Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistické srovnávání ekonomických jevů ČVUT, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistické srovnávání ekonomických jevů ČVUT, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví."— Transkript prezentace:

1 Statistické srovnávání ekonomických jevů ČVUT, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

2 Ukazatel jako statistická veličina Statistický ukazatel je statistickou charakteristikou, tj. funkcí hodnot znaku definovaných na statistických jednotkách. Ukazatel je proměnnou veličinou Údaj = hodnota ukazatele, který vzniká konkrétním vymezením času, prostoru nebo druhu

3 Typy ukazatelů I Primární ukazatel – přímo zjišťovaný, neodvozovaný, např. stav zásob, odpracovaná doba Sekundární ukazatel – odvozený Funkce různých primárních ukazatelů (např. rozdíl) Funkce různých hodnot téhož primárního ukazatele (např. časové průměry) Funkce dvou primárních ukazatelů, kde alespoň u jednoho pracujeme s více hodnotami

4 Typy ukazatelů II Absolutní ukazatel – vyjadřuje velikost určitého jevu bez vztahu k jinému jevu Relativní ukazatel – vyjadřuje velikost jednoho jevu na měrovou jednotku jiného jevu Extenzitní ukazatel – ukazatel množství Intenzitní ukazatel – ukazatel úrovně Okamžikové a intervalové ukazatele

5 Příklady ukazatelů ve stavebnictví Únor 2008Stavební práce podle dodavatelských smluv podle druhů prací ve vybraných krajích v běžných cenách v tis. Kč nová výstavba, rekonstrukce, modernizace oprava a údržbaostatní práce Hl. m. Praha6 824 223374 6797 967 Středočeský kraj1 095 203137 3882 838 Karlovarský kraj239 54724 20720 Ústecký kraj673 395210 47940 921 Jihomoravský kraj2 750 705133 7026 073 a) primární a absolutní ukazatelé Jde o ukazatele okamžikové nebo intervalové?

6 Příklady ukazatelů ve stavebnictví b) sekundární a relativní ukazatelé Únor 2008Podíl stavební práce podle dodavatelských smluv podle druhů prací ve vybraných krajích vůči Praze, v běžných cenách v tis. Kč nová výstavba, rekonstrukce, modernizace oprava a údržbaostatní práce Hl. m. Praha Středočeský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Jihomoravský kraj

7 Vlastnosti ukazatelů Stejnorodost – jestliže má smysl shrnovat dílčí hodnoty ukazatele součtem Srovnatelnost – jestliže srovnáním hodnot ukazatelů získáme smysluplnou veličinu Shrnovatelnost – vyjadřuje schopnost ukazatele určit jeho celkovou hodnotu na základě dílčích hodnot.

8 Indexy jako nástroj srovnání Index = podíl dvou hodnot téhož ukazatele Index je bezrozměrné číslo udávající, kolikrát je hodnota v čitateli větší (menší) než hodnota ve jmenovateli. Časový index – srovnání zisku podniku A v roce 2007 a v roce 2008 Prostorový index – srovnání zisku podniků A a B v roce 2007 Druhový index – srovnání zisku na výrobky X a Y v podniku A v roce 2007

9 Absolutní rozdíly jako nástroj srovnání Absolutní rozdíl = rozdíl dvou hodnot téhož ukazatele Absolutní rozdíl udává, o kolik měrových jednotek je hodnota menšence větší (menší) než hodnota menšitele. Časový absolutní rozdíl Prostorový absolutní rozdíl Druhový absolutní rozdíl

10 Klasifikace indexů Indexy množství souhrnnéindividuální jednoduchésložené úrovně souhrnnéindividuální jednoduchésložené

11 Symboly indexní teorie q – extenzitní ukazatel Q – extenzitní ukazatel p – intenzitní ukazatel Základní vztah p = Q/q

12 Jednoduché (individuální) indexy Bezprostředně srovnávají dvě hodnoty téhož ukazatele. I p =p 1 /p 0 ; I Q =Q 1 /Q 0 ; I q =q 1 /q 0  p = p 1 – p 0;  Q = Q 1 -Q 0;  q = q 1 -q 0

13 Časové řady jednoduchých indexů Bazické q 2 /q 1, q 3 /q 1, q 4 /q 1 ….. q s /q 1 Řetězovéq 2 /q 1, q 3 /q 2, q 4 /q 3 ….. q s /q s-1

14 Individuální indexy a absolutní přírůstky ve stavebnictví Individuální index a absolutní přírůstek průměrné měsíční mzdy zaměstnance ve stavebnictví základní období = 01/2007, běžné období = 07/2007 Průměrná měsíční mzda zaměstnance ve stavebnictví 2007 ledenúnorbřezendubenkvětenčerven 19 46217 89123 06320 67222 55921 124 červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec 22 25322 11321 74222 92225 40721 914

