Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace školy RNDr. Irena Přádná Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace školy RNDr. Irena Přádná Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2007"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace školy RNDr. Irena Přádná Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2007 pradna@gfxs.cz

2 Obsah Příprava Příprava Znaky určující efektivitu školy Znaky určující efektivitu školy Hlavní oblasti hodnocení Hlavní oblasti hodnocení Časový harmonogram Časový harmonogram Využití Využití Zdroje Zdroje

3 Příprava Motivace Motivace Monitorování – oblasti a nástroje Monitorování – oblasti a nástroje Kritéria pro analýzu Kritéria pro analýzu Tvorba týmu Tvorba týmu Časový harmonogram Časový harmonogram

4 Znaky určující efektivitu školy (Scheerens, 2003) 1. Důraz na výkony žáků, vysoká očekávání 2. Důraz vedení školy na pedagogický proces 3. Soudržnost pedagogického sboru 4. Kvalita kurikula, příležitost se učit 5. Klima školy 6. Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy 7. Zapojení rodičů 8. Klima třídy 9. Efektivita využití času 10. Strukturovanost výuky 11. Míra samostatné práce žáků 12. Diferenciace/individualizace výuky 13. Kvalita záznamů o pokroku žáků 14. Kvalita a četnost zpětné vazby

5 Hlavní oblasti hodnocení: vyhláška č. 15/2005 A) podmínky ke vzdělávání A) podmínky ke vzdělávání B) průběh vzdělávání B) průběh vzdělávání C) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů apod. C) podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů apod. D) výsledky vzdělávání žáků D) výsledky vzdělávání žáků E) řízení školy, kvalita personální práce, DVPP E) řízení školy, kvalita personální práce, DVPP F) úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům F) úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6 Podmínky ke vzdělávání Ekonomické Ekonomické Demografické Demografické Personální Personální Materiální, technické, hygienické Materiální, technické, hygienické Kulturní Kulturní Politické Politické Analýza dokumentace školy, statistika Dotazník, diskuse

7 Průběh vzdělávání Vyučování Žákovské dotazníky 1 Žákovské dotazníky 2 Učitelské dotazníky 1 Hospitace

8 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů apod. Přístup k informacím Přístup k informacím Výchovné poradenství, preventivní programy Výchovné poradenství, preventivní programy Spolupráce se zástupci žáků (Studentský senát) Spolupráce se zástupci žáků (Studentský senát) Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou, SRSPŠ Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou, SRSPŠ Školní dokumentace, dotazníky, diskuse

9 Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzhledem ke stanoveným cílům Žákovské testy (např. Kalibro, Scio, Cermat, vlastní atd.) Výsledky maturitních zkoušek Statistika – přijetí na VŠ a VOŠ Úspěchy v soutěžích Zapojení do projektů (Portfolio žáků)

10 Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP Kvalita systémového řízení Kvalita systémového řízení Plánování Plánování Organizace školy Organizace školy Vedení lidí Vedení lidí Kontrolní systém Kontrolní systém Dotazník pro učitele 2 Dotazník pro učitele 3 Diskuse Analýza školní dokumentace

11 Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Efektivita využívání lidských a materiálních zdrojů Efektivita využívání lidských a materiálních zdrojů Přidaná hodnota u žáků Přidaná hodnota u žáků Prezentace školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti Projekt Vektor – Scio Analýza školní dokumentace

12 Monitorování - zdroje informací Analýza dokumentů školy Analýza dokumentů školy Hospitace vedení školy a vzájemné hospitace Hospitace vedení školy a vzájemné hospitace Testy Testy Dotazníky –např. Kultura školy, Strategie vedení školy Dotazníky –např. Kultura školy, Strategie vedení školy Diskuze Diskuze Pracovní rozhovory Pracovní rozhovory Sociometrické metody Sociometrické metody Žákovské práce Žákovské práce Výsledky soutěží Výsledky soutěží Externí hodnocení Externí hodnocení

13 Kritéria Při hodnocení porovnáváme jev s nějakou vztažnou soustavou např. cílem, plánem, předpisem, očekáváním, s jiným podobným subjektem, případně se svým dřívějším stavem Při hodnocení porovnáváme jev s nějakou vztažnou soustavou např. cílem, plánem, předpisem, očekáváním, s jiným podobným subjektem, případně se svým dřívějším stavem Ukázka 1. Ukázka 2.

14 Hodnotící škály Doporučení – někdy méně je více např. Body 1-7 raději 1-5 (4) Doporučení – někdy méně je více např. Body 1-7 raději 1-5 (4) vždy často občas někdy nikdy všichni většina polovina menšina nikdo výborný velmi dobrý dobrý nevyhovující

15 Analýza – ukázka

16 Analýza - ukázka Strategie rozvoje školy – ukázka části vyhodnocení

17 Časový harmonogram např. 2005 - 2006 např. 2005 - 2006 Září: stanovení cíle autoevaluace a návrh struktury do 30.9.2005 Říjen, listopad: přípravné práce Prosinec, leden:prezentace sem. prací, kontrola plnění tematických plánů Únor: hodnocení kompozic, Cermat 4V a 2N Březen: maturita nanečisto Duben: dotazníky Květen, červen: vyhodnocení dotazníků, kontrola plnění tematických plánů hospitace:průběžně Srpen, září: kompletace zprávy – předložení pedagogické radě do 31.10. 2006 Zkušenost – Plán na 2 roky je lepší

18

19 Využití Úprava ŠVP – v budoucnu Úprava ŠVP – v budoucnu Zlepšování slabých stránek školy Zlepšování slabých stránek školy Upevňování a rozvíjení silných stránek školy Upevňování a rozvíjení silných stránek školy ČŠI ČŠI Jednání se zřizovatelem Jednání se zřizovatelem

20 Zdroje Jana Straková: Moderní vyučování 6/2004 Jana Straková: Moderní vyučování 6/2004 EGER,L.; JAKUBÍKOVÁ D.: Kultura školy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-441 EGER,L.; JAKUBÍKOVÁ D.: Kultura školy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-441 SLAVÍKOVÁ,L., WOJCYKOWSKA,C., NEZVALOVA,D. a kol.: Modul SLAVÍKOVÁ,L., WOJCYKOWSKA,C., NEZVALOVA,D. a kol.: Modul Řízení pedagogického procesu, PedF UK - CŠM, Praha 2004 Další doporučené zdroje: Další doporučené zdroje: www.rvp.cz www.rvp.cz Kunčarová, J.,Nezvalová,D.:Vlastní hodnocení školy, hlavní oblasti, OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,OSTRAVA 2006 Kunčarová, J.,Nezvalová,D.:Vlastní hodnocení školy, hlavní oblasti, OSTRAVSKÁ UNIVERZITA,OSTRAVA 2006 Michek,S.a kol.:Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání, NUOV Praha 2006 Michek,S.a kol.:Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání, NUOV Praha 2006

21 Autoevaluace nás nesmí ničit, ale měla by přispět ke kvalitnějšímu vzdělávání v rámci možností. ale měla by přispět ke kvalitnějšímu vzdělávání v rámci možností.


Stáhnout ppt "Autoevaluace školy RNDr. Irena Přádná Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google