Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Business Coaching Innovations

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Business Coaching Innovations"— Transkript prezentace:

1 Business Coaching Innovations
INOVAČNÍ PODNĚTY Praha, Ing. Jiří Vacek, Ph.D. Katedra managementu, inovací a projektů, FEK ZČU v Plzni

2 OSNOVA Zdroje inovačních podnětů
Inovační podněty v procesu vývoje nových produktů Práce s inovačními podněty Tvorba nápadů, kreativita Základy managementu znalostí Připravenost k investicím do inovací BCI - Inovační podněty

3 Zdroje inovačních podnětů

4 Funkce inovačního podnětu
Inovační proces: rozvinutí výchozího inovačního podnětu, který se v dalších fázích procesu musí transformovat do konkurenčních výhod nového produktu - jeho vysoké kvality, přijatelné ceny a dobrého načasování jeho vstupu na trh. BCI - Inovační podněty

5 ZDROJE INOVAČNÍCH PODNĚTŮ
vnější prostředí vnitřní prostředí BCI - Inovační podněty

6 Vnější prostředí Patentové databáze Zákazníci Dodavatelé Konkurence
Konzultanti, V&V instituce Školy, university Odborné publikace Internet Výstavy, veletrhy, specializovaní semináře a konference Patentové databáze Reklamní agentury Investoři Média Autorizované zkušební laboratoře, certifikační agentury Státní instituce Veřejný sektor Legislativa Globalizace BCI - Inovační podněty

7 Vnitřní prostředí Vlastní V&V
Technické útvary – projekce, konstrukce, technologie Výrobní útvary (výroba, poskytování služeb) Marketing a prodej Logistika (nákupy a dodávky) Záruční a pozáruční servis Vlastníci BCI - Inovační podněty

8 MSP, Německo podle Verworn et al., 2000 19.1.2007
BCI - Inovační podněty

9 VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ přenos inovací přes funkční a organizační hranice nemusí být jednoduchý faktory, které ovlivňují efektivnost přenosu: stupeň komplexnosti inovace, míra, v níž využívá tacitní znalosti, načasování (jak dlouho bude otevřené okno příležitosti?), absorpční schopnost přijímající organizace. BCI - Inovační podněty

10 Zákazníci rozvíjet a udržovat kontakty se zákazníky či zákaznickými sdruženími využívat těchto kontaktů k získávání informací: jak jsou produkty zákazníky využívány s jakými problémy se zákazníci setkávají a jak se s nimi vyrovnávají. sbírat náměty zákazníků na úpravy existujících produktů BCI - Inovační podněty

11 Typy zákazníků B2B - méně zákazníků, historie, reference, kvalifikovanější reakce, předvídatelnější chování př.: inovační partnerství s dodavateli, kteří už nejsou pouze dodavateli dílů, ale celých systémů, plnících specifické funkce, které jsou podstatné pro další výrobní proces nebo konečné užití výrobku B2C - hodně zákazníků, často nepředvídatelné reakce sběr podnětů z návrhových schránek, pro zvýšení atraktivity je lze doplnit zákaznickými soutěžemi podpora systémů CRM (Customer Relationship Management) BCI - Inovační podněty

12 Vedoucí uživatelé von Hippel, MIT
vidí potřebu inovace dávno předtím, než se dostane na trh často sami vymýšlejí výrobky a služby, např. tehdy, když zjistí nedostatek výrobku laboratoř pro předpověď potřeb, zapojení do časných fází vývoje příklad: skupiny nadšenců, kteří vymýšlejí výrobky pro různé sporty, β-verze softwaru BCI - Inovační podněty

13 Příklady Některé firmy sbírají nápady od zákazníků tak, že se samy stanou zákazníky. Harley Davidson: Manažeři se zúčastní závodů a sami jezdí na motocyklech, které firma vyrábí. Vidí tak své výrobky očima zákazníků, lépe jim rozumí a mohou využít zpětných vazeb. Podněty k inovacím mohou vycházet i ze sběru zpětných vazeb, zájmových sdružení spotřebitelů a ad hoc průzkumů a dotazníkových šetření, ale je třeba k nim přistupovat s jistou dávkou opatrnosti. Ford: Kdybych se řídil přáním svých zákazníků, pak bych choval lepší koně. BCI - Inovační podněty

14 New Coke pokud zákazníci pijí z malých pohárků, pak dávají přednost Pepsi (sladší) – „New Coke“ na trhu neúspěch 200,000 testů bylo zkreslených: nebyly správně kladeny otázky, použitá metodika nebyla vhodná pro rozhodnutí o změně chuti manažeři, kteří rozhodli o zavedení “New Coke“, nebyli propuštění ani jinak potrestáni – „fair failure“ BCI - Inovační podněty

15 Whirlpool z pozorování interakce zákazníků se spotřebiči – zakládání nádobí do myčky, praní a sušení prádla, výměna filtru v kávovaru – vychází tým inženýrů, designérů a antropologů při vývoji nových, uživatelsky „přítulnějších“ výrobků. BCI - Inovační podněty

16 Zákaznické soutěže Zažívací soda Arm & Hammer
výsledné zpětné vazby přispěly k vývoji nových produktů, které si našly místo v 95% amerických domácností. marketingový tým firmy podporuje nápady zákazníků, jak používat jedlou sodu jako deodorant, čistící prostředek, antacid, apod. nápady zákazníků byly použity k rozšíření nabídky Arm & Hammer o zubní pastu, deodorant a mýdlo na praní na bázi jedlé sody. BCI - Inovační podněty

17 Zákaznický test koncepční představy nového produktu
předběžné zjištění potenciálu inovace na trhu jeden ze vstupů pro zpracování studie proveditelnosti. Vybraným zákazníkům předložíme specifikaci, výkres, obrázek, model a vyžádáme si od nich vyjádření (viz příklad – ) zda produkt vzbudil jejich zájem, zda (a proč) by mu dali přednost před konkurenčními produkty, zda budou mít o produkt zájem (a za jakou cenu), jak by se produkt mohl více přizpůsobit jejich potřebám dotazník BCI - Inovační podněty

18 Zásady prezentace produktu
realistická: neslibujte nic, co byste později nemohli splnit jednoduchá, názorná a přesná: zákazník musí pochopit principy inovace, její přednosti i slabiny přiměřená: potřebujeme realistickou reakci zákazníka; z prezentace nesmí čišet snaha cokoliv zákazníkovi vnucovat. reprezentativní vzorek zákazníků BCI - Inovační podněty

19 Dodavatelé a partneři Dodavatelé inovují svoje produkty a hledají pro ně uplatnění. Mohou se tak stát zdrojem inovačních podnětů, vycházejících z jejich inovačních výsledků. důležitá struktura sítí propojení (klastry) stanovit společnou strategii a rámec komunikace. portál, který umožňuje sdílení informací a dokumentů zakládání společných podniků a zařízení BCI - Inovační podněty

20 Konkurence uvést na trh dokonalejší produkt
lépe specifikovat segmenty trhu pro své vlastní produkt sami se můžeme stát zdrojem inovačních podnětů pro konkurenci analýza konkurence: náklady a kvalita celková ekonomická analýza přístup k trhu (zákazníci, dodavatelé atd.) business intelligence, benchmarking BCI - Inovační podněty

