Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonometrie 4EK211 Cvičení 1 20. září 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonometrie 4EK211 Cvičení 1 20. září 2009."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonometrie 4EK211 Cvičení 1 20. září 2009

2 Požadavky na zkoušku  Průběžný test – max 30 bodů okomentovat výstup k PcGivu – 10 bodů matematická esej – 10 bodů krátké teoretické otázky – 10 bodů Závěrečný test – max 60 bodů  Ústní zkouška je dobrovolná lze získat, ale i ztratit 10 bodů

3 Požadavky na zkoušku  cvičení – max 30 b test v 11. týdnu  závěrečný test – u Prof. Pánkové 13. týden = předtermín jinak ve zkouškovém období

4 Hodnocení  Max 90 bodů (plus minus 10 ústní) výborně : od 81 bodů velmi dobře: 71 – 80 bodů dobře: 61 – 70 bodů 4+ : nad 50 bodů

5 Literatura Skripta: (k dostání jen v knihovně) Hušek: Základy ekonometrické analýza I Hušek: Základy ekonometrické analýza II Hušek: Aplikovaná ekonometrie Lejnarová, Ráčková, Zouhar: Základy ekonometrie v příkladech Knihy: Hušek: Ekonometrická analýza Hušek & Pelikán: Aplikovaná ekonometrie

6 Software  GiveWin – modul PcGive volně ke stažení:  Gretl  R

7 Co je to ekonometrie? „ … ekonometrie je kvantitativní ekonomická disciplína, která se zabývá především měřením v ekonomice na základě analýzy reálných statistických dat pomocí ekonometrických metod a modelů…“

8 Co je to ekonometrie? Matematika Statistika regresní analýza ekonomická oblast

9 Matematické/ekonometrické fce  Matematické funkce: y = f(x) y = f(x1, x2)  Ekonometrické funkce: obsahuje náhodnou složku u  y = f(x) + u  y = f(x1, x2) + u

10 Ekonometrická funkce  y = f(x) + u y = endogenní (tj. vysvětlovaná) proměnná x = exogenní (tj. vysvětlující) proměnná u = náhodná složka  u ~ N (0, δ), kde 0 je střední hodnota δ je rozptyl sigma

11 Ekonometrická funkce v ekonometrii se pracuje s ekonometrickými funkcemi, které jsou:  lineární v parametrech  nebo nelineární, ale lze je zlinearizovat, a to:  logaritmickou  nebo semilogaritmickou transformací (např. Cobb-Douglasova produkční funkce, logistická křivka)

12 Ekonometrické funkce  z hlediska obsahu: modelové  fce produkční, logistické  jsou propracované ve vazbě endogenní- exogenní proměnná experimentální  finanční funkce, funkce inflace  závislost mezi exogenní a endogenní proměnnou se hledá, aby byl model statisticky významný

13 Ekonometrické funkce  z hlediska času: statické dynamické  obsahují proměnné zpožděné v čase  dle vysvětlujících proměnných: jednofaktorová fce: y = f(x) vícefaktorová fce: y = f(x1, x2,... )

14 Ekonometrické funkce  dle počtu rovnic: jednorovnicové modely modely simultálních rovnic (MSR)

15 Data  hypotetická  nebo reálná – např. z ČSÚ, Eurostatu apod.  časové řady (pro rovnice dynamického typu  průřezová data – tj. prostorová  panelová data – prostorová data v čase

16 Co budeme dělat?  u fcí odhadovat regresní rovnice a zkoumat předpoklady o náhodné složce (tzv. Gauss-Markovovy předpoklady)  interpretovat odhadnuté parametry  provádět statistickou verifikaci  provádět ekonometrickou verifikaci

17 Normální rozdělení  spojité rozdělení  jedno z nejužívanějších ve statistice  definice:  η – střední hodnota  σ – směrodatná odchylka  σ 2 – rozptyl

18 Normální rozdělení - vlastnosti  symetrické kolem střední hodnoty  nabývá nejvyšších hodnot kolem své střední hodnoty vysoká pravděpodobnost, že proměnná X nabude hodnoty blízko průměru nízká pravděpodobnost, že proměnná X nabude extrémně vysokých nebo nízkých hodnot

19 Normální rozdělení - graf

20 Normální rozdělení různá střední hodnota, stejný rozptyl

21 Normální rozdělení stejná střední hodnota, různý rozptyl


Stáhnout ppt "Základy ekonometrie 4EK211 Cvičení 1 20. září 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google