Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚNAVA A ZOTAVENÍ Fyziologie zátěže 2. ročník. ÚNAVA  Stav snížené výkonnosti na základě předcházející aktivity (Jirků, 1990).  Pokles výkonnosti a neschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚNAVA A ZOTAVENÍ Fyziologie zátěže 2. ročník. ÚNAVA  Stav snížené výkonnosti na základě předcházející aktivity (Jirků, 1990).  Pokles výkonnosti a neschopnost."— Transkript prezentace:

1 ÚNAVA A ZOTAVENÍ Fyziologie zátěže 2. ročník

2 ÚNAVA  Stav snížené výkonnosti na základě předcházející aktivity (Jirků, 1990).  Pokles výkonnosti a neschopnost pokračovat v pohybové aktivitě (Máček & Máčková, 1997).

3 ÚNAVA  je přirozeným průvodním dějem, který doprovází jakoukoliv činnost (sportovní x pracovní x mentální)  je signalizátorem funkčních změn v organismu  je obranným a ochranným mechanismem pracujícího organismu, který se projevuje v ochranném útlumu aktivity CNS, jestliže např. pohybovou aktivitou překročíme kritickou úroveň (intenzita, objem, čas)  je komplexním dějem, týkající se nejenom nervosvalového systému, ale všech systému v organismu

4 ÚNAVA  Únava, která přirozeně vzniká během pohybové aktivity (PA) a v průběhu zotavení postupně vymizí, je tedy charakteristická určitou dynamikou. FYZIOLOGICKÁ ÚNAVA  V počátečních fázích se fyziologická únava projevuje při PA např. ztrátou koordinace, jemné motoriky, změnami v technice, atd.

5 ÚNAVA Opakovaným přehlížením příznaků fyziologické únavy společně s nerovnováhou mezi dobou zatížení a dobou nutnou k optimální regeneraci organismu vede ke vzniku PATOLOGICKÉ ÚNAVY

6 PATOLOGICKÁ ÚNAVA,, vzniká při opakované pohybové činnosti, kdy přestávky nejsou dostatečné k tomu, aby nastalo plné zotavení‘‘ (Máček & Vávra, 1980) Pojmy: přepětí, přetížení, schvácení, krátkodobé přetrénování reakce organismu na zatížení, které přesáhlo míru únosnosti  syndrom přetrénování – chronické přetěžování organismu spojené s poklesem výkonnosti a ztrátou sportovní formy - dysbalance v aktivitě ANS

7 PŘÍZNAKY PŘETRÉNOVÁNÍ (Seliger, Trefný & Vinařický, 1980) apatie agresivita deprese euforie nechuť k tréninku a závodění spavost x nespavost nechutenství x zažívací problémy poruchy menstruace snížená imunita, větší náchylnost na nemoci zvýšení klidové srdeční frekvence

8 PŘETRÉNOVÁNÍ Sympatikotonická forma Silově – rychlostní sporty Parasympatikotonická forma Vytrvalostní sporty o narušený spánek o snížená chuť k jídlu o pokles hmotnosti o klidová tachykardie o vyšší bazální metabolismus o zpomalení regenerace o deprese o svalový třes abnormální únava klidová bradykardie flegmatičnost snížená citlivost na katecholaminy zpomalená reakční doba snížená hladina glukózy během zatížení

9 ÚNAVA (dělení podle Jirků, 1990) ÚNAVA TĚLESNÁ DUŠEVNÍ AKUTNÍ MÍSTNÍ CELKOVÁ CHRONICKÁ

10 ÚNAVA  TĚLESNÁ únava vzniká při pohybové aktivitě a odvíjí se od vzájemné kombinace (Frequency-Intensity-Time)  DUŠEVNÍ únava vzniká při déle trvající mentální činnosti (dlouhá nudná přednáška, dlouho trvající vlastní proces učení, atd.)  AKUTNÍ únava vzniká v důsledku vysoké intenzity zatížení a může se projevovat jako MÍSTNÍ (menší svalové skupiny) nebo CELKOVÁ (větší počet svalů)  CHRONICKÁ únava náleží do oblasti patofyziologie

11 FYZIOLOGICKÉ PŘÍČINY VZNIKU ÚNAVY snížení energetických substrátů (ATP, CP, glykogenu, atd. hromadění katabolitů ve svalové buňce. zvýšená koncentrace pyruvátu, laktátu a H + snížené pH snížená enzymatická činnost porušená acidobazická a iontová (Na +,K +,Cl - a Ca 2+ ) rovnováha pokles resyntézy ATP

