Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ RIZIK I Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ RIZIK I Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor "— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ RIZIK I Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor  výnos, tzn. změna tržní ceny (pozorované nebo implicitní) Míra tržního rizika  volatilita Volatilita je směrodatná odchylka výnosů.

2 ŘÍZENÍ RIZIK I Kategorizace tržního rizika Základní kategorie –měnové riziko –úrokové riziko –akciové riziko –komoditní riziko Nastává změnami tržní hodnoty podkladového aktiva Odvozené kategorie –riziko korelace –riziko volatility Jen v kombinaci se zákl. kategorií nebo v derivátech

3 ŘÍZENÍ RIZIK I Základní kategorie tržního rizika Rizikovým faktorem měnového rizika je kurs cizí měny vůči základní měně podniku.Rizikovým faktorem měnového rizika je kurs cizí měny vůči základní měně podniku. Rizikovým faktorem úrokového rizika je požadovaný tržní výnos příjmů v odpovídající měně a časovém horizontu.Rizikovým faktorem úrokového rizika je požadovaný tržní výnos příjmů v odpovídající měně a časovém horizontu. Rizikovým faktorem akciového rizika je systematický výnos na akciovém trhu.Rizikovým faktorem akciového rizika je systematický výnos na akciovém trhu. Rizikovým faktorem komoditního rizika je systematický výnos na trhu s obchodovaným zbožím.Rizikovým faktorem komoditního rizika je systematický výnos na trhu s obchodovaným zbožím. Pozn.: Tzv. měnové komodity mají charakter měny.

4 ŘÍZENÍ RIZIK I Historická volatilita - akcie KB i p i Y i rr-  r (r-  r) 2

5 ŘÍZENÍ RIZIK I Historická volatilita a historický výnos Počítají se z logaritmického výnosu r = ln(p i /p i-1 ) Průměrný měsíční výnos r M = 0,71% => roční výnos r Y = 12 r M = 12×0,71% = 8,52% Logaritmický výnos je lineární v čase (za předpokladu neměnnosti) Měsíční volatilita  M = 6,34% => roční volatilita  Y =  12×6,34% = 21,96% Volatilita se (za předpokladu neměnnosti) přepočítává podle pravidla druhé odmocniny času, tzn.  T =  t ×  (T/t)

6 ŘÍZENÍ RIZIK I Pozice Při měření angažovanosti podniku vůči tržnímu riziku se vychází z tzv. pozice. Do pozice zařazujeme tržní hodnotu všech očekávaných příjmů a výdajů, citlivých na změnu příslušného rizikového faktoru (tzn. např. měnového kursu, požadovaného tržního výnosu, systematického výnosu na akciovém trhu). Pozice může být dlouhá (příjmy>výdaje) nebo krátká (výdaje>příjmy), tzn. otevřená; nebo uzavřená (příjmy=výdaje).

7 ŘÍZENÍ RIZIK I Příklad - měnové riziko FX EUR 3M 15 CZK0,5 EUR BÚ Zásoby Prov. úvěr PohledávkyZávazky Invest. úvěr Fix. aktivaKapitál 5 CZK30 CZK 60 CZK40 CZK 140 CZK125 CZK 2 EUR50 CZK 1 EUR 240 CZK225 CZK 1,5 EUR2 EUR 285 CZK p = 30,00 Krátká pozice 0,5 mil. € = 15 mil. Kč.

8 ŘÍZENÍ RIZIK I Příklad - měnové riziko (2) 289,5 CZK 291 CZK FX EUR 3M 15 CZK0,5 EUR 240 CZK225 CZK 1,5 EUR2 EUR BÚ Zásoby Prov. úvěr PohledávkyZávazky Invest. úvěr Fix. aktivaKapitál 5 CZK30 CZK 60 CZK40 CZK 140 CZK125 CZK 2 EUR50 CZK 1 EUR p = 33,00 138,5 CZK Krátká pozice způsobila při růstu kursu pokles hodnoty podniku.

9 ŘÍZENÍ RIZIK I Zajišťování a spekulace Zajišťováním rozumíme obchod, který zmenšu- je pozici, spekulací obchod, pozici zvětšující. Uzavření pozice je základní zajišťovací metodou (tzv. párování)  riziko, které koupím, také prodám, a naopak. Zajištění může být přirozené (běžnými aktivita- mi podniku) nebo umělé (fin. operacemi). Pozn.: Pojem spekulace je neutrální; na efektivním trhu (bez možnosti arbitráže) je to nutný předpoklad podnikání.

10 ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční riziko investice do firmy Podnik má dva základní zdroje kapitálu (dlouhodobého financování) - vlastní a cizí. Ty se liší svým finančním rizikem (mírou variability své hodnoty), a tedy i požadovaným výnosem. Který zdroj kapitálu je levnější (viz WACC)? P(V) V E(V) možná ztráta akcie možná ztráta dluhu E(V D ) požad. marže

11 ŘÍZENÍ RIZIK I Příklad - finanční riziko [str. 56 (upr.)] Na podnik mají vliv dva rizikové faktory, vyjádřené vrhem dvou kostek minus dva. Časovou řadu hodnoty jeho aktiv lze tedy získat posloupností pokusů, které mohou nabývat hodnot v intervalu. Navrhněte postup, pomocí něhož odhadnete očekávanou hodnotu podniku a její riziko během příštího roku. Úlohu řešte z pohledu věřitele daného podniku pro různé míry zadlužení.

12 ŘÍZENÍ RIZIK I Požadovaný výnos dluhopisu Požadovaný výnos r zohledňuje –Časovou hodnotu peněz (výnosová křivka) –Rizikovou marži (vyjadřující pravděpodobnost změny hodnoty očekávaného příjmu) bezriziková křivka ° Praha 6,85%/11 ° ČEZ 3,35%/08 Pozn.: Na efektivním trhu požadovaný výnos = očekávaný výnos. 2,5 3,0 3,5 4,0 r [%] t [roků] 15101520 Výnosová křivka [CZK IRS, říjen 2006]

13 ŘÍZENÍ RIZIK I Konstrukce výn. křivky [srov. Příkl. II/17] Na trhu je diskontovaný SD splatný za 1 rok, který se obchoduje za 97,5% NH, a SD se zůstatkovou splatností 2 roky a kupónem 5%, obchodovaný za 100,25% NH. Hledáme bezriz. výnos r 1, r 2. V I = C I1 / (1+r 1 ) => r 1 = 1/97,5% - 1 = 2,56% V II = C II1 / (1+r 1 ) + C II2 / (1+r 2 ) 2 100,25% = 5%/1,0256 + 1/(1+ r 2 ) 2 r 2 =  [1/(100,25% - 5%/1,0256)] - 1 = 2,40% Pozn.: Této rekurzivní metodě se říká bootstrapping.

14 ŘÍZENÍ RIZIK I Důsledky pro kapitálovou strukturu Na efektivním trhu je nepodstatné, jakou má podnik kapitálovou strukturu (Miller- Modigliani). Požadovaný výnos u jednotlivých složek se totiž mění v závislosti na míře zadlužení podniku (pákovém efektu). V praxi se díky neefektivitě trhu (informační asymetrie, daňová asymetrie, transakční náklady - zejména náklady úpadku) projevuje sklon k udržování určité optimální míry zadlužení. Viz např. [Brealey-Myers, Teorie a praxe firemních financí].


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ RIZIK I Tržní riziko Tržní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, způsobené změnou tržní hodnoty rizikového faktoru. Rizikový faktor "

Podobné prezentace


Reklamy Google