Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Mohamad El Hajj Gastroenterologické oddělení MNUL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Mohamad El Hajj Gastroenterologické oddělení MNUL."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Mohamad El Hajj Gastroenterologické oddělení MNUL

2 Pacientka N. B., 1924 AA: negativní SA: vdova, bydlí s dcerou RA: bratr IM Abusus: nekouří, alkohol neguje GA: porody 3, potraty 0, pravidelné prohlídky 1x ročně + onkokontroly - stav po hysterektomii a oboustranné adnexektomii pro karcinom v roce 1989, pooperačně brachyterapie FA: Furon obden 1/2-0-0, Torvacard 20 0-0-1, Milurit 100 0- 1-0, Concor 10 1/2-0-0, Zyllt 75 1-0-0, Apo-panto 40 1-0-0

3 Pacientka N. B., 1924 OA: Arteriální hypertense III.st. Dle WHO Renální nedostatečnost při nefrosklerose Oboustranné varixy DKK Stav po hysterektomii a oboustranné adnexektomii pro karcinom v roce 1989, pooperačně brachyterapie, dispenzarizace na onkologii 8.12.03 plastická úprava horních víček OPL pro ptosu Hospitalizace na chirurg.odd. 05/2004 pro divertikulitidu sigmatu, konzervativní postup, US břicha cholecystolithiasa nepopsaná. 05/2005 hospit. na interní odd. se závěrem: akutní divertikulitida recidivující, v rámci vyšetření proveden US břicha kde poprvé popsána Chlecystolitiáza mnohočetná asymptomatická. 04/2006 hospit. na kardiologie se závěrem: ICHS se sy NAP, PCI ACD se primoimplantací stetnu.

4 Pacientka N. B., 1924 OA: 1. hospitalizace na gastro odd. MNUL pro obstrukční ikterus 24.02.2011, US břicha kde dilatace intra i extrahepatických žlučovodů - choledochus 10 mm. Mnohočetná cholecystolitiáza, stěna žlučníku šíře až 5 mm, obraz ale spíše chronické= cholecystitidy. Játra bez patrných ložisek. ERCP 25.02.2011 se závěrem: V.s. stenoza papily. Vývody nezobrazeny, proveden precut. Re-ERCP 04.03.2011: pro objemný konkrement v confluens cystiku a choledochu - v.s. Mirriziho sy, zaveden plastikový biliární stent 10 Fr 9 cm. Dop: ERCP s odstupem 2-3 měs. s pokusem o mechanickou litotrypsi Závěr: Choledocholithiasy, Mirizziho syndrom Chlecystolitiáza mnohočetná + ostatní dg. Doporučení z hospit.: viz re-ERCP

5 ERCP 04.03.2011

6

7

8

9 Pacientka N. B., 1924 OA: Další hospit. Na GASL do 10.06/2011 ERCP: Extrakce biliárního stentu, mechanická litotrypse objemného konkrementu v confluens s cystikem a v nedilat. žlučovodech, extrakce části drtě, konkrementy v cystiku, zavedeny dva plastikové biliární stenty 10 Fr 9 cm asi jako definitivní řešení. Doporučení z hospit.: konzervativní postup a ambulantní sledování.

10 ERCP 10.06.2011

11

12

13 Pacientka N. B., 1924 OA: Hospit. Na interní odd. 22.06.2011 pro akutní cholecystitidu US břicha: cholecystolithiasa, známky chron. Cholecystitis,choledochus cca 6mm. Dop. Z hospit.: nadále konz. Postup a ambul. Sledování

14 Pacientka N. B., 1924 US 22.06.2011

15 Pacientka N. B., 1924 Hospit. Na gastro 09/2011 s výměnou DBE. US břicha: Vyplňuijící cholecystolithiasa. Dilatace extra a intrahepatánlích žlučovodů, choledocholiothoasa, st.p. zavedení DBE ERCP: Provedena pouze výměna dvou plastikových bil. Stentů pro choledocholitiasu v confluens s cystikem, cystikolitiasu. Extrakce drtě. Dop. Z hospit. - sledování ambulantní

