Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistické srovnávání ekonomických jevů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistické srovnávání ekonomických jevů"— Transkript prezentace:

1 Statistické srovnávání ekonomických jevů
ČVUT, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

2 Ukazatel jako statistická veličina
Statistický ukazatel je statistickou charakteristikou, tj. funkcí hodnot znaku definovaných na statistických jednotkách. Ukazatel je proměnnou veličinou Údaj = hodnota ukazatele, který vzniká konkrétním vymezením času, prostoru nebo druhu

3 Typy ukazatelů I Primární ukazatel – přímo zjišťovaný, neodvozovaný, např. stav zásob, odpracovaná doba Sekundární ukazatel – odvozený Funkce různých primárních ukazatelů (např. rozdíl) Funkce různých hodnot téhož primárního ukazatele (např. časové průměry) Funkce dvou primárních ukazatelů, kde alespoň u jednoho pracujeme s více hodnotami

4 Typy ukazatelů II Absolutní ukazatel – vyjadřuje velikost určitého jevu bez vztahu k jinému jevu Relativní ukazatel – vyjadřuje velikost jednoho jevu na měrovou jednotku jiného jevu Extenzitní ukazatel – ukazatel množství Intenzitní ukazatel – ukazatel úrovně Okamžikové a intervalové ukazatele

5 Příklady ukazatelů ve stavebnictví
a) primární a absolutní ukazatelé Únor 2008 Stavební práce podle dodavatelských smluv podle druhů prací ve vybraných krajích v běžných cenách v tis. Kč nová výstavba, rekonstrukce, modernizace oprava a údržba ostatní práce Hl. m. Praha 7 967 Středočeský kraj 2 838 Karlovarský kraj 24 207 20 Ústecký kraj 40 921 Jihomoravský kraj 6 073 Jde o ukazatele okamžikové nebo intervalové?

6 Příklady ukazatelů ve stavebnictví
b) sekundární a relativní ukazatelé Únor 2008 Podíl stavební práce podle dodavatelských smluv podle druhů prací ve vybraných krajích vůči Praze, v běžných cenách v tis. Kč nová výstavba, rekonstrukce, modernizace oprava a údržba ostatní práce Hl. m. Praha Středočeský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Jihomoravský kraj

7 Vlastnosti ukazatelů Stejnorodost – jestliže má smysl shrnovat dílčí hodnoty ukazatele součtem Srovnatelnost – jestliže srovnáním hodnot ukazatelů získáme smysluplnou veličinu Shrnovatelnost – vyjadřuje schopnost ukazatele určit jeho celkovou hodnotu na základě dílčích hodnot.

8 Indexy jako nástroj srovnání
Index = podíl dvou hodnot téhož ukazatele Index je bezrozměrné číslo udávající, kolikrát je hodnota v čitateli větší (menší) než hodnota ve jmenovateli. Časový index – srovnání zisku podniku A v roce 2007 a v roce 2008 Prostorový index – srovnání zisku podniků A a B v roce 2007 Druhový index – srovnání zisku na výrobky X a Y v podniku A v roce 2007

9 Absolutní rozdíly jako nástroj srovnání
Absolutní rozdíl = rozdíl dvou hodnot téhož ukazatele Absolutní rozdíl udává, o kolik měrových jednotek je hodnota menšence větší (menší) než hodnota menšitele. Časový absolutní rozdíl Prostorový absolutní rozdíl Druhový absolutní rozdíl

10 Klasifikace indexů

11 Symboly indexní teorie
q – extenzitní ukazatel Q – extenzitní ukazatel p – intenzitní ukazatel Základní vztah p = Q/q

12 Jednoduché (individuální) indexy
Bezprostředně srovnávají dvě hodnoty téhož ukazatele. Ip=p1/p0; IQ=Q1/Q0; Iq=q1/q0 p = p1 – p0; Q = Q1-Q0; q = q1-q0

13 Časové řady jednoduchých indexů
Bazické q2/q1, q3/q1, q4/q1 ….. qs/q1 Řetězové q2/q1, q3/q2, q4/q3 ….. qs/qs-1

14 Individuální indexy a absolutní přírůstky ve stavebnictví
Individuální index a absolutní přírůstek průměrné měsíční mzdy zaměstnance ve stavebnictví základní období = 01/2007, běžné období = 07/2007 Průměrná měsíční mzda zaměstnance ve stavebnictví 2007 leden únor březen duben květen červen 19 462 17 891 23 063 20 672 22 559 21 124 červenec srpen září říjen listopad prosinec 22 253 22 113 21 742 22 922 25 407 21 914

