Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh způsobu řešení projektu a přípravy projektové dokumentace 1. Pracovní seminář – Financování internetizace knihoven Havlíčkův Brod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh způsobu řešení projektu a přípravy projektové dokumentace 1. Pracovní seminář – Financování internetizace knihoven Havlíčkův Brod."— Transkript prezentace:

1 Návrh způsobu řešení projektu a přípravy projektové dokumentace 1. Pracovní seminář – Financování internetizace knihoven Havlíčkův Brod

2 Obsah prezentace -Cíle projektu Internetizace knihoven -Proč se projektu účastnit? -Návrh řešení projektu -Role jednotlivých účastníků -Postup přípravy projektů -Návrh na ustavení řídicí skupiny -Rozdělení do skupin pro týmovou práci

3 Globální cíl projektu internetizace knihoven Vyrovnání šancí z hlediska přístupu k internetu pro obyvatele ČR z menších obcí prostřednictvím knihoven jako veřejných informačních center.

4 Cíle projektu Vybavit knihovny výpočetní technikou Vybavit knihovny připojením k internetu – nejlépe širokopásmovým Vyškolit knihovníky v oblasti využívání výpočetní techniky Propagovat knihovny jako veřejná informační centra obcí

5 Proč se projektu účastnit? Jedinečná šance skokově zvýšit vybavenost knihoven z prostředků EU! V dalším programovacím období se již tato šance nemusí opakovat!

6 Předkladatelé projektu Krajské knihovny budou zastupovat místní knihovny Krajské knihovny budou tvůrcem a předkladatelem projektu

7 Zásady řešení projektu Aktivity v případě přijetí projektu: Krajská knihovna vypíše výběrové řízení na dodavatele Dodavatel zajistí: -Vybavení knihoven výpočetní technikou -Připojení knihoven k internetu – preferováno širokopásmové připojení -Řízení a administraci projektu -Financování projektu

8 Financování projektu Výpočetní technika, realizace připojení, zaškolení obsluhy – financováno v rámci projektu 75 % EU 13 % MMR 8 % kraje 4 % provozovatelé knihoven Provoz a připojení k internetu – financuje obec (? Projekt Internetizace knihoven připravovaný MI?)

9 Hlavní zúčastněné subjekty Krajské knihovny Kraje Místní knihovny Národní knihovna ČR Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo informatiky ČR

10 Role krajské knihovny Příprava projektové dokumentace Komunikace s jednotlivými knihovnami Prosazení projektu na úrovni kraje Výběr řídícího subjektu a dodavatele Administrace projektu vůči knihovnám a implementačním orgánům

11 Role knihoven v projektu Zapojení knihovny do projektu Zajištění závazku provozovatele s spolufinancování projektu Provozování knihovny jako informačního centra obce – financování konektivity a provozu

12 Role Národní knihovny ČR Koordinace Projektu na centrální úrovni – zajištění podpory Projektu na úrovni Ministerstva kultury ČR a Ministerstva informatiky ČR Monitoring při přípravě a samotné realizaci Projektu

13 Role Ministerstva kultury ČR v projektu - návrh Podpora projektu na centrální a krajských úrovních Jednání s Ministerstvem informatiky Podpora přípravy krajských projetů

14 Role Ministerstva informatiky Možnost financování připojení v rámci IVS – připravovaný projekt Internetizace knihoven na MI

15 Role Euredis Možná role společnosti Euredis na centrální úrovni: V případě dohody s Národní knihovnou ČR a Ministerstvem kultury ČR : Příprava metodik přípravy a realizace projektu Příprava vzorové projektové dokumentace Koordinace Projektu na centrální úrovni Možná role společnosti Euredis na krajské úrovni: Podpora krajských knihoven přípravě projektů konzultace připravovaných dokumentů Projektové řízení spolupráce krajských knihoven a místních knihoven Příprava projektové dokumentace

16 Seznam povinných příloh 2 Doklad o subjektivitě žadatele (zřizovací listina/statut) Doklad o beztrestnosti žadatele (výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců) Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (rozpočet, auditorská zpráva) Doklady o bezdlužnosti žadatele vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám formou čestného prohlášení Logický rámec projektu Doklady o vlastnictví objektů, popř. nájemní smlouvy

