Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výjimka pro malé a střední podnikatele Úprava je obsažena v Nařízení Komise č. 70/2001 V roce byla provedena novelizace Nařízením Komise 364/2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výjimka pro malé a střední podnikatele Úprava je obsažena v Nařízení Komise č. 70/2001 V roce byla provedena novelizace Nařízením Komise 364/2004."— Transkript prezentace:

1

2 Výjimka pro malé a střední podnikatele Úprava je obsažena v Nařízení Komise č. 70/2001 V roce byla provedena novelizace Nařízením Komise 364/2004

3 Malý a střední podnik Podnikem se rozumí subjekt vykazující ekonomickou činnost bez ohledu na jeho právní formu (OSVČ, rodinné podniky, veřejné obchodní společnosti nebo sdružení, u kterých je ekonomická činnost hlavním předmětem podnikání)

4 Kategorie MSP Podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a vykazují roční obrat do 50 milionů EUR Malé podniky – zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců a jejich roční suma nepřesahuje 10 milionů EUR Mikropodniky – zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a jejich roční suma nepřesahuje 2 miliony EUR

5 Kategorie MSP II. 1.Druhy podniků, které jsou posuzovány: -samostatné podniky – nejsou zařazeny mezi partnerské podniky -partnerské podniky – podnik (v rámci majetkové struktury nadřazený) vlastní sám nebo společně s jedním či více propojenými podniky 25% nebo více procent kapitálu či hlasovacích práv jiného podniku (podnik v rámci majetkové struktury podřazený) – takový podnik není MSP!!!

6 Kategorie MSP III. Podnik může být zařazen mezi samostatné, pokud sice naplňuje znaky partnerského podniku, ale -je do něj investován tzv. rizikový kapitál ve výši maximálně 1250 000 EUR, -Partnerským podnikem jsou univerzity a nezisková výzkumná střediska institucionální investoři včetně regionálních rozvojových fondů místní samosprávy s ročním rozpočtem nižším než 10 miliony EUR a s méně než 5000 obyvateli

7 Použití výjimky Výjimku lze použít na podporu MSP za podmínek: -jde o podporu investic do hmotných a nehmotných aktiv, -jde o podporu na poradenské a jiné služby a činnosti -jde o podporu pro výzkum a vývoj

8 Notifikace Do 20ti dnů ode dne poskytnutí podpory podle tohoto nařízení je nutné podporu notifikovat! Jedná se však o zjednodušenou formu notifikace. Komise v podstatě bere podporu pouze na vědomí. Notifikační formulář je stanoven v Nařízení Komise č. 794/2004.

9 Zákaz použití Výjimku pro MSP nelze použít na: -č innosti související s výrobou, zpracováním nebo uváděním na trh výrobků stanovených v příloze č.1 Smlouvy o ES (zemědělství) - podporu činností souvisejících s vývozem -podporu podmíněnou používáním domácích výrobků na úkor dovezených


Stáhnout ppt "Výjimka pro malé a střední podnikatele Úprava je obsažena v Nařízení Komise č. 70/2001 V roce byla provedena novelizace Nařízením Komise 364/2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google