Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Business Coaching Innovations INOVAČNÍ PODNĚTY Praha, 19.1.2007 Ing. Jiří Vacek, Ph.D. Katedra managementu, inovací a projektů, FEK ZČU v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Business Coaching Innovations INOVAČNÍ PODNĚTY Praha, 19.1.2007 Ing. Jiří Vacek, Ph.D. Katedra managementu, inovací a projektů, FEK ZČU v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Business Coaching Innovations INOVAČNÍ PODNĚTY Praha, 19.1.2007 Ing. Jiří Vacek, Ph.D. Katedra managementu, inovací a projektů, FEK ZČU v Plzni

2 19.1.2007BCI - Inovační podněty2 OSNOVA Zdroje inovačních podnětů Inovační podněty v procesu vývoje nových produktů Práce s inovačními podněty Tvorba nápadů, kreativita Základy managementu znalostí Připravenost k investicím do inovací

3 Zdroje inovačních podnětů

4 19.1.2007BCI - Inovační podněty4 Funkce inovačního podnětu Inovační proces: rozvinutí výchozího inovačního podnětu, který se v dalších fázích procesu musí transformovat do konkurenčních výhod nového produktu - jeho vysoké kvality, přijatelné ceny a dobrého načasování jeho vstupu na trh.

5 19.1.2007BCI - Inovační podněty5 ZDROJE INOVAČNÍCH PODNĚTŮ vnější prostředí vnitřní prostředí

6 19.1.2007BCI - Inovační podněty6 Vnější prostředí Zákazníci Dodavatelé Konkurence Konzultanti, V&V instituce Školy, university Odborné publikace Internet Výstavy, veletrhy, specializovaní semináře a konference Patentové databáze Reklamní agentury Investoři Média Autorizované zkušební laboratoře, certifikační agentury Státní instituce Veřejný sektor Legislativa Globalizace

7 19.1.2007BCI - Inovační podněty7 Vnitřní prostředí Vlastní V&V Technické útvary – projekce, konstrukce, technologie Výrobní útvary (výroba, poskytování služeb) Marketing a prodej Logistika (nákupy a dodávky) Záruční a pozáruční servis Vlastníci

8 19.1.2007BCI - Inovační podněty8 podle Verworn et al., 2000 MSP, Německo

9 19.1.2007BCI - Inovační podněty9 VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ přenos inovací přes funkční a organizační hranice nemusí být jednoduchý faktory, které ovlivňují efektivnost přenosu: –stupeň komplexnosti inovace, –míra, v níž využívá tacitní znalosti, –načasování (jak dlouho bude otevřené okno příležitosti?), –absorpční schopnost přijímající organizace.

10 19.1.2007BCI - Inovační podněty10 Zákazníci rozvíjet a udržovat kontakty se zákazníky či zákaznickými sdruženími využívat těchto kontaktů k získávání informací: –jak jsou produkty zákazníky využívány –s jakými problémy se zákazníci setkávají a jak se s nimi vyrovnávají. sbírat náměty zákazníků na úpravy existujících produktů

11 19.1.2007BCI - Inovační podněty11 Typy zákazníků B2B - méně zákazníků, historie, reference, kvalifikovanější reakce, předvídatelnější chování –př.: inovační partnerství s dodavateli, kteří už nejsou pouze dodavateli dílů, ale celých systémů, plnících specifické funkce, které jsou podstatné pro další výrobní proces nebo konečné užití výrobku B2C - hodně zákazníků, často nepředvídatelné reakce –sběr podnětů z návrhových schránek, pro zvýšení atraktivity je lze doplnit zákaznickými soutěžemi podpora systémů CRM (Customer Relationship Management)

12 19.1.2007BCI - Inovační podněty12 Vedoucí uživatelé von Hippel, MIT vidí potřebu inovace dávno předtím, než se dostane na trh často sami vymýšlejí výrobky a služby, např. tehdy, když zjistí nedostatek výrobku laboratoř pro předpověď potřeb, zapojení do časných fází vývoje příklad: skupiny nadšenců, kteří vymýšlejí výrobky pro různé sporty, β-verze softwaru

13 19.1.2007BCI - Inovační podněty13 Příklady Některé firmy sbírají nápady od zákazníků tak, že se samy stanou zákazníky. –Harley Davidson: Manažeři se zúčastní závodů a sami jezdí na motocyklech, které firma vyrábí. Vidí tak své výrobky očima zákazníků, lépe jim rozumí a mohou využít zpětných vazeb. Podněty k inovacím mohou vycházet i ze sběru zpětných vazeb, zájmových sdružení spotřebitelů a ad hoc průzkumů a dotazníkových šetření, ale je třeba k nim přistupovat s jistou dávkou opatrnosti. –Ford: Kdybych se řídil přáním svých zákazníků, pak bych choval lepší koně.

14 19.1.2007BCI - Inovační podněty14 New Coke pokud zákazníci pijí z malých pohárků, pak dávají přednost Pepsi (sladší) – „New Coke“ na trhu neúspěch 200,000 testů bylo zkreslených: nebyly správně kladeny otázky, použitá metodika nebyla vhodná pro rozhodnutí o změně chuti manažeři, kteří rozhodli o zavedení “New Coke“, nebyli propuštění ani jinak potrestáni – „fair failure“

15 19.1.2007BCI - Inovační podněty15 Whirlpool z pozorování interakce zákazníků se spotřebiči – zakládání nádobí do myčky, praní a sušení prádla, výměna filtru v kávovaru – vychází tým inženýrů, designérů a antropologů při vývoji nových, uživatelsky „přítulnějších“ výrobků.

16 19.1.2007BCI - Inovační podněty16 Zákaznické soutěže Zažívací soda Arm & Hammer –výsledné zpětné vazby přispěly k vývoji nových produktů, které si našly místo v 95% amerických domácností. –marketingový tým firmy podporuje nápady zákazníků, jak používat jedlou sodu jako deodorant, čistící prostředek, antacid, apod. –nápady zákazníků byly použity k rozšíření nabídky Arm & Hammer o zubní pastu, deodorant a mýdlo na praní na bázi jedlé sody.

17 19.1.2007BCI - Inovační podněty17 Zákaznický test koncepční představy nového produktu předběžné zjištění potenciálu inovace na trhu jeden ze vstupů pro zpracování studie proveditelnosti. Vybraným zákazníkům předložíme specifikaci, výkres, obrázek, model a vyžádáme si od nich vyjádření (viz příklad – ) –zda produkt vzbudil jejich zájem, –zda (a proč) by mu dali přednost před konkurenčními produkty, –zda budou mít o produkt zájem (a za jakou cenu), –jak by se produkt mohl více přizpůsobit jejich potřebám dotazník

18 19.1.2007BCI - Inovační podněty18 Zásady prezentace produktu realistická: neslibujte nic, co byste později nemohli splnit jednoduchá, názorná a přesná: zákazník musí pochopit principy inovace, její přednosti i slabiny přiměřená: potřebujeme realistickou reakci zákazníka; z prezentace nesmí čišet snaha cokoliv zákazníkovi vnucovat. reprezentativní vzorek zákazníků

19 19.1.2007BCI - Inovační podněty19 Dodavatelé a partneři Dodavatelé inovují svoje produkty a hledají pro ně uplatnění. Mohou se tak stát zdrojem inovačních podnětů, vycházejících z jejich inovačních výsledků. důležitá struktura sítí propojení (klastry) stanovit společnou strategii a rámec komunikace. –portál, který umožňuje sdílení informací a dokumentů –zakládání společných podniků a zařízení

