Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je riziko ? Z historie:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je riziko ? Z historie:"— Transkript prezentace:

1 Co je riziko ? Z historie:
„risico“ – úskalí, kterému se museli plavci vyhnout odvaha či nebezpečí -“odvážit se něčeho„ hrozba možné ztráty

2 Definice rizika I. Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, „nezdaru“
Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení Odchýlení se od skutečných a očekávaných výsledků Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odchylného od výsledku očekávaného Situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení pravděpodobnosti

3 Definice rizika II Nebezpečí negativní odchylky od cíle (čisté riziko)
Nebezpečí chybného rozhodnutí Možnost vzniku ztráty nebo zisku (spekulativní riziko) Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (investiční riziko) Možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému

4 Nutnost + nahodilost Riziko je podmíněno nahodilostí jako formou projevu nutnosti (nutného výsledku) Nutnost a nahodilost jako filosofické kategorie, kde zdrojem formy projevu je objekt

5 Jak je to v pojištění ? životní pojištění x neživotní pojištění
širší či užší míra nahodilosti „Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje, vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost ), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné“ ( Díl 15, Závazky z odvážných smluv,, oddíl 2, „Pojištění“ , § 2758 NOZ)

6 Druhy rizik: Politická (teritoriální) Bezpečnostní
Ekonomická (tržní, inflační, kurzovní, úvěrová, obchodní, platební) Bezpečnostní Právní (odpovědnost za škodu/ újmu) Předvídatelná a nepředvídatelná Specifická (pojišťovací, manažerská, finančně-tržní, odbytová, inovační)

7 Základní pojmy, definující riziko
Neurčitý (nejistý) výsledek Alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí Změna (ekonomické) veličiny (charakteristiky systému) v čase – tj. odchylka oproti očekávání (negativní či pozitivní)

8 Jak definuje riziko finanční teorie?
„volatilita finanční veličiny očekávané hodnoty (hodnota portfolia, zisk) v důsledku změn řady parametrů“ (pozn. : za zdroje rizika jsou považovány i pozitivní odchylky) kombinace předvídatelného a nepředvídatelného rizika

9 Předvídatelná / nepředvídatelná rizika
s vysokou pravděpodobností s menší, nízkou pravděpodobností Nepředvídatelná

10 Riziko jako míra ohrožení
Míra nebezpečí, že se uplatní hrozba a dojde k nežádoucímu výsledku vedoucímu ke vzniku škody Riziko vzniká působením hrozby a aktiva Jak je to v pojištění?????

11 Základní pojmy analýzy rizik
Subjekt Aktivum (hmotné, nehmotné) + jeho hodnota Hrozba (nebezpečnost, její přístup k aktivu, tj. frekvence výskytu hrozby, motivace) Zranitelnost Protiopatření

12 Jak je to v pojištění? pojistné nebezpečí x pojistné riziko ?????

13 Obecný postup analýzy rizik
Stanovení hranice analýzy rizika (aktiva, jež budou zahrnuta do analýzy) Identifikace aktiv, hrozeb Analýza hrozeb a zranitelností Pravděpodobnost jevu Měření rizika

14 Nástroje pro snižování rizika
Vysoká tvrdost, vysoká pravděpodobnost Vysoká tvrdost, nízká pravděpodobnost Nízká tvrdost, vysoká pravděpodobnost Nízká tvrdost, nízká pravděpodobnost

15 Praktické přístupy k řízení rizika
Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Uvažuj o pravděpodobnostech (souvislostech) pravděpodobnost ztráty je faktorem při rozhodování „jak s rizikem naložit“ (pojištění) Neriskuj mnoho pro málo


Stáhnout ppt "Co je riziko ? Z historie:"

Podobné prezentace


Reklamy Google