Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÍ Přednášky pro studenty fyzioterapie FTK UP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÍ Přednášky pro studenty fyzioterapie FTK UP."— Transkript prezentace:

1

2 POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÍ Přednášky pro studenty fyzioterapie FTK UP

3 HYPOKINEZE

4 Bratislava, 29. 11. 2002

5 PSYCHICKÝ STRES POPLACHOVÁ REAKCE Vyplavení katecholaminů a kortizolu Příprava organismu na „boj nebo útěk“

6 Příprava organismu na „boj nebo útěk“ Jestliže „nebojuje nebo neutíká“ (hypokineze) přetrvává  aktivace sympatiku a osy HHN  sekrece katecholaminů a kortizolu  sekrece ADH a prolaktinu se všemi důsledky

7 Např.  dráždivost myokardu,  TF a  vázokonstrikce = hypertenze  glykogenolýza = hyperinzulinémie a riziko vzniku diabetes mellitus II. stupně  lipolýza = riziko vzniku aterosklerózy  kortizolémie = trvalé snížení obranyschopnosti proti infekci atd. se všemi důsledky

8 Disproporce mezi geneticky podmíněnými regulačními možnostmi lidského organismu a převažujícím životním stylem zdravotní poruchy onemocnění hromadná neinfekční onemocnění civilizační onemocnění

9 ateroskleróza Diabetes mellitus Hypertenze obezita některá nádorová onemocnění osteoporóza infarkt myokardu angina pectoris mozková mrtvice

10 civilizační onemocnění ateroskleróza diabetes mellitus Hypertenze obezita některá nádorová onemocnění osteoporóza

11 GENETICKÁ PREDISPOZICE ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

12 GENETICKÁ PREDISPOZICE SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ STYL CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

13 GENETICKÁ PREDISPOZICE SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ STYL Pokles nemocnosti Pokles úmrtnosti Pokles nákladů na léčení Zlepšení zdravotní péče

14

15 ŽIVOTNÍ STYL SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ STYL  odpovídající pohybová aktivita  optimální energetický příjem (energie, frekvence, pestrost, tekutiny, stolování, atd.)  redukce stresu (zaměstnání, denní režim, atd.)  eliminace zlozvyků (alkohol, kouření, drogy, atd.)  odpovídající regenerace (dostatek spánku, psychická regenerace, atd.) 1 2 3 4 5

16 POHYBOVÁ AKTIVITA má obecně pozitivní vliv na zdraví člověka NEPLATÍ TO VŽDY!  Příliš vysoká intenzita  Příliš dlouhé trvání  Příliš vysoká frekvence  Nevhodný druh sportu může mít NEGATIVNÍ VLIV NA ZDRAVOTNÍ STAV

17 POHYBOVÁ AKTIVITA má obecně pozitivní vliv na zdraví člověka NEPLATÍ TO VŽDY!  Příliš vysoká intenzita  Příliš dlouhé trvání  Příliš vysoká frekvence  Nevhodný druh sportu může mít NEGATIVNÍ VLIV NA ZDRAVOTNÍ STAV  Příliš nízká intenzita  Příliš krátké trvání  Příliš nízká frekvence může býtNEÚČINNÁ

18 VELKÁ VARIABILITA REAKCE I ADAPTACE NA ZÁTĚŽ V DŮSLEDKU  dědičnosti  věku  pohlaví  zdravotního stavu  trénovanosti  intenzitě a objemu tělesné aktivity  kontrola cvičení nebo tréninku  experimentálních podmínek  použité metodiky sledování

19 OPTIMÁLNÍ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA má pozitivní vliv na zdraví člověka! PLATÍ TO VŽDY!  aerobní trénink  trénink síly a pružnosti, ev. obratnosti  odpovídající druh pohybové aktivity  habituální pohybová aktivita Předpis programu optimální pohybové aktivity

20 OPTIMÁLNÍ INTENZITA ZATÍŽENÍ PŘI AEROBNÍ PA PRO ZDRAVÍ. 60 - 85% MTR30 - 45 min %MTR = 60 + (VO2/kg max/3,5) TF = [%MTR/100. (TFmax - TFklid)] + TFklid. MTR TF k TF max