20 19.1.2007BCI - Inovační podněty20 Konkurence uvést na trh dokonalejší produkt lépe specifikovat segmenty trhu pro své vlastní produkt sami se můžeme stát zdrojem inovačních podnětů pro konkurenci analýza konkurence: –náklady a kvalita –celková ekonomická analýza –přístup k trhu (zákazníci, dodavatelé atd.) business intelligence, benchmarking

21 19.1.2007BCI - Inovační podněty21 Inovační podněty VaV základní výzkum aplikovaný výzkum vývoj MSP: často nemají dostatečné kapacity a zdroje pro vlastní V&V: možná řešení: –transfer know-how, outsourcing, –sdružování sil a prostředků (i s konkurenty) – co-opetition

22 19.1.2007BCI - Inovační podněty22 Tah trhu vs. tlak V&V Tah trhu –hledání nejlepších způsobů uspokojení nově vznikajících požadavků zákazníků –zdokonalování stávajících produktů, rozšíření existující nabídky, snížení cen –podněty pro spojité, inkrementální inovace nebo procesní inovace Tlak V&V –hledání komerčního využití výsledků V&V –vytváření nových trhů pro koncepčně odlišné produkty –podněty pro nespojité, radikální, disruptivní inovace

23 19.1.2007BCI - Inovační podněty23 Patenty http://www.espacenet.com webové stránky Úřadu průmyslového vlastnictví ČR http://www.upv.cz http://www.upv.cz vyhledávač http://freepatentsonline.comhttp://freepatentsonline.com

24 19.1.2007BCI - Inovační podněty24 Inovační sítě Czech Innovation Relay Centre (CIRC) http://www.bic.cz/cz/serv/03.htm Evropská technologické databáze systému IRC, http://www.bic.cz/cz/serv/03_02.htmhttp://www.bic.cz/cz/serv/03_02.htm Technology Watch, http://www.bic.cz/cz/serv/03_03.htm http://www.bic.cz/cz/serv/03_03.htm Technology Market Place, http://cordis.europa.eu/marketplace/ http://cordis.europa.eu/marketplace/ gate2growth, http://www.gate2growth.com/http://www.gate2growth.com/

25 19.1.2007BCI - Inovační podněty25 VNITŘNÍ PODNĚTY Obvykle se kombinují s vnějšími zdroji. Při jejich rozvíjení je možné použít kreativních nebo inovačních technik. Inovační podněty mohou vycházet i ze starších nápadů, konceptů, výsledků VaV, pokud má firma dobře vypracovaný systém řízení znalostí.

26 19.1.2007BCI - Inovační podněty26 Náměty zaměstnanců převážná většina MSP nepoužívá systematické přístupů ke sběru námětů od vlastních zaměstnanců náměty se sbírají náhodně a obvykle neexistuje žádný systém kritérií pro jejich hodnocení schránka nápadů systémem toku informací, aby se náměty dostaly na správná místa (workflow) – intuitivní, interaktivní, zásobník inovačních námětů

27 19.1.2007BCI - Inovační podněty27 Příklad - Toyota schůzky oobeya (= velká otevřená kancelář): alespoň 2x ročně, zaměstnanci a manažeři probírají procesy a metody ve svých funkčních oblastech. jednoduché nápady, které vedou k výrazným úsporám. každý zaměstnanec je zapojen do iniciativy neustálého zlepšování pracovních procesů a pracovního místa - Kaizen. od r. 1970 přes milion nápadů ročně. podněty procházejí formálním procesem hodnocení, pokud jsou proveditelné, jsou realizovány. firma využívá 80% podnětů zaměstnanců. zaměstnanci, kteří podají návrh, jsou oceněni certifikátem nebo zprávou ve firemních novinách a malou nepeněžní odměnou.

28 19.1.2007BCI - Inovační podněty28 7 ZDROJŮ INOVAČNÍCH PODNĚTŮ (Drucker) VNITŘNÍ 1.neočekávaná událost 2.rozpor 3.změna výrovních procesů 4.změna struktury odvětví nebo trhu VNĚJŠÍ 5.Demografické změny 6.Změny životních názorů 7.Nové znalosti

29 19.1.2007BCI - Inovační podněty29 1. Neočekávaná událost Neočekávaný úspěch Neočekávaný neúspěch Neočekávaná vnější událost

30 19.1.2007BCI - Inovační podněty30 Neočekávaný úspěch nejméně riskantní, málo využívaný často v oblasti, ve které firma úspěch neočekává, na úkor oboru, v němž firma dlouhodobě působí, na který je zvyklá, který považuje za svůj hlavní a ve kterém se cítí dobře existující informační systémy o něm obvykle neinformují. porady vedení se obvykle soustředí na problémové oblasti, málokdo se však podívá tam, kde firma dosahuje lepších než průměrných výsledků 1.Co pro nás bude znamenat využití nabízené příležitosti? 2.Kam nás její využití zavede? 3.Co musíme udělat pro její realizaci? 4.Jak toho dosáhneme?

31 19.1.2007BCI - Inovační podněty31 Neočekávaný neúspěch pokud selže něco, co bylo pečlivě naplánováno a svědomitě prováděno, pak neúspěch často naznačuje, že se cosi změnilo a tato změna přináší nové možnosti. neočekávaný neúspěch nelze napravit studiemi a analýzami. Je nutné vyjít mezi lidi, dívat se, klást otázky a naslouchat. ke změně často dojde před událostí, kterou tuto změnu vysvětlujeme. Př.: změna věkové struktury obyvatelstva, vyšší vzdělání, změna životního stylu.

32 19.1.2007BCI - Inovační podněty32 Neočekávaná vnější událost příležitost k využití existujících znalostí v nových aplikacích využití vyžaduje více než štěstí nebo intuici - firma musí vyhledávat příležitost k inovaci a musí být organizována a řízena tak, aby ji mohla využít. Př.: IBM PC

33 19.1.2007BCI - Inovační podněty33 2. Rozpor nesoulad mezi skutečností takovou, jaká je a takovou, jakou bychom ji chtěli mít. –nesoulad s ekonomickou realitou, obvykle se projevující ztrátou ziskovosti –rozpor mezi skutečností a předpoklady o ní: typický pro odvětví jako celek a řešení musí být jednoduché a specifické. Př.: kontejnerová doprava –rozpor mezi předpokládaným a skutečným chováním zákazníka a jeho hodnotami Zákazník nekupuje věc, ale novou hodnotu

34 19.1.2007BCI - Inovační podněty34 3. Změna výrobních procesů zdokonalení existujícího postupu, nahrazení jeho slabého článku, přizpůsobení starého procesu novým znalostem, objevení "chybějícího článku" –musíme chápat potřebu změny –nemusíme vědět, co přesně udělat, ale musíme být přesvědčeni, že pokud něco nefunguje tak, jak by mělo, je nutné pokusit se o nějakou změnu –řešení musí být vyhovující pro ty, kteří ho budou realizovat. Musí na ně klást přiměřené a splnitelné požadavky. Příklady: –Bell - automatické telefonní ústředny –fotografie: Kodak – celuloidový film, Polaroid – okamžitá fotografie, digitální fotografie

35 19.1.2007BCI - Inovační podněty35 4. Změna struktury odvětví a trhu rychlý růst odvětví nalezení nových segmentů trhu konvergence technologií (např. počítače v telekomunikacích) rychlá změna oboru a z ní vyplývající potřeba strukturální změny. Příklady –specializované segmenty trhu, které jsou ochotné platit za luxusní výrobky luxusní ceny –produkty co nejdostupnější kdykoliv a kdekoliv - kreditní karty, telekomunikační systémy –makléřské firmy zaměřené na netradiční investory –servisní organizace, které poskytují specializované služby na základě outsourcingu (úklid, stravování apod.) –nové produkty bank a pojišťoven

