Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora obnovitelných zdrojů podle návrhu nového zákona a souvisejících vyhlášek Stanislav Trávníček ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora obnovitelných zdrojů podle návrhu nového zákona a souvisejících vyhlášek Stanislav Trávníček ERÚ."— Transkript prezentace:

1 Podpora obnovitelných zdrojů podle návrhu nového zákona a souvisejících vyhlášek Stanislav Trávníček ERÚ

2 Obsah přednášky Zhodnocení současného stavu výroby z OZE Minimální výkupní ceny pro rok 2004 Mechanizmus podpory podle návrhu zákona

3 Současná produkce z OZE v roce 2004 předpoklad nárůstu objemu výroby z OZE proti roku 2002 o 63 %

4 Současná produkce z OZE vícenáklady Příplatek všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů z povinného výkupu: 2002 8,72 Kč/MWh (zahrnuta i komb. výroba) 200312,03 Kč/MWh (včetně KVET 19,04 Kč/MWh) 200429,04 Kč/MWh ( včetně KVET 8,46 Kč/MWh a vyrovnání roku 2002 4,02 Kč/MWh celkem 41,50 Kč/MWh ) Odhad velikosti příplatku do roku 2010 při předpokladu 8% podílu výroby z OZE na konečné spotřebě: 130 Kč/MWh + zvýšené náklady na podpůrné služby

5 Výkupní ceny v roce 2004 Ponechány v režimu minimálních výkupních cen Pro zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2004: malé vodní elektrárny 1550 Kč/MWh bioplyn a biomasa 2500 Kč/MWh větrné elektrárny 3000 Kč/MWh geotermální energie3000 Kč/MWh fotovoltaické systémy 6000 Kč/MWh Pro zdroje uvedené do provozu po 1. lednu 2004: větrné elektrárny2700 Kč/MWh bioplyn2400 Kč/MWh Změna cen vychází: z podrobné ekonomické analýzy projektů respektuje kritérium 15 let návratnosti investic podle návrhu zákona respektuje zavedení diferenciace cen podle roku uvedení do provozu podle návrhu zákona

6 Doplňující podmínky v cenovém rozhodnutí 1/2004 U malých vodních elektráren možnost sjednání dvoutarifu VT NT Pro MVE a zdroje spalující biomasu a bioplyn nad 1 MW e povinnost předávat rozepsané množství na rok, týden a den Pro zdroje spalující biomasu a bioplyn nad 1 MW e minimální výkupní cena v toleranci +5%, -15% za měsíc (mimo toleranci 2000 Kč/MWh) Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku Pro přebytky (< 30 % výroby) poloviční úroveň výkupních cen

7 Podpora podle nového zákona Do doby úplného otevření trhu s elektřinou: (podle novely Energetického zákona do 1. ledna 2006) zůstává zachována podpora minimálními výkupními cenami výkupem elektřiny z OZE a placením minimálních výkupních cen jsou nadále pověřeni provozovatelé distribučních soustav ceny budou stanoveny na základě: ekonomická návratnost 15 let dosažení přiměřené výnosnosti diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů diferencované ceny podle roku uvedení do provozu budou vydávány záruky původu v souladu se směrnicí 77/2001 EC

8 Podpora podle nového zákona Po úplném otevření trhu s elektřinou: (podle novely Energetického zákona od 1. ledna 2006) Podpora: zůstává zachována podpora minimálními výkupními cenami pro zdroje do 0,2 MW instalovaného výkonu výkupem elektřiny z OZE a placením minimálních výkupních cen pro zdroje do 0,2 MW jsou nadále pověřeni provozovatelé distribučních soustav pro ostatní zdroje zaveden systém povinných kvót a zelených certifikátů

9 Základní charakteristiky systému obchodování s certifikáty dodavatelé elektřiny (subjekty zúčtování) jsou motivováni k nákupu zelených certifikátů pro splnění kvót ke smluvní ceně za vyrobenou elektřinu získávají výrobci z OZE cenu za prodané certifikáty povinná kvóta pro dodavatele je stanovena jako podíl držení určité hodnoty certifikátů (MWh) na celkové výši dodávky odběratelům ceny certifikátů jsou určeny jako minimální ceny

10 Další charakteristiky systému obchodování s certifikáty systém obchodování s certifikáty bude založen na obchodovacím systému Operátora trhu s elektřinou, a. s.: vedení registračních účtů výrobců a dodavatelů registrace vyrobených množství u příslušných výrobců registrace převedených množství na dodavatele provozovatelé distribučních soustav zasílají údaje z měření v předacích místech výroben a na základě těchto údajů jsou v registračním systému evidovány certifikáty

11 Další charakteristiky systému obchodování s certifikáty dodavatel, který koupil od výrobce silovou elektřinu má přednostní právo na odkup certifikátů informace o volných certifikátech jsou průběžně zveřejňovány v obchodovacím systému operátora trhu po potvrzení ze strany výrobce a dodavatele je odpovídající počet certifikátů převeden na dodavatele zvažuje se možnost zajištění přímého finančního vypořádání mezi výrobcem a dodavatelem

12 Další charakteristiky systému obchodování s certifikáty zavedena motivace dodavatelů pro splnění kvóty - platba za nedodržení kvóty v případě nesplnění kvóty v jednom roce bude umožněno část závazku převést do dalšího roku Další kroky nutné dále podrobně rozpracovat příslušné mechanizmy v rámci vyhlášek zákon byl dopracován dříve, než byly podrobně určeny všechny principy – možno upřesnit v průběhu roku 2004/5

13 Děkuji Vám za pozornost stanislav.travnicek@eru.cz


Stáhnout ppt "Podpora obnovitelných zdrojů podle návrhu nového zákona a souvisejících vyhlášek Stanislav Trávníček ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google