21 OPTIMÁLNÍ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA PŘI REDUKCI NADVÁHY DOPLNĚNÍ AEROBNÍHO TRÉNINKU POSILOVÁNÍM nejmarkantnější zlepšení tělesného složení u osob, které vedle nízkoenergetické diety kombinovaly aerobní aktivitu se silovým tréninkem

22 POZITIVNÍ VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA redukce rizika koronárního onemocnění zlepšení kvality života zvýšení tělesné zdatnosti redukce stresu zvýšení efektivity práce srdce redukce volných radikálů redukce krevního tlaku redukce krevního tlaku redukce vzniku aterosklerózy redukce inzulínové rezistence redukce zvýšené hladiny inzulínu prevence diabetes mellitus 2. typu redukce nadváhy a obezity zvýšení pružnosti a pevnosti vazů zvýšení ohebnosti kloubů zvýšení svalové síly redukce rizika vzniku osteoporózy redukce zvýšeného srážení krve snížení zvýšené aktivity sympatiku brání vzniku deprese NEJOBECNĚJI PŮSOBÍCÍ PREVENCE A TERAPIE NÁSTROJ PREVENCE A TERAPIE VĚTŠINY HROMADNÝCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ zvýšení kvality života atd.

23 REDUKCE RIZIKA VZNIKU ONEMOCNĚNÍ VĚNČITÝCH (KORONÁRNÍCH) TEPEN pohybově aktivnípohybově neaktivní 1/3 pohybově aktivní pokles rizika

24 REDUKCE RIZIKA PŘEŽITÍ PRVNÍHO ZÁCHVATU INFARKTU MYOKARDU NECVIČÍCÍCVIČÍCÍ 47% IM

25 ZVÝŠENÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI aerobní kapacita 25% systolický srdeční objem 20% srdeční frekvence zlepšení efektivity práce srdce

26  zvýšení systolického objemu  pokles srdeční frekvence v klidu a při submaximální zátěži PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA  zvětšení průsvitu koronárních tepen  zvětšení hustoty kapilár v srdečním svalu zlepšení efektivity práce srdce

27 TĚLESNÁ ZDATNOST nezávisle působící faktor Snižuje nemocnost na nemoci srdce a cév zejména u mužů středního věku Snižuje úmrtnost na nemoci srdce a cév zejména u mužů středního věku

28  Trénované zdravé osoby využívají během cvičení jako zdroj energie tuky v daleko větší míře než netrénované zdravé osoby. TĚLESNÁ ZDATNOST

29 Pyruvát (3C) CO 2 NAD + NADH + H + Acetyl-CoA (2C) Oxalacetát (4C) Citrát (6C) Izocitrát (6C) Alfa-ketoglutarát (5C) Sukcinyl-CoA (4C) Sukcinát (4C) Fumarát (4C) Malát (4C) CO 2 NAD + NADH + H + NAD + CO 2 GTP GDP P FADH 2 FAD NAD + NADH + H + Acyl-CoA

30  Trénované zdravé osoby využívají během cvičení jako zdroj energie tuky v daleko větší míře než netrénované zdravé osoby. TĚLESNÁ ZDATNOST  Osoby s predispozicí k obezitě jsou charakterizovány nízkou oxidací triglyceridů a to i v období, kdy mají normální hmotnost.

31 CVIČENÍM ZVÝŠENÁ OXIDACE TUKŮ SNIŽUJE RIZIKO POZDĚJŠÍHO VZNIKU OBEZITY U OSOB S NÍZKOU ÚROVNÍ OXIDACE TUKŮ TĚLESNÁ ZDATNOST Cvičení brání u predisponovaných osob vzniku obezity

32 PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA REDUKCE OBEZITY OBEZITA největší rizikový faktor vzniku ICHS u osob středního a vyššího věku

33 VÝSKYT OBEZITY V ČR a SR  u mužů nadprůměrný výskyt obezity  u žen vysoce nadprůměrný výskyt obezity

34 VÝRAZNÁ REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU (VLCD) BEZ ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY VELKÉ ZTRÁTY VODY A AKTIVNÍ TĚLESNÉ HMOTY