21 Inovační podněty VaV základní výzkum aplikovaný výzkum vývoj
MSP: často nemají dostatečné kapacity a zdroje pro vlastní V&V: možná řešení: transfer know-how, outsourcing, sdružování sil a prostředků (i s konkurenty) – co-opetition BCI - Inovační podněty

22 Tah trhu vs. tlak V&V Tah trhu Tlak V&V
hledání nejlepších způsobů uspokojení nově vznikajících požadavků zákazníků zdokonalování stávajících produktů, rozšíření existující nabídky, snížení cen podněty pro spojité, inkrementální inovace nebo procesní inovace Tlak V&V hledání komerčního využití výsledků V&V vytváření nových trhů pro koncepčně odlišné produkty podněty pro nespojité, radikální, disruptivní inovace BCI - Inovační podněty

23 Patenty http://www.espacenet.com
webové stránky Úřadu průmyslového vlastnictví ČR vyhledávač BCI - Inovační podněty

24 Inovační sítě Czech Innovation Relay Centre (CIRC)
Evropská technologické databáze systému IRC, Technology Watch, Technology Market Place, gate2growth, BCI - Inovační podněty

25 VNITŘNÍ PODNĚTY Obvykle se kombinují s vnějšími zdroji.
Při jejich rozvíjení je možné použít kreativních nebo inovačních technik. Inovační podněty mohou vycházet i ze starších nápadů, konceptů, výsledků VaV, pokud má firma dobře vypracovaný systém řízení znalostí. BCI - Inovační podněty

26 Náměty zaměstnanců převážná většina MSP nepoužívá systematické přístupů ke sběru námětů od vlastních zaměstnanců náměty se sbírají náhodně a obvykle neexistuje žádný systém kritérií pro jejich hodnocení schránka nápadů systémem toku informací, aby se náměty dostaly na správná místa (workflow) – intuitivní, interaktivní, zásobník inovačních námětů BCI - Inovační podněty

27 Příklad - Toyota schůzky oobeya (= velká otevřená kancelář): alespoň 2x ročně, zaměstnanci a manažeři probírají procesy a metody ve svých funkčních oblastech. jednoduché nápady, které vedou k výrazným úsporám. každý zaměstnanec je zapojen do iniciativy neustálého zlepšování pracovních procesů a pracovního místa - Kaizen. od r přes milion nápadů ročně. podněty procházejí formálním procesem hodnocení, pokud jsou proveditelné, jsou realizovány. firma využívá 80% podnětů zaměstnanců. zaměstnanci, kteří podají návrh, jsou oceněni certifikátem nebo zprávou ve firemních novinách a malou nepeněžní odměnou. BCI - Inovační podněty

28 7 ZDROJŮ INOVAČNÍCH PODNĚTŮ (Drucker)
VNITŘNÍ neočekávaná událost rozpor změna výrovních procesů změna struktury odvětví nebo trhu VNĚJŠÍ Demografické změny Změny životních názorů Nové znalosti BCI - Inovační podněty

29 1. Neočekávaná událost Neočekávaný úspěch Neočekávaný neúspěch
Neočekávaná vnější událost BCI - Inovační podněty

30 Neočekávaný úspěch nejméně riskantní, málo využívaný
často v oblasti, ve které firma úspěch neočekává, na úkor oboru, v němž firma dlouhodobě působí, na který je zvyklá, který považuje za svůj hlavní a ve kterém se cítí dobře existující informační systémy o něm obvykle neinformují. porady vedení se obvykle soustředí na problémové oblasti, málokdo se však podívá tam, kde firma dosahuje lepších než průměrných výsledků Co pro nás bude znamenat využití nabízené příležitosti? Kam nás její využití zavede? Co musíme udělat pro její realizaci? Jak toho dosáhneme? BCI - Inovační podněty

31 Neočekávaný neúspěch pokud selže něco, co bylo pečlivě naplánováno a svědomitě prováděno, pak neúspěch často naznačuje, že se cosi změnilo a tato změna přináší nové možnosti. neočekávaný neúspěch nelze napravit studiemi a analýzami. Je nutné vyjít mezi lidi, dívat se, klást otázky a naslouchat. ke změně často dojde před událostí, kterou tuto změnu vysvětlujeme. Př.: změna věkové struktury obyvatelstva, vyšší vzdělání, změna životního stylu. BCI - Inovační podněty

32 Neočekávaná vnější událost
příležitost k využití existujících znalostí v nových aplikacích využití vyžaduje více než štěstí nebo intuici - firma musí vyhledávat příležitost k inovaci a musí být organizována a řízena tak, aby ji mohla využít. Př.: IBM PC BCI - Inovační podněty

33 2. Rozpor nesoulad mezi skutečností takovou, jaká je a takovou, jakou bychom ji chtěli mít. nesoulad s ekonomickou realitou, obvykle se projevující ztrátou ziskovosti rozpor mezi skutečností a předpoklady o ní: typický pro odvětví jako celek a řešení musí být jednoduché a specifické. Př.: kontejnerová doprava rozpor mezi předpokládaným a skutečným chováním zákazníka a jeho hodnotami Zákazník nekupuje věc, ale novou hodnotu BCI - Inovační podněty

34 3. Změna výrobních procesů
zdokonalení existujícího postupu, nahrazení jeho slabého článku, přizpůsobení starého procesu novým znalostem, objevení "chybějícího článku" musíme chápat potřebu změny nemusíme vědět, co přesně udělat, ale musíme být přesvědčeni, že pokud něco nefunguje tak, jak by mělo, je nutné pokusit se o nějakou změnu řešení musí být vyhovující pro ty, kteří ho budou realizovat. Musí na ně klást přiměřené a splnitelné požadavky. Příklady: Bell - automatické telefonní ústředny fotografie: Kodak – celuloidový film, Polaroid – okamžitá fotografie, digitální fotografie BCI - Inovační podněty

35 4. Změna struktury odvětví a trhu
rychlý růst odvětví nalezení nových segmentů trhu konvergence technologií (např. počítače v telekomunikacích) rychlá změna oboru a z ní vyplývající potřeba strukturální změny. Příklady specializované segmenty trhu, které jsou ochotné platit za luxusní výrobky luxusní ceny produkty co nejdostupnější kdykoliv a kdekoliv - kreditní karty, telekomunikační systémy makléřské firmy zaměřené na netradiční investory servisní organizace, které poskytují specializované služby na základě outsourcingu (úklid, stravování apod.) nové produkty bank a pojišťoven BCI - Inovační podněty

36 5. Demografie změny porodnosti či úmrtnosti, úrovně vzdělání, složení pracovní síly, mobility lidí nejsnazší popsat a předpovědět ovlivňují, co se bude nakupovat, kdo a kolik bude nakupovat speciální produkty pro různé skupiny populace Př.: robotika – využívání největší v zemích s vysokým podílem starších lidí (Japonsko) BCI - Inovační podněty

37 6. Změna postojů změna přístupu ke zdraví – potraviny, trávení volného času existence "vyšších středních vrstev" je příležitostí k nabídce nadstandardních služeb za nadstandardní ceny rostoucí migrace, feminismus, regionalismy důležité načasování - být první není jisté, jde-li o jev dočasný či trvalejší - začínat v malém rozsahu, velice specifické inovace BCI - Inovační podněty