36 19.1.2007BCI - Inovační podněty36 5. Demografie změny porodnosti či úmrtnosti, úrovně vzdělání, složení pracovní síly, mobility lidí –nejsnazší popsat a předpovědět –ovlivňují, co se bude nakupovat, kdo a kolik bude nakupovat –speciální produkty pro různé skupiny populace Př.: robotika – využívání největší v zemích s vysokým podílem starších lidí (Japonsko)

37 19.1.2007BCI - Inovační podněty37 6. Změna postojů změna přístupu ke zdraví – potraviny, trávení volného času existence "vyšších středních vrstev" je příležitostí k nabídce nadstandardních služeb za nadstandardní ceny rostoucí migrace, feminismus, regionalismy důležité načasování - být první není jisté, jde-li o jev dočasný či trvalejší - začínat v malém rozsahu, velice specifické inovace

38 19.1.2007BCI - Inovační podněty38 7. Nové znalosti založeny na konvergenci nebo synergii různých druhů znalostí a jejich úspěch vyžaduje –pečlivou analýzu všech faktorů; identifikovat "chybějící články" řetězu a možnosti jejich doplnění; –koncentraci na získání strategické pozice na trhu –podnikatelský způsob řízení. Kvalitou není to, co je technicky dokonalé, ale to, co dává produktu hodnotu pro konečného uživatele. Inovace založené na nových znalostech s sebou nesou vysoké riziko

39 19.1.2007BCI - Inovační podněty39 Skvělý nápad nejriskantnější zdroj: nejvýše jeden ze sta patentů se vůbec zaplatí a možná jeden z pěti set je skutečně ziskový. skvělé nápady jsou často neurčité a jejich úspěch je nepředvídatelný. systematicky se věnovat méně rizikovým zdrojům inovací; najde v nich více zdrojů, než vůbec dokáže využít. podnikavost tohoto typu představuje kvality, které společnost potřebuje: iniciativu, ctižádost a vynalézavost. Společnost sice těžko může inovace tohoto typu podporovat, ale neměla by jim klást překážky.

40 Inovační podněty v procesu vývoje nových produktů

41 19.1.2007BCI - Inovační podněty41 Počáteční stádium inovačního procesu Aktivity jsou hůře strukturovatelné a předvídatelné Vývoj nových produktů (NPD) Zahrnuje produkty i procesy Strukturované, formalizované a předepsané aktivity a otázky Komercializace Stádia inovačního procesu (podle [Koen 2001])

42 19.1.2007BCI - Inovační podněty42 Počáteční stádium inovačního procesu Fáze hledání nápadů: Proces vývoje nového výrobku začíná nápadem, který může pocházet z výzkumu, zásobníku nápadů, odezvy zákazníků a mnoha dalších zdrojů Brána 1: Hodnocení nápadů –Stojí nápad za další rozpracování? –Posouzení nápadů a zdrojů - soulad se strategií firmy, proveditelnost, apod. následují další fáze a brány procesu NPD (Cooper)

43 19.1.2007BCI - Inovační podněty43 FFE, FEI významnými podmínkami úspěchu výrobku je kvalita předvývojových fází a správná definice výrobku a projektu před zahájením vlastního vývoje tyto časné fáze významně ovlivňují, které projekty a jak budou realizovány, jaké budou náklady, potřebný čas a konečný úspěch FFE – Fuzzy Front End, FEI – Front End of Innovation dynamická, obvykle ne přesně dokumentovaná fáze, střetává se v ní kreativita se systematizací. Zobecnění výsledků je proto obtížné.

44 19.1.2007BCI - Inovační podněty44 Výsledek nulté fáze koncepce výrobku, která zahrnuje předběžnou identifikaci požadavků zákazníků, tržních segmentů, konkurenční pozice, podnikatelské příležitosti a souladu se strategií. hodnocení obchodní a technické proveditelnosti definice produktu a plán projektu

45 19.1.2007BCI - Inovační podněty45 Charakteristiky nulté fáze systematické přístupy, používající procesní modely: úspěšné v případě přírůstkových inovací, kdy je ekonomická i technická neurčitost poměrně malá. je-li alespoň jedna z těchto nejistot vysoká, potřebujeme pružnější přístupy používající iterace a paralelizaci činností. Úspěšné radikální inovace např. často používají rychlého prototypování už v počátečních fázích, protože to umožňuje lepší vizualizaci a komunikaci konceptu výrobku.

46 19.1.2007BCI - Inovační podněty46 MOTOR Tvorba a zdokonalování nápadů Výběr nápadů Definování konceptu Identifikace příležitosti Analýza příležitosti Model vývoje nových konceptů (NCD) (podle [Koen 2001])

47 19.1.2007BCI - Inovační podněty47 Ovlivňující faktory (prostředí) organizační schopnosti organizace: určují, zda a jak jsou identifikovány a analyzovány příležitosti, generovány a vybírány nápady a jak na jejich základě probíhá vývoj konceptů a technologií podmiňující vědecko-technologické poznatky a znalosti externí prostředí – vláda, zákony a předpisy, patentové právo, socioekonomické trendy; Porterův model pěti sil (zákazníci, konkurence, nové firmy, dodavatelé, industry rivalry) rozšířený o partnery (nejsou přímá konkurence, doplňují naše znalosti a schopnosti)

48 19.1.2007BCI - Inovační podněty48 Motor (vedení, kultura, strategie) Kultura, která podporuje inovace a kreativitu. Podpora a zapojení vedení od časných fází procesu (podpora manažera, který ovlivňuje alokaci zdrojů) Kultura spolupráce, která podněcuje tvorbu znalostí. Možné nástroje pro její posílení jsou předmětem managementu znalostí, jako příklady uveďme: –Komunity (Communities of Practice, CoP) –Nástroje informačních a komunikačních technologií (groupware, workflow,kolaborativní pracovní prostory) Vedení, které sleduje jasnou strategii a cíle Stanovení náročných (ale dosažitelných) cílů.

49 19.1.2007BCI - Inovační podněty49 Identifikace příležitostí Mapování vývojových trajektorií (roadmapping) Analýza technologických trendů Analýza zákaznických trendů Analýza konkurence Marketingový výzkum Plánování scénářů –POTŮČEK M., Manuál prognostických metod, Sociologické nakladatelství, Praha, 2006

50 19.1.2007BCI - Inovační podněty50 Analýza příležitostí hodnocení identifikovaných příležitostí posouzení, zda se vyplatí je dále sledovat. pracujeme s často nepřesnými odhady technologií a trhů, při snižování neurčitosti musíme často přehodnotit původní stanoviska multifunkční tým se statutem, který ho povede správným směrem.

51 19.1.2007BCI - Inovační podněty51 Tvorba a rozvíjení nápadů evoluční proces: nápady vznikají, jsou zavrhovány, kombinovány, přetvářeny a dále rozvíjeny nástroje pro podporu managementu znalostí, zvláště pak práce s tacitními znalostmi, které jsou v tomto stádiu velice významné metody podpory kreativity

52 19.1.2007BCI - Inovační podněty52 Výběr nápadů Obvykle nebývá nedostatek nápadů, problémem bývá vybrat ty, které přinesou největší hodnotu. Dobrý výběr je kritický pro budoucí zdraví a úspěch organizace. Většina rozhodovacích procesů je iterativní posloupností aktivit a opakovaných průchodů posloupností identifikace příležitostí – hodnocení příležitostí – tvorba a rozvíjení nápadů Pokud neexistuje formalizovaný postup výběru nápadů, pak jich většina mizí v černé díře bez dalšího užitku. Pokud lidé posílají své nápady do banky nápadů, je nutná rychlá zpětná reakce, informování tvůrců nápadů po jejich osudu a periodické hodnocení nápadů v bance. Hodnotitelé by měli mít pozitivní přístup a hodnocení by mělo probíhat tak, aby podněcovalo kreativitu

53 19.1.2007BCI - Inovační podněty53 Metodologie portfolia: více faktorů (nejen finančních) numericky ohodnocených: –Pravděpodobnost technické úspěšnosti –Pravděpodobnost tržní úspěšnosti –Ziskovost –Soulad se strategií –Synergické strategické efekty Formalizovaný proces výběru nápadů, rychlá zpětná vazba na jejich tvůrce –Podpora metodologie prostředky ICT –Webová banka nápadů Hodnocení projektů s využitím nově vznikajících metodologií (opční teorie apod.)

