Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístup MŽP k novelám energetické legislativy a některým dalším problémovým okruhům Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístup MŽP k novelám energetické legislativy a některým dalším problémovým okruhům Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická."— Transkript prezentace:

1 Přístup MŽP k novelám energetické legislativy a některým dalším problémovým okruhům Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel..: 2671 22084 Fax: 2673 10277 Email: miroslav_hajek@env.cz

2 Novela energetického zákona (1) Nejvýznamnější změny z pohledu MŽP: oNová definice druhotného energetického zdroje a podpory výroby energie z těchto zdrojů (§ 2 odst. písm. a) bod 32. a § 25 odst. 13) oProvázání novely s připravovaným zákonem na podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů oRozšíření kompetencí Energetického regulačního úřadu o podporu obnovitelných zdrojů energie (§ 17 odst. 3)

3 Novela energetického zákona (2) oUnbundling (§§ 24a, 25, 25a) oNová úprava kombinované výroby elektřiny a tepla (§ 32)

4 Novela zákona o hospodaření energií (1) Hlavní požadavky MŽP k připravované novele: Provázání novely se zákonem na podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů Zpřesnění požadavků na státní energetickou koncepci a územní energetické koncepce (zahrnutí do koncepcí jednoznačně definovaných cílů, jejich variantní hodnocení, kontrola plnění koncepcí)

5 Novela zákona o hospodaření energií (2) Posílení závaznosti Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Zavedení inspekcí kotlů a klimatizačních jednotek od stanovené velikosti Zavedení průkazu energetické náročnosti budovy U velkých nových budov (nad 1000 m 2 užitné podlahové plochy) povinné posouzení možností alternativních způsobů vytápění

6 Novela zákona o hospodaření energií (3) Transpozice směrnice č. 2004/7 ES o podpoře kogenerace Zpřesnění obsahu energetického auditu Povinnost auditu při státní podpoře ze státních fondů až od instalovaného výkonu 200 kW Konkretizace sankcí pro auditory

7 Státní energetická koncepce (1) Za kladné stránky SEK MŽP považuje zejména: Ochrana životního prostředí patří k cílům s vysokou prioritou Stanovení dostatečně vysokých cílů v oblasti snižování energetické náročnosti a opatření k jejich realizaci (podpora kombinované výroby elektřiny a tepla atd.) Celková podpora a stanovení dostatečně vysokých cílů v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů

8 Státní energetická koncepce (2) K nedostatkům SEK z pohledu MŽP patří: Nedostatečná podpora využívání alternativních paliv v dopravě (biopaliva, zemní plyn, vodík apod.) Nedostatečná rychlost snižování emisí skleníkových plynů (ČR produkuje na hlavu o 30 % více těchto emisí než průměr EU a na jednotku HDP dvojnásobek) Absence některých konkrétních kvantitativních cílů (snižování emisí skleníkových plynů, alternativní paliva v dopravě)

9 Státní energetická koncepce (3) Zůstává tradiční přístup – predikce růstu poptávky a projekce zdrojů Budoucnost jaderné energetiky? Není stanovena nedotknutelnost územních limitů těžby hnědého uhlí Mezi opatřeními chybí ekologická daňová reforma (uvedená ekologizace daňové soustavy není totéž)

10 Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů Stav projednávání v PSP Cíle ČR pro rok 2010

11 DruhVýroba v roce 2000 /GWh/ Výroba v roce 2002 /GWh/ Výroba v roce 2003 /GWh/ Výroba v roce 2010 /GWh/ Větrné elektrárny 1 1 3 930 Malé vodní elektrárny (do 10 MW) 680 930 590 1120 Velké vodní elektrárny 920 1560 820 1165 Elektrárny spalující pevnou biomasu 200 400 1600 Elektrárny spalující bioplyn 40 90 130 600 Elektrárny využívající geotermální energii 0 0 0 15 Fotovoltaické elektrárny 0 0 0 15 Celkem 1841 2781 1943 5445 Hrubá tuzemská spotřeba elektřiny 63450 68000 Podíl elektřiny z OZ v %2,9 %4,4 %3,1 %8,0 %

12 Teplo z OZEVýroba v roce 2000 /PJ/ Výroba v roce 2010 /PJ/ ze slunce 0,4 2,2 tepelná čerpadla 0,1 7,2 teplo z biomasy 21,155,3 Teplo z OZE celkem 21,664,7

13 Požadavky na zákon Akcelerace rozvoje obnovitelných zdrojů energie, Dosažení národního indikativního cíle 8% zelené elektřiny na hrubé domácí spotřebě elektřiny v r. 2010 Podpora všech typů obnovitelných zdrojů Nastavení ceny elektřiny tak, aby v průměru garantovala návratnost investice a přiměřený zisk Podpora výroby tepla z OZE Implementace směrnice č. 2001/77/EC o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

14 Systém podpory – elektřina 1  Možnost výběru mezi povinným výkupem elektřiny z OZ provozovateli distribučních soustav za stanovené minimální ceny minimálními cenami na jedné straně a příplatkem (zeleným bonusem) k ceně elektřiny z obnovitelných zdrojů na straně druhé Stanovení dostatečně vysokých cen za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

15 Zákon určuje základní pravidla pro stanovení ceny. Cenu stanoví ERÚ v souladu s těmito pravidly. Cena musí mimo jiné umožnit –dosažení cíle 8% podílu el. z OZ na hrubé spotřebě elektřiny –návratnost projektu v průměru během 15 let Ceny budou pro jednotlivé druhy OZE (biomasa, vítr, slunce, voda, geotermální energie) stanoveny odlišně. Diferenciace cen dle výkonu zařízení a u biomasy dle typu zařízení a paliva. Bonusy v součtu s cenou silové elektřiny vyšší než výkupní ceny.

16 1EURO = 32 Kč Výkupní cena 2003 (Kč/MWh) Výkupní cena 2004 (Kč/MWh) Výkupní cena 2006 Kč/MWh) (odhad) Příplatek k ceně 2006 Kč/MWh( (odhad) Malé vodní elektrárny1500155018001400 (+600) Větrné elektrárny3000270026002700 (+200) Elektrárny na biomasu2500 29002500 (+700) Elektrárny na bioplyn2500240035003200 (+700) Společné spalování biomasy a uhlí 2500200015001000 (+700) Geotermální elektrárny3000 41003900 (+700) Fotovoltaické elektrárny6000 1500016800 (+200)

17 Systém podpory – elektřina 3 Záruka zachování výše výnosů za jednotku vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů, plynoucí výrobcům z podpory po dobu 15 let od uvedení zařízení do provozu

18 Systém podpory - teplo Vlastník zdroje tepelné energie je povinen při výstavbě nového zdroje 1 až 10 MWt nebo jeho rekonstrukci vyrábět minimálně 10% tepelné energie z OZE Výjimka: zvýšení nákladů o více než 50%, zdroje na zemní plyn. Stavebník nové stavby nebo změny, je-li financována nejméně z 50% z veřejných rozpočtů, je povinen zajistit, že nejméně 20% roční spotřeby tepelné energie bude z OZE, Výjimka: měrná spotřeba tepelné energie nižší něž 50 kWh/m2, stavba napojena na CZT, památková péče.


Stáhnout ppt "Přístup MŽP k novelám energetické legislativy a některým dalším problémovým okruhům Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická."

Podobné prezentace


Reklamy Google