15 Individuální indexy a absolutní přírůstky ve stavebnictví
Individuální index a absolutní přírůstek průměrné měsíční mzdy zaměstnance ve stavebnictví základní období = 01/2007, běžné období = 02-12/2007 2007 leden únor březen duben květen červen Iq 1,0000 Q červenec srpen září říjen listopad prosinec

16 Časové řady jednoduchých indexů ve stavebnictví
Bazický a řetězový index průměrné měsíční mzdy zaměstnance ve stavebnictví 2007 leden únor březen duben květen červen Bazický index 0,9193 Řetězový index červenec srpen září říjen listopad prosinec

17 Složené individuální indexy
Indexy stejnorodého extenzitního nebo intenzitního ukazatele, kdy hodnoty daného ukazatele jsou členěny na dílčí a v rámci výpočtu indexu provádíme shrnování těchto dílčích hodnot. Hodnoty extenzitních ukazatelů shrnujeme součtem. Hodnoty intenzitních ukazatelů shrnujeme průměrem.

18 Složené individuální indexy extenzitní ukazatelé
Individuální index pro Q Individuální index pro q Absolutní přírůstek pro Q Absolutní přírůstek pro q

19 Složené individuální indexy intenzitní ukazatel
Index proměnlivého složení Absolutní přírůstek

20 Složené individuální indexy ve stavebnictví
leden 2008 Stavební práce podle dodavatelských smluv celkem v tis. Kč v b.c. Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce ze stavebních prací v Kč b. c. Celkem 84 583 Hl. m. Praha 38 299 Středočeský kraj 11 509 97 993 Karlovarský kraj 2 245 95 322 Ústecký kraj 11 157 70 427 Jihomoravský kraj 21 373 únor 2008 85 144 38 517 11 594 11 182 83 243 21 606

21 Složené individuální indexy ve stavebnictví
Q=stavební práce, q=počet zaměstnanců, p=produktivita práce Individuální index pro Q Absolutní přírůstek pro Q tis. Kč Individuální index pro q Absolutní přírůstek pro q osob Index proměnlivého složení pro p Absolutní přírůstek pro p Kč/os.

22 Index stálého složení Index stálého složení => zjišťuje vliv změn hodnot intenzitního ukazatele na změnu indexu proměnlivého složení. S vahami ze situace 0 S vahami ze situace 1

23 Index struktury Index struktury => zjišťuje vliv změn ve struktuře extenzitního ukazatele q na změnu indexu proměnlivého složení. S vahami ze situace 0 S vahami ze situace 1

24 Index proměnlivého složení
Součinem indexu stálého složení a indexu struktury získáme vždy index proměnlivého složení.

25 Souhrnné indexy Charakterizují změnu nestejnorodého extenzitního či intenzitního ukazatele. Např.: Změna objemu různorodé produkce Změna ceny různorodé produkce Základní problém! Jak vyjádřit souhrnnou změnu veličiny, jejíž dílčí hodnoty nelze shrnovat, tj. nemožnost sestavit veličinu qi, Qi.

26 Souhrnné indexy Koncepce souhrnných indexů =>
průměrování individuálních jednoduchých indexů nestejnorodého extenzitního či intenzitního ukazatele prostým či váženým aritmetickým, harmonickým či geometrickým průměrem

27 První generace indexů Vychází z prostých průměrů jednoduchých indexů nestejnorodého ukazatele. Aritmetický Harmonický Geometrický

28 Druhá generace indexů Opírá se o vážené průměry jednoduchých indexů . Funkci vah má struktura extenzitního ukazatele Q v situaci 0 nebo 1. Váhy

29 Druhá generace indexů Vážený aritmetický s vahami s0,i
Laspeyresův index Vážený geometrický s vahami s1,i Paascheho index

30 Druhá generace indexů Vážený geometrický s vahami s0,i

31 Třetí generace indexů Problém závislosti na volbě vah indexů druhé generace řeší: průměrováním vah průměrováním indexů s různými vahami volbou vah z jiného období, než jsou obě srovnávaná jiným způsobem


Stáhnout ppt "Statistické srovnávání ekonomických jevů"

Podobné prezentace


Reklamy Google