38 7. Nové znalosti založeny na konvergenci nebo synergii různých druhů znalostí a jejich úspěch vyžaduje pečlivou analýzu všech faktorů; identifikovat "chybějící články" řetězu a možnosti jejich doplnění; koncentraci na získání strategické pozice na trhu podnikatelský způsob řízení. Kvalitou není to, co je technicky dokonalé, ale to, co dává produktu hodnotu pro konečného uživatele. Inovace založené na nových znalostech s sebou nesou vysoké riziko BCI - Inovační podněty

39 Skvělý nápad nejriskantnější zdroj: nejvýše jeden ze sta patentů se vůbec zaplatí a možná jeden z pěti set je skutečně ziskový. skvělé nápady jsou často neurčité a jejich úspěch je nepředvídatelný. systematicky se věnovat méně rizikovým zdrojům inovací; najde v nich více zdrojů, než vůbec dokáže využít. podnikavost tohoto typu představuje kvality, které společnost potřebuje: iniciativu, ctižádost a vynalézavost. Společnost sice těžko může inovace tohoto typu podporovat, ale neměla by jim klást překážky. BCI - Inovační podněty

40 Inovační podněty v procesu vývoje nových produktů

41 Stádia inovačního procesu (podle [Koen 2001])
Počáteční stádium inovačního procesu Aktivity jsou hůře strukturovatelné a předvídatelné Vývoj nových produktů (NPD) Zahrnuje produkty i procesy Strukturované, formalizované a předepsané aktivity a otázky Komercializace Stádia inovačního procesu (podle [Koen 2001]) BCI - Inovační podněty

42 Počáteční stádium inovačního procesu
Fáze hledání nápadů: Proces vývoje nového výrobku začíná nápadem, který může pocházet z výzkumu, zásobníku nápadů, odezvy zákazníků a mnoha dalších zdrojů Brána 1: Hodnocení nápadů Stojí nápad za další rozpracování? Posouzení nápadů a zdrojů - soulad se strategií firmy, proveditelnost, apod. následují další fáze a brány procesu NPD (Cooper) BCI - Inovační podněty

43 FFE, FEI významnými podmínkami úspěchu výrobku je kvalita předvývojových fází a správná definice výrobku a projektu před zahájením vlastního vývoje tyto časné fáze významně ovlivňují, které projekty a jak budou realizovány, jaké budou náklady, potřebný čas a konečný úspěch FFE – Fuzzy Front End, FEI – Front End of Innovation dynamická, obvykle ne přesně dokumentovaná fáze, střetává se v ní kreativita se systematizací. Zobecnění výsledků je proto obtížné. BCI - Inovační podněty

44 Výsledek nulté fáze koncepce výrobku, která zahrnuje předběžnou identifikaci požadavků zákazníků, tržních segmentů, konkurenční pozice, podnikatelské příležitosti a souladu se strategií. hodnocení obchodní a technické proveditelnosti definice produktu a plán projektu BCI - Inovační podněty

45 Charakteristiky nulté fáze
systematické přístupy, používající procesní modely: úspěšné v případě přírůstkových inovací, kdy je ekonomická i technická neurčitost poměrně malá. je-li alespoň jedna z těchto nejistot vysoká, potřebujeme pružnější přístupy používající iterace a paralelizaci činností. Úspěšné radikální inovace např. často používají rychlého prototypování už v počátečních fázích, protože to umožňuje lepší vizualizaci a komunikaci konceptu výrobku. BCI - Inovační podněty

46 Model vývoje nových konceptů (NCD) (podle [Koen 2001])
MOTOR Tvorba a zdokonalování nápadů Výběr nápadů Definování konceptu Identifikace příležitosti Analýza příležitosti Ovlivňující faktory NPD nebo TSG Vstup Model vývoje nových konceptů (NCD) (podle [Koen 2001]) BCI - Inovační podněty

47 Ovlivňující faktory (prostředí)
organizační schopnosti organizace: určují, zda a jak jsou identifikovány a analyzovány příležitosti, generovány a vybírány nápady a jak na jejich základě probíhá vývoj konceptů a technologií podmiňující vědecko-technologické poznatky a znalosti externí prostředí – vláda, zákony a předpisy, patentové právo, socioekonomické trendy; Porterův model pěti sil (zákazníci, konkurence, nové firmy, dodavatelé, industry rivalry) rozšířený o partnery (nejsou přímá konkurence, doplňují naše znalosti a schopnosti) BCI - Inovační podněty

48 Motor (vedení, kultura, strategie)
Kultura, která podporuje inovace a kreativitu. Podpora a zapojení vedení od časných fází procesu (podpora manažera, který ovlivňuje alokaci zdrojů) Kultura spolupráce, která podněcuje tvorbu znalostí. Možné nástroje pro její posílení jsou předmětem managementu znalostí, jako příklady uveďme: Komunity (Communities of Practice, CoP) Nástroje informačních a komunikačních technologií (groupware, workflow,kolaborativní pracovní prostory) Vedení, které sleduje jasnou strategii a cíle Stanovení náročných (ale dosažitelných) cílů. BCI - Inovační podněty

49 Identifikace příležitostí
Mapování vývojových trajektorií (roadmapping) Analýza technologických trendů Analýza zákaznických trendů Analýza konkurence Marketingový výzkum Plánování scénářů POTŮČEK M., Manuál prognostických metod, Sociologické nakladatelství, Praha, 2006 BCI - Inovační podněty

50 Analýza příležitostí hodnocení identifikovaných příležitostí
posouzení, zda se vyplatí je dále sledovat. pracujeme s často nepřesnými odhady technologií a trhů, při snižování neurčitosti musíme často přehodnotit původní stanoviska multifunkční tým se statutem, který ho povede správným směrem. BCI - Inovační podněty

51 Tvorba a rozvíjení nápadů
evoluční proces: nápady vznikají, jsou zavrhovány, kombinovány, přetvářeny a dále rozvíjeny nástroje pro podporu managementu znalostí, zvláště pak práce s tacitními znalostmi, které jsou v tomto stádiu velice významné metody podpory kreativity BCI - Inovační podněty

52 Výběr nápadů Obvykle nebývá nedostatek nápadů, problémem bývá vybrat ty, které přinesou největší hodnotu. Dobrý výběr je kritický pro budoucí zdraví a úspěch organizace. Většina rozhodovacích procesů je iterativní posloupností aktivit a opakovaných průchodů posloupností identifikace příležitostí – hodnocení příležitostí – tvorba a rozvíjení nápadů Pokud neexistuje formalizovaný postup výběru nápadů, pak jich většina mizí v černé díře bez dalšího užitku. Pokud lidé posílají své nápady do banky nápadů, je nutná rychlá zpětná reakce, informování tvůrců nápadů po jejich osudu a periodické hodnocení nápadů v bance. Hodnotitelé by měli mít pozitivní přístup a hodnocení by mělo probíhat tak, aby podněcovalo kreativitu BCI - Inovační podněty

53 Metodologie portfolia: více faktorů (nejen finančních) numericky ohodnocených:
Pravděpodobnost technické úspěšnosti Pravděpodobnost tržní úspěšnosti Ziskovost Soulad se strategií Synergické strategické efekty Formalizovaný proces výběru nápadů, rychlá zpětná vazba na jejich tvůrce Podpora metodologie prostředky ICT Webová banka nápadů Hodnocení projektů s využitím nově vznikajících metodologií (opční teorie apod.) BCI - Inovační podněty