16 ERCP 09.2011

17 Pacientka N. B., 1924 OA: Ambulantní sledování: 13.01.2012 - US břicha: Závěr: Mnohočetná cholecystolithiasa vyplňující žlučníku, který je téměř vymizelý a je nehogomenní( porcelanovitý žlučník). Dilatace d. choledochu se zavedením stentů, akcentace intrahepat. ŽC s aerobilií. Mírně vyšší echogenita jater 10.05.2012 – US břicha: Závěr: Dilatovaný choledochus s v.s. choledocholitiázou a sludgem a 2 DBE in situ, v.s. porcelánový žlučník obturovaný sludgem a litiázou.

18 US 01.2012 a 05.2012

19 Pacientka N. B., 1924 OA: Hospit. Na GASL 05/2012 – plánovaně k výměně: ERCP: Závěr: výměna biliární drenáže, char. nálezu se nemění.

20 ERCP 05.2012

21

22

23 Pacientka N. B., 1924 OA: V rámci ambulantní sledování: 13.08.2012 – US břicha : Okrouhlé nehomogenní ložisko v jaterním parenchýmu na rozhraní levého a pravého jaterního laloku 51x50 mm - v.s.absces. Dilatovaný d.choledochus 11-13 mm,2 DBE stenty in situ,v choledochu hyperechogenní materiál v.s.sludge,naznačená dilatace intrahepat.žlučovodu Hospitalizace na gastro odd.: 13.08.2012 - ct jater, žluč.cest, žlučníku: Dilatace extra i intrahepatálních žlučových cest, konkrementy nejsou na Ct diferencovatelné. Biliální endoprotéza v obvyklé lokalizaci. Ložisko v pravém laloku jater, Ct char. spíše tumoru než tvořícího se abscesu- odebrány dva vzorky na histologický rozbor. Laboratoř: AFP - <1.40 ( norma 0-11), CA125 - 9,00 ( norma 0-35 ), CA19-9 - 819,10 ( norma 0-37), CEA – 1.08 ( norma 0-4 ), jaterní testy: JT - Jaterní testy: Bilirub.cel - 14,40, ALT - 1,18, AST -1,13, GMT - 11,23, ALP 7,52, CRP 22,00, PCT 0.6. ERCP: Závěr: výměna vnitřní drenáže, obturující mnohočetná choledocholitiáza. Histologie: ZÁVĚR: Středně diferencovaný tubulární adenokarcinom duktálního typu (IH CK7, pozitivní, CK20 negativní) s výraznou desmoplazií. Primární intrahepatální cholangiocelulární karcinom vysoce pravděpodobný, metastatický původ nádoru pouze z morfologie zcela vyloučit také nelze.

24 US břicha 08.2012

25 CT 08/2012

26

27 závěr Onko markery od začátku neodebráné, význam ?? Stačí ERCP a US ke sledování či nutno doplnit jinou metodu, hlavně při suspekci na Mirriziho synd. ? Recidivující cholestaza nutno dovyšetření žlučového stromu, hlavně když při ERCP choledochus nedilatován ?? Cholangiocelulární karcinomy a možnost terapie u polymorbidního pacienta – chemorezistentní ??

28 Cholangiocelulární karcinom Převážně po šesté dekádě života Více u žen Rizikové faktory: Chronický zánět Nejvyšší výskyt u PSC – prevalence od 5 do 15% s kumulativním ročním rizkem 1.5%. Jaterní Cirhoza na podkladě HCV Cystické onemocnění biliárního stromu Choledocholithiasa

29 Cholangiocelulární karcinom

30 Cholangiocelulární karcinom- Klatskin

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr. Mohamad El Hajj Gastroenterologické oddělení MNUL."

Podobné prezentace


Reklamy Google