15 Individuální indexy a absolutní přírůstky ve stavebnictví Individuální index a absolutní přírůstek průměrné měsíční mzdy zaměstnance ve stavebnictví základní období = 01/2007, běžné období = 02-12/2007 2007ledenúnorbřezendubenkvětenčerven IqIq 1,0000 QQ 0 červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec IqIq QQ

16 Časové řady jednoduchých indexů ve stavebnictví Bazický a řetězový index průměrné měsíční mzdy zaměstnance ve stavebnictví 2007 ledenúnorbřezendubenkvětenčerven Bazický index 0,9193 Řetězový index 0,9193 červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec Bazický index Řetězový index

17 Složené individuální indexy Indexy stejnorodého extenzitního nebo intenzitního ukazatele, kdy hodnoty daného ukazatele jsou členěny na dílčí a v rámci výpočtu indexu provádíme shrnování těchto dílčích hodnot. Hodnoty extenzitních ukazatelů shrnujeme součtem. Hodnoty intenzitních ukazatelů shrnujeme průměrem.

18 Složené individuální indexy extenzitní ukazatelé Individuální index pro Q Individuální index pro q Absolutní přírůstek pro Q Absolutní přírůstek pro q

19 Složené individuální indexy intenzitní ukazatel Index proměnlivého složení Absolutní přírůstek

20 Složené individuální indexy ve stavebnictví leden 2008 Stavební práce podle dodavatelských smluv celkem v tis. Kč v b.c. Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce ze stavebních prací v Kč b. c. Celkem10 360 06984 583122 484 Hl. m. Praha5 361 24338 299139 984 Středočeský kraj1 127 79811 50997 993 Karlovarský kraj213 9982 24595 322 Ústecký kraj785 75811 15770 427 Jihomoravský kraj 2 871 27221 373134 341 únor 2008 Stavební práce podle dodavatelských smluv celkem v tis. Kč v b.c. Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce ze stavebních prací v Kč b. c. Celkem12 707 52385 144149 247 Hl. m. Praha 7 265 38038 517188 628 Středočeský kraj1 255 20611 594108 263 Karlovarský kraj273 2892 245121 723 Ústecký kraj930 81811 18283 243 Jihomoravský kraj2 982 83021 606138 056

21 Složené individuální indexy ve stavebnictví Q=stavební práce, q=počet zaměstnanců, p=produktivita práce Individuální index pro Q Absolutní přírůstek pro Qtis. Kč Individuální index pro q Absolutní přírůstek pro qosob Index proměnlivého složení pro p Absolutní přírůstek pro pKč/os.

22 Index stálého složení Index stálého složení => zjišťuje vliv změn hodnot intenzitního ukazatele na změnu indexu proměnlivého složení. S vahami ze situace 0 S vahami ze situace 1

23 Index struktury Index struktury => zjišťuje vliv změn ve struktuře extenzitního ukazatele q na změnu indexu proměnlivého složení. S vahami ze situace 0S vahami ze situace 1

24 Index proměnlivého složení Součinem indexu stálého složení a indexu struktury získáme vždy index proměnlivého složení.

25 Souhrnné indexy Charakterizují změnu nestejnorodého extenzitního či intenzitního ukazatele. Např.: Změna objemu různorodé produkce Změna ceny různorodé produkce Základní problém! Jak vyjádřit souhrnnou změnu veličiny, jejíž dílčí hodnoty nelze shrnovat, tj. nemožnost sestavit veličinu  q i,  Q i.

26 Souhrnné indexy Koncepce souhrnných indexů => průměrování individuálních jednoduchých indexů nestejnorodého extenzitního či intenzitního ukazatele prostým či váženým aritmetickým, harmonickým či geometrickým průměrem

27 První generace indexů Vychází z prostých průměrů jednoduchých indexů nestejnorodého ukazatele. Aritmetický Harmonický Geometrický

28 Druhá generace indexů Opírá se o vážené průměry jednoduchých indexů. Funkci vah má struktura extenzitního ukazatele Q v situaci 0 nebo 1. Váhy

29 Druhá generace indexů Vážený aritmetický s vahami s 0,i Laspeyresův index Vážený geometrický s vahami s 1,i Paascheho index

30 Druhá generace indexů Vážený geometrický s vahami s 0,i Vážený geometrický s vahami s 1,i

31 Třetí generace indexů Problém závislosti na volbě vah indexů druhé generace řeší: průměrováním vah průměrováním indexů s různými vahami volbou vah z jiného období, než jsou obě srovnávaná jiným způsobem


Stáhnout ppt "Statistické srovnávání ekonomických jevů ČVUT, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google