Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

>>. CONSULTECH Kritéria posuzovaná při zavádění e-learningu ve firmě Ing. Erik Dianiš ConsulTech s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ">>. CONSULTECH Kritéria posuzovaná při zavádění e-learningu ve firmě Ing. Erik Dianiš ConsulTech s.r.o."— Transkript prezentace:

1 >>. CONSULTECH Kritéria posuzovaná při zavádění e-learningu ve firmě Ing. Erik Dianiš ConsulTech s.r.o.

2 >>. CONSULTECH Rozhodovací model Rozhodovací problém Proces Kritéria Varianty řešení Řešitel Okolí a vazby problému Přístup Účel – systémově vymezit, informovat, upozornit Obsah – rozhodovací model, kritéria Charakter – zaměřeno komplexně, zdroj oblastí k zamyšlení

3 >>. CONSULTECH Přístup k využití e-learningu 1.Plošný přístup Vyhodnocení trendů, srovnání Iniciativa oddělení vzdělávání 2.Přístup orientovaný na příležitost nebo problém Jasně vymezený a ohraničený problém Převažují technologické otázky 3.Komplexní přístup Podnikatelská příležitost Vize „E-univerzita“ Aplikovaný přístup = f (velikost, vzdělávání, strategie firmy)

4 >>. CONSULTECH Rozhodovací problém Definice problému 1.Proč využít e-learning a jaké jsou přínosy? 2.Je možné v naší organizaci využít e-learning, jaký je potenciál, jaké jsou omezení či předpoklady? 3.Jak a jaké řešení použít? Definice e-learning E-learning je proces účelného a účinného využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Rozhodovací problém ~ seznam kritérií, váha kritérií, záběr řešení 1. Proč?2. Můžeme? 3. Jaké řešení?

5 >>. CONSULTECH Dimenze problému Technologická dimenze Strategická dimenze Úroveň rozhodování / komplexnost řešení čas Znalosti a lidská dimenze Vrcholový management Vzdělávání Informační technologie     Význam jednotlivých kritérií  Kroky, body rozhodovacího procesu Management (komplexnost) ~ Odborníci (specifika)

6 >>. CONSULTECH Varianty e-learning řešení Hledisko zákazník –Produkt: elektronický kurz –Nástroj: software pro tvorbu kurzu –Služba: vyškolený a certifikovaný zaměstnanec Vzdělávací proces –Tvorba –Distribuce: CBT, WBT –Řízení: řídící systémy pro vzdělávání, nebo funkce Čas –Synchronní: virtuální učebna, ON-Line seminář –Asynchronní: kurz, vzdělávací portál –Kombinace Zdroje –„E-learning pod střechou“ –Outsourcing E-learning = > kombinace uvedených řešení

7 >>. CONSULTECH Mapa kritérií Kritéria Vnitřní kritériaVnější kritéria Základní kritéria Kritéria systému vzdělávání Technologická kritéria Finanční kritéria Charakteristiky trhu Charakteristika řešení Komparativní kritéria Váha kritérií = f (přístup, rozhodovací problém) Předpoklady / bariéryNabídka na trhu 1. Proč?2. Můžeme? 3. Jaké řešení?

8 >>. CONSULTECH Základní kritéria Předmět a oblast podnikání –Životní cyklus výrobku –Inovace –Odvětví Velikost firmy a počet uživatelů –Objem poptávky po znalostech –Úspory z rozsahu Geografická rozlehlost a struktura firmy –Struktura poptávky po znalostech –Náklady Strategie a současná situace firmy –Konkurenční výhoda: čas, kvalita, cena –IS a další projekty, vazba na vzdělávání Význam kritéria ~ účel e-learningu, robustnost řešení

9 >>. CONSULTECH Kritéria systém vzdělávání Životní cyklus znalostí –Životnost znalostí –Frekvence obnovování Struktura znalostí –Primární znalosti –Podpůrné znalosti Forma znalostí a vzdělávací proces –V čem jsou uloženy znalosti –Význam živého lektora Systém vzdělávání Význam kritéria ~ efektivnost vzdělávacího procesu 1. Vytváření 2. Distribuce a prezentace3. Využití