54 19.1.2007BCI - Inovační podněty54 Definice konceptu Přistupujte k cílům uvážlivě – věnujte dostatek času pečlivému definování cílů a výsledků projektu Vypracujte kritéria pro rozhodnutí o atraktivitě projekt (finance, růst trhu, velikost trhu apod. – příklad viz tab. 5) Rychle vyhodnocujte inovace s velkým potenciálem Pro projekty s vysokým rizikem používejte metodiky TSG (technologické fáze a brány) Berte ohled na hranice výkonnosti technologie

55 19.1.2007BCI - Inovační podněty55 Definice konceptu – pokrač. Zapojujte zákazníky do ranných testů skutečných produktů ještě před ukončením vývoje (rychlé prototypování) Hledejte partnery v oblastech ležících mimo vaše jádrové kompetence Koncentrujte úsilí, zdroje do vytvoření silného portfolia (nerozptylujte je do velkého počtu projektů s nedostatečnou podporou) Sledujte alternativní možnosti, které přináší vědeckotechnický vývoj Podporujte šampióny produktů

56 Práce s inovačními podněty

57 19.1.2007BCI - Inovační podněty57 Evidence podnětů Při sběru podnětů a jejich evidenci můžeme s výhodou použít: –některé z vhodných kreativních technik (kreativní nástěnka, na kterou může každý umístit svůj nápad) –informačních technologií - ve firemní síti (intranetu) můžeme zpřístupnit šablony formulářů nebo vytvořit aplikaci pro sběr podnětů (workflow, groupware, stačí však i elektronická pošta) –někteří zaměstnanci nemají s IT zkušenosti, těm je pak třeba nabídnout jiné možnosti - tužku a papír, telefon, osobní rozhovor. (viz příklad – ) evidence

58 19.1.2007BCI - Inovační podněty58 Práce s podněty Podněty, které jsou v současné době a situaci pokládány za nerealizovatelné, je vhodné ponechat v zásobníku nápadů - často se mohou hodit později. Při zpracování inovačního podnětu je možné uplatnit řadu inovačních technik

59 Tvorba nápadů Kreativita

60 19.1.2007BCI - Inovační podněty60 Kreativita Kreativita: vytvoření něčeho nového a užitečného s pomocí představivosti; schopnost nalézat nová, originální řešení problémů. –vytvoření: nestačí mít nápad, je nutné dospět k jeho realizaci; –nové: musí vzniknout něco, co zde dříve nebylo; –užitečné: musí se hodit jiným lidem. duševní proces, který využívá schopností levé i pravé mozkové hemisféry. Hrají v ní roli intuitivní myšlení, tvary a vzory

61 19.1.2007BCI - Inovační podněty61 Fáze kreativního procesu 1OrientacePoznání potřeby, úmysl něco vytvořit 2PřípravaZískávání informací, formulace problému 3InkubaceHledání řešení, promýšlení a zvažování různých variant, podvědomé myšlení 4OsvíceníSyntéza, tvorba nápadů 5RealizacePřevedení nápadu do reality 6VerifikaceVyhodnocení, zdokonalení

62 19.1.2007BCI - Inovační podněty62 Pět složek kreativity (Guilford) Nápaditost: schopnost vytvořit široký proud nápadů Pohotovost, bystrost: schopnost modifikovat nápad nebo přeskakovat od jednoho nápadu k druhému. V proudu nápadů lidé obvykle vyčerpají jednu kategorii a teprve potom přejdou k jiné. Originalita: neobvyklost vznikajících nápadů (červený  červená Karkulka). Tento typ myšlení podporují např. křížovky, slovní a logické hříčky, hlavolamy Představivost: vznik nápadů, které nejsou na první pohled zřejmé Snaha (zaťatost) - kreativita není pouze inspirace, ale i dřina. „Pokud se ti to nepovede napoprvé, zkus to znovu.“ Jestliže dosavadní nápady nestačí, musíme přijít s jinými, přistoupit k problému z jiné strany. Pokusy o vyřešení problému neznamenají, že budeme postupovat stále stejně, jen zarputileji. Musíme zkoušet jiné a širší cesty vedoucí k cíli (nebo vyjít mimo vychozené cesty).

63 19.1.2007BCI - Inovační podněty63 Ever tried Ever failed No matter Try again Fail again Fail better Samuel Beckett

64 19.1.2007BCI - Inovační podněty64 Mentální bariéry Šablonování Bariéry vnímání Citové bariéry Kulturní bariéry, bariéry prostředí Intelektuálové bariéry

65 19.1.2007BCI - Inovační podněty65 Šablonování Uspořádání informací do určitých ustálených struktur. Výhody: –Selektivita: podporuje výběr důležitých dat; př.- řízení auta –Spouštěče: šablona je v podstatě řetězcem událostí následovaných odezvou –Kódy: kódy zastupují šablony - př: Pentium, ASCII, GPS,... –Předvídání: šablony umožňují reagovat na událost dříve, než k ní dojde - př.: brzdová světla –Mapy: šablony umožňují vytvářet si vnitřní mapy prostředí - př:: vstávání v noci k dětem –Jmenovky: se šablonou je spojeno slovo nebo věta a nemusíme pokaždé procházet celou posloupností myšlenek - př.: Mona Lisa,... Nevýhody: –Nedostatek alternativ: při rozeznání šablony často nevyhledáváme alternativy. Proces tvorby alternativ je pro kreativitu zásadní –Ignorování alternativ: alternativy sice existují, ale při rozhodování nejsou brány v úvahu, protože nejsou součástí šablony –Zvyk jako železná košile: je mimořádně obtížné porušit ustálené šablony - př.: zvyk používat známé cesty –Nepružnost šablon: někdy je jednodušší vymyslet novou šablonu, než slepovat části existujících

66 19.1.2007BCI - Inovační podněty66 Bariéry vnímání zabraňují vnímání problému nebo informací potřebných k jeho vyřešení Stereotypy výrazně ovlivňují kreativitu –Př.: přijetí článku napsaného pod fiktivním jménem, oblečení při návštěvě restaurace nebo koncertu, optické klamy (Escher); Neschopnost izolování problému: nebyl-li problém správně pochopen nebo byl-li vymezen příliš úzce, nemůže být ani správně vyřešen –Př.: poradci jsou často nejužitečnější tím, že přeformulují problém Tendence k přílišnému omezení problému: pokud existuje příliš mnoho omezení, nemusí existovat přípustné řešení –Př.: spojit devět puntíků nejvýše čtyřmi čarami Stoupá-li cena tepla a chci ušetřit, je užitečné si uvědomit, že nepotřebuji ohřát byt, ale sebe. Mohu se tedy víc obléknout, zůstat v posteli apod. Neschopnost vidět problém z jiné strany –Př.: sklad - zájmy různých manažerů jsou různé. Z hlediska výroby je výhodné mít vždy všechno po ruce, z hlediska řízení financí je výhodné mít sklad co nejmenší Saturace, zahlcení impulsy: způsobuje ignorování vstupů –Př.: falešné poplachy, klávesnice Důležité z hlediska ergonomie: rozhraní člověk-stroj, systémy řízení složitých zařízení (letadla, elektrárny apod.)

