Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb Ing. Ondřej Jašek ECONSULT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb Ing. Ondřej Jašek ECONSULT."— Transkript prezentace:

1 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb Ing. Ondřej Jašek ECONSULT

2 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 2 Teze přednášky  Vývoj pojetí logistiky  Outsourcing logistických činností - 3PL  Integrace logistických služeb - 4PL  XPL? Budoucnost integrace logistických služeb

3 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 3 Vymezení základních pojmů Dynamický vývoj logistiky je důsledkem systémového základu, neboť logistika je ve své podstatě sítí souvisejících činností, které řídí tok materiálu a personálu v rámci logistického kanálu. Systémové pojetí logistiky Definice logistiky Proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků.

4 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 4 Vývoj pojetí logistiky Interní logistické operace Zákazník Insourcing 1970 - 1980 Poskytovatelé 3PLZákazník Outsourcing 1980 - 1990 Řízení obchodních procesů Poskytovatelé 3PL Poskytovatelé IT Větší funkční integrace rozšiřující operační autonomii 4 PL Zákazník 4 PL 1990 - 2000

5 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 5 Outsourcing logistických činností - 3PL  80. léta minulého století = změna přístupu k logistickým činnostem  koncentrace výrobců na hlavní předmět podnikání outsourcing  nový přístup - logistika jako služba = outsourcing Outsourcing Nákup logistiky jako služby od firem pro které jsou logistické činnosti hlavním předmětem podnikání. Důvody vzniku 3PL

6 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 6 Outsourcing logistických činností - 3PL Logistické služby  Doprava  Skladování  Komisionování  Kurýrní a expresní služby  Netypické logistické služby (IT, poradenské, finanční apod.)

7 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 7 Outsourcing logistických činností - 3PL 3PL - Third Parth Logistics Zajištění řady logistických služeb třetí stranou, která zajišťuje logistické potřeby jedné nebo více organizací dodavatelského řetězce. Tyto potřeby mohou obsahovat vybrané logistické funkce nebo všechny logistické procesy, které mohou být předmětem outsourcingu. Typy poskytovatelů 3PL 1.Firmy, které vlastní nebo mají pronajaté hmotné prostředky 2.Firmy poskytující smluvní služby (poradenství, IT apod.) 3.Integrovaní poskytovatelé logistických služeb

8 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 8 Outsourcing logistických činností - 3PL Přínosy 3PL Globalizace stále více integruje poskytovatele 3PL služeb do logistických systému a stávající 3PL koncepty přestávají být účinnými a efektivními. 1.Snížení kapitálové náročnosti klienta 2.Využití ekonomie z rozsahu a specializace 3.Zeštíhlení organizace 4.Zvýšení konkurenceschopnosti

9 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 9 Integrace logistických služeb - 4PL  růst požadavků zákazníků na kvalitu poskytovaných logistických služeb Důvody vzniku 4PL  potřeba flexibilní a efektivní reakce na rostoucí požadavky  rostoucí význam informačních technologií  odpověd = integrované logistické řešení Vytvoření strategické aliance mezi poskytovateli logistických služeb a dodavateli logistických řešení např. IT nebo managementu. 4PL - Fourth Parth Logistics 4PL TM - Fourth Parth Logistics

10 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 10 Integrace logistických služeb - 4PL Podstata 4PL Podstatou 4PL je integrace řízení dodavatelského řetězce za účelem spojování a řízení zdrojů, způsobilosti a technologie dalších dodavatelských logistických, informačních a poradenských služeb jejichž cílem je poskytnout uživateli komplexní a parametrizované zákaznické řešení.

11 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 11 Integrace logistických služeb - 4PL 4 PL DodavateléTrhObchodVýrobciPoradenství Poskytovatelé IT Finanční služby Poskytovatelé logistických služeb 1 Model 4PL

12 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 12 Tyto čtyři kroky vedou k vytvoření integrovaného modelu fyzické organizace, která je schopna efektivně řešit kvalitativně nové požadavky na zajištění logistických činností. 1.Přehodnocení 2.Transformace 3.Implementace 4.Provozování Integrace logistických služeb - 4PL 4 základní kroky pro vytvoření 4PL řešení

13 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 13 1.Zvýšení kvality dodavatelských služeb 2.Úspory z rozsahu v dodavatelském řetězci až 15% výrobních nákladů 3.Pokles držených zásob 4.Snížení objemu fixních aktiv Integrace logistických služeb - 4PL 5.Schopnost vytvářet hodnotu pro klienta v každém místě dodavatelského řetězce Efekty integrovaného 4PL řešení

14 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 14 1.Schopnost formulovat strategie dodavatelského řetězce 2.Silná pozice v oblasti technologické integrace dodavatelského řetězce a využívání vnějších zdrojů (outsourcingu) 3.Globální povědomí 4.Schopnost koordinovat několik poskytovatelů služeb Integrace logistických služeb - 4PL 5.Schopnost vytvářet prostředí stimulující k úzké týmové spolupráci Kritéria 4PL integrátory 6.Zkušenosti s řízením změn v podnikových organizačních strukturách

15 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 15 Integrace logistických služeb - 4PL IntegrátorSilná stránkaSlabá stránka Logistická společnost Poradenská společnost Klíčové kompetence na poli řízení logistiky. Globální přístup k logistickým infrastrukturám. Možnost přímého zapojení do vznikajících strategických aliancí stávajících klientů Nedostatečné know-how v oblasti IS/IT. Nedostatečně zvládnuté strategické řízení integrovaných logistických systémů. Příliš pevná vazba na hmotné investice realizované v minulosti Mezinárodní znalosti procesů v různých oborech. Zkušenosti s řízením velkých projektů řízení změn s použitím nástrojů moderního managementu. Časté nedodržení plného rozsahu závazků vyplývajících z projektového zadání. Příliš vysoká cena za poskytované služby. IT společnost Snadné zvládnutí nervového uzlu strategické aliance. Vlastní technologické zázemí. Stálá orientace na špičkové technologie. Nižší znalost výrobních a obchodních procesů klientů. Soustředění se na technické řešení může zastínit širší potřeby klientů. Silné a slabé stránky 4PL integrátorů

16 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 16 Integrace logistických služeb - 4PL  malý počet kompetentních integrátorů  absence IT řešení pro integraci log. služeb  nezralost potenciálních uživatelů 4PL Důvody pomalého zavádění 4PL

17 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 17 XPL? Budoucnost integrace logistických služeb Vývojové trendy  úvahy o pokračování integrace logistických služeb  3PL + 4PL = 7PL  snižování úrovně zásob  Zero Inventory Model (ZIM®)  3PL poskytovatelé se koncentrují na zvyšování úrovně služeb  3PL i 4PL mají své nezastupitelné místo na trhu logistických služeb

18 Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb 18 Zdroje informací: SupplyChainBrain.com - www.glscs.com http://knowledgemanagement.ittoolbox.com/ Mylogistics - www.mylogistics.net www.logistika.ihned.cz


Stáhnout ppt "Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb Integrace logistických služeb Ing. Ondřej Jašek ECONSULT."

Podobné prezentace


Reklamy Google