Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S. Rejchrt II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S. Rejchrt II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy."— Transkript prezentace:

1 S. Rejchrt II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

2 Chronická pankreatitida TIGARO klasifikace - toxicko-metabolická (alkohol, kouření, hyperkalcémie, hyperparathyreosa, hyperlipidémie) - idiopatická - geneticky podmíněná - autoimunitní - rekurující těžká akutní pankreatitida - obstruktivní

3 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy Chronická pankreatitida chronické zánětlivé onemocnění charakterizované fibrózou a destrukcí parenchmu vedoucí k exokrinní a endokrinní insuficienci (kalcifikující, obstrukční a zánětlivá forma) není vždy přímá souvislost s tíží poškození parenchymu a klinickou symptomatologií diagnóza na podkladě morfologických a funkčních kritérií neexistuje „ideální“ diagnostický test, kombinace morfologického a funkčního vyšetření normální slinivka chronická pankreatitida nejednoznačný

4 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy Chronická pankreatitida – morfoogická diagnostika ultrazvuk břicha CT ERCP endosonografie magnetická rezonance

5 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy podrobné informace o parenchymu a vývodném systému slinivky a okolních strukturách - portální systém (horní a dolní mesenterická žíla, porta, kolaterály), celiakální trunkus, žlučové cesty, levá ledvina a nadledvina, hilus sleziny vyšetření z duodena a žaludku (resekce B II znemožňuje posouzení hlavy a těla slinivky) radiální i lineární přístroj možnost odběru vzorků tkáně tenkou aspirační či true-cut jehlou možnost terapeutické intervence (drenáž abscesů, pseudocyst, blokáda celiakálního ganglia) Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

6 Normální EUS nález parenchym homogenní jemně hyperechogenní granulární vzhled Změny nálezu s ohledem na věk nejčastější abnormalitou jsou hyperechogenní proužky zvětšující se průměr pankreatického vývodu s věkem Změny s ohledem na konzumaci alkoholu častější výskyt abnormalit i u asymptomatických jedinců – EUS nález  4 kritérií u konzumentů alkoholu s bolestí břicha v 89 % a bez bolesti v 58 % Bhutani. J Ultrasound Med 1999 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

7 Normální EUS nález Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

8 Normální EUS nález Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

9 EUS kritérium Histologický korelát změny parenchymu 1. hyperechogenní ložiskafokální fibróza 2. hyperechogenní proužkypřemosťující fibróza 3. lobularitainterlobulární fibróza 4. atrofieatrofie 5.  echogenity, nehomogenita, otok, snížený obsah tuku ztráta odlišení ventrální a dorsální části (neplatí pro ventrální část slinivky) změny vývodného systému 6. dilatace pankreatického vývodu >3 mm v hlavě, >2 mm v těle > 1 mm v ocase 7. dilatace sekundárních větvídilatace sekundárních větví 8. nepravidelný průsvit vývodufokální dilatace, zúžení 9. echogení okraje vývoduperiduktální fibróza Sahai. EUS in chronic pancreatitis. GIE 2002 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

10

11 Chronická pankreatitida

12 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

13

14 Shoda nálezů různých vyšetřovatelů Wallace et al. GIE 2001 45 EUS nálezů (videonahrávek) hodnoceno 3 experty moderately good overall agreement v diagnóze chron. pankreatitidy Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

15 Endosonografie a histologie v diagnostice chronické pankreatitidy Zimmerman, GIE 1997 34 nemocných EUS vyšetření s následnou resekcí slinivky či chirurgickou biopsií (chronická pankreatitida, karcinom slinivky) 68 % chronickou pankreatitidu dle histologie počet EUS kritérií senzitivita specificita  3 87 % 64 %  4 78 % 73 %  5 60 % 83 %  6 43 % 91 % Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

16 Endosonografie a biopsie tenkou jehlou (FNAB) v diagnostice chronické pankreatitidy Hollerbach, Endoscopy 2001 časné histopatologické změny u chronické pankreatitidy – zánětlivá infiltrace, degenerativní změny buněk a matrix u 37 nemocných ve 27 případech FNAB kombinace FNA a EUS zvýšilo negativní prediktivní hodnotu na 100 % aspirační cytologie nenahradí klasické histopatologické vyšetření není jistota difúzního postižení parenchymu (sampling error) Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

17 Endosonografie a ERCP v diagnostice chronické pankreatitidy Cambridgská klasifikace chronické pankreatitidy Abnormální Skóre Klasifikace Hlavní vývod sekundární vývody 0 normálnínormálnížádný 1 nejednoznačnýnormální< 3 2 mírná chron. pankr.normální  3 3 středně těžkáabnormální > 3 4 těžkáabnormální > 3 ( pseudocysty, výrazné nepravidelnosti, defekty v náplni) Axon et al. Gut 1984 EUS koreluje s ERCP nálezem v 80 % v případě požadavku 5 EUS kritérií v případě nesouhlasu většinou norm. ERCP a patologický EUS nález – otázkou zda větší senzitivita či „overdiagnosing“ Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

18 ERCP v diagnostice chronické pankreatitidy

19 Endosonografie a funkční vyšetření v diagnostice chronické pankreatitidy v porovnání se sekretinovým testem má EUS senzitivitu 85 % a specificitu 75 % EUS po podání sekretinu - zvětšení průměru pankreatického vývodu o více než 1 mm přetrvávající 15 minut se hodnotí jako abnormální – může predikovat pozitivní efekt stentování Catalano, GIE 1998 Wiersma, Endoscopy 1993 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

20 Přínos endosonografie v diferenciální diagnostice ložiskového postižení slinivky Rösch, AJG 2000 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

21 Přínos endosonografie v diferenciální diagnostice ložiskového postižení slinivky Rösch, AJG 2000 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

22 Přínos endosonografie v diferenciální diagnostice ložiskového postižení slinivky - FNAB Potenciální nevýhody u resekabilního nádoru falešně negativní výsledek 15-20 % (ale v terénu chronické pankreatitidy až 40 %) – chirurgický výkon se provede bez ohledu na výsledek riziko komplikací Potenciální výhody potvrzení duktálního adenokarcinomu před neoadjuvantní chemo a/nebo radioterapií rozpoznat vzácné nádory (insulinom, lymfom, metastázu) či zánětlivá onemocnění (autominunitní pankreatitida) potvrzení diagnózy před rizikovým výkonem (ale v centrech s velkým počtem výkonů letalita 1 %) Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy

23 Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy - závěry největší přínos EUS slinivky vyloučení chronické pankreatitidy – při použití nízkého počtu (1-2) kritérií poskytne nejvyšší negativní prediktivní hodnotu (za cenu nízké specificity) k potvrzení diagnózy s velkým stupněm jistoty  5 kritérií při nálezu 3-4 kritérií vhodné provedení funkčního testu ne všechna kritéria mají stejnou diagnostickou váhu – nález intraduktální kalcifikace má daleko větší význam než dilatace pankreatického vývodu pro starší jedince  5 kritérií a  4 kritéria pro mladší (40-60 let) staging (v případě nejednoznačeného CT vyšetření) a event. cytologická verifikace adenokarcinomu před operací v rámci diferenciální diagnostiky ložiskového postižení Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy


Stáhnout ppt "S. Rejchrt II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Endosonografie v diagnostice chronické pankreatitidy."

Podobné prezentace


Reklamy Google