67 19.1.2007BCI - Inovační podněty67 Citové bariéry mohou ovlivňovat schopnost vytváření nápadů a/nebo efektivně komunikovat s jinými Strach riskovat: zvykli jsme si na to, že existuje jediná správná odpověď a bojíme se riskovat neobvyklá řešení. Obava z neuspořádanosti, nechuť k chaosu: je dobré snažit se o pořádek, ale musíme být schopni tolerovat neuspořádanost, brát ji jako nezbytnou a podněcující. –Př.: klienti často myslí, že znají data, ale velmi zřídka je mají v potřebné formě - místo originálních dat mají průměry, způsob jejich sběru je někdy pochybný Hodnocení místo vytváření alternativ: je mnohem jednodušší kritizovat než tvořit nové nápady. Je doba tvorby nápadů a je doba hodnocení. Hodnocení ve špatnou dobu může bránit kreativitě. Vznikající nápady jsou nezralé a jsou-li předloženy jiným, je dobré je rozvíjet, positivně modifikovat. Neschopnost inkubace: mnoho lidí odkládá úkoly na poslední chvíli. Může být užitečné dát věcem čas, nesnažit se udělat vše na první zátah. Znenadání se může objevit lepší řešení, myšlení probíhá i v pozadí –Př.: počítač - multitasking Nedostatečná motivace Nadměrná horlivost Potlačování představivosti a fantazie

68 19.1.2007BCI - Inovační podněty68 Kulturní bariéry, bariéry prostředí Tabu - v Indii mnoho lidí hladoví, posvátné krávy bloumají bez užitku po ulicích Fantazírují jenom blázni - fantazírování, pokud není zadáno jako úkol, je často považováno za ztrátu času Řešení problémů je považováno za vážnou věc - humor mu dává lidskou dimenzi a nezbytný nadhled. Hraní je pro děti Pocity a intuice jsou nevhodné - kreativní člověk musí umět využívat i logiku i pocity a intuici Všechny problémy lze vyřešit racionálním myšlením a dostatkem peněz - jen otevřený, komplexní a systémový přístup otevírá dveře k tvořivému řešení problémů Je třeba držet se tradice - „Pokud to funguje, proč s tím něco dělat?“ Kreativní lidé často zkoušejí opak - změnit něco jen proto, aby byla nějaká změna Nevhodné fyzické prostředí - každému se nejlépe pracuje v jiných podmínkách, někdy se lépe pracuje ve skupinách Reakce kolegů - negativní kritika může tlumit kreativitu. Vhodná je nekompetitivní podpora. Nepružné vedení - nadřízený může být natolik ctižádostivý, že potlačuje vše, co nevyšlo od něj Nedostatek podpory při realizaci

69 19.1.2007BCI - Inovační podněty69 Intelektuálové bariéry Užití nepřiměřené intelektuální strategie, neschopnost zvolit k řešení problému úměrné prostředky –Př.- rutinní používání matematických modelů k řešení jakéhokoliv problému, střelba od boku Intelektuální imunita - mnozí lidé, kteří byli úspěšní, věří jen metodám, které sami používají, mají pocit, že jejich myšlenky jsou lepší než myšlenky druhých. Nesprávné informace nebo nedostatek informací Nedostatečná schopnost zaznamenat nebo vyjádřit myšlenky

70 19.1.2007BCI - Inovační podněty70 Odbourávání bariér Neposuzujte nápady okamžitě kriticky. Myšlenka, která se zdá nesmyslná, může nabýt smysl v nových souvislostech. Vybírejte řešení z maximálního počtu námětů. Nejlepší nápady zřídka přicházejí jako první. Jeden nápad plodí druhý, z dalších se vytvářejí kombinace a roste pravděpodobnost objevení originálního, tvůrčího řešení Nebojte se fantazie. Zdánlivě nesmyslné, neobvyklé, extrémní nápady mohou často vést k nejlepším řešením (Einstein: “Tehdy, když jsme vyčerpali všechny možnosti, když nestačí naše znalosti a zkušenosti, nastupuje naše fantazie“) Řešte problémy na základě podobností: Vhodně zvolené analogie a modely mohou zprostředkovávat nové způsoby vidění jevů a jejich souvislostí. Analogie osvobozuje řešitele od myšlenkových stereotypů, pomáhá opustit vyjeté koleje.

71 Metody podpory individuální kreativity

72 19.1.2007BCI - Inovační podněty72 Laterální myšlení Odklad hodnocení Frakcionalizace Inverze, převrácení Výstřižky Metafory a analogie Myšlenkové mapy Kontrolní otázky Analýza atributů Morfologická analýza Konfigurační analýza Náhodná slova

73 19.1.2007BCI - Inovační podněty73 Laterální vs. vertikální myšlení Laterální: snaží se o vytvoření co největšího počtu alternativ, nesnaží se sledovat jeden určitý směr, ale vytvářet nové směry. Vertikální: selektivní, vyhledává směr vedoucí k cíli. Vertikální myšlení je sekvenční, laterální dělá skoky. Laterální myšlení nehodnotí. Důležité je pouze to, aby bylo konečné řešení přijatelné; odstraňuje zábrany spojené se „správností“ či „nesprávností“. Při vertikálním myšlení negativismus blokuje některé cesty. Řešení jsou často označována jako „chybná“ díky referenčnímu rámci. V laterálním myšlení se předpokládá, že rámec se může změnit natolik, že dříve nevhodné řešení se může stát optimálním, nechává proto všechny cesty otevřené. Laterální myšlení nevylučuje nepodstatné informace. Klasifikace kategorií při laterálním myšlení není nikdy statická. Místo sledování nejpravděpodobnějších cest laterální myšlení sleduje i cesty nepravděpodobné - mohou vést k něčemu užitečnému. Zatímco vertikální myšlení zaručuje nalezení minimálního řešení, laterální myšlení zvyšuje šanci nalezení maximálního (optimálního) řešení, ale nezaručuje nic.

74 19.1.2007BCI - Inovační podněty74 Levá a pravá mozková hemisféra Levá - lineární, logické, analytické, kvantitativní, racionální a verbální myšlení Pravá - nelineární, holistické (celostní), intuitivní, imaginativní a neverbální myšlení Zapamatování a kreativita se posilují, pokud stimulujeme obě strany mozku. Tradiční, na textu založené postupy, využívají „levý“ mozek, „pravý“ se zapojuje, pokud užíváme hierarchické struktury, prostorové prvky, symboly, barvy. „Visuální těsnopis“ – stimuluje a zjednodušuje komunikaci, podněcuje kreativní myšlení  lepší projekty, výrobky, služby, rozhodnutí

75 19.1.2007BCI - Inovační podněty75 Odklad hodnocení Nápady přežívají déle a podněcují další nápady. Jiní mohou přijít s nápady, které by jinak zavrhli. Nápady mohou být cenné pro jejich podnětnost, originálnost apod. Nápady, které se nehodí v dané situaci, mohou přežít tak dlouho, než se ukáže, že se musí změnit rámec. V nových souvislostech pak mohou být užitečné.