35

36 VÝRAZNÁ REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU (VLCD) VÝRAZNÁ REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU (VLCD) BEZ ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY  redukce bazálního metabolismu („jo-jo efekt“)

37 n = normální dieta, r = redukční dieta

38 REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY  redukce hmotnosti - hlavně redukce tukové tkáně (zejména horní poloviny těla) MALÉ ZTRÁTY VODY A AKTIVNÍ TĚLESNÉ HMOTY

39 Redukce hmotnosti pomocí diety Redukce hmotnosti pomocí komplexní intervence PA (PA + dieta)

40 Redukce hmotnosti pomocí diety Redukce hmotnosti pomocí komplexní intervence (aerobní + silový + dieta)

41 REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY Pro vzestup redukční dietou sníženého bazálního metabolismu - nezbytné, aby celkový energetický výdej při PA přesáhl u starších osob minimálně 1000 kcal za týden

42 REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + REDUKCE ENERGETICKÉHO PŘÍJMU + ZVÝŠENÍ POHYBOVÉ AKTIVITY dostatečně významný energetický deficit = pohybová aktivita zvýší denní energetický výdej minimálně o 800 - 1000 kJ (200 - 250 kcal) za den tj. o 5500 - 7000 tisíc kJ (1300 - 1700 kcal) za týden

43 Hereditární kořeny vysoké variability účinnosti cvičení na obezitu.  polymorfizmus sekvence kódování genu beta 2 -receptorů ( genotyp Gln27Glu ) je spojen s obezitou  pohybová aktivita může neutralizovat tuto genetickou predispozici  nejlepší efektivita cvičení u jedinců geneticky predisponovaných k obezitě ( genotyp Gln27Glu )

44 DĚDIČNOST U OBEZITY  Hypokinetičtí muži s uvedenou genetickou poruchou měli ve srovnání s osobami bez této genetické predispozice větší hmotnost, BMI a WHR.  Naopak u geneticky predisponovaných, ale cvičících mužů, vliv polymorfizmu Gln27Glu nebyl žádný.

45 DĚDIČNOST U OBEZITY MEIRHAEGHE et al. (1999) VYHLEDÁVÁNÍ GENETICKY PREDISPONOVANÝCH OSOB BY MOHLO ZVÝŠIT ÚČINNOST TAKTO INDIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY

46 SNIŽUJE ZVÝŠENOU HLADINU INZULÍNU hyperinzulinémie nejvýznamnější rizikový faktor u osob s nedostatkem pohybu a nadbytečným energetickým příjmem PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA Hyperinzulinémie  inzulínová rezistence  snížená kvalita inzulínu Hyperinzulinémie příčinou vzniku MCVS

47 SNIŽUJE ZVÝŠENOU HLADINU INZULÍNU PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA Hyperinzulinémie  inzulínová rezistence  snížená kvalita inzulínu  zvyšuje citlivost buněk na inzulín  zlepšuje kvalitu inzulínu Hyperinzulinémie příčinou vzniku MCVS

48 SNIŽUJE ZVÝŠENOU HLADINU INZULÍNU odstraňuje nejvýznamnější rizikový faktor u osob s nedostatkem pohybu a nadbytečným energetickým příjmem PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA Hyperinzulinémie  inzulínová rezistence  snížená kvalita inzulínu Hyperinzulinémie příčinou vzniku MCVS Hyperinzulinémie příčinou vzniku MCVS

49 součástí racionálního léčebného programu pacientů s diabetes mellitus PRAVIDELNÁ OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA INSULIN

50 200 150 100 60 mmHg VLIV PRAVIDELNÉHO OPTIMÁLNÍHO TRÉNINKU NA KREVNÍ TLAK Systolický TKDiastolický TK před cvičením po cvičení **

51 VLIV PRAVIDELNÉHO OPTIMÁLNÍHO TRÉNINKU NA KREVNÍ TUKY Celkový cholesterolLDL-cholesterol před cvičením po cvičení POKLES LDL/HDL POKLES RIZIKA ATEROSKLERÓZY

52  lipoproteinová lipáza VLDL  HDL 2 jaterní lipáza LCAT HDL 2 HDL 3 VZESTUP HDL 2  HDL 2  jaterní lipáza  LCAT

