Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika distančního vzdělávání Základní pojmy a vztahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika distančního vzdělávání Základní pojmy a vztahy."— Transkript prezentace:

1 Didaktika distančního vzdělávání Základní pojmy a vztahy

2 Co je didaktika? Podle Komenského se jedná o „ars artium“ nebo také umění umělého vyučování V dnešní terminologii ji chápeme jako teorii vzdělávání a vyučování na různé úrovni obecnosti Obecná didaktika – obecně věda o vzdělávání Školní didaktika – specializovaná na školní vzděláváná a výuku Předmětová didaktika – didaktika konkrétního studijního předmětu

3 Základní schéma vyučování Chci-li někoho vyučovat (nebo se má někdo obecně vzdělávat), potom musíme mít zodpovězeny následující otázky: Co chci učit? Jaké jsou cíle vzdělávání? Jaký je obsah vzdělávání? Jak to chci učit? Jakou formou bude výuka probíhat? Jaké metody použijeme? Jaké prostředky využijeme?

4 Jak to bude při distančním vzdělávání? Obsah je nezbytné vymezit a rozlišit v něm tzv. kmenové učivo. Cíle je nezbytné definovat. Studující musí vědět, co se má naučit. Forma je v zásadě dána: e-learning s přidanými prezenčními prvky (tutoriály, při kombinovaném studiu také přednášky, semináře, cvičení). Metody určujeme zvlášť pro distanční a prezenční formy (u prezenčních lze s úspěchem využít aktivizačních metod); výběru a přípravě metod je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Prostředky: ICT, text, multimedia, materiální didaktické prostředky při prezenčních setkáních je třeba předem důkladně promyslet a připravit.

5 Obsah vzdělávání Při určování obsahu vzdělávání na vysoké škole je třeba v každé formě respektovat zvláštnosti vysokoškolského vzdělávání a jeho návaznost na vědecké poznání Existuje rozdíl v didaktické transformaci učiva na jednotlivých stupních škol Složky vzdělávacích obsahů: Kognitivní – nauková  znalosti, jejich aplikace, mentální dovednosti Afektivní – postojová  vztah k poznávaným skutečnostem Senzomotorická – nácvik  fyzické dovednosti, zručnosti

6 Obsah vzdělávání Rizika: Nepřiměřená redukce  degradace studia a snížení efektivity Chybná transformace  nepochopení učiva Znalosti bez dovedností  nekompetentní absolvent Znalosti a dovednosti bez postojů a hodnot  nemorální absolvent Nedostatek nácviku  nekompetentní absolvent

7 Cíle - taxonomie Stupně kognitivních cílů dle revidované Bloomovy taxonomie: 1. Zapamatování 2. Porozumění 3. Aplikace 4. Analýza 5. Evaluace 6. Kreativita

8 Cíle - rizika Chybné nebo nedostatečné formulace cílů Diskrepance cílů a obsahu Cíle jsou stanoveny pouze pro některé, obvykle nižší, stupně Bez cílů není možná žádná další pedagogická práce a je nemožná didaktická transformace!

9 Metody Volba metod je značně závislá na stanovených cílech Druhy metod: Slovní Názorně demonstrační Praktické Konkrétní metody (příklady): Heuristická m., problémový výklad, inscenace, dramatizace, aktivizační metody (pětilístek, pavučina názorů, branstorming), brainwriting atd. atd. Riziko: chybná či nevhodná volba metody zastírá cíle a stává se samoúčelnou.

10 Prostředky Prostředky, stejně jako metody, slouží k naplňovaní cílů, jimž jsou podřízeny Volba prostředků je závislá na použité metodě Prostředky je třeba volit uváženě a účelně. Mezi prostředky v dist. vzděl. řadíme Nástroje distančního vzdělávání Ostatní didaktické pomůcky

11 Evaluace v distančním vzdělávání Evaluaci lez provádět buď v rámci nástroje DiV nebo v rámci tutoriálu (resp. při zkoušce) V nástroji Div: dlouhé a krátké úkoly, testy Úkoly je třeba stanovovat podle úrovně náročnosti cílů V rámci tutoriálu nebo při zkoušce: Ústní zkoušení Testy s otevřenými nebo uzavřenými otázkami Ověřování praktických dovedností Evaluace produktů nebo fyzických výkonů studujících


Stáhnout ppt "Didaktika distančního vzdělávání Základní pojmy a vztahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google