Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita č. 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality Workshop 29.4.2011 Výsledky analytického šetření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita č. 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality Workshop 29.4.2011 Výsledky analytického šetření."— Transkript prezentace:

1 Aktivita č. 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality Workshop 29.4.2011 Výsledky analytického šetření

2 1.Identifikace stávajících procesů KÚPK (cca 160), jejich dokumentování (ADONIS), rozdělení na skupiny: Realizační (Odbor kancelář ředitele, Odbor regionálního rozvoje, Odbor dopravy a silničního hospodářství) Sdílené Odkazované Řídící Přehled realizovaných prací

3 Řídící – zatím prázdné, budou dopracovány, např. Interní audity – prověrky Řízení systému managementu kvality (QMS) – vydání, schválení, prezentace politiky a cílů QMS Přezkoumání QMS vedením Řízení nápravných a preventivních opatření Přehled realizovaných prací

4 2.Analýza procesů z hlediska plnění požadavků ISO 9001, zpracování Zprávy ze vstupní analýzy, Manažerského shrnutí, SWOT analýzy 3.Předložení k připomínkám KÚPK 4.Zapracování připomínek – zpracování finální verze uvedených dokumentů – výstupů fáze Analýzy. 5.Workshop – 26.4. (ISO 9001, Procesní řízení) Přehled realizovaných prací

5 Zpráva ze vstupní analýzy byla provedena ve struktuře požadavků ISO 9001:2008. Ke každému požadavku v členění: stručné vysvětlení požadavku normy popis současného stavu připomínky k současnému stavu navrhované řešení Stručný přehled výsledků analýzy

6 Z výsledků analýzy v uvedených odborech KÚPK a jejich vzájemného porovnání vyplývá, že ani v jednom ze tří vybraných odborů nelze konstatovat bezchybné plnění požadavků normy, nelze tedy označit žádný za „referenční“ pro odbory ostatní. Stručný přehled výsledků analýzy

7 Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: neexistuje strategický dokument požadovaný normou – politika kvality nejsou zpracovávány cíle kvality není zpracován vrcholný dokument systému managementu kvality – příručka kvality Stručný přehled výsledků analýzy

8 Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: nejednotná struktura jednotlivých typů dokumentů nejsou zpracovány některé dokumentované postupy, požadované normou není jmenován představitel managementu Stručný přehled výsledků analýzy

9 Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: nejsou zpracovány požadavky na pracovní místa (v současné době jsou definovány při vyhlašování výběrových řízení) není prováděno přezkoumání systému managementu Stručný přehled výsledků analýzy

10 Jako hlavní nedostatky z hlediska plnění požadavků normy lze uvést: u definovaných procesů nejsou stanoveny měřené/monitorované parametry procesů nejsou prováděny interní audity (ve smyslu ISO 9001:2008) není používáno nápravných a preventivních opatření v návaznosti na všechny typy neshod Stručný přehled výsledků analýzy

11 Jako pozitivní lze hodnotit: jasně definovanou organizační strukturu stanovení základních odpovědností a pravomocí podrobné popisy realizace některých činností (např. správa IT, realizace projektů EU, spisová agenda) systém řízení bezpečnosti Stručný přehled výsledků analýzy

12 Jako pozitivní lze hodnotit: používání řady „specializovaných“ SW aplikací vysokou kvalifikaci pracovníků používání projektových týmů pro řešení úkolů Stručný přehled výsledků analýzy

13 Uvedená pozitivní zjištění, rozsah dokumentovaných procesů v rámci této fáze aktivity a výsledky analýzy tvoří velice dobrý základ pro úspěšné provedení dalších fází realizace tohoto projektu. Závěrečné shrnutí

14 Stručný hmg fáze „Návrh“

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktivita č. 6 Návrh a zavedení systému řízení kvality Workshop 29.4.2011 Výsledky analytického šetření."

Podobné prezentace


Reklamy Google