54 Definice konceptu Přistupujte k cílům uvážlivě – věnujte dostatek času pečlivému definování cílů a výsledků projektu Vypracujte kritéria pro rozhodnutí o atraktivitě projekt (finance, růst trhu, velikost trhu apod. – příklad viz tab. 5) Rychle vyhodnocujte inovace s velkým potenciálem Pro projekty s vysokým rizikem používejte metodiky TSG (technologické fáze a brány) Berte ohled na hranice výkonnosti technologie BCI - Inovační podněty

55 Definice konceptu – pokrač.
Zapojujte zákazníky do ranných testů skutečných produktů ještě před ukončením vývoje (rychlé prototypování) Hledejte partnery v oblastech ležících mimo vaše jádrové kompetence Koncentrujte úsilí, zdroje do vytvoření silného portfolia (nerozptylujte je do velkého počtu projektů s nedostatečnou podporou) Sledujte alternativní možnosti, které přináší vědeckotechnický vývoj Podporujte šampióny produktů BCI - Inovační podněty

56 Práce s inovačními podněty

57 Evidence podnětů Při sběru podnětů a jejich evidenci můžeme s výhodou použít: některé z vhodných kreativních technik (kreativní nástěnka, na kterou může každý umístit svůj nápad) informačních technologií - ve firemní síti (intranetu) můžeme zpřístupnit šablony formulářů nebo vytvořit aplikaci pro sběr podnětů (workflow, groupware, stačí však i elektronická pošta) někteří zaměstnanci nemají s IT zkušenosti, těm je pak třeba nabídnout jiné možnosti - tužku a papír, telefon, osobní rozhovor. (viz příklad – ) evidence BCI - Inovační podněty

58 Práce s podněty Podněty, které jsou v současné době a situaci pokládány za nerealizovatelné, je vhodné ponechat v zásobníku nápadů - často se mohou hodit později. Při zpracování inovačního podnětu je možné uplatnit řadu inovačních technik BCI - Inovační podněty

59 Tvorba nápadů Kreativita

60 Kreativita Kreativita: vytvoření něčeho nového a užitečného s pomocí představivosti; schopnost nalézat nová, originální řešení problémů. vytvoření: nestačí mít nápad, je nutné dospět k jeho realizaci; nové: musí vzniknout něco, co zde dříve nebylo; užitečné: musí se hodit jiným lidem. duševní proces, který využívá schopností levé i pravé mozkové hemisféry. Hrají v ní roli intuitivní myšlení, tvary a vzory BCI - Inovační podněty

61 Fáze kreativního procesu
1 Orientace Poznání potřeby, úmysl něco vytvořit 2 Příprava Získávání informací, formulace problému 3 Inkubace Hledání řešení, promýšlení a zvažování různých variant, podvědomé myšlení 4 Osvícení Syntéza, tvorba nápadů 5 Realizace Převedení nápadu do reality 6 Verifikace Vyhodnocení, zdokonalení BCI - Inovační podněty

62 Pět složek kreativity (Guilford)
Nápaditost: schopnost vytvořit široký proud nápadů Pohotovost, bystrost: schopnost modifikovat nápad nebo přeskakovat od jednoho nápadu k druhému. V proudu nápadů lidé obvykle vyčerpají jednu kategorii a teprve potom přejdou k jiné. Originalita: neobvyklost vznikajících nápadů (červený  červená Karkulka). Tento typ myšlení podporují např. křížovky, slovní a logické hříčky, hlavolamy Představivost: vznik nápadů, které nejsou na první pohled zřejmé Snaha (zaťatost) - kreativita není pouze inspirace, ale i dřina. „Pokud se ti to nepovede napoprvé, zkus to znovu.“ Jestliže dosavadní nápady nestačí, musíme přijít s jinými, přistoupit k problému z jiné strany. Pokusy o vyřešení problému neznamenají, že budeme postupovat stále stejně, jen zarputileji. Musíme zkoušet jiné a širší cesty vedoucí k cíli (nebo vyjít mimo vychozené cesty). BCI - Inovační podněty

63 Ever tried Try again Ever failed Fail again No matter Fail better
Samuel Beckett BCI - Inovační podněty

64 Mentální bariéry Šablonování Bariéry vnímání Citové bariéry
Kulturní bariéry, bariéry prostředí Intelektuálové bariéry BCI - Inovační podněty

65 Šablonování Uspořádání informací do určitých ustálených struktur.
Výhody: Selektivita: podporuje výběr důležitých dat; př.- řízení auta Spouštěče: šablona je v podstatě řetězcem událostí následovaných odezvou Kódy: kódy zastupují šablony - př: Pentium, ASCII, GPS, ... Předvídání: šablony umožňují reagovat na událost dříve, než k ní dojde - př.: brzdová světla Mapy: šablony umožňují vytvářet si vnitřní mapy prostředí - př:: vstávání v noci k dětem Jmenovky: se šablonou je spojeno slovo nebo věta a nemusíme pokaždé procházet celou posloupností myšlenek - př.: Mona Lisa, ... Nevýhody: Nedostatek alternativ: při rozeznání šablony často nevyhledáváme alternativy. Proces tvorby alternativ je pro kreativitu zásadní Ignorování alternativ: alternativy sice existují, ale při rozhodování nejsou brány v úvahu, protože nejsou součástí šablony Zvyk jako železná košile: je mimořádně obtížné porušit ustálené šablony - př.: zvyk používat známé cesty Nepružnost šablon: někdy je jednodušší vymyslet novou šablonu, než slepovat části existujících BCI - Inovační podněty

66 Bariéry vnímání zabraňují vnímání problému nebo informací potřebných k jeho vyřešení Stereotypy výrazně ovlivňují kreativitu Př.: přijetí článku napsaného pod fiktivním jménem, oblečení při návštěvě restaurace nebo koncertu, optické klamy (Escher); Neschopnost izolování problému: nebyl-li problém správně pochopen nebo byl-li vymezen příliš úzce, nemůže být ani správně vyřešen Př.: poradci jsou často nejužitečnější tím, že přeformulují problém Tendence k přílišnému omezení problému: pokud existuje příliš mnoho omezení, nemusí existovat přípustné řešení Př.: spojit devět puntíků nejvýše čtyřmi čarami Stoupá-li cena tepla a chci ušetřit, je užitečné si uvědomit, že nepotřebuji ohřát byt, ale sebe. Mohu se tedy víc obléknout, zůstat v posteli apod. Neschopnost vidět problém z jiné strany Př.: sklad - zájmy různých manažerů jsou různé. Z hlediska výroby je výhodné mít vždy všechno po ruce, z hlediska řízení financí je výhodné mít sklad co nejmenší Saturace, zahlcení impulsy: způsobuje ignorování vstupů Př.: falešné poplachy, klávesnice Důležité z hlediska ergonomie: rozhraní člověk-stroj, systémy řízení složitých zařízení (letadla, elektrárny apod.) BCI - Inovační podněty