76 19.1.2007BCI - Inovační podněty76 Frakcionalizace, inverze, výstřižky Frakcionalizace: restrukturalizace původní situace, únik z pevné šablony. Rozdělíme problém na části a řešíme problém po částech (analýza – syntéza, dedukce – indukce) Inverze, převrácení: podívat se na vše z jiné, obrácené strany –Př.: Dostanete-li šek na 10.000 ale pouze 9.000 je krytých, pak může být výhodné uložit na účet 1.000 a pak šek vybrat –Bankrot a likvidace firmy - když už to nemůže být horší, může to být jenom lepší. Výstřižky: střádejte zprávy o kreativních a neobvyklých způsobech řešení problémů. Získáte tak zdroj informací o tom, jak jiní řeší problémy nebo modifikují existující produkty a vyvíjejí nové.

77 19.1.2007BCI - Inovační podněty77 Metafory a analogie V mnoha případech lze najít analogie v různých oborech lidské činnosti. –příklad: výrobce počítačů a restaurace: u obou může být rozsah výroby (menu) velký, ale přitom existuje mnoho omezení: různí prodejci obchodují s různými výrobky (u číšníka, který roznáší nápoje, nejde objednat jídlo), objednávky jsou omezeny nebo vázány (nelze objednat rýži se salátem). Nejlepší jsou vizuální metafory a analogie s činnostmi, které provádíme tak často, že na ně nemusíme myslet –řešení problému je podobné přípravě jídla: nejdřív si umyjete ruce (uděláte si místo pro práci), pak vezmete kuchařku (učebnici z police), připravíte hrnce a kastroly (zapnete počítač) atd. –Jinou analogií je analogie náboru zaměstnanců s rybařením: revírem je univerzita, návnadou plat a náčiním reklama a kontakty. Pokud ryba nezabere, je možná moc rybářů a možná byla použita nesprávná návnada.

78 19.1.2007BCI - Inovační podněty78 Myšlenkové mapy Mozek nepracuje lineárně, ale v asociacích, přeskakuje mezi myšlenkovými proudy. Myšlenkové mapy jsou asociativním způsobem záznamu myšlenek Počítačová podpora: Mindmanager

79 19.1.2007BCI - Inovační podněty79

80 19.1.2007BCI - Inovační podněty80 Kontrolní otázky (A.Osborne) Dostanete-li nápad, zkuste odpovědět na následující otázky: K čemu jinému by to mohlo být - beze změny, po úpravách? Co je tomu podobné? K jakému jinému nápadu to vede? Dá se najít nějaká podobnost v minulosti? Co se dá okopírovat? Modifikovat? Změnit smysl, barvu, tvar, zvuk, vůni? Zvětšit? Zesílit, zvýšit, prodloužit, udělat těžší, větší, zvýraznit? Něco přidat? Zmenšit? Zkrátit, odlehčit, snížit, miniaturizovat? Něco ubrat? Nahradit? Použít jinou přísadu, materiál, postup, zdroj energie? Jinak upravit? Vyměnit komponenty? Jiný vzor, návrh? Obrátit? Otočit, převrátit, převrátit naruby? Otevřít? Zaměnit positivní a negativní? Kombinovat? Smíchat, slévat, spojit? Kombinovat jednotky, účely, nápady? Odpovědi vás mohou přivést k novým nápadům.

81 19.1.2007BCI - Inovační podněty81 Analýza atributů napomáhá zbavit se navyklých způsobů myšlení o věcech, lidech a situacích a dát vzniknout novým nestereotypním závěrům. –Kolika způsoby se dá využit tužka? Některé atributy: šestihranná, dřevěná, žlutá, s gumičkou, tuha č.2,... –K čemu se dá využít kancelářská sponka?

82 19.1.2007BCI - Inovační podněty82 Morfologická analýza Vybereme důležité parametry a pro každý z nich definujeme různé hodnoty Vytvoříme všechny možné kombinace a každou z nich prostudujeme Některé kombinace budou nesmyslné, některé známé, jiné nepraktické nebo drahé, ale některé si zaslouží pozornost Je dobré si uvědomit, že počet kombinací rychle roste: pokud je n počet parametrů a m počet hodnot, je počet kombinací m n.

83 19.1.2007BCI - Inovační podněty83 PohonProstředíŘízení jadernýsilniceřidič benzinvzduchvlečení naftavodavedení drahou párapodzemíelektronická mapa elektřina ze sítěpásvyhýbání srážkám baterieželeznicežádné Morfologická analýza - příklad

84 19.1.2007BCI - Inovační podněty84 Konfigurační analýza vytvoříme seznam parametrů a možných hodnot alternativy popisujeme výběrem množin hodnot Při tomto postupu můžeme včas vylučovat zjevně nesmyslné varianty a zmenšíme tak rozměr úlohy. Užitečná může být kombinace analýzy atributů a morfologické analýzy, při níž použijeme následujícího postupu: –Vytvoření seznamu atributů –Seznam alternativ pro každý atribut –Náhodný výběr alternativ –Studium nově vzniklých forem

85 19.1.2007BCI - Inovační podněty85 ATRIBUTY KulatáPlastickáNasouvací uzávěr Kovová náplň ALTERNATIVY mnohohrannákovovápřipojenýžádná čtvercováskleněnážádnýtrvalá korálkovádřevěnázasouvací náplňpapírová tvarovanápapírováčistícíinkoustová Konfigurační analýza - příklad

86 19.1.2007BCI - Inovační podněty86 Náhodná slova seznam kontextově bohatých slov, z něhož se náhodně vybere a hledá se spojení mezi tímto slovem a zkoumaným problémem. Př.: Máme řešit problém sprejerů (graffiti). Vybraným slovem nechť je slovo kamera. Výsledkem pak může být: –umístit televizní kamery –získat tvůrce graffiti pro fotografii –nabídnout kameru jako odměnu za chycení „umělce“ –fotografovat kupce sprejů a barev; –nabídnout nudnou plochu vhodnou k oživení barvami s tím, že bude vytvořena reportáž o nejlepších výtvorech

87 Metody podpory skupinové kreativity

88 19.1.2007BCI - Inovační podněty88 Brainstorming - zásady vytvořit co nejvíc nápadů bez ohledu na kvalitu kombinovat, modifikovat a využívat nápady ostatních nekritizovat nápady vyjadřovat své nápady okamžitě Prostředí musí být uvolněné a nesmí docházet k vyrušování

89 19.1.2007BCI - Inovační podněty89 Brainstorming - průběh Délka: doporučuje se 30 - 60 minut, nemělo by dojít k tomu, aby se účastníci nudili. Měli by se na sezení těšit, ne se ho bát. Zahřívací kolo: pokud účastníci metodu neznají, je vhodné zařadit „zahřívací kolo“ - něco všem známého, ale netýkajícího se skutečného problému (např. Jak by se dala zlepšit klávesnice PC?) Velikost skupiny: 6 - 12 Účastníci: rozliční, asi 1/3 těch, kterých se rozebíraný problém týká. Většinou není vhodné, aby se zúčastnili současně nadřízení a podřízení Zapisovatel: často je nutné zestručňovat, lepší je něco zapsat víckrát než vynechat. Lze použít techniky - magnetofon, video, počítač... Výhodná je tabule, na které mohou všichni vidět dosavadní nápady (nalepovací lístky). Lze použít formy myšlenkové mapy. Předsedající: zajišťuje hladký průběh, uděluje slovo, nehodnotí Formulace problému: příliš úzká definice může zúžit odpovědi –Př: Je lepší se zeptat, jak lze zlepšit komunikaci s pobočkami, než jak snížit počet služebních cest