10 >>. CONSULTECH Technologické kritéria Současná / plánovaná úroveň IT Architektura informačního systému Dostatečně výkonný hardware Infrastruktura a konektivita Používaný software Licence Intranetové/Internetové technologie Úroveň znalostí uživatelů IT pracovníci schopni zajistit provoz a podporu Význam kritéria ~ investice do e-learningu, zhodnocení IT

11 >>. CONSULTECH Finanční kritéria Nákladový model Bod zlomu a úspory z rozsahu Návratnost investic ROI Návratnost ROK Srovnání investičních variant Náklady na úplné vlastnictví versus outsourcing ROI = přínosy e-learning / celkové náklady na e-learning

12 >>. CONSULTECH Nákladový model Využití vhodného členění nákladů Srovnání fixních a variabilních nákladů Náklady v životním cyklu e-learning řešení Některé náklady potřebné pro kalkulaci - problematické měření Závislost metodika Úroveň kalkulace nákladů na vzdělávání - > relevance nákladového modelu Náklady e-learningNáklady klasika VS

13 >>. CONSULTECH Přínosy Úspora nákladů –Systém vzdělávání Úspory z rozsahu Efektivnější a cílené vzdělávání –Alternativní využití pro konference, kooperaci Čas –Růst produktivity práce –Zkrácení životního cyklu výrobku Kvalita –Využití metrik systému řízení jakosti Konkurenční výhoda –Překonání bariéry –Získání tržní pozice(rychlost, objem) Vyšší podíl měkkých kritérií, problém změřit a vyhodnotit

14 >>. CONSULTECH E-learning trh Segmentace trhu 1. obsah 2. technologie 3. služby 1. Obsah Tradiční vzdělávací firmy Univerzity a instituce Vydavatelství a publikační firmy 2. Technologie Specializované IT firmy Systémový integrátoři ASP- poskytovatelé aplikací 3. Služby Poskytovatelé ousourcing služeb Tradiční vzdělávací firmy Poradenské firmy Aliance a uskupení Hráči na trhu

15 >>. CONSULTECH Charakteristiky e-learning trhu trh v rané fázi vývoje, nízká transparentnost, vyšší stupeň nedůvěry zákazníků, nízký stupeň konkurence a slabá nabídka zejména v oblasti obsahu, rostoucí význam standardů, zkracování životního cyklu vývoje kurzů, vstup nových hráčů na trh, vytváření partnerství a aliancí. Význam kritéria ~ rizika implementace a provozu Komparace: trh e-learningu a trh podnikových systémy ERP

16 >>. CONSULTECH Charakteristiky řešení Obsah Kvalita obsahu, garanti, relevantní, konzistentní, aktuální informace, aktualizace, existující kurzy Přístup Intranet a Internet, způsoby distribuce obsahu, synchronní a asynchronní nástroje, just-in time vzdělávání Technologie Architektura, otevřenost, standardy, modulárnost, rozšiřitelnost, konektivita s dalšími systémy, bezpečnost Uživatel Jednoduchost, požadovaná míra interaktivity, personalizace, podpora Kooperace Možnost komunikace s manažery, kolegy, experty, přístup k znalostní bázi organizace, vzdělávací komunity Řízení Automatizace administrativních procesů, sledování a reportování výsledků, nástroje pro motivaci vzdělávání jednotlivců a skupin, definice a vyhodnocování metrik, měření přínosů například ROI Tvorba Nástroje pro tvorbu, šablony, export a import materiálů, náročnost Rozsah Možnost tvorby pouze jednoduchých kurzů, budování „virtuálních univerzit“, zahrnutí certifikace školených uživatelů do řešení apod. Význam kritéria ~ kvalita řešení

17 >>. CONSULTECH Závěr Jasně formulovat a vymezit e-learning Důležitá spolupráce management, IT, vzdělávání E-learning je investice


Stáhnout ppt ">>. CONSULTECH Kritéria posuzovaná při zavádění e-learningu ve firmě Ing. Erik Dianiš ConsulTech s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google