67 Citové bariéry mohou ovlivňovat schopnost vytváření nápadů a/nebo efektivně komunikovat s jinými Strach riskovat: zvykli jsme si na to, že existuje jediná správná odpověď a bojíme se riskovat neobvyklá řešení. Obava z neuspořádanosti, nechuť k chaosu: je dobré snažit se o pořádek, ale musíme být schopni tolerovat neuspořádanost, brát ji jako nezbytnou a podněcující. Př.: klienti často myslí, že znají data, ale velmi zřídka je mají v potřebné formě - místo originálních dat mají průměry, způsob jejich sběru je někdy pochybný Hodnocení místo vytváření alternativ: je mnohem jednodušší kritizovat než tvořit nové nápady. Je doba tvorby nápadů a je doba hodnocení. Hodnocení ve špatnou dobu může bránit kreativitě. Vznikající nápady jsou nezralé a jsou-li předloženy jiným, je dobré je rozvíjet, positivně modifikovat. Neschopnost inkubace: mnoho lidí odkládá úkoly na poslední chvíli. Může být užitečné dát věcem čas, nesnažit se udělat vše na první zátah. Znenadání se může objevit lepší řešení, myšlení probíhá i v pozadí Př.: počítač - multitasking Nedostatečná motivace Nadměrná horlivost Potlačování představivosti a fantazie BCI - Inovační podněty

68 Kulturní bariéry, bariéry prostředí
Tabu - v Indii mnoho lidí hladoví, posvátné krávy bloumají bez užitku po ulicích Fantazírují jenom blázni - fantazírování, pokud není zadáno jako úkol, je často považováno za ztrátu času Řešení problémů je považováno za vážnou věc - humor mu dává lidskou dimenzi a nezbytný nadhled. Hraní je pro děti Pocity a intuice jsou nevhodné - kreativní člověk musí umět využívat i logiku i pocity a intuici Všechny problémy lze vyřešit racionálním myšlením a dostatkem peněz - jen otevřený, komplexní a systémový přístup otevírá dveře k tvořivému řešení problémů Je třeba držet se tradice - „Pokud to funguje, proč s tím něco dělat?“ Kreativní lidé často zkoušejí opak - změnit něco jen proto, aby byla nějaká změna Nevhodné fyzické prostředí - každému se nejlépe pracuje v jiných podmínkách, někdy se lépe pracuje ve skupinách Reakce kolegů - negativní kritika může tlumit kreativitu. Vhodná je nekompetitivní podpora. Nepružné vedení - nadřízený může být natolik ctižádostivý, že potlačuje vše, co nevyšlo od něj Nedostatek podpory při realizaci BCI - Inovační podněty

69 Intelektuálové bariéry
Užití nepřiměřené intelektuální strategie, neschopnost zvolit k řešení problému úměrné prostředky Př.- rutinní používání matematických modelů k řešení jakéhokoliv problému, střelba od boku Intelektuální imunita - mnozí lidé, kteří byli úspěšní, věří jen metodám, které sami používají, mají pocit, že jejich myšlenky jsou lepší než myšlenky druhých. Nesprávné informace nebo nedostatek informací Nedostatečná schopnost zaznamenat nebo vyjádřit myšlenky BCI - Inovační podněty

70 Odbourávání bariér Neposuzujte nápady okamžitě kriticky. Myšlenka, která se zdá nesmyslná, může nabýt smysl v nových souvislostech. Vybírejte řešení z maximálního počtu námětů. Nejlepší nápady zřídka přicházejí jako první. Jeden nápad plodí druhý, z dalších se vytvářejí kombinace a roste pravděpodobnost objevení originálního, tvůrčího řešení Nebojte se fantazie. Zdánlivě nesmyslné, neobvyklé, extrémní nápady mohou často vést k nejlepším řešením (Einstein: “Tehdy, když jsme vyčerpali všechny možnosti, když nestačí naše znalosti a zkušenosti, nastupuje naše fantazie“) Řešte problémy na základě podobností: Vhodně zvolené analogie a modely mohou zprostředkovávat nové způsoby vidění jevů a jejich souvislostí. Analogie osvobozuje řešitele od myšlenkových stereotypů, pomáhá opustit vyjeté koleje. BCI - Inovační podněty

71 Metody podpory individuální kreativity

72 Laterální myšlení Odklad hodnocení Frakcionalizace Inverze, převrácení
Výstřižky Metafory a analogie Myšlenkové mapy Kontrolní otázky Analýza atributů Morfologická analýza Konfigurační analýza Náhodná slova BCI - Inovační podněty

73 Laterální vs. vertikální myšlení
Laterální: snaží se o vytvoření co největšího počtu alternativ, nesnaží se sledovat jeden určitý směr, ale vytvářet nové směry. Vertikální: selektivní, vyhledává směr vedoucí k cíli. Vertikální myšlení je sekvenční, laterální dělá skoky. Laterální myšlení nehodnotí. Důležité je pouze to, aby bylo konečné řešení přijatelné; odstraňuje zábrany spojené se „správností“ či „nesprávností“. Při vertikálním myšlení negativismus blokuje některé cesty. Řešení jsou často označována jako „chybná“ díky referenčnímu rámci. V laterálním myšlení se předpokládá, že rámec se může změnit natolik, že dříve nevhodné řešení se může stát optimálním, nechává proto všechny cesty otevřené. Laterální myšlení nevylučuje nepodstatné informace. Klasifikace kategorií při laterálním myšlení není nikdy statická. Místo sledování nejpravděpodobnějších cest laterální myšlení sleduje i cesty nepravděpodobné - mohou vést k něčemu užitečnému. Zatímco vertikální myšlení zaručuje nalezení minimálního řešení, laterální myšlení zvyšuje šanci nalezení maximálního (optimálního) řešení, ale nezaručuje nic. BCI - Inovační podněty

74 Levá a pravá mozková hemisféra
Levá - lineární, logické, analytické, kvantitativní, racionální a verbální myšlení Pravá - nelineární, holistické (celostní), intuitivní, imaginativní a neverbální myšlení Zapamatování a kreativita se posilují, pokud stimulujeme obě strany mozku. Tradiční, na textu založené postupy, využívají „levý“ mozek, „pravý“ se zapojuje, pokud užíváme hierarchické struktury, prostorové prvky, symboly, barvy. „Visuální těsnopis“ – stimuluje a zjednodušuje komunikaci, podněcuje kreativní myšlení  lepší projekty, výrobky, služby, rozhodnutí BCI - Inovační podněty

75 Odklad hodnocení Nápady přežívají déle a podněcují další nápady.
Jiní mohou přijít s nápady, které by jinak zavrhli. Nápady mohou být cenné pro jejich podnětnost, originálnost apod. Nápady, které se nehodí v dané situaci, mohou přežít tak dlouho, než se ukáže, že se musí změnit rámec. V nových souvislostech pak mohou být užitečné. BCI - Inovační podněty

76 Frakcionalizace, inverze, výstřižky
Frakcionalizace: restrukturalizace původní situace, únik z pevné šablony. Rozdělíme problém na části a řešíme problém po částech (analýza – syntéza, dedukce – indukce) Inverze, převrácení: podívat se na vše z jiné, obrácené strany Př.: Dostanete-li šek na ale pouze je krytých, pak může být výhodné uložit na účet a pak šek vybrat Bankrot a likvidace firmy - když už to nemůže být horší, může to být jenom lepší. Výstřižky: střádejte zprávy o kreativních a neobvyklých způsobech řešení problémů. Získáte tak zdroj informací o tom, jak jiní řeší problémy nebo modifikují existující produkty a vyvíjejí nové. BCI - Inovační podněty