90 19.1.2007BCI - Inovační podněty90 Brainstorming – výhody a nevýhody Nevýhody: –Potlačování hodnocení může vést k tomu, že někteří účastníci ztratí soustředění na problém –Protože nelze předpovědět, jaké nápady vzniknou, je obtížné se předem připravit –Dominantní jedinci ovlivňují ostatní a pokoušejí se ovládnout sezení –Někteří účastníci se v diskusi citově angažují a vnášejí do systému šum –Skupinová konformita způsobí nedostatek kreativity. Výhody: –Odložení hodnocení může pomoci překonat bariéry kreativity –Vznikne větší množství nápadů –Protože nápady jsou dílem skupiny, je větší šance na jejich realizaci, než kdyby pocházely od jednotlivce

91 19.1.2007BCI - Inovační podněty91 Zvýšení účinnosti brainstormingu Zastavit a pokračovat: např. 5 min. na vznik nápadů, 5 min. přestávka na inkubaci atd. Kolečko účastníků: účastníci dostávají slovo ve stanoveném pořadí, mohou se v daném kole vzdát slova - dostane se i na méně průbojné Phillips 66 - větší skupina se rozdělí na menší podskupiny (max. 6 lidí posuzuje 6 minut klady a zápory), v nichž probíhá klasický brainstorming. Na konci stanovené doby se vytvořené nápady vyhodnotí a celé skupině jsou předloženy ty nejlepší. Banka nápadů, kartičky: nápady se anonymně zapisují na kartičky. Výhodou je snadné zpracování. Problémy je vhodné formulovat otázkou typu Jak? Brainwriting - nápady se píší na kolující papíry

92 19.1.2007BCI - Inovační podněty92 Kreativní nástěnka Výhody: všichni si mohou přečíst nápady ostatních a vycházet z nich, může trvat libovolně dlouho, nemusí se všichni sejít na jednom místě

93 19.1.2007BCI - Inovační podněty93 Podpora ICT Databáze nápadů Groupware, workflow Sdílený pracovní prostor

94 19.1.2007BCI - Inovační podněty94

95 19.1.2007BCI - Inovační podněty95 TRIZ Teorija Rešenija Izobretateĺskich Zadač TRIZ systematicky analyzuje problém a vytváří alternativy řešení s použitím řady postupů a nástrojů Nejobtížnějším typem problémů při vývoji nových výrobků jsou rozpory (konflikty). V mnoha případech může požadované zlepšení jednoho parametru vést ke zhoršení jinde (např.snaha po zvýšení produktivity může vést ke snížení kvality). Je tedy nutné hledat rozumný kompromis. Metodologie TRIZ poskytuje algoritmy pro řešení konfliktů mezi parametry výrobku. podrobnější popis, příklady

96 19.1.2007BCI - Inovační podněty96 Prvky TRIZ 40 vynálezeckých principů 39 inženýrských konfliktních parametrů IM – Invention Machine (expertní systém) Matice rozporů

97 19.1.2007BCI - Inovační podněty97 Matice rozporů matice 39 x 39 konfliktních parametrů na svislé ose vybereme parametry, které chceme zlepšit na vodorovné ose vybereme parametry, které se zhorší průsečík: odkazy na doporučené vynálezecké principy matice rozporů

98 19.1.2007BCI - Inovační podněty98 Příklad použití TRIZ Boeing: náhrada motorů 737 výkonnějšími vyšší výkon motoru  potřebuje více vzduchu  větší průměr vstupního otvoru  malá vzdálenost motoru od země Matice rozporů doporučuje několik způsobů řešení tohoto rozporu. Asymetrie (č. 4) navrhuje: A.Změna symetrického tvaru objektu nebo jeho částí na asymetrický. B.Zvýšení stupně asymetrie. Řešení: elipsovitý tvar motoru – zachování plochy vstupního otvoru, zploštění ve vertikálním směru

99 19.1.2007BCI - Inovační podněty99 Nedostatky TRIZ seznam 39 parametrů neobsahuje parametr, který by se měl zlepšit nebo který se zhorší (např. odpor elektrického obvodu) je-li inženýrský rozpor způsoben fyzikálním rozporem, je účinnější řešit fyzikální rozpor.

100 19.1.2007BCI - Inovační podněty100 Zdokonalení metodiky: ARIZ hledání ideálního řešení: zdokonalení systému s minimalizací nákladů a nežádoucích vedlejších efektů logika ARIZ: každý inženýrský rozpor je způsoben fyzikálním rozporem, kdy stejný parametr musí splňovat rozporné požadavky

101 19.1.2007BCI - Inovační podněty101 Kroky řešení Analýza systému: identifikace základních funkcí systému a zásadního rozporu, který je třeba vyřešit Analýza zdrojů konfliktu: místo a frekvence výskytu Modelování problému: analýza alternativ, výběr té, která je optimální pro základní funkce systému, vypracování postupu eliminace rozporu Hodnocení vytvořených konceptů Vývoj nového produktu

102 19.1.2007BCI - Inovační podněty102 Příklad – specifikace problému Barevná laserová tiskárna obsahuje pohyblivý fotovodič, který nese kapky positivně nabitého kapalného toneru. Negativně nabitý válec rotuje v opačném směru a sbírá nadbytečný toner. Elektrostatická síla je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi válcem a kapkami  čím větší je průměr válce, tím lépe plní svou funkci, ale tím větší jsou rozměry celého systému. Fyzikální rozpor: efektivita válce vs. rozměr Průměr válce 20-30 mm je kompromisním řešením

103 19.1.2007BCI - Inovační podněty103 Příklad – řešení Základní funkce válce: sběr nadbytečného toneru Odstranění psychologického bloku: místo „válec“ říkejme „sběrač“ Fyzikální rozpor: sběrač musí mít větší plochu, aby se zvětšila elektrostatická síla, a musí zaujímat menší prostor, aby se minimalizovala velikost jednotky Řešení: plochý pás

104 Základy managementu znalostí

105 19.1.2007BCI - Inovační podněty105

106 19.1.2007BCI - Inovační podněty106 Typy znalostí Tacitní (implicit, embodied): vnitřní znalost, převážně v hlavách lidí; intuice Explicitní –Representovaná, kodifikovaná: dokumenty, databáze, záznamy –zabudovaná (embedded): zabudovaná v procesech, produktech, postupech

107 Konverze znalostí - SECI Tacitní Explicitní Externalizace Artikulace Kombinace Spojování Internalizace Osvojování si Socializace Zkušenost

108 19.1.2007BCI - Inovační podněty108 Příklad: hudba S:T  T - Před vynálezem notace se bylo možné naučit hrát jen odposloucháním od mistra E:T  E - Středověká notace umožnila záznam, který bylo možné reprodukovat C: E  E - Od vynálezu fonografu, gramofonu až k CD je možné hudbu „zabudovat“ do nosiče I: E  T - Někdo ji poslouchá a začne si broukat melodii, kruh se uzavírá

109 19.1.2007BCI - Inovační podněty109 Hierarchie 1Datatext, fakta, obrazy, zvuk + význam + struktura = 2InformaceOrganizovaná, strukturovaná, interpretovaná a shrnutá data + zdůvodnění + abstrakce + vztahy + aplikace 3ZnalostiPřípad, pravidlo, proces, model + výběr + zkušenost + principy + omezení + učení se = 4OdbornostRychlá a přesná rada, vysvětlení a zdůvodnění výsledků a postupů + integrace + distribuce + navigace = 5ZpůsobilostOrganizační odbornost: sklady znalostí, integrovaný systém podpory výkonnosti, klíčové dovednosti

110 19.1.2007BCI - Inovační podněty110 Proces MZ 1IdentifikaceUrčení klíčových oblastí 2SběrFormalizace existujících znalostí 3VýběrHodnocení relevance, hodnoty a přesnosti znalostí 4UloženíReprezentace znalostí organizace v archívu znalostí 5SdíleníAutomatická distribuce znalostí k uživatelům. Spolupráce virtuálních týmů 6AplikaceVyhledání a použití znalostí při rozhodování, řešení problémů, automatizaci nebo podpoře pracovních činností, výcvik 7VytvořeníObjevy nových znalostí výzkumem, experimenty a kreativním myšlením 8ProdejVývoj a uvedení na trh nových výrobků a služeb založených na znalostech

