Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v odpadovém hospodářství Ing Jaroslav Váňa, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v odpadovém hospodářství Ing Jaroslav Váňa, CSc."— Transkript prezentace:

1 Možnosti podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v odpadovém hospodářství Ing Jaroslav Váňa, CSc

2 Osnova : Hodnocení VaV v odpadovém hospodářství v letech 2000-2014 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Programy aplikovanéhovýzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nedostatky podávaných návrhů

3 Informační systém VaV (2000 - 2014 ) pol.celkemodpadové hospodářství odpadové hospodářství % počet řešených projektů 41 086 375 0,91 podpora ze SR mil. Kč 197 727,63 739,3 1,89 počet dosažených výsledků 671 4744 679 0,70 podpora na 1 projekt mil. Kč 4,81 9,97 207,20 počet dosažených výsledků 1 projekt 16,34 12,47 76,3

4 Úspěšnost řešení projektů ( 2000 – 2014) pol.celkemodpadové hospodářství počet řešených projektů 41 086 375 nevyřešeno 160 2 nevyřešené projekty % 0,39 0,53

5 Projekty a Výzkumné záměry v odpadovém hospodářství podle poskytovatelů poskytovatelpočetPodpora SR mil. Kč MPO1412 023 MŠMT 80 619 TAČR 61 785 MŽP 55 242 GAČR 33 93 AV -ČR 7 22 poskytovatelpočetPodpora SR mil. Kč MŽP 6 99 USC 4 1 NAZV 4 33 MV 3 29 MD 2 6 MO 2 18 celkem 398 3 970

6 Vláda svým usnesením ze dne 19. července 2012 č. 552 schválila Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Priority VaVaI jsou platné na období do roku 2030. V rámci definovaných 6 prioritních oblastí je 24 podoblastí s celkovým počtem 170 konkrétních cílů.

7 Prioritní oblast 1: Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů Podoblast 1.2 Jaderné zdroje cíl 1.2.5 Ukládání radioaktivního odpadu a použitého paliva Podoblast 1.5 Výroba a distribuce tepla/chladu, včetně kogenerace a trigenerace cíl 1.5.6 Alternativní zdroje – využití odpadů

8 Prostředí pro kvalitní život - priority Oblast 4: Environmentální technologie a ekoinovace Podoblast : 4.3 Minimalizace tvorby odpadů a jejich znovuvyužití cíl: 4.3.1 Nové recyklační technologie, jejichž výstupem jsou látky srovnatelné kvalitou s výchozími surovinami cíl: 4.3.2 Nové efektivní postupy energetického využití odpadů s minimalizací negativních dopadů na ŽP Podoblast: 4.4: Odstraňování nebezpečných látek – starých škod z životního prostředí cíl: 4.4.1 Zvýšení efektivnosti sanačních technologií a zavedení nových metod sanace

9 BETA Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy GAMA Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. DELTA Program podpory mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů OMEGA Program na podporu projektů aplikovaného výzkumu jehož výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. CENTRA KOMPETENCE

10 Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“ (odpady 11 proj.) Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení a možnosti navýšení jejich recyklace, využití a opětovného použití Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunálním odpadu ECO trend s.r.o.

11 Analýza optimálního nastavení činností kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpady GREEN Solution s.r.o. Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) Masarykova univerzita + CENIA, Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů GREEN Solution s.r.o. Zpracování metodiky prognózování odpadů CENIA + Masarykova univerzita

12 Centra kompetence (odpady) Centrum kompetence pro energetické využití odpadů (2014-2018), Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

13 TAČR: ALFA + EPSILON

14 EPSILON Podprogram 1 - Znalostní ekonomika Podprogram 2 - Energetika a materiály Podprogram 3 - Životní prostředí Preference: vývoj nových, pokročilých materiálů, vývoj biotechnologií a nanotechnologií, kosmických technologií a dopravních prostředků budoucnosti.

15 Epsilon Trvání programu: 2015 - 2025 Výzvy 2014 – 2019 Celkové výdaje 16,1 mld. Kč z toho SR 9,7 mld. Kč Maximální podpora 3 mil. EUR/ proj Očekávaná podpora 10 mil. Kč / proj Počet podpořených projektů: 800

16 EPSILON - Požadované výsledky P – patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor; N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.

17 EPSILON hodnocení projektů 8 binárních kriterií, 12 bodovacích kriterií 3 oponenti + zpravodaj + oborový panel + + rada programu průběžné hodnocení: výroční zprávy, oponentůry kontroly dopady realizace

18 EPSILON 2014 pol. celkemodpadové hospodářství % odpadové hospodářství podané projekty 717 56 7,81 udělená podpora 91 8 8,79 uspěl bez podpory 307 14 4,56 neuspěl 381 34 8,92

19 Pozitiva návrhu projektu Zapojení uchazeče do programu výzkumných center Navrhovatelem projektu je podnik Realizace projektu v regionu s vysokou nezaměstnaností Provedena patentová rešerže Proveden průzkum trhu Uchazeči jsou finančně stabilní Projekt je ekonomicky efektivní

20 Finanční stabilita uchazeče projektu Rentabilita aktiv : min. 2% Zadluženost: max. 50% Běžná likvidita: min. 1,5 Schopnost zabezpečit spoluúčast

21 Děkuji za pozornost j.vana@iex. cz


Stáhnout ppt "Možnosti podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v odpadovém hospodářství Ing Jaroslav Váňa, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google