77 Metafory a analogie V mnoha případech lze najít analogie v různých oborech lidské činnosti. příklad: výrobce počítačů a restaurace: u obou může být rozsah výroby (menu) velký, ale přitom existuje mnoho omezení: různí prodejci obchodují s různými výrobky (u číšníka, který roznáší nápoje, nejde objednat jídlo), objednávky jsou omezeny nebo vázány (nelze objednat rýži se salátem). Nejlepší jsou vizuální metafory a analogie s činnostmi, které provádíme tak často, že na ně nemusíme myslet řešení problému je podobné přípravě jídla: nejdřív si umyjete ruce (uděláte si místo pro práci), pak vezmete kuchařku (učebnici z police), připravíte hrnce a kastroly (zapnete počítač) atd. Jinou analogií je analogie náboru zaměstnanců s rybařením: revírem je univerzita, návnadou plat a náčiním reklama a kontakty. Pokud ryba nezabere, je možná moc rybářů a možná byla použita nesprávná návnada. BCI - Inovační podněty

78 Myšlenkové mapy Mozek nepracuje lineárně, ale v asociacích, přeskakuje mezi myšlenkovými proudy. Myšlenkové mapy jsou asociativním způsobem záznamu myšlenek Počítačová podpora: Mindmanager BCI - Inovační podněty

79 BCI - Inovační podněty

80 Kontrolní otázky (A.Osborne)
Dostanete-li nápad, zkuste odpovědět na následující otázky: K čemu jinému by to mohlo být - beze změny, po úpravách? Co je tomu podobné? K jakému jinému nápadu to vede? Dá se najít nějaká podobnost v minulosti? Co se dá okopírovat? Modifikovat? Změnit smysl, barvu, tvar, zvuk, vůni? Zvětšit? Zesílit, zvýšit, prodloužit, udělat těžší, větší, zvýraznit? Něco přidat? Zmenšit? Zkrátit, odlehčit, snížit, miniaturizovat? Něco ubrat? Nahradit? Použít jinou přísadu, materiál, postup, zdroj energie? Jinak upravit? Vyměnit komponenty? Jiný vzor, návrh? Obrátit? Otočit, převrátit, převrátit naruby? Otevřít? Zaměnit positivní a negativní? Kombinovat? Smíchat, slévat, spojit? Kombinovat jednotky, účely, nápady? Odpovědi vás mohou přivést k novým nápadům. BCI - Inovační podněty

81 Analýza atributů napomáhá zbavit se navyklých způsobů myšlení o věcech, lidech a situacích a dát vzniknout novým nestereotypním závěrům. Kolika způsoby se dá využit tužka? Některé atributy: šestihranná, dřevěná, žlutá, s gumičkou, tuha č.2,... K čemu se dá využít kancelářská sponka? BCI - Inovační podněty

82 Morfologická analýza Vybereme důležité parametry a pro každý z nich definujeme různé hodnoty Vytvoříme všechny možné kombinace a každou z nich prostudujeme Některé kombinace budou nesmyslné, některé známé, jiné nepraktické nebo drahé, ale některé si zaslouží pozornost Je dobré si uvědomit, že počet kombinací rychle roste: pokud je n počet parametrů a m počet hodnot, je počet kombinací mn. BCI - Inovační podněty

83 Morfologická analýza - příklad
Pohon Prostředí Řízení jaderný silnice řidič benzin vzduch vlečení nafta voda vedení drahou pára podzemí elektronická mapa elektřina ze sítě pás vyhýbání srážkám baterie železnice žádné BCI - Inovační podněty

84 Konfigurační analýza vytvoříme seznam parametrů a možných hodnot
alternativy popisujeme výběrem množin hodnot Při tomto postupu můžeme včas vylučovat zjevně nesmyslné varianty a zmenšíme tak rozměr úlohy. Užitečná může být kombinace analýzy atributů a morfologické analýzy, při níž použijeme následujícího postupu: Vytvoření seznamu atributů Seznam alternativ pro každý atribut Náhodný výběr alternativ Studium nově vzniklých forem BCI - Inovační podněty

85 Konfigurační analýza - příklad
ATRIBUTY Kulatá Plastická Nasouvací uzávěr Kovová náplň ALTERNATIVY mnohohranná kovová připojený žádná čtvercová skleněná žádný trvalá korálková dřevěná zasouvací náplň papírová tvarovaná čistící inkoustová BCI - Inovační podněty

86 Náhodná slova seznam kontextově bohatých slov, z něhož se náhodně vybere a hledá se spojení mezi tímto slovem a zkoumaným problémem. Př.: Máme řešit problém sprejerů (graffiti). Vybraným slovem nechť je slovo kamera. Výsledkem pak může být: umístit televizní kamery získat tvůrce graffiti pro fotografii nabídnout kameru jako odměnu za chycení „umělce“ fotografovat kupce sprejů a barev; nabídnout nudnou plochu vhodnou k oživení barvami s tím, že bude vytvořena reportáž o nejlepších výtvorech BCI - Inovační podněty

87 Metody podpory skupinové kreativity

88 Brainstorming - zásady
vytvořit co nejvíc nápadů bez ohledu na kvalitu kombinovat, modifikovat a využívat nápady ostatních nekritizovat nápady vyjadřovat své nápady okamžitě Prostředí musí být uvolněné a nesmí docházet k vyrušování BCI - Inovační podněty

89 Brainstorming - průběh
Délka: doporučuje se minut, nemělo by dojít k tomu, aby se účastníci nudili. Měli by se na sezení těšit, ne se ho bát. Zahřívací kolo: pokud účastníci metodu neznají, je vhodné zařadit „zahřívací kolo“ - něco všem známého, ale netýkajícího se skutečného problému (např. Jak by se dala zlepšit klávesnice PC?) Velikost skupiny: Účastníci: rozliční, asi 1/3 těch, kterých se rozebíraný problém týká. Většinou není vhodné, aby se zúčastnili současně nadřízení a podřízení Zapisovatel: často je nutné zestručňovat, lepší je něco zapsat víckrát než vynechat. Lze použít techniky - magnetofon, video, počítač... Výhodná je tabule, na které mohou všichni vidět dosavadní nápady (nalepovací lístky). Lze použít formy myšlenkové mapy. Předsedající: zajišťuje hladký průběh, uděluje slovo, nehodnotí Formulace problému: příliš úzká definice může zúžit odpovědi Př: Je lepší se zeptat, jak lze zlepšit komunikaci s pobočkami, než jak snížit počet služebních cest BCI - Inovační podněty

90 Brainstorming – výhody a nevýhody
Potlačování hodnocení může vést k tomu, že někteří účastníci ztratí soustředění na problém Protože nelze předpovědět, jaké nápady vzniknou, je obtížné se předem připravit Dominantní jedinci ovlivňují ostatní a pokoušejí se ovládnout sezení Někteří účastníci se v diskusi citově angažují a vnášejí do systému šum Skupinová konformita způsobí nedostatek kreativity. Výhody: Odložení hodnocení může pomoci překonat bariéry kreativity Vznikne větší množství nápadů Protože nápady jsou dílem skupiny, je větší šance na jejich realizaci, než kdyby pocházely od jednotlivce BCI - Inovační podněty