111 19.1.2007BCI - Inovační podněty111 Intelektuální kapitál Nejvzácnější komodita pro podnikání jsou lidé - ne zákazníci, technologie nebo kapitál. Firma má vzdělané pracovníky dobré produkty více správných lidí atd. Tři složky intelektuálního kapitálu –Lidský kapitál –Strukturovaný kapitál –Relační kapitál

112 19.1.2007BCI - Inovační podněty112 Znalostní pracovník práce z větší části založená na znalostech. často duševní práce, ale ne nutně má znalost, která je pro organizaci důležitá (často jako jediný) dokáže znalost prakticky využít znalost může být částečně podvědomá ostatní k ní mají omezený přístup – nemohou se ji naučit (chybí jim znalost nebo dovednost) nebo ji nemohou či nesmí použít (vazba na certifikát apod.)

113 19.1.2007BCI - Inovační podněty113 Manuální vs. znalostní pracovník - 1 charakteristikamanuální prac.znalostní prac. „surovina“materiályznalosti pracovní postupzjevnýskrytý viditelnost prácevysokánízká vazba na výsledkypřímá, okamžitánepřímá. opožděná znalostkoncentrovaná u manažerů rozptýlená v hlavách lidí moc založena napostavení ve formálních a mocenských strukturách profesi a postavení v mocenských strukturách

114 19.1.2007BCI - Inovační podněty114 Manuální vs. znalostní pracovník- 2 charakteristikamanuální prac.znalostní prac. podstata prácelineárnínelineární způsob reakcídán pozicí a úkolempracovník rozhoduje sám podle konkrétní situace standardy tvořímanagementsám pracovník zaměření kontrolyna pracovníkana práci a její výsledek kontrolu provádímanažerpracovník měření výkonusoulad se standardyna základě přínosu role pracovníkanástrojprostředník

115 19.1.2007BCI - Inovační podněty115 Znalosti a produktivita volba cíle práce – pracovník má na ni větší vliv a měl by být výrazně aktivnější autonomie a sebeřízení – sebeorganizace, sebekontrola, odpovědnost nepřetržité inovace – rozvíjení znalostí permanentní učení – osvojování a sdílení znalostí jakost práce – obtížné určit konkrétní podíl jedince nové pojetí práce – znalostní pracovník není nákladem, ale aktivem

116 Připravenost k investicím do inovací

117 19.1.2007BCI - Inovační podněty117 Investoři očekávají odpovědi na následující otázky: 1.Jaké jsou kompetence a schopnosti, které umožní podniku, aby rostl a prosperoval? 2.V čem je hodnota podniku a jak bude rozvíjena? 3.Jak účinně podnik řídí své operace ve srovnání s konkurencí? 4.Důvěřujeme vedení podniku, že jsou schopni identifikovat a řídit klíčová rizika a splnit to, co slibují?

118 19.1.2007BCI - Inovační podněty118 Business Plan Je podnikatelský plán důvěryhodný? Experience Dovednosti, kompetence a zkušenost klíčových lidí Security Co riskujeme a jak můžeme svá rizika omezit? Team Vedení a schopnost budování týmů Purpose Jak a kdy budou peníze užity? Repayment Z jakých zdrojů bude splacen úvěr? Amount O kolik žádají a bude to stačit? Commitment Co vkládají vlastníci (akcionáři): Term Kdy bude úvěr splacen? Income Jak je tato příležitost zisková pro nás? Control Jak budeme monitorovat výkonnost podniku? Ethics Chceme být spojováni s tímto podnikem? Banky: Best Practice © IntangAbility®

119 19.1.2007BCI - Inovační podněty119 Kapitáloví investoři: FIVE* FitJak si investoři rozumí s manažerským týmem a jak budou schopni spolupracovat? IPIPExistence duševního vlastnictví (IP) a potenciál tvorby nového IP a příjmů plynoucích z práv k IP. ValueVelikost a časový rámec tržní příležitosti, možný pákový efekt investice ExitMožnosti vystoupení a schopnost zajistit, že výstupní hodnota plně odráží potenciál tvorby hodnoty. 5*Je to pětihvězdičková nebo jen průměrná příležitost?

120 19.1.2007BCI - Inovační podněty120 Půjčovatelé a investoři: STEEPL SocialMoc a vliv, kultura, diverzita, individualita, poskytovatelé a příjemci, lovci a sběrači TechnologicalProblémy, výzvy a příležitosti, vzájemné vztahy, balení, design EconomicTrhy, odvětví, hodnotové řetězce, podnikatelské modely a inovační systémy – inflace EnvironmentalFyzické prostředí, biodiverzita, udržitelnost, povolení k provozu PoliticalInvestiční priority, bezpečnost, zodpovědnost– Stakeholders LegislativeInterní a externí předpisy, měření, soulad, audit, KPI (Key Performance Indicators), CSF (Critical Success Factors) – “Co měříme, to řídíme”.

121 Doporučená literatura a další zdroje informací

122 19.1.2007BCI - Inovační podněty122 Management inovací DRUCKER P.F.:, Inovace a podnikavost, Management Press, Praha, 1993, ISBN 80-85603- 29-2 PITRA Z., Management inovačních aktivit, Professional Publishing, Praha, 2006, ISBN 80- 86946-10-X INNOMAT – Innovation Management Tools, http://www.inno-pro.com/aainn0.htm http://www.inno-pro.com/aainn0.htm IMI – Integrovaný management inovací, http://www.kip.zcu.cz/kursy/imi http://www.kip.zcu.cz/kursy/imi TIDD J, BESANT J., PAVITT K., Managing Innovation, John Willey & Sons, 2005, ISBN 0-470- 09326-9

123 19.1.2007BCI - Inovační podněty123 TRIZ Altshuller Institute for TRIZ Studies: www.aitriz.orgwww.aitriz.org TRIZ Journal: www.triz-journal.comwww.triz-journal.com G.S. Altshuller Foundation: www.altshuller.ru/world/engwww.altshuller.ru/world/eng TRIZ Consulting: http://www.trizconsulting.com/http://www.trizconsulting.com/ VOTRUBA L., Rozvíjení zvořivosti techniků, Academia, Praha, 2000, ISBN 80-200-0785-7

124 19.1.2007BCI - Inovační podněty124 Management znalostí MLÁDKOVÁ L., Management znalostí v praxi, Professional Publishing, Praha 2004, ISBN 80-86419-51-7 COLLISON CH., PARCEL G., Knowledge management, Computer Press, Brno, 2005, ISBN 80-251-0760-4 KM – Management znalostí, http://www.kip.zcu.cz/kursy/KMhttp://www.kip.zcu.cz/kursy/KM MindManager free viewer, galerie myšlenkových map, případové studie - http://www.mindjet.com/http://www.mindjet.com/ RICARDIS: Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs, EUR 22095 EN, European Commision, Brussels, 2006, ISBN 92-79-02149-4, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/2006- 2977_web1.pdf#search=%22RICARDIS%20EUR%2022095%22 http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/2006- 2977_web1.pdf#search=%22RICARDIS%20EUR%2022095%22


Stáhnout ppt "Business Coaching Innovations INOVAČNÍ PODNĚTY Praha, 19.1.2007 Ing. Jiří Vacek, Ph.D. Katedra managementu, inovací a projektů, FEK ZČU v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google