Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… od myšlenek k aplikacím. Hodnocení návrhů projektů v programech TA ČR Zdeňka Bubeníková Hustopeče u Brna 23. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… od myšlenek k aplikacím. Hodnocení návrhů projektů v programech TA ČR Zdeňka Bubeníková Hustopeče u Brna 23. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 … od myšlenek k aplikacím

2 Hodnocení návrhů projektů v programech TA ČR Zdeňka Bubeníková Hustopeče u Brna 23. dubna 2014

3 TA ČR za necelých 5 let své existence připravila celkem 7 národních programů V současnosti celkem 5 běžících programů Další 2 nové programy, u nichž se předpokládá vyhlášení prvních veřejných soutěží v letošním roce Do března 2014 bylo vyhlášeno celkem 9 veřejných soutěží rok200920102011201220132014 Počet tabulkových míst 101824344349 Kapacitní zajištění přípravy programů Personální kapacita TA ČR

4 Současné programy ALFA –V prvních 3 veřejných soutěžích celkem podpořeno 672 projektů –U 52 % projektů hlavním řešitelem podnik –40 % hlavních řešitelů z Hl. m. Praha –Nejčastějším typem výsledků Prototyp a Funkční vzorek –Mezi nejúspěšnější organizace z hlediska počtu podpořených projektů jsou veřejné vysoké školy, zejména ČVUT v Praze a VUT v Brně –Více než polovina financí směřuje k projektům ve skupině oborů Průmysl

5 Současné programy BETA –V současnosti je připravována 4. výzva –1. výzva- 43 zakázek –2. výzva – 42 zakázek –3. výzva – 53 zakázek –4. výzva – otevřena pro resorty (pro identifikaci výzkumných potřeb) mezi 3.3.-31.5.

6 Současné programy OMEGA –2 veřejné soutěže –Celkem podpořeno 128 projektů, na jejichž řešení se podílí celkem 177 organizací –83 % řešitelů jsou výzkumné organizace –Nejvíce projektů z kategorie AE – řízení, správa a administrativa, AH – ekonomie –Hlavní řešitelé především z Hl. m. Prahy a Jihomoravského kraje

7 Současné programy Centra kompetence –V rámci 1. veřejné soutěže bylo podpořeno 22 projektů –Výsledky 2. veřejné soutěže byly zveřejněny v listopadu 2013, k podpoře je vybráno celkem 11 center –Na řešení podpořených projektů se podílí celkem 323 účastníků (66 % podniky)

8 Nové programy GAMA Zaměření podpora ověření využitelnosti výsledků VaV v praxi příprava následného komerčního využití výsledků 2 podprogramy –pro výzkumné organizace – zde je hodnocena 1. VS –pro podniky, pro spolupráci výzkumných organizací a podniků Cíle podpořit a zefektivnit přenos výsledků VaV do praxe usnadnit následné komerční využití Trvání programu 2014–2019 veřejné soutěže budou vyhlašovány každoročně 2014–2017

9 Nové programy DELTA Zaměření podpora mezinárodní/bilaterální spolupráce ve VaV prostřednictvím společných projektů výzkumných organizací a firem Cíle zvýšit množství kvalitních a konkurenceschopných výsledků aplikovaného VaV podporou mezinárodní spolupráce Partneři a vyhlášení především země mimo EU (Jižní Korea, USA, Taiwan, Japonsko, Vietnam, Čína) v průběhu prvního pololetí 2014

10 Nové programy EPSILON Zaměření podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v průmyslu, energetice, životním prostředí a dopravě náhrada programu ALFA a TIP (MPO) Cíle podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s vysokým potenciálem rychlého uplatnění výsledků v nových produktech, výrobních postupech a službách Doba trvání doba řešení projektů 2015–2025 vyhlášení 1. veřejné soutěže 5. května 2014 poprvé také hodnocení dopadů projektů

11 Příprava nových programů Spolupráce na přípravě nového programového období ESIF 2014–2020 (TA ČR je spolugestorem programů a předpokládanou implementační agenturou): –MPO: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost SC 1.1 - Zvýšit inovační výkonnost podniku SC 1.2 - Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve VaVaI –MŠMT: OP Výzkum, vývoj a vzdělání SC2 – Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost SC5 – Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaVa

12 TA ČR – společný ZS

13 Hodnocení projektů VS Hodnocení probíhá dle zákona č. 130/2002 Sb. Interně existuje několik dílčích směrnic a metodik pro upřesnění procesu hodnocení SME-02 Směrnice pro hodnocení návrhů projektů SME-23 Směrnice pro zajištění zpracování posudků, stanovisek a odborných hodnocení MET-01 Metodika hodnocení ekonomického zdraví uchazeče

14 Hodnocení projektů Oponent Odborný hodnotitel Zpravodaj Rada podprogramu/Expertní hodnoticí komise Rada programu Předsednictvo TA ČR Nově: Expertní panely Tutoři

15 E-learning Pro vzdělávání oponentů – oponentská příručka 2 úrovně Obecná část - o legislativě, TA ČR, RVVI, CEP, RIV Specifická část – o programu, přiřazování oponentů, hodnotící kritéria (binární i bodovaná)

16 Analýzy Zpracovávání analýz vyhodnocujících jednotlivé veřejné soutěže i práci oponentů Na základě analýz jsou vytipováni ti oponenti, kteří nezpracovávají své posudky kvalitně – tito oponenti jsou pak vyřazeni z dalších hodnocení Hodnocení odborných hodnotitelů Hodnocení zpravodajů

17 Projekt Sektorové služby OP LZZ – VSS – Posilování institucionální kapacity a efektivnost veřejné správy Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR (2+5) Od 1.6. 2014 do 31.7.2015 Posílení role interních hodnotitelů v sektorech strojírenství, elektrotechnika, informatika, robotika, stavebnictví, doprava, materiály, fyzika, chemie, biověda, lékařství, zemědělství, životní prostředí, matematika, statistika, ekonomika, společenské vědy

18 www.tacr.cz http://www.tacr.cz/index.php

19 Děkuji za pozornost bubenikova@tacr.cz


Stáhnout ppt "… od myšlenek k aplikacím. Hodnocení návrhů projektů v programech TA ČR Zdeňka Bubeníková Hustopeče u Brna 23. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google