91 Zvýšení účinnosti brainstormingu
Zastavit a pokračovat: např. 5 min. na vznik nápadů, 5 min. přestávka na inkubaci atd. Kolečko účastníků: účastníci dostávají slovo ve stanoveném pořadí, mohou se v daném kole vzdát slova - dostane se i na méně průbojné Phillips 66 - větší skupina se rozdělí na menší podskupiny (max. 6 lidí posuzuje 6 minut klady a zápory), v nichž probíhá klasický brainstorming. Na konci stanovené doby se vytvořené nápady vyhodnotí a celé skupině jsou předloženy ty nejlepší. Banka nápadů, kartičky: nápady se anonymně zapisují na kartičky. Výhodou je snadné zpracování. Problémy je vhodné formulovat otázkou typu Jak? Brainwriting - nápady se píší na kolující papíry BCI - Inovační podněty

92 Kreativní nástěnka Výhody: všichni si mohou přečíst nápady ostatních a vycházet z nich, může trvat libovolně dlouho, nemusí se všichni sejít na jednom místě BCI - Inovační podněty

93 Podpora ICT Databáze nápadů Groupware, workflow
Sdílený pracovní prostor BCI - Inovační podněty

94 BCI - Inovační podněty

95 TRIZ Teorija Rešenija Izobretateĺskich Zadač
TRIZ systematicky analyzuje problém a vytváří alternativy řešení s použitím řady postupů a nástrojů Nejobtížnějším typem problémů při vývoji nových výrobků jsou rozpory (konflikty). V mnoha případech může požadované zlepšení jednoho parametru vést ke zhoršení jinde (např.snaha po zvýšení produktivity může vést ke snížení kvality). Je tedy nutné hledat rozumný kompromis. Metodologie TRIZ poskytuje algoritmy pro řešení konfliktů mezi parametry výrobku. podrobnější popis, příklady BCI - Inovační podněty

96 Prvky TRIZ 40 vynálezeckých principů
39 inženýrských konfliktních parametrů IM – Invention Machine (expertní systém) Matice rozporů BCI - Inovační podněty

97 Matice rozporů matice 39 x 39 konfliktních parametrů
na svislé ose vybereme parametry, které chceme zlepšit na vodorovné ose vybereme parametry, které se zhorší průsečík: odkazy na doporučené vynálezecké principy matice rozporů BCI - Inovační podněty

98 Příklad použití TRIZ Boeing: náhrada motorů 737 výkonnějšími
vyšší výkon motoru  potřebuje více vzduchu  větší průměr vstupního otvoru  malá vzdálenost motoru od země Matice rozporů doporučuje několik způsobů řešení tohoto rozporu. Asymetrie (č. 4) navrhuje: Změna symetrického tvaru objektu nebo jeho částí na asymetrický. Zvýšení stupně asymetrie. Řešení: elipsovitý tvar motoru – zachování plochy vstupního otvoru, zploštění ve vertikálním směru BCI - Inovační podněty

99 Nedostatky TRIZ seznam 39 parametrů neobsahuje parametr, který by se měl zlepšit nebo který se zhorší (např. odpor elektrického obvodu) je-li inženýrský rozpor způsoben fyzikálním rozporem, je účinnější řešit fyzikální rozpor. BCI - Inovační podněty

100 Zdokonalení metodiky: ARIZ
hledání ideálního řešení: zdokonalení systému s minimalizací nákladů a nežádoucích vedlejších efektů logika ARIZ: každý inženýrský rozpor je způsoben fyzikálním rozporem, kdy stejný parametr musí splňovat rozporné požadavky BCI - Inovační podněty

101 Kroky řešení Analýza systému: identifikace základních funkcí systému a zásadního rozporu, který je třeba vyřešit Analýza zdrojů konfliktu: místo a frekvence výskytu Modelování problému: analýza alternativ, výběr té, která je optimální pro základní funkce systému, vypracování postupu eliminace rozporu Hodnocení vytvořených konceptů Vývoj nového produktu BCI - Inovační podněty

102 Příklad – specifikace problému
Barevná laserová tiskárna obsahuje pohyblivý fotovodič, který nese kapky positivně nabitého kapalného toneru. Negativně nabitý válec rotuje v opačném směru a sbírá nadbytečný toner. Elektrostatická síla je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi válcem a kapkami  čím větší je průměr válce, tím lépe plní svou funkci, ale tím větší jsou rozměry celého systému. Fyzikální rozpor: efektivita válce vs. rozměr Průměr válce mm je kompromisním řešením BCI - Inovační podněty

103 Příklad – řešení Základní funkce válce: sběr nadbytečného toneru
Odstranění psychologického bloku: místo „válec“ říkejme „sběrač“ Fyzikální rozpor: sběrač musí mít větší plochu, aby se zvětšila elektrostatická síla, a musí zaujímat menší prostor, aby se minimalizovala velikost jednotky Řešení: plochý pás BCI - Inovační podněty

104 Základy managementu znalostí

105 BCI - Inovační podněty

106 Typy znalostí Tacitní (implicit, embodied): vnitřní znalost, převážně v hlavách lidí; intuice Explicitní Representovaná, kodifikovaná: dokumenty, databáze, záznamy zabudovaná (embedded): zabudovaná v procesech, produktech, postupech BCI - Inovační podněty

107 Konverze znalostí - SECI
Socializace Zkušenost Tacitní Tacitní Externalizace Artikulace Internalizace Osvojování si Kombinace Spojování Znalosti mají dvě formy: explicitní znalosti - lze je vyjádřit v určité formě: vyslovit, napsat, nakreslit; lze ji snadno skladovat a přenášet - sdílet mezi pracovníky tacitní znalosti - opak explicitní - skryté, těžko vyslovitelné nebo jinak vyjádřitelné; jsou to zkušenosti, dovednosti, intuice, představy; mají osobní charakter; znalosti jsou skryty v podvědomí lidí a mají pro organizaci velký význam Tacitní a explicitní mohou být dvě formy jedné znalosti nebo i formy různých znalostí (charizmatické vedení lidí; návod na použití; notový zápis a interpretace hudební skladby) Jedna znalost může přecházet z jedné formy znalosti do druhé - mluvíme o konverzi forem znalostí: SECI (autoři japonci Nonaka, Takeuchi) socializace: tacitní - tacitní externalizace: tacitní - explicitní kombinace: explicitní - explicitní internalizace: explicitní - tacitní Externalizace: artikulace tacitní znalosti; konverze probíhá pomocí metafor, analogií a modelů; pomocí vyprávění příběhu (storytelling)se snažíme dostat pracovníky na společnou platformu. Socializace: tvorba tacitní znalosti na základě jiných tacitních znalostí; učňovství; předpokladem je důvěra, náklonnost, přátelství; vytváří se prostředí pro neformální styky - besedy u kávy apod. Kombinace: spojování explicitních znalostí do nové explicitní znalosti; z různých dokumentů vytváříme novou znalost. Internalizace: explicitní na tacitní - učení se v praxi Explicitní Explicitní

108 Příklad: hudba S:T  T - Před vynálezem notace se bylo možné naučit hrát jen odposloucháním od mistra E:T  E - Středověká notace umožnila záznam, který bylo možné reprodukovat C: E  E - Od vynálezu fonografu, gramofonu až k CD je možné hudbu „zabudovat“ do nosiče I: E  T - Někdo ji poslouchá a začne si broukat melodii, kruh se uzavírá BCI - Inovační podněty

