Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast veřejnosti na veřejné správě 17. února 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast veřejnosti na veřejné správě 17. února 2010."— Transkript prezentace:

1 Účast veřejnosti na veřejné správě 17. února 2010

2 Program jednotlivých seminářů 17.2.2010: Pojem veřejnost. Role veřejnosti při ochraně veřejných zájmů. 3.3.2010: Právo na informace. 17.3.2010: Účast veřejnosti ve správních řízeních a v dalších procesech ve veřejné správě. 31.3.2010: Místní referendum. Aktivní a pasivní volební právo. 14.4.2010: Realizace práva shromažďovacího, sdružovacího a petičního. 28.4.2009: Soudní ochrana práva veřejnosti na účast ve veřejné správě Podmínky pro udělení kolokvia:  účast na seminářích (povolená jedna absence)  aktivita na seminářích  vypracování a odevzdání 2 seminárních úkolů (povinnost splnit alespoň na 80% – zadání i kritéria budou upřesněny na seminářích)

3 Literatura Eichlerová, K.: Zásada veřejnosti v právu veřejném. Univerzita Karlova Praha, 2000. Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 6. vydání. C. H. Beck Praha, 2006. Kadečka, S.: Právo obcí a krajů v České republice. C. H. Beck Praha, 2006. Korbel F. a kol.: Právo na informace. Komentář. Linde Praha, 2005. Kužílek, O., Žantovský, M.: Svoboda informací (Svobodný přístup k informacím v právním řádu ČR). Linde Praha, 2002. Nahodil, T., Říčka, T.: Místní referendum v České republice. Linde Praha, 2004 Pomahač, R.: Průvodce veřejnou správou. ISV nakladatelství Praha, 1999. Pomahač, R., Průcha, P.: Lexikon Správní právo. Sagit Ostrava, 2002. Pomahač, R., Vidláková O.: Veřejná správa. C. H. Beck Praha, 2002. Průcha P.: Základní pojmy a instituty správního práva. Masarykova univerzita Brno, 1998. Sládeček, V.: Obecné správní právo. ASPI Praha, 2005.

4 Úvod Co si představujete pod souslovím účast veřejnosti ve veřejné správě?

5 Veřejná správa a její kontrola VS = správa veřejných záležitostí realizovaná jako projev výkonné moci ve státě kontrola = činnost, jejímž prostřednictvím se zjišťují nedostatky a odchylky kontrolované činnosti od žádoucího stavu a stanoví opatření k nápravě kontrola VS = provádění veškerých potřebných činností ve veřejné správě v odpovídajícím rozsahu, směru a čase  správní kontrola  vnější kontrola VS - veřejnost

6 Základní východiska účast veřejnosti – idea každého demokratického státu občan – partner veřejné správy:  úředník již není anonymní  demokratický charakter státu  distribuce veřejných služeb  klienti veřejné správy  rostoucí náklady na veřejný aparát, nutnost hodnotit produktivitu  kulturní změna

7 Projekt PUMA/OECD posílení vztahu vláda – občané praktická příručka úředníků  plnit slíbené úkoly  sledovat čas  pracovat na vyváženosti různých zájmů  být připraven na kritiku  otevřenost

8 Principy úspěšné participace veřejnosti na veřejné správě angažovanost práva jasnost čas objektivita zdroje koordinace odpovědnost vyhodnocení aktivní občanství

9 Právo na dobrou správu povinnost orgánů VS chovat se tak, aby ze správného výkonu VS měli výhodu ti, kteří jsou subjekty správněprávních vztahů řada principů evropský správní prostor European Code of Conduct for Public Servants  princip právního státu  princip právnosti  princip materiální rovnosti  princip proporcionality  princip přístupu k informacím

10 Veřejnost Co to je? Encyklopedie Diderot: „Ta část společnosti, která se angažuje na společenