Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitroorganizační normy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitroorganizační normy"— Transkript prezentace:

1 Vnitroorganizační normy
Tvorba vnitroorganizačních norem

2 Organizační norma je závazné pravidlo chování vymezeného okruhu pracovníků, jehož dodržování je vynutitelné. Normy: Zavazující, které ukládají povinnost k aktivnímu jednání Opravňující, které umožňují volbu některého způsobu chování

3 Typy organizačních norem
Statut Řády Směrnice Pokyny Pracovní postupy, metodické pokyny Příkazy Jmenovací a odvolávací dekrety

4

5 Skupiny organizačních norem
Normy „dokumentační“ Normy „prováděcí“ („metodické“) Normy „organizační“

6 Řízená dokumentace Závazný postup Vnitřní struktura Zpracování
Vydávání Uchování Vnitřní struktura

7 Postupy při tvorbě organizačních norem
Podání podnětu a rozhodnutí o tomto podnětu Sestavení věcných záměrů Projednání věcných záměrů s kooperujícími útvary Návrh znění normy a jeho „připomínkování“ Projednání a schválení normy Stanovení data platnosti a účinnosti normy a její zveřejnění

8 Struktura a náležitosti organizačních norem
Záhlaví Označení organizace Název normy Návaznost organizační normy Označení příloh Datum vydání, datum účinnosti Předpis zpracoval, schválil, odpovídá za aktualizaci

9 Úvodní ustanovení Cíl normy
Podnikové procesy na které se norma vztahuje Výklad užívaných pojmů Působnost normy

10 Vlastní obsahová ustanovení
Charakteristika procesů Sled operací Dokumentace operací Trasy dokumentů (procesní mapy) Účast organizačních útvarů Nutné výstupy

11 Závěrečná ustanovení Časování dokumentu Změny, novelizace
Vliv na jiné normy Přílohy

12 Fáze užití dokumentu Vypracování návrhu dokumentu Připomínkové řízení
Schválení Vydání Archivace originálu Distribuce, zveřejnění Seznámení Změnové řízení Zrušení

13 Změny organizačních norem
Změna obecně závazného právního předpisu Efektivní výkon administrativních agend Změny v organizaci Zavádění nových SW systémů

14 Evidence organizačních norem
Centrální evidence organizačních norem Strukturalizace organizačních norem Znalost přístupových cest Zabezpečení organizačních norem

15 Administrativní styl Úplnost Přehlednost Jasnost Jednoduchost
Srozumitelnost Souvislost JEDNOZNAČNÝ VÝKLAD

16 Styly Styl prostě sdělovací (zprávy, oznámení) Styl odborný
Styl prakticky odborný Styl administrativní Styl vědecký a naučný Styl publicistický Styl slovesných děl uměleckých


Stáhnout ppt "Vnitroorganizační normy"

Podobné prezentace


Reklamy Google