Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativní technika. Struktura předmětu Přednášky: –Úvod, struktura předmětu –Procesy v organizaci, jejich charakteristika –Administrativní procesy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativní technika. Struktura předmětu Přednášky: –Úvod, struktura předmětu –Procesy v organizaci, jejich charakteristika –Administrativní procesy,"— Transkript prezentace:

1 Administrativní technika

2 Struktura předmětu Přednášky: –Úvod, struktura předmětu –Procesy v organizaci, jejich charakteristika –Administrativní procesy, jejich charakteristika –Dokumenty informačního procesu –Dokumenty rozhodovacího procesu –Dokumenty obchodního a platebního procesu –Dokumenty personálního procesu –Dokumenty právních činností –Správní řád – novelizace –Tvorba vnitropodnikových směrnic –Oběh písemností, podpisování a archivace písemností –Kvalita administrativních procesů, možnosti zlepšování –Projektování administrativních procesů

3 HARMONOGRAM CVIČENÍ V PŘEDMĚTU ADMINISTRATIVNÍ TECHNIKA – – – – – – – – – – – – – úvodní cvičení úvodní cvičení zpracování dokumentů podle zadání Dokumentace informačních a rozhodovacích činností Dokumentace informačních a rozhodovacích činností Dokumentace obchodních činností Dokumentace obchodních činností Dokumentace platebních instrumentů Dokumentace platebních instrumentů Dokumentace správních činností Dokumentace správních činností Dokumentace kontrolních činností Dokumentace kontrolních činností Vnitřní předpisy, jejich tvorba Dokumentace personálních činností Dokumentace personálních činností Dokumentace právních činností Dokumentace právních činností Projektování administrativních procesů Zápočty,předtermíny Prezentace Prezentace Téma cvičení Téma cvičeníTestSamostudium

4 Požadavky na zápočet 3 práce Zpracovány ke spokojenosti Test 2x (alespoň 10 bodů z 15ti) Absence maximálně 3x (neomluvená)

5 Pravidla hodnocení  Dodržet termín odevzdání  Uvést autory práce  Aktivní účast na prezentaci/oponentuře

6 Rozdělení do týmů Studenti se rozdělí do 8 týmů po 3 členech přímo na cvičení Seznamy členů týmu s kontaktem na vedoucího týmu předají do konce cvičení vyučujícímu Každý tým si vybere 3 práce z následujícího seznamu tak, aby si vybral 2 témata z první skupiny a 1 téma ze skupiny druhé

7 Zadání týmových prací 1.skupina témat:  Reporting, struktura zápisu porady, struktura obchodního dopisu, struktura obchodní smlouvy, struktura obchodní faktury, platební dokumenty, struktura inzertního oznámení, návrh struktury personálního spisu, protokol, zákonné zastoupení, žádost-rozhodnutí-odvolání, protokol, příkaz, dohoda o náhradě škody. 2.skupina témat:  struktura zpracování vnitřního předpisu organizace,  návrh struktury projektu administrativního procesu

8 Seznam doporučené literatury Basl J. a kol.Modelování a optimalizace podnikových procesů, Plzeň 2002 ISBN Bittner I. a kol.Spisová a archivní služba ve………..., Praha 2005, ISBN Bird D.Jak psát obchodní dopisy, Brno 2004 ISBN Carda A., Kunstová R.Workflow - Řízení firemních procesů,Praha 2001 ISBN D'ambrosová H.Vedení personálních agend, Praha 2005 ISBN Hruška V.Vnitropodnikové směrnice II., Praha 2003 ISBN Kraus J., Hoffmannová J.Písemnosti v našem životě, Praha 2005 ISBN Kuldová O. a kol.Obchodní korespondence, Praha 2005 ISBN Kuldová O. a kol.Písemná elektronická komunikace, Praha 2005 ISBN Kuldová O.Jak psát obchodní dopisy, Praha 2001 ISBN Kuldová O.Normalizovaná úprava písemností, Praha 1999 ISBN Landa M.Organizace účetních agend ve firmě, Praha 2005 ISBN Prudký P., Lošťák M vzorů korespondence s FÚ, Olomouc 2005 ISBN x Průcha P.Právo, normotvorba, Praha 2002 ISBN Řepa V.Podnikové procesy, Praha 2006 ISBN Smejkal V. a kol.Elektronický podpis od A do Z, Praha 2005 ISBN Svobodová J.Vnitřní směrnice, Olomouc 2005 ISBN ČSNČSN ZákonyObčanský zákon, obchodní zákon, směnečný a šekový zákon, zákon o účetnictví, zákoník práce, správní řád


Stáhnout ppt "Administrativní technika. Struktura předmětu Přednášky: –Úvod, struktura předmětu –Procesy v organizaci, jejich charakteristika –Administrativní procesy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google