12 FYZIOLOGICKÉ PŘÍČINY VZNIKU ÚNAVY Obecně při únavě dochází v organismu k chemicko-fyzikálním změnám ( pH, pO 2, osmotického tlaku, viskozity, tělesné teploty, pCO 2 ), které negativně ovlivňují funkční systémy organismu. 1. Zvýšená koncentrace volných H + vzniklého disociací kys. mléčné zapříčiňuje: a) snížení pH b) snížení aktivity enzymů (např: fosfofruktokináza) c) v mozku stimuluje receptory bolesti, nauzea, desorientace d) vytěsňuje vápníkové ionty z vazby na troponin

13 FYZIOLOGICKÉ PŘÍČINY VZNIKU ÚNAVY 2. Vazba sníženého přísunu kyslíku do pracujících svalů a sníženého pH: snížený přísun kyslíku zvýšená tvorba laktátu vyšší koncentrace volných vodíkových iontů snížené pH cirkulující krve snížená aktivita enzymů zvýšená teplota a hodnota 2,3 BPG snížená afinita hemoglobinu na O 2 zvýšený parciální tlak CO 2 opětovné snížení přívodu O 2

14 MÍSTO VZNIKU ÚNAVY Únavu musíme považovat za komplexní děj, který může vzniknout na kterémkoli místě nervosvalového systému! KŮRA MOZKOVÁ Páteřní mícha (alfa a gama motoneurony) Pyramidové dráhy Motorická ploténka Centrální synapse Periferní synapse

15 ÚNAVA PŘI DYNAMICKÉ PRÁCI Jako za jeden z hlavnějších činitelů podílejících se na vzniku únavy na úrovni svalového aparátu je považován 1) VÁPNÍK 2) intersticiální KALIUM a 3) nedostatek energetických zdrojů. ad1) - snížená schopnost sarkoplazmatického retikula (SR) vyplavovat vápník umožňující kontrakci - snížená senzitivita aktin-myozinového aparátu na vápník v důsledku vysoké koncentrace H + - snížená hladina vápníku vyvolává svalové křeče ad2) - zvýšená koncentrace ADP inhibuje Na-K-ATPázy (iontová dysbalance na membráně) - zvýšená konc. intersticiálního K + vede k blokaci akčního potenciálu a tím aktivity SR

16 ÚNAVA PŘI STATICKÉ PRÁCI Únava při dynamické práci nastává později než- li u práce statické. Je to způsobeno vyšším prokrvením svalů během svalové kontrakce a relaxace, které prokrvení podporují. Z toho vyplývá, že při statické práci v důsledku zvýšeného nitrosvalového tlaku dochází k nedostatečnému proudění krve svalem a tím vázne přísun živin a kyslíku a na druhé straně odplavování katabolitů, které způsobují acidózu. Množství krve, které bude proudit svalem je závislé od tzv. intenzitové blokády : <30% MVK se průtok nezvětšuje mezi 30% - 60% se průtok snižuje >70% krev neprotéká

17 DĚLENÍ ÚNAVY PODLE INTENZITY ZATÍŽENÍ I. SUPRAMAXIMÁLNÍ : limitujícím faktorem je aktuální koncentrace ATP-CP ve svalové buňce a jeho novotvorba : doba trvání výkonu 10 - 20s II. MAXIMÁLNÍ : limitující faktor je nadprodukce laktátu (25-30mmol/l) a dalších katabolitů, lokální acidóza, redukovaná novotvorba ATP v důsledku inhibice enzymů III. SUBMAXIMÁLNÍ (85% - 90% VO 2 max) : limitující faktor je nedostatečný přísun kyslíku - glykolytická fosforylace, snížený rozklad FFA,

18 DĚLENÍ ÚNAVY PODLE INTENZITY ZATÍŽENÍ kumulace laktátu, acidóza, atd. : nedostatek využitelných energetických zdrojů - glykogen : trvání je závislé na intenzitě : 85% VO 2 max - do 20 min. : 70% VO 2 max - do 60 min. : 50% VO 2 max - 3 - 4 hod. IV. STŘEDNÍ a MÍRNÁ (<75% VO 2 max) : délka trvání výkonu je limitována zásobou sacharidů, které jsou nepostradatelné při ß-oxidací tuků : pokud budou v průběhu déle trvajícího výkonu dodávány sacharidy (glukóza x maltodextrin) a tekutiny může při nižší intenzitě trvat výkon teoreticky nekonečně dlouho.