53 VLIV PRAVIDELNÉHO OPTIMÁLNÍHO 3-MĚSÍČNÍHO TRÉNINKU NA HDL-C 0,9 1,5 0,6 1,8 *** NS mmol/l Před cvičením Po cvičení Cvičení ovlivňuje pozitivně jen hodnoty HDL-C > 0,9 mmol/l

54 ÚPRAVA NADVÁHY zlepšuje  lipoproteinový profil  toleranci glukózy  zvýšenou hladinu inzulínu  zvýšený krevní tlak

55 ÚPRAVA NADVÁHY Aerobní trénink bez redukce nadváhy má výrazně menší pozitivní vliv na  lipoproteinový profil  toleranci glukózy  zvýšenou hladinu inzulínu  zvýšený krevní tlak

56 ÚPRAVA NADVÁHY u osob s nadváhou integrální součástí intervenčního programu, snižujícího riziko kardiovaskulárního onemocnění.

57 METABOLICKÁ ZDATNOST umožňuje redukovat metabolické rizikové faktory z hlediska vzniku kardiovaskulárního onemocnění. K dosažení metabolického zdatnosti stačí nižší intenzita zátěže než pro  zlepšení kardiovaskulární výkonnosti  redukci tělesné hmotnosti  zlepšení nevýhodné distribuce tělesného tuku

58 METABOLICKÁ ZDATNOST Předpis programu pohybové aktivity by se měl řídit specificky hlavním cílem intervence. ?

59 METABOLICKÁ ZDATNOST Předpis programu pohybové aktivity by se měl řídit specificky hlavním cílem intervence. U OSOB S NADVÁHOU REDUKCE HMOTNOSTI U OSOB S NADVÁHOU REDUKCE HMOTNOSTI integrální součástí intervenčního programu, snižujícího riziko kardiovaskulárního onemocnění.

60 METABOLICKÁ ZDATNOST Předpis programu pohybové aktivity by se měl řídit specificky hlavním cílem intervence. NEPLATÍ PRO OSOBY S NADVÁHOU NEBO OBEZITOU!!!

61 KVALITA CVIČENÍ (intenzita, trvání a frekvence cvičení) ovlivňuje KVALITU VÝSLEDKŮ POHYBOVÉ INTERVENCE 1234 

62 POSTIŽENÍ AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU (ANS) u všech zdravotních poruch a onemocnění, jejichž vznik souvisí s nedostatkem pohybu

63 Společným rysem dlouhodobé hypokineze a s ní spojených onemocnění je klesající aktivita vagu posun rovnováhy ANS směrem k sympatiku +

64 Messerli et al, 1987 : obézní osoby mají větší sklon k arytmiím Kannel et al, 1984 : obézní osoby mají větší sklon k náhlé smrti

65 KOMPLEXNÍ PŮLROČNÍ INTERVENCE  mírná redukční dieta  pravidelný aerobní a silový trénink  úprava životosprávy  některé potravinové doplňky  kognitivní techniky  atd. Výsledky našich posledních experimentů

66 KOMPLEXNÍ PŮLROČNÍ INTERVENCE  významná redukce hmotnosti, zejména tukové tkáně  pokles celkového cholesterolu a LDL/HDL  mírný pokles systolického i diastolického krevního tlaku Výsledky našich posledních experimentů  významné zvýšení výkonnosti ANS  odbourání vegetativní dysbalance  významné zvýšení aktivity vagu

67 KOMPLEXNÍ PŮLROČNÍ INTERVENCE Dysbalance ANS jedna z nejdůležitějších příčin zvýšeného kardiovaskulárního rizika u hypokinetických osob ÚPRAVA DYSBALANCE ANS JASNÝ DŮKAZ SNÍŽENÉHO RIZIKA A ZLEPŠENÉHO ZDRAVÍ Výsledky našich posledních experimentů Bratislava, 29. 11. 2002

68 PRAVIDELNÁ A OPTIMÁLNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA NEJLACINĚJŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PREVENTIVNÍ PROSTŘEDEK


Stáhnout ppt "POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÍ Přednášky pro studenty fyzioterapie FTK UP."

Podobné prezentace


Reklamy Google