Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Mgr. Miroslav Daněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Mgr. Miroslav Daněk."— Transkript prezentace:

1 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Mgr. Miroslav Daněk Řídicí orgán OP Zemědělství a OP Rybářství Managing Authority Department for the RDMA and Fishery OP

2 Global data on progress in the implementation Agriculture OP Celkové údaje o pokroku v realizaci OP Zemědělství Global data on progress in the implementation Agriculture OP

3 Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 1: Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and Forestry) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 1: Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesního hospodářství) Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 1: Support to Agriculture, Processing of Agricultural Products and Forestry)

4 Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 2: Rural Development, Fisheries and Vocational Training) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 2: Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání) Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 2: Rural Development, Fisheries and Vocational Training)

5 Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 3: Technical assistance) Údaje o pokroku po prioritách OP Zemědělství (Priorita 3: Technická pomoc) Data on progress by priorities Agriculture OP (Priority 3: Technical assistance)

6 Celkem zaregistrované žádosti v OP v letech 2004 –2006 Overview of total registered applications under the Agriculture OP in the period 2004 - 2006 Opatření/ measure REGIONÁLNÍ ODBOR SZIF PRAHA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSTÍ NAD LABEM HRADEC KRÁLOVÉ BRNOOLOMOUCOPAVA 1.1. 347583156337744328194 1.2. 18741228382113 1.3. 2149262951336 2.1. 25039472213386154107 2.2. 28000000 2.3. 151131095207 3.1. 57 Celkem -total/ 4 9757361 2132766161 271536327 * Stav k 31. květnu 2008

7 Přehled vydaných Rozhodnutí OP Zemědělství v roce 2008 Approved operations 2008 Podopatření/Sub-measure Rozhodnutí/ Approved operations Veřejné spolufinancování v Kč/Public Z veřejného spolufinancování EU v Kč/Community contribution 2.1.2. 1 1 636 8221 309 457 2.1.3. 29 87 584 48370 244 526 Celkem30 89 221 30571 553 983

8 Pozitivní faktory realizace Positive Factors of implementation Proplacené projekty Reimbursed projects 3 121 projektů projects 210 mil. EUR (84%) kvalitní projekty high quality projects žádné nesrovnalosti none discrepancy splněno pravidlo n+2 performance the rule n+2 (for EAGGF and FIFG)

9 Projekt ubytování pro agroturistiku Accommodation for agrotourism project PODOPATŘENÍ/SUB-MEASURE: 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zem. Diversification of agricultural activities and activities close to agriculture CÍL/OBJECTIVE: vytvoření dalších zdrojů příjmů rodinné zemědělské farmy prostřednictvím vybudování ubytovací kapacity pro agroturistiku create additional sources of income for family farm through the construction of accommodation for agrotourism

10 Projekt ubytování pro agroturistiku Accommodation for agrotourism project Celkové náklady na projekt Total project expenditure 3 127 813 Kč Výše fin. pomoci z veř. prostředků Financial aid from public sources 1 135 404 Kč EU: ČR: 794 783 Kč 340 621 Kč

11 Thank you for your attention. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operational Programme Rural Development and Multifunctional Agriculture Mgr. Miroslav Daněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google