Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání 8. 4. 2010 Vzdělávání zdravotnických pracovníků prostřednictvím finančních prostředků z ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání 8. 4. 2010 Vzdělávání zdravotnických pracovníků prostřednictvím finančních prostředků z ESF."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání 8. 4. 2010 Vzdělávání zdravotnických pracovníků prostřednictvím finančních prostředků z ESF

2 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) OPLZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v programovacím období 2007-2013. OP LZZ obsahuje šest prioritních os a je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesní vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

3 Systém možností podpory OPLZZ Individuální projekty (IP) - systémové individuální projekty Systémové řešení národních politik a programů zaměřených na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, navržení nových a zefektivnění stávajících systémů. Zaměření IP Ministerstva zdravotnictví Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří vykonávají povolání zdravotnického pracovníka a pracovníka ve zdravotnictví.

4 Oblasti podpory OPLZZ relevantní pro oblast zdravotnictví Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků Podporované aktivity:  další profesní vzdělávání zaměstnanců  podpora systémů motivace a aktivizace zaměstnanců  specifické formy vzdělávání (individuální projekty MZ ČR) Cílová skupina: zdravotničtí pracovníci - zaměstnanci - dle zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.

5 Individuální projekty odboru VZV Cíl projektu  rozvoj systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů, rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců – zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví  rozvoj, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví  podpora vzdělávání školitelů s ohledem na inovace a ekonomiku založenou na znalostech a schopnost reagovat na moderní trendy poskytování zdravotní péče

6 Celoživotní vzdělávání Nyní dva individuální projekty cca 750.000.000,- Kč zaměřené na prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařských, nelékařských a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na profesní vzdělávání – další vzdělávání zdravotnických pracovníků

7 Cílová skupina  Lékařští zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři a farmaceuti) ve zdravotnických zařízeních přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy  Lékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy  Manažeři (zdravotníci - lékaři) v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy  Nelékařští zdravotničtí pracovníci v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy  Nelékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních na území ČR mimo území Hl. města Prahy  Manažeři (zdravotníci - nelékaři) a další pracovníci ve zdravotnictví ve zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy

8 Cíl a záměr MZ ČR:  prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků  tvorby vzdělávacích programů pro zaměstnance zdravotnických zařízení  podpory systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů vedoucí k motivaci a aktivizaci zdravotnických pracovníků a k podpoře dalšího vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství  udržení a zvýšení obecných pracovních kompetencí pracovníků ve zdravotnictví

9 MZ ČR bude realizovat Projekt 1 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech Počet všech podpořených v rámci projektu 1 - 32 475 Projekt 2 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Počet všech podpořených v rámci projektu 2 – 6 295

10 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 1) Vzdělávací program Certifikovaný kurz v lékařském oboru Cílem je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. Počet podpořených: 400 Kdo se účastní: lékař se specializovanou způsobilostí v základním oboru Částka podpory: 303 728 000,- Kč

11 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 2) Vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Určeno především pro střední management v přímo řízených organizacích MZ ČR s cílem seznámit se se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifiky ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení. Počet podpořených: 125 Částka podpory: 10 000 000,- Kč

12 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 3) Vzdělávací program Poskytnutí Neodkladné nemocniční péče (ATLS) Cílem je zavedení ATLS kurzů do České republiky, proškolení základního kádru školitelů a prvních frekventantů. ATLS  (Advanced Trauma Life Support Program for Doctors) je celosvětově jediným uznávaným nástrojem standardizace multidisciplinární péče o závažně zraněné pacienty na urgentních odděleních nemocnic. Počet podpořených: 120 Částka podpory: 6 000 000,- Kč

13 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty  Vzdělávací akce - Konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů, formou celoživotního vzdělávání, zejména však v primární péči. Cílem je umožnit obnovovat si znalosti a dovednosti v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob. Počet podpořených: 2 000 (rodné číslo započítané 1) Počet úspěšně podpořených: 3 250 (opakovaná účast) Částka podpory: 6 500 000,- Kč

14 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 5) Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro lékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací s cílem zvýšení kvalifikace zdravotníků v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. Počet podpořených: 150 Částka podpory: 3 000 000,- Kč

15 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře Cílem kurzů je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zubních lékařů, pracujících v sektoru zubní péče. Počet podpořených: 2 000 Počet úspěšně podpořených: 2 250 Částka podpory: 20 250 000,- Kč

16 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky  Vzdělávací program Certifikovaný kurz pro nelékařské povolání Cílem absolvování je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost k úzce vymezené činnosti v oborech dle zákona č. 96/2004 Sb. Počet podpořených: 4 700 Počet úspěšně podpořených: 9 400 Částka podpory: 141 000 000,- Kč

17 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky  Vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Určeno především pro management v přímo řízených organizacích. Vzdělávací program umožní pracovníkům z řad managementu lůžkových zdravotnických zařízení seznámit se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifikou ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení. Počet podpořených: 125 Částka podpory: 10 000 000,- Kč

18 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 3) Vzdělávací program Akreditované kvalifikační kurzy Zaměřeno zejména na stabilizaci zdravotnického personálu. Kurz bude považován za zvyšování kvalifikace účastníka podle zákona č. 96/2004 Sb. a bude připraven pro tyto obory: Všeobecný sanitář, Sanitář pro operační sál, Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, Sanitář pro zařízení lékárenské péče, Sanitář pro laboratoř a transfůzní oddělení, Sanitář pro autoptické oddělení nebo pitevnu, Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Radiologická fyzika, Radiologická technika, Zdravotně sociální pracovník a Masér. Počet podpořených: 2 000 Částka podpory: 32 000 000,- Kč

19 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 4) Vzdělávací akce Konference a semináře pro nelékařské obory Kontinuální profesní vzdělávání, které zajistí zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské obory průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající získané odbornosti. Obsah konferencí a seminářů bude zaměřen na prohloubení a obnovení znalostí a dovedností pro vykonávané činnosti v souladu s kreditním systémem pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Počet podpořených: 10 000 Počet úspěšně podpořených: 20 000 Částka podpory: 40 000 000,- Kč

20 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky  Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací S cílem zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. Počet podpořených: 200 Částka podpory: 4 000 000,- Kč

21 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Hlavním cílem této aktivity je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v sektoru zubní péče. Počet podpořených: 500 Počet úspěšně podpořených: 750 Částka podpory: 4 500 000,- Kč

22 Náklady lze pokrýt... Realizace a administrace projektu bude zajištěna Generálním dodavatelem a jeho subdodavateli. Přímá podpora účastníků kurzů – mzdové příspěvky Na MZ vznik nového Oddělení řízení individuálních projektů v oblasti vzdělávání vedoucí oddělení + projektový, finanční manažer a experti

23 Generální dodavatel... V kompetenci GD bude následující:  zajistit realizaci kurzů - smlouvy s poskytovateli kurzů (subdodavateli); realizace vlastních kurzů  publicitu projektu – webové rozhraní, informační kampaň  administraci projektu – podklady pro monitorovací zprávy  komunikace s poskytovateli a veřejností  analytická a evaluační činnost

24 Financování vzdělávání Vysoká škola 1.000.000.000 Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání 950.000.000 Vysoká škola 0 Kč Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání 0 Kč Před rokem 2006 NYNÍ na 2 rok y na 3 roky 40 000 zdravotníků4 700 zdravotníků

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pracovní setkání 8. 4. 2010 Vzdělávání zdravotnických pracovníků prostřednictvím finančních prostředků z ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google