Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oznamovací povinnost správních orgánů podle nařízení 764/2008 ProCoP setkání 26.5.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oznamovací povinnost správních orgánů podle nařízení 764/2008 ProCoP setkání 26.5.2010."— Transkript prezentace:

1 Oznamovací povinnost správních orgánů podle nařízení 764/2008 ProCoP setkání 26.5.2010

2 Proč ? - Evropská komise chce monitorováním národní praxe zjistit, zda a jak se nařízení aplikuje - Na základě poskytnutých údajů může Komise identifikovat problémové oblasti či chybnou praxi - Komise chce tímto mechanismem zajistit co nejlepší fungování principu vzájemného uznávání v praxi

3 Tři druhy oznámení Oznamovací povinnost má 3 podoby: 1) Rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1 se oznamují příslušnému podnikateli a Komisi (článek 6 odst. 2) 2) Oznámení o dočasném pozastavení uvádění výrobku na trh se oznamují také podnikateli a Komisi (článek 7 odst. 2) 3) Oznamovací povinnosti ProCoP centra vůči Komisi stanovené v článku 12

4 Rozhodnutí podle článku 2 odst. 1 Tato rozhodnutí musí být oznámena jak podnikateli, tak Komisi Oznámení musí být učiněno do 20 dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek V rozhodnutí se řádně zohlední tyto připomínky a uvedou důvody, na nichž je založeno, včetně případných důvodů pro odmítnutí argumentů předložených podnikatelem Musí být také uvedeno technické nebo vědecké odůvodnění podle článku 6 odst. 1

5 Dočasné pozastavení uvádění výrobku na trh Dva možné důvody (článek 7 odst. 1): – a) pokud daný výrobek nebo druh výrobku představuje za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek používání vážné ohrožení bezpečnosti a zdraví uživatelů – b) uvedení daného výrobku nebo druhu výrobku na trh je v členském státě obecně zakázáno z důvodu veřejné mravnosti nebo veřejné bezpečnosti orgán neprodleně oznámí pozastavení podnikateli a Komisi. V případech uvedených pod písmenem a) je toto oznámení doplněno o technické nebo vědecké odůvodnění (článek 7 odst. 2)

6 Oznamovací povinnosti podle článku 12 Pro účely výroční zprávy, kterou ProCoP bude každoročně zasílat Komisi – jednou ročně si ProCoP vyžádá od kontaktních osob informace Povinnost kontaktních osob spolupracovat s ProCoP centrem je stanovena usnesením vlády ze dne 4. května 2009 č. 597, které odkazuje na část III.B materiálu Pokyny pro Kontaktní místo pro výrobky a zástupce úřadů Oznámení dopisem (MPO, Politických vězňů 20, Odbor vnitřního trhu a služeb EU, Praha 1) nebo emailem na procop@mpo.cz.

7 Rozhodnutí podle článku 6 odst. 1 Má-li příslušný orgán v úmyslu přijmout rozhodnutí podle článku 2 odst. 1, písemně oznámí svůj úmysl podnikateli, upřesní technické pravidlo, na kterém bude rozhodnutí založeno, a uvede technické nebo vědecké odůvodnění. Kontaktní osoba oznámí ProCoPu počet písemných oznámení zaslaných za celý úřad podle článku 6 odst. 1 (tedy počet ZAMÝŠLENÝCH ROZHODNUTÍ) a druh dotyčných výrobků, za období jednoho roku.

8 Rozhodnutí podle článku 6 odst. 2 Jedná se o skutečně přijatá rozhodnutí, vydaná poté, co se k zamýšlenému rozhodnutí podnikatel vyjádřil nebo mu marně uplynula lhůta k vyjádření. Kontaktní osoby poskytnou ProCoPu jednou ročně dostatečné informace o těchto rozhodnutích za celý svůj úřad, včetně důvodů, na nichž se jednotlivá rozhodnutí zakládají.

9 Rozhodnutí podle článku 6 odst. 3 Jde o ty situace, kdy správní orgán po oznámení zamýšleného rozhodnutí změní názor a konečné rozhodnutí se rozhodne nepřijmout (o čemž informuje i podnikatele). Kontaktní osoba oznámí jednou ročně ProCoPu počet rozhodnutí přijatých podle článku 6 odst. 3 a druh dotyčných výrobků (za celý svůj úřad).

10 Poznámky Byli bychom rádi, kdyby byla ProCoPu oznamována veškerá rozhodnutí (i zamýšlená) podle článku 2 odst. 1 Nabízíme školení ohledně aplikace nařízení pro osoby, které jsou přímo povinny podle nařízení postupovat (konkrétní pracovníci vydávající jednotlivá rozhodnutí). S jakýmikoliv dotazy se na nás prosím kdykoliv obracejte, ProCoP rád pomůže!

11 Děkuji za pozornost ! Mgr. Ondřej Bednář Odbor vnitřního trhu a služeb EU Kontaktní údaje centra ProCoP v ČR: Ministerstvo průmyslu a obchodu Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 Tel.: 224 852 727 E-mail: procop@mpo.cz Web: http://www.mpo.cz/procop


Stáhnout ppt "Oznamovací povinnost správních orgánů podle nařízení 764/2008 ProCoP setkání 26.5.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google