Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor  výnos, tzn. změna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor  výnos, tzn. změna."— Transkript prezentace:

1 Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor  výnos, tzn. změna tržní ceny (pozorované nebo implicitní) Míra tržního rizika  volatilita Volatilita je směrodatná odchylka výnosů. ŘÍZENÍ RIZIK I

2 Kategorizace tržního rizika
Základní kategorie měnové riziko úrokové riziko akciové riziko komoditní riziko Nastává změnami tržní hodnoty podkladového aktiva Odvozené kategorie riziko korelace riziko volatility Jen v kombinaci se zákl. kategorií nebo v derivátech ŘÍZENÍ RIZIK I

3 Základní kategorie tržního rizika
Rizikovým faktorem měnového rizika je kurs cizí měny vůči základní měně podniku. Rizikovým faktorem úrokového rizika je požadovaný tržní výnos příjmů v odpovídající měně a časovém horizontu. Rizikovým faktorem akciového rizika je systematický výnos na akciovém trhu. Rizikovým faktorem komoditního rizika je systematický výnos na trhu s obchodovaným zbožím. Pozn.: Tzv. měnové komodity mají charakter měny. ŘÍZENÍ RIZIK I

4 Historická volatilita - akcie KB
i pi Yi r r-r (r-r)2 ŘÍZENÍ RIZIK I

5 Historická volatilita a historický výnos
Počítají se z logaritmického výnosu r = ln(pi/pi-1) Průměrný měsíční výnos rM = 0,71% => roční výnos rY = 12 rM = 12×0,71% = 8,52% Logaritmický výnos je lineární v čase (za předpokladu neměnnosti) Měsíční volatilita sM = 6,34% => roční volatilita sY = 12×6,34% = 21,96% Volatilita se (za předpokladu neměnnosti) přepočítává podle pravidla druhé odmocniny času, tzn. sT = st × (T/t) ŘÍZENÍ RIZIK I

6 Pozice Při měření angažovanosti podniku vůči tržnímu riziku se vychází z tzv. pozice. Do pozice zařazujeme tržní hodnotu všech očekávaných příjmů a výdajů, citlivých na změnu příslušného rizikového faktoru (tzn. např. měnového kursu, požadovaného tržního výnosu, systematického výnosu na akciovém trhu). Pozice může být dlouhá (příjmy>výdaje) nebo krátká (výdaje>příjmy), tzn. otevřená; nebo uzavřená (příjmy=výdaje). ŘÍZENÍ RIZIK I

7 Příklad - měnové riziko
Zásoby Prov. úvěr Pohledávky Závazky Invest. úvěr Fix. aktiva Kapitál 5 CZK 30 CZK 60 CZK 40 CZK 140 CZK 125 CZK 2 EUR 50 CZK 1 EUR FX EUR 3M 15 CZK 0,5 EUR 240 CZK 225 CZK 1,5 EUR 2 EUR 285 CZK p = 30,00 Krátká pozice 0,5 mil. € = 15 mil. Kč. ŘÍZENÍ RIZIK I

8 Příklad - měnové riziko (2)
FX EUR 3M 15 CZK 0,5 EUR 240 CZK 225 CZK 1,5 EUR 2 EUR Zásoby Prov. úvěr Pohledávky Závazky Invest. úvěr Fix. aktiva Kapitál 5 CZK 30 CZK 60 CZK 40 CZK 140 CZK 125 CZK 50 CZK 1 EUR 138,5 CZK 289,5 CZK 291 CZK p = 33,00 Krátká pozice způsobila při růstu kursu pokles hodnoty podniku. ŘÍZENÍ RIZIK I

9 Zajišťování a spekulace
Zajišťováním rozumíme obchod, který zmenšu-je pozici, spekulací obchod, pozici zvětšující. Uzavření pozice je základní zajišťovací metodou (tzv. párování)  riziko, které koupím, také prodám, a naopak. Zajištění může být přirozené (běžnými aktivita-mi podniku) nebo umělé (fin. operacemi). Pozn.: Pojem spekulace je neutrální; na efektivním trhu (bez možnosti arbitráže) je to nutný předpoklad podnikání. ŘÍZENÍ RIZIK I

10 Finanční riziko investice do firmy
Podnik má dva základní zdroje kapitálu (dlouhodobého financování) - vlastní a cizí. Ty se liší svým finančním rizikem (mírou variability své hodnoty), a tedy i požadovaným výnosem. Který zdroj kapitálu je levnější (viz WACC)? P(V) V možná ztráta dluhu možná ztráta akcie E(V) požad. marže E(VD) ŘÍZENÍ RIZIK I

11 Příklad - finanční riziko [str. 56 (upr.)]
Na podnik mají vliv dva rizikové faktory, vyjádřené vrhem dvou kostek minus dva. Časovou řadu hodnoty jeho aktiv lze tedy získat posloupností pokusů, které mohou nabývat hodnot v intervalu <0; 10>. Navrhněte postup, pomocí něhož odhadnete očekávanou hodnotu podniku a její riziko během příštího roku. Úlohu řešte z pohledu věřitele daného podniku pro různé míry zadlužení. ŘÍZENÍ RIZIK I

12 Požadovaný výnos dluhopisu
Požadovaný výnos r zohledňuje Časovou hodnotu peněz (výnosová křivka) Rizikovou marži (vyjadřující pravděpodobnost změny hodnoty očekávaného příjmu) 2,5 3,0 3,5 4,0 r [%] t [roků] 1 5 10 15 20 Výnosová křivka [CZK IRS, říjen 2006] Praha 6,85%/11 ČEZ 3,35%/08 bezriziková křivka Pozn.: Na efektivním trhu požadovaný výnos = očekávaný výnos. ŘÍZENÍ RIZIK I

13 Konstrukce výn. křivky [srov. Příkl. II/17]
Na trhu je diskontovaný SD splatný za 1 rok, který se obchoduje za 97,5% NH, a SD se zůstatkovou splatností 2 roky a kupónem 5%, obchodovaný za 100,25% NH. Hledáme bezriz. výnos r1, r2. VI = CI1 / (1+r1) => r1 = 1/97,5% - 1 = 2,56% VII = CII1 / (1+r1) + CII2 / (1+r2)2 100,25% = 5%/1, /(1+ r2)2 r2 = [1/(100,25% - 5%/1,0256)] - 1 = 2,40% Pozn.: Této rekurzivní metodě se říká bootstrapping. ŘÍZENÍ RIZIK I

14 Důsledky pro kapitálovou strukturu
Na efektivním trhu je nepodstatné, jakou má podnik kapitálovou strukturu (Miller-Modigliani). Požadovaný výnos u jednotlivých složek se totiž mění v závislosti na míře zadlužení podniku (pákovém efektu). V praxi se díky neefektivitě trhu (informační asymetrie, daňová asymetrie, transakční náklady - zejména náklady úpadku) projevuje sklon k udržování určité optimální míry zadlužení. Viz např. [Brealey-Myers, Teorie a praxe firemních financí]. ŘÍZENÍ RIZIK I


Stáhnout ppt "Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor  výnos, tzn. změna."

Podobné prezentace


Reklamy Google