Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace logistických služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace logistických služeb"— Transkript prezentace:

1 Integrace logistických služeb
Ing. Ondřej Jašek ECONSULT

2 Teze přednášky Vývoj pojetí logistiky Outsourcing logistických činností - 3PL Integrace logistických služeb - 4PL XPL? Budoucnost integrace logistických služeb

3 Vymezení základních pojmů
Definice logistiky Proces plánování , realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků. Systémové pojetí logistiky Dynamický vývoj logistiky je důsledkem systémového základu, neboť logistika je ve své podstatě sítí souvisejících činností, které řídí tok materiálu a personálu v rámci logistického kanálu.

4 Vývoj pojetí logistiky
Řízení obchodních procesů Poskytovatelé 3PL Poskytovatelé IT Větší funkční integrace rozšiřující operační autonomii 4 PL Zákazník 4 PL Poskytovatelé 3PL Zákazník Outsourcing Interní logistické operace Zákazník Insourcing

5 Outsourcing logistických činností - 3PL
Důvody vzniku 3PL 80. léta minulého století = změna přístupu k logistickým činnostem koncentrace výrobců na hlavní předmět podnikání nový přístup - logistika jako služba = outsourcing Outsourcing Nákup logistiky jako služby od firem pro které jsou logistické činnosti hlavním předmětem podnikání.

6 Outsourcing logistických činností - 3PL
Logistické služby Doprava Skladování Komisionování Kurýrní a expresní služby Netypické logistické služby (IT, poradenské, finanční apod.)

7 Outsourcing logistických činností - 3PL
3PL - Third Parth Logistics Zajištění řady logistických služeb třetí stranou, která zajišťuje logistické potřeby jedné nebo více organizací dodavatelského řetězce. Tyto potřeby mohou obsahovat vybrané logistické funkce nebo všechny logistické procesy, které mohou být předmětem outsourcingu. Typy poskytovatelů 3PL Firmy, které vlastní nebo mají pronajaté hmotné prostředky Firmy poskytující smluvní služby (poradenství, IT apod.) Integrovaní poskytovatelé logistických služeb

8 Outsourcing logistických činností - 3PL
Přínosy 3PL Snížení kapitálové náročnosti klienta Využití ekonomie z rozsahu a specializace Zeštíhlení organizace Zvýšení konkurenceschopnosti Globalizace stále více integruje poskytovatele 3PL služeb do logistických systému a stávající 3PL koncepty přestávají být účinnými a efektivními.

9 Integrace logistických služeb - 4PL
Důvody vzniku 4PL růst požadavků zákazníků na kvalitu poskytovaných logistických služeb potřeba flexibilní a efektivní reakce na rostoucí požadavky rostoucí význam informačních technologií odpověd = integrované logistické řešení 4PLTM - Fourth Parth Logistics Vytvoření strategické aliance mezi poskytovateli logistických služeb a dodavateli logistických řešení např. IT nebo managementu.

10 Integrace logistických služeb - 4PL
Podstata 4PL Podstatou 4PL je integrace řízení dodavatelského řetězce za účelem spojování a řízení zdrojů, způsobilosti a technologie dalších dodavatelských logistických, informačních a poradenských služeb jejichž cílem je poskytnout uživateli komplexní a parametrizované zákaznické řešení.

11 Integrace logistických služeb - 4PL
Model 4PL Dodavatelé Trh Obchod Výrobci 4 PL Poskytovatelé IT Finanční služby Poradenství Poskytovatelé logistických služeb 1

12 Integrace logistických služeb - 4PL
4 základní kroky pro vytvoření 4PL řešení Přehodnocení Transformace Implementace Provozování Tyto čtyři kroky vedou k vytvoření integrovaného modelu fyzické organizace, která je schopna efektivně řešit kvalitativně nové požadavky na zajištění logistických činností.

13 Integrace logistických služeb - 4PL
Efekty integrovaného 4PL řešení Zvýšení kvality dodavatelských služeb Úspory z rozsahu v dodavatelském řetězci až 15% výrobních nákladů Pokles držených zásob Snížení objemu fixních aktiv Schopnost vytvářet hodnotu pro klienta v každém místě dodavatelského řetězce

14 Integrace logistických služeb - 4PL
Kritéria 4PL integrátory Schopnost formulovat strategie dodavatelského řetězce Silná pozice v oblasti technologické integrace dodavatelského řetězce a využívání vnějších zdrojů (outsourcingu) Globální povědomí Schopnost koordinovat několik poskytovatelů služeb Schopnost vytvářet prostředí stimulující k úzké týmové spolupráci Zkušenosti s řízením změn v podnikových organizačních strukturách

15 Integrace logistických služeb - 4PL
Silné a slabé stránky 4PL integrátorů Integrátor Silná stránka Slabá stránka Logistická společnost Poradenská společnost Klíčové kompetence na poli řízení logistiky. Globální přístup k logistickým infrastrukturám. Možnost přímého zapojení do vznikajících strategických aliancí stávajících klientů Nedostatečné know-how v oblasti IS/IT. Nedostatečně zvládnuté strategické řízení integrovaných logistických systémů. Příliš pevná vazba na hmotné investice realizované v minulosti Mezinárodní znalosti procesů v různých oborech. Zkušenosti s řízením velkých projektů řízení změn s použitím nástrojů moderního managementu. Časté nedodržení plného rozsahu závazků vyplývajících z projektového zadání. Příliš vysoká cena za poskytované služby. IT společnost Snadné zvládnutí nervového uzlu strategické aliance. Vlastní technologické zázemí. Stálá orientace na špičkové technologie. Nižší znalost výrobních a obchodních procesů klientů. Soustředění se na technické řešení může zastínit širší potřeby klientů.

16 Integrace logistických služeb - 4PL
Důvody pomalého zavádění 4PL malý počet kompetentních integrátorů absence IT řešení pro integraci log. služeb nezralost potenciálních uživatelů 4PL

17 XPL? Budoucnost integrace logistických služeb
Vývojové trendy 3PL poskytovatelé se koncentrují na zvyšování úrovně služeb 3PL i 4PL mají své nezastupitelné místo na trhu logistických služeb úvahy o pokračování integrace logistických služeb 3PL + 4PL = 7PL snižování úrovně zásob Zero Inventory Model (ZIM®)

18 SupplyChainBrain.com - www.glscs.com
Zdroje informací: SupplyChainBrain.com - Mylogistics -


Stáhnout ppt "Integrace logistických služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google