17 Seznam povinných příloh 2 Analýza nákladů a výnosů: –U projektů do 4 mil. Kč zjednodušený finanční plán –U projektů nad 4 mil. Kč CBA analýza (podle připravené metodiky) –U projektů nad 10 mil. Kč analýza výnosů a nákladů a CBA analýza Projektová dokumentace zpracovaná do úrovně územního rozhodnutí (k podpisu smlouvy stavební povolení) Podrobný rozpočet podle položek uznatelných nákladů

18 Seznam povinných příloh 3 Smlouva o zřízení odděleného účtu pro financování ze SROP (při podpisu smlouvy) Stanovisko příslušného KÚ/MŽP o skutečnosti, zda projekt vyžaduje nebo nevyžaduje EIA Kladné stanovisko EIA, pokud jej projekt vyžaduje Doklad o partnerství, smlouva s partnerem s vymezením práv a povinností Pravomocné územní rozhodnutí nebo doklad, že není vyžadováno Doklad o spolufinancování projektu Doklad o zajištění finančních zdrojů (úvěrový příslib banky apod. ) Seznam povinných příloh

19 Příprava projektů Náročný úkol krajských knihoven!

20 Návrh harmonogramu přípravy projektů 1 1. seminář se zástupci krajských knihoven, krajů, MMR ČR, NK ČR a Euredis v Havlíčkově Brodě, kdy: 18. - 20.2.2004. Příprava vzorového logického rámce, kdo: účastníci semináře, kdy: 19. 2.2004. Jednání Euredis a Národní knihovny ČR ohledně přípravy vzorového Projektu, kdo: Euredis, NK ČR, do kdy 29. 2. 2004. Příprava první verze projektového záměru, kdo: NK ČR, Euredis, kdy: 5. 3.2004.

21 Návrh harmonogramu přípravy projektů 2 Úprava projektového záměru podle potřeb kraje, kdo: krajské knihovny, kdy: 12. 3.2004. Prezentace projektového záměru na úrovni krajů, získání stanoviska zodpovědných orgánů kraje k Projektu, kdo: krajské knihovny, kdy: 26. 3.2004. Rozhodnutí krajských knihoven o účasti v Projektu, kdo: krajské knihovny, kdy: 2. 4.2004.

22 Návrh harmonogramu přípravy projektů 3 2. pracovní seminář, kdo: organizátoři, krajské knihovny, kdy: 8.4.-9.4.2004. Příprava plánu Projektu a rozpočtu Projektu, vytvoření studie proveditelnosti, vytvoření dokumentů pro oslovení knihoven, kdo: krajské knihovny, kdy: 22. 4.2004. Oslovení knihoven a získání vyjádření knihoven, kdo: krajské knihovny, kdy: 7. 5. 2004. Rozdělení knihoven do etap pro podávání žádostí, kdo: krajské knihovny, kdy: 12. 5. 2004.

23 Návrh harmonogramu přípravy projektů 4 3. pracovní seminář, kdo: organizátoři, krajské knihovny, kdy: 13.-14.5.2004. Finalizace projektové dokumentace, odsouhlasení projektové dokumentace krajem, vypracování projektové žádosti, kdo: krajské knihovny, kdy: 28. 5. 2004. Odevzdání prvního kola projektových žádostí, kdo: krajské knihovny, kdy: podle termínu výzvy – cca 30. 6. 2004.

24 Řídicí skupina Koordinace postupu projektu Příprava úkolů Prosazování projektu na centrální úrovni Pravidelná setkání Návrh obsazení: 3 zástupci krajských knihoven Zástupce NK Zástupce MK Zástupce MI Zástupce kraje?

25 Další postup Zvolení řídicí skupiny – každá skupina nominuje jednoho zástupce Vyjádření zástupců KK k návrhu řešení a postupu přípravy projektů – do 19:00 sdělit zástupcům v řídicí skupině Projednání v řídicí skupině – prezentace výsledků pátek ráno Sdělení informace o centrální přípravě dokumentace – do 27. 2.

26 Ing. Michal Šperling michal.sperling@euredis.cz


Stáhnout ppt "Návrh způsobu řešení projektu a přípravy projektové dokumentace 1. Pracovní seminář – Financování internetizace knihoven Havlíčkův Brod."

Podobné prezentace


Reklamy Google