účel projektu, očekávané výsledky 2.CO?Cíl projektu 3.KDO?Konsorcium 4.JAK?Aktivity, výstupy 5.KDY?Harmonogram 6.KDE?Umístění 7.ZA KOLIK? Zdroje financování

3 1. Očekávané výsledky – Zvýšení kvalifikace výzkumníků a PhD studentů v oblasti přípravy a řízení vědeckovýzkumných projektů a vědeckovýzkumných aktivit – Zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných týmů – Zvýšení konkurenceschopnosti regionu

4 2. Cíle projektu -V rámci Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice zřídit virtuální Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD), které bude organizačně zajišťovat výuku ­ Vytvoření a realizace komplexního vzdělávacího kurzu, jehož jednotlivé moduly budou po skončení projektu nabízeny vědeckovýzkumným pracovníkům a dalším zájemcům formou celoživotního a dalšího vzdělávání

5 2. Cílové skupiny – Začínající výzkumníci z univerzit (postdocs) – Perspektivní výzkumníci z výzkumných institucí v regionu – Pracovníci výzkumných oddělení průmyslových firem – Studenti doktorských studijních programů

6 3. Konsorcium Nositel projektu: Partneři projektu: –APRA Praha – Asociace PR agentur –M&J Consulting s.r.o., Pardubice –První regionální rozvojová a. s., Pardubice

7 4. Aktivity (pracovní balíky) ­ Řízení projektu ­ Vytvoření a realizace komplexního vzdělávacího kurzu ­ Závěrečná konference ­ Publicita projektu

8 4. Pilotní kurz 6 tématických modulů: 1.Věcné a finanční řízení 2.Projektové a programové řízení 3.Trvale udržitelný rozvoj a ekologie 4.Šíření výsledků výzkumu do praxe 5.Prezentační a komunikační dovednosti 6.Průřezová témata

9 4. Kurz „Rozvoj manažerských dovedností pro řízení VaV aktivit“ Tématický modul Počet přednášek Počet odučených hodin Věcné a finanční řízení1124 Projektové a programové řízení1244,5 Prezentační a komunikační dovednosti1850 Trvale udržitelný rozvoj a ekologie1020 Šíření výsledků výzkumu do praxe28 Průřezová témata511 Celkem58157,5

10 4. Výstupy projektu VýstupyPlánSkutečnost Komplexní vzdělávací kurz11 Tématické moduly66 Příručka pro praxi manažerů VaV02 Webové stránky projektu11 Počet úspěšných absolventů celého kurzu 25 Závěrečné práce účastníků25 Podpořené osoby (účastníci vzdělávání)2572 Podpořené osoby (lektoři a projektový tým)9860

11 5. Časový harmonogram (podávání projektu) – Výzva otevřena: leden-březen 2005 – Hodnocení:duben – červen 2005 – Schválení projektu:červen 2005 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 25. říjen 2005 (zahájení projektu): – Trvání:24 měsíců

12 5. Časový harmonogram (řešení projektu) – Zahájení projektu : 25. říjen 2005 – Ustavení CENMAD: 1. prosinec 2005 – Zahájení pilotního kurzu:22. březen 2006 – Ukončení pilotního kurzu:25. duben 2007 – Závěrečná konference:10. květen 2007 – Ukončení projektu : 24. říjen 2007

13 6. Umístění projektu – Region soudržnosti NUTS II Severovýchod

14 7. Zdroj podpory ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů –Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení –Oblast podpory 3.2 – Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje –Program podpory D – Rozvoj lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu

15 7. Financování – Celkový rozpočet projektu 5,6 mil. Kč (ca.200 tis. €) – 100% financování uznatelných nákladů – 75 % dotace ze zdrojů Evropského sociálního fondu – 25% dofinancování ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MŠMT

16 Stručné shrnutí – Dotace z Evropského sociálního fondu jsou neopakovatelnou příležitostí k financování rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji – Účastníci kurzu přijali velmi pozitivně možnost vzdělání v oblasti „měkkých dovedností“ – Projektový tým již má plány na další aktivity podobného typu do budoucna v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „měkký projekt“ je dobrá zkušenost pro řešení „tvrdých projektů“

17 Děkujeme za pozornost. Kontakty http://cenmad.upce.cz Univerzita Pardubice, Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Studentská 95, 532 10 Pardubice Ing. Jitka Genserová (jitka.genserova@upce.cz, 466 036 733) Ing. Lucie Macháčová (lucie.machacova@upce.cz, 466 036 596) Ing. Monika Vejchodová (monika.vejchodova@upce.cz, 466 036 417)


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond - jedinečná příležitost k financování rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Projekt Centrum manažerských dovedností ve vědě."

Podobné prezentace


Reklamy Google