19 PROJEVY ÚNAVY  SUBJEKTIVNÍ : je ochranou organismu před vysokým stupněm akutní únavy (předchází objektivní únavě) projevy : pocit únavy, svalové slabosti, neochota pokračovat v PA, neschopnost provést kontrakci, dušnost, atd.  OBJEKTIVNÍ : je měřitelná (koncentrace La, svalová biopsie) : je vyditelná (snížená koordinace, pokles výkonu)

20 ZOTAVENÍ  ZOTAVENÍ POVAŽUJEME ZA PŘIROZENÝ BIOLOGICKO – ANABOLICKÝ PROCES, PŘI KTERÉM POSTUPNĚ DOCHÁZÍ K OBNOVĚ KLIDOVÝCH FUNKCÍ ORGANISMU, RESYNTÉZE ENERGETICKÝCH SUBSTRÁTŮ, JENŽ BYLY BĚHEM ZAZÍŽENÍ PŘECHODNĚ SNÍŽENY (Máček & Vávra, 1980; Seliger, Trefný, & Vinařický, 1980).

21 ZOTAVENÍ Během fáze zotavení dochází k reobnově narušené homeostázy. Po ukončení PA nejdříve dochází ke,,splacení’’ kyslíkového dluhu. Schématické rozdělení kyslíkového dluhu na dvě části. (upraveno dle Handze et al., 1980)

22 ZOTAVENÍ Čas nutný k návratu jednotlivých parametrů na klidovou úroveň: a)resyntéza ATP, úprava O 2 v tělních tekutinách, návrat sodíku společně s draslíkem rychlejší fáze < 2-7min. b)remetabolizace 60% laktátu na glykogen a zbytek je použit jako energetický zdroj pomalá fáze < 30 min c) krevní tlak < 15min srdeční frekvence po intenzivní PA, obnova homeostatické koncentrace H + a organického P < 60min

23 ZOTAVENÍ Doporučený čas pro zotavení po vyčerpávajícím cvičení (Upraveno dle Foxe, 1984) PROCES ZOTAVENÍ MINIMUMMAXIMUM Obnova ATP – CP ve svalu 2 minuty3-5 minut Náhrada alaktátového O 2 dluhu 3 minuty5 minut Náhrada O 2 - myoglobinu 1 minuta2 minuty Náhrada laktátového O 2 dluhu 30 minut60 minut Resyntéza zásob sval. glykogenu a) po intervalové metodě 2 hodiny pro resyntézu 40% 5 hodin pro resyntézu 55% 24 hodin pro resyntézu 100% b) po prolongované nepřerušované aktivitě 10 hodin pro resyntézu 60% 48 hodin pro resyntézu 100% Odstranění laktátu ze svalů a krve 10 minut pro odstranění 25% 20 – 25 minut pro odstranění 50% 1 - 1¼ hodiny pro odstranění 95%

24 ZOTAVENÍ - SUPERKOMPENZACE : je proces, kdy,, jsou obnoveny nejen spotřebované energetické rezervy, ale vytvořeny i nové energetické rezervy, které přesahují výchozí hodnoty energie před zahájením zatěžování organismu.“ (Lehnert, Neuls & Novosad, 2001) : čím větší je narušení homeostázy, tím je větší a delší superkompenzace!

25 Faktory ovlivňující rychlost syntézy glykogenu  strava bohatá na sacharidy (500 – 600g /den)  1g sacharidů / kg váhy během 6 hodin v intervalu 2 h  pro resyntézu jaterního glykogenu je výhodnější fruktóza  důležitý faktor je také rychlost vyplavení laktátu a H + ze svalů a jeho metabolizace (zotavný O 2 )  zvýšení pH a zrychlení aktivity enzymů

26 PŘIROZENÉ PROSTŘEDKY ZOTAVENÍ Pasivní forma odpočinku :  Je spánek, který je spojen s generalizovaným útlumem aktivity CNS.  Za optimální dobu spánku u sportovců je považováno 9 –10 h!!!  Tuto formu odpočinku je vhodné zařazovat po aerobním výkonu.

27 PŘIROZENÉ PROSTŘEDKY ZOTAVENÍ Aktivní forma odpočinku:  zrychlené vyplavování laktátu ze svalových buněk  intenzita zatížení by neměla přesáhnout 60% VO 2 max  nejoptimálnější je zařadit aktivní zotavení na konec TJ

28 FYZIOTERAPEUTICKÉ METODY ZOTAVENÍ masáž termoterapie kryoterapie oxygenoterapie atd.

29 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ÚNAVA A ZOTAVENÍ Fyziologie zátěže 2. ročník. ÚNAVA  Stav snížené výkonnosti na základě předcházející aktivity (Jirků, 1990).  Pokles výkonnosti a neschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google