Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spotřebitelská legislativa EU a nejnovější vývoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spotřebitelská legislativa EU a nejnovější vývoj"— Transkript prezentace:

1

2 Spotřebitelská legislativa EU a nejnovější vývoj
JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D. © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Historický exkurs (obecně)
Cíl Evropského společenství – vytvořit společný trh založený na celní unii a řádném fungování volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu Ochrana spotřebitele v EU – v počátcích nepatřila mezi cíle Zlom – 1975: Předběžný program EHS o ochraně spotřebitele a informační politice (5 základních práv spotřebitele) Promítání politických priorit do právních předpisů ES

4 Historický exkurs (právo ES)
Zakotvení priorit v primárním i v sekundárním právu Oblasti regulace: technické požadavky na výrobky (starý a nový přístup), klamavá reklama, podomní obchod, spotřebitelský úvěr, nepřiměřené smluvní podmínky, úprava dovolených (cestovní balíčky, timesharing), označování cenami, záruky, žaloby na zdržení se jednání, prodej na dálku, elektronický obchod, nekalé obchodní praktiky, nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

5 Problémy spotřebitelského práva (I)
Minimální harmonizace Rozdíly v obsahu směrnice Řešení?

6 Problémy spotřebitelského práva (II)
Minimální harmonizace - členské státy mohou ponechat v platnosti nebo přijmout přísnější úpravu, než stanoví směrnice - důvody – různý přístup k ochraně spotřebitele, regionální rozdíly, tradice - dopady – (i) vznikají překážky na vnitřním trhu, (ii) snižuje se význam směrnic jako nástroj integrace

7 Problémy spotřebitelského práva (III)
Problémy existujících směrnic - terminologické rozdíly (definice spotřebitele, označení druhé smluvní strany, absence definic) - různě zakotvené informační povinnosti (obsah, způsob poskytování, lhůta) - právo na zrušení smlouvy/odstoupení od smlouvy (povaha, podmínky a lhůta uplatnění, nesrozumitelnost)

8 Řešení problémů Zakotvení maximální harmonizace (tj. ČS se nebudou moci od úpravy stanovené ve směrnici odchýlit) Revize spotřebitelského acquis - proces založený na dvou sděleních EK (2004, 2005), která naznačují průběh procesu a varianty řešení - postup: analýza transpozice vybraných směrnic v ČS, pojmenování problémů, volba optimální varianty řešení (status quo, horizontální přístup, vertikální přístup)

9 Směrnice o spotřebitelském úvěru
Nový modifikovaný návrh (říjen 2005) Maximální harmonizace v kombinaci s principem vzájemného uznávání Nejdůležitější prvky úpravy: vztahuje se na spotřebitelské úvěry do ,- eur; z působnosti jsou vyloučeny hypotéky, leasingové smlouvy, kde není povinnost spotřebitele koupit předmět smlouvy, smlouvy o zárukách, aj.; upraveny jsou informační povinnosti u reklamy, dále náležitosti a obsah předsmluvních informací a smluvních informací; směrnice reguluje právo na odstoupení od smlouvy, předčasné splacení, aj.; pro vybrané typy spotřebitelských úvěrů (do 300,- eur, pro přečerpání účtu, aj.) je stanoven specifický režim

10 Probíhající implementace v ČR
Rok 2006 Nařízení 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách

11 Spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele
Cíl nařízení 2006/2004: propojit národní úřady provádějící dozor a vynucování v oblasti ochrany spotřebitele; umožnit vzájemnou výměnu informací umožnit přijetí koordinovaných akcí proti podnikatelům, kteří se chovají nezákonně ve vztahu ke spotřebitelům 29. prosince jmenovány ústřední styčné úřady a příslušné úřady členskými státy 29. prosince 2006 – začátek spolupráce na základě nařízení ČR - příprava zákona umožňujícího aplikaci nařízení

12 Nekalé obchodní praktiky (I)
Cílem – zabránit nekalým obchodním praktikám směřujícím proti spotřebitelům při přeshraničních vztazích Zákaz nekalých obchodních praktik – praktika je nekalá, pokud splňuje stanovené podmínky nebo pokud je uvedena v tzv. černém seznamu, který je přílohou směrnice Maximální harmonizace – implementace musí být přesná (termín – 12. července 2007, resp. 12. prosince 2007)

13 Nekalé obchodní praktiky (II)
Implementace v ČR - gestorem MPO – vytvořena speciální pracovní skupina - 2 cesty – (i) novela zákona o ochraně spotřebitele, zákona o regulaci reklamy a obchodního zákoníku nebo (ii) samostatný zákon - řada problémů společných oběma cestám: zakotvení definic, úprava zakázaných praktik již dnes postižitelných, definice průměrného spotřebitele, úprava zranitelných skupin, kodexy chování, aj.

14 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Spotřebitelská legislativa EU a nejnovější vývoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google