Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický marketingový proces: plánovací etapa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický marketingový proces: plánovací etapa."— Transkript prezentace:

1 Strategický marketingový proces: plánovací etapa

2 Plánovací etapa zahrnuje: Marketingová situační analýza Stanovení marketingových cílů Hodnocení strategické pozice Sestavení marketingového plánu Formulování marketingových strategií

3 Marketingová situační analýza (marketingový audit) Zkoumání vnitřní situace podniku Šetření postavení podniku v daném prostředí Cíl:identifikovat všechny relevantní faktory, které budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie Dosavadní vývoj Současný stav Odhad budoucího vývoje

4 Prvky strategické analýzy Prognózování Statistické techniky Subjektivní techniky

5 Marketingové prostředí Proč analyzovat okolí? ……………………… …………………….. Makroprostředí Mikroprostředí Konkurenční prostředí

6 Analýza vnějšího prostředí Analýza mezinárodního okolí Analýza národního okolí:PEST,STEP, SLEPTE,4C -Společenské trendy -Legislativní trendy -Hospodářské trendy -Politické faktory -Technologické trendy -Ekologické trendy

7 Analýza interního okolí Technický rozvoj Marketingové a distribuční faktory Výrobní faktory a řízení výroby Faktory pracovních zdrojů Analýza finančních zpráv a údajů Hodnotový řetězec

8

9 Model 7S firmy McKinsey

10 Kauzální model Burkeho a Litwina

11 Model analýzy síly prostředí

12 Leavittův model

13 Tichyův technicko-kulturní koncept

14 Weisbordův model šesti kategorií

15 Model souladu/shody

16 Model diagnózy chování jedince a skupiny

17 Další nástroje analýzy …………………. …………………

18 Stanovení marketingových cílů

19 Marketingové cíle -jsou svázány s cíli základními, podnikovými -vychází z analýzy, neobsahují ale návod, jakým způsobem je možné plánované záměry uskutečnit (např. zisku, prodejního obratu, tržního podílu, množství prodaného zboží, zvýšení počtu zákazníků, ochranné akce pro přežití, sociální odpovědnost)

20 Předpoklad pro realizování cíleného marketingu Segmentace Vytipování konkrétních segmentů Umístění výrobku v mysli zákazníka

21 Cíle Stanoveny na základě poznání potřeb zákazníků Přesně, jasně a konkrétně vymezeny Vhodné Srozumitelné Reálné Akceptovatelné Sladěné se strategií Hierarchicky uspořádané


Stáhnout ppt "Strategický marketingový proces: plánovací etapa."

Podobné prezentace


Reklamy Google