Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství"— Transkript prezentace:

1 Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství

2 Úvod Každý „ekopodnikatel“ je nejméně jednou ročně podroben kontrole
Kontrola probíhá na všech stupních Kontrolní mechanismus tak zaručuje vysoký stupeň jistoty, že výrobek je skutečně produktem ekologického zemědělství Cílem je ochránit jak spotřebitele tak ekologické farmáře

3 Značení biopotravin Grafický znak BIO s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ + číslo kontrolní organizace

4 Registrace Každý ekologický podnikatel musí být registrovaný a zařazený do systému kontroly a certifikace. Musí podat žádost o registraci v souladu se zákonem o EZ na MZe ČR Zahájení konverze začíná dnem doručení úplné žádosti o registraci

5 Kontrola Systém certifikace vychází z evropských vzorů
Certifikační výbor MZe registruje podniky, certifikuje výrobky a uděluje sankce. KEZ, o. p. s. (od roku 1999) ABCERT GmbH Biokont CZ, s.r.o.

6 Obecné zásady Jeden inspektor kontroluje podnik max. 2 roky
Vyvarování se konfliktu zájmů Kontroly jsou řádné (ohlášené, každoroční) a následné (nařízené nebo namátkové) O každé kontrole se pořídí zápis Inspektoři musí být proškolení Výsledky kontroly vyhodnocuje certifikační orgán Na základě námitky nebo odvolání lze nařídit revizní inspekci

7 Postup kontroly a) zemědělský podnik
Obecná kriteria osobnost podnikatele a informovanost pracovníků včasnost a provádění pracovních a preventivních zásahů pořádek v podniku plnění nápravných opatření

8 Postup kontroly a) zemědělský podnik
Kontrola rostlinné produkce rozmnožovací materiál pozemky, plodiny, odrůdy osevní postup hnojení ochrana rostlin posklizňové zpracování a skladování zpracování rostlinných produktů

9 Postup kontroly a) zemědělský podnik
Kontrola živočišné produkce Kontrola prodeje prodej k dalšímu zpracování prodej ke konečnému spotřebiteli Kontrola a vedení účetnictví Zjištění porušení zákona a vyhlášky Kontrola produktů přihlášených k certifikaci

10 Postup kontroly b) výrobce biopotravin
Obecná kritéria Kontrola toku surovin a zboží nakupované suroviny (původ, množství apod.) tok surovin v podniku tok výrobků

11 Postup kontroly b) výrobce biopotravin
Kontrola výroby vstupní suroviny technologie výroby oddělení konvenční a ekologické produkce čištění, sanace a preventivní opatření výrobní evidence balení a etiketace

12 Postup kontroly b) výrobce biopotravin
Kontrola účetnictví Zjištění porušení zákona a vyhlášky Kontrola produktů přihlášených k certifikaci

13 Postup kontroly c) distributor
Obecná kritéria Kontrola toku zboží Kontrola účetnictví Zjištění porušení zákona a vyhlášky


Stáhnout ppt "Kontrola a certifikace v ekologickém zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google