109 Hierarchie 1 Data text, fakta, obrazy, zvuk + význam + struktura = 2
Informace Organizovaná, strukturovaná, interpretovaná a shrnutá data + zdůvodnění + abstrakce + vztahy + aplikace 3 Znalosti Případ, pravidlo, proces, model + výběr + zkušenost + principy + omezení + učení se = 4 Odbornost Rychlá a přesná rada, vysvětlení a zdůvodnění výsledků a postupů + integrace + distribuce + navigace = 5 Způsobilost Organizační odbornost: sklady znalostí, integrovaný systém podpory výkonnosti, klíčové dovednosti BCI - Inovační podněty

110 Proces MZ 1 Identifikace Určení klíčových oblastí 2 Sběr
Formalizace existujících znalostí 3 Výběr Hodnocení relevance, hodnoty a přesnosti znalostí 4 Uložení Reprezentace znalostí organizace v archívu znalostí 5 Sdílení Automatická distribuce znalostí k uživatelům. Spolupráce virtuálních týmů 6 Aplikace Vyhledání a použití znalostí při rozhodování, řešení problémů, automatizaci nebo podpoře pracovních činností, výcvik 7 Vytvoření Objevy nových znalostí výzkumem, experimenty a kreativním myšlením 8 Prodej Vývoj a uvedení na trh nových výrobků a služeb založených na znalostech BCI - Inovační podněty

111 Intelektuální kapitál
Nejvzácnější komodita pro podnikání jsou lidé - ne zákazníci, technologie nebo kapitál. Firma má vzdělané pracovníky dobré produkty více správných lidí atd . Tři složky intelektuálního kapitálu Lidský kapitál Strukturovaný kapitál Relační kapitál BCI - Inovační podněty

112 Znalostní pracovník práce z větší části založená na znalostech. často duševní práce, ale ne nutně má znalost, která je pro organizaci důležitá (často jako jediný) dokáže znalost prakticky využít znalost může být částečně podvědomá ostatní k ní mají omezený přístup – nemohou se ji naučit (chybí jim znalost nebo dovednost) nebo ji nemohou či nesmí použít (vazba na certifikát apod.) BCI - Inovační podněty

113 Manuální vs. znalostní pracovník - 1
charakteristika manuální prac. znalostní prac. „surovina“ materiály znalosti pracovní postup zjevný skrytý viditelnost práce vysoká nízká vazba na výsledky přímá, okamžitá nepřímá. opožděná znalost koncentrovaná u manažerů rozptýlená v hlavách lidí moc založena na postavení ve formálních a mocenských strukturách profesi a postavení v mocenských strukturách BCI - Inovační podněty

114 Manuální vs. znalostní pracovník- 2
charakteristika manuální prac. znalostní prac. podstata práce lineární nelineární způsob reakcí dán pozicí a úkolem pracovník rozhoduje sám podle konkrétní situace standardy tvoří management sám pracovník zaměření kontroly na pracovníka na práci a její výsledek kontrolu provádí manažer pracovník měření výkonu soulad se standardy na základě přínosu role pracovníka nástroj prostředník BCI - Inovační podněty

115 Znalosti a produktivita
volba cíle práce – pracovník má na ni větší vliv a měl by být výrazně aktivnější autonomie a sebeřízení – sebeorganizace, sebekontrola, odpovědnost nepřetržité inovace – rozvíjení znalostí permanentní učení – osvojování a sdílení znalostí jakost práce – obtížné určit konkrétní podíl jedince nové pojetí práce – znalostní pracovník není nákladem, ale aktivem BCI - Inovační podněty

116 Připravenost k investicím do inovací

117 Investoři očekávají odpovědi na následující otázky:
Jaké jsou kompetence a schopnosti, které umožní podniku, aby rostl a prosperoval? V čem je hodnota podniku a jak bude rozvíjena? Jak účinně podnik řídí své operace ve srovnání s konkurencí? Důvěřujeme vedení podniku, že jsou schopni identifikovat a řídit klíčová rizika a splnit to, co slibují? BCI - Inovační podněty

118 Banky: Best Practice © IntangAbility®
Business Plan Je podnikatelský plán důvěryhodný? Experience Dovednosti, kompetence a zkušenost klíčových lidí Security Co riskujeme a jak můžeme svá rizika omezit? Team Vedení a schopnost budování týmů Purpose Jak a kdy budou peníze užity? Repayment Z jakých zdrojů bude splacen úvěr? Amount O kolik žádají a bude to stačit? Commitment Co vkládají vlastníci (akcionáři): Term Kdy bude úvěr splacen? Income Jak je tato příležitost zisková pro nás? Control Jak budeme monitorovat výkonnost podniku? Ethics Chceme být spojováni s tímto podnikem? BCI - Inovační podněty

119 Kapitáloví investoři: FIVE*
Fit Jak si investoři rozumí s manažerským týmem a jak budou schopni spolupracovat? IP Existence duševního vlastnictví (IP) a potenciál tvorby nového IP a příjmů plynoucích z práv k IP. Value Velikost a časový rámec tržní příležitosti, možný pákový efekt investice Exit Možnosti vystoupení a schopnost zajistit, že výstupní hodnota plně odráží potenciál tvorby hodnoty. 5* Je to pětihvězdičková nebo jen průměrná příležitost? BCI - Inovační podněty

120 Půjčovatelé a investoři: STEEPL
Social Moc a vliv, kultura, diverzita, individualita, poskytovatelé a příjemci, lovci a sběrači Technological Problémy, výzvy a příležitosti, vzájemné vztahy, balení, design Economic Trhy, odvětví, hodnotové řetězce, podnikatelské modely a inovační systémy – inflace Environmental Fyzické prostředí, biodiverzita, udržitelnost, povolení k provozu Political Investiční priority, bezpečnost, zodpovědnost– Stakeholders Legislative Interní a externí předpisy, měření, soulad, audit, KPI (Key Performance Indicators), CSF (Critical Success Factors) – “Co měříme, to řídíme”. BCI - Inovační podněty

121 Doporučená literatura a další zdroje informací

122 Management inovací DRUCKER P.F.:, Inovace a podnikavost, Management Press, Praha, 1993, ISBN PITRA Z., Management inovačních aktivit, Professional Publishing, Praha, 2006, ISBN X INNOMAT – Innovation Management Tools, IMI – Integrovaný management inovací, TIDD J, BESANT J., PAVITT K., Managing Innovation, John Willey & Sons, 2005, ISBN BCI - Inovační podněty

123 TRIZ Altshuller Institute for TRIZ Studies: www.aitriz.org
TRIZ Journal: G.S. Altshuller Foundation: TRIZ Consulting: VOTRUBA L., Rozvíjení zvořivosti techniků, Academia, Praha, 2000, ISBN BCI - Inovační podněty

124 Management znalostí MLÁDKOVÁ L., Management znalostí v praxi, Professional Publishing, Praha 2004, ISBN COLLISON CH., PARCEL G., Knowledge management, Computer Press, Brno, 2005, ISBN KM – Management znalostí, MindManager free viewer, galerie myšlenkových map, případové studie - RICARDIS: Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs, EUR EN, European Commision, Brussels, 2006, ISBN , BCI - Inovační podněty


Stáhnout ppt "Business Coaching Innovations"

Podobné prezentace


Reklamy Google