Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství

2 Úvod Každý „ekopodnikatel“ je nejméně jednou ročně podroben kontrole Každý „ekopodnikatel“ je nejméně jednou ročně podroben kontrole Kontrola probíhá na všech stupních Kontrola probíhá na všech stupních Kontrolní mechanismus tak zaručuje vysoký stupeň jistoty, že výrobek je skutečně produktem ekologického zemědělství Kontrolní mechanismus tak zaručuje vysoký stupeň jistoty, že výrobek je skutečně produktem ekologického zemědělství Cílem je ochránit jak spotřebitele tak ekologické farmáře Cílem je ochránit jak spotřebitele tak ekologické farmáře

3 Značení biopotravin Grafický znak BIO s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ + číslo kontrolní organizace Grafický znak BIO s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ + číslo kontrolní organizace

4 Registrace Každý ekologický podnikatel musí být registrovaný a zařazený do systému kontroly a certifikace. Každý ekologický podnikatel musí být registrovaný a zařazený do systému kontroly a certifikace. Musí podat žádost o registraci v souladu se zákonem o EZ na MZe ČR Musí podat žádost o registraci v souladu se zákonem o EZ na MZe ČR Zahájení konverze začíná dnem doručení úplné žádosti o registraci Zahájení konverze začíná dnem doručení úplné žádosti o registraci

5 Kontrola Systém certifikace vychází z evropských vzorů Systém certifikace vychází z evropských vzorů Certifikační výbor MZe registruje podniky, certifikuje výrobky a uděluje sankce. Certifikační výbor MZe registruje podniky, certifikuje výrobky a uděluje sankce. KEZ, o. p. s. (od roku 1999) KEZ, o. p. s. (od roku 1999) ABCERT GmbH ABCERT GmbH Biokont CZ, s.r.o. Biokont CZ, s.r.o.

6 Obecné zásady Jeden inspektor kontroluje podnik max. 2 roky Jeden inspektor kontroluje podnik max. 2 roky Vyvarování se konfliktu zájmů Vyvarování se konfliktu zájmů Kontroly jsou řádné (ohlášené, každoroční) a následné (nařízené nebo namátkové) Kontroly jsou řádné (ohlášené, každoroční) a následné (nařízené nebo namátkové) O každé kontrole se pořídí zápis O každé kontrole se pořídí zápis Inspektoři musí být proškolení Inspektoři musí být proškolení Výsledky kontroly vyhodnocuje certifikační orgán Výsledky kontroly vyhodnocuje certifikační orgán Na základě námitky nebo odvolání lze nařídit revizní inspekci Na základě námitky nebo odvolání lze nařídit revizní inspekci

7 Postup kontroly a) zemědělský podnik Obecná kriteria Obecná kriteria 1. osobnost podnikatele a informovanost pracovníků 2. včasnost a provádění pracovních a preventivních zásahů 3. pořádek v podniku 4. plnění nápravných opatření

8 Postup kontroly a) zemědělský podnik Kontrola rostlinné produkce Kontrola rostlinné produkce 1. rozmnožovací materiál 2. pozemky, plodiny, odrůdy 3. osevní postup 4. hnojení 5. ochrana rostlin 6. posklizňové zpracování a skladování 7. zpracování rostlinných produktů

9 Postup kontroly a) zemědělský podnik Kontrola živočišné produkce Kontrola živočišné produkce Kontrola prodeje Kontrola prodeje 1. prodej k dalšímu zpracování 2. prodej ke konečnému spotřebiteli Kontrola a vedení účetnictví Kontrola a vedení účetnictví Zjištění porušení zákona a vyhlášky Zjištění porušení zákona a vyhlášky Kontrola produktů přihlášených k certifikaci Kontrola produktů přihlášených k certifikaci

10 Postup kontroly b) výrobce biopotravin Obecná kritéria Obecná kritéria Kontrola toku surovin a zboží Kontrola toku surovin a zboží 1. nakupované suroviny (původ, množství apod.) 2. tok surovin v podniku 3. tok výrobků

11 Postup kontroly b) výrobce biopotravin Kontrola výroby Kontrola výroby 1. vstupní suroviny 2. technologie výroby 3. oddělení konvenční a ekologické produkce 4. čištění, sanace a preventivní opatření 5. výrobní evidence 6. balení a etiketace

12 Postup kontroly b) výrobce biopotravin Kontrola účetnictví Kontrola účetnictví Zjištění porušení zákona a vyhlášky Zjištění porušení zákona a vyhlášky Kontrola produktů přihlášených k certifikaci Kontrola produktů přihlášených k certifikaci

13 Postup kontroly c) distributor Obecná kritéria Obecná kritéria Kontrola toku zboží Kontrola toku zboží Kontrola účetnictví Kontrola účetnictví Zjištění porušení zákona a vyhlášky Zjištění porušení zákona a vyhlášky


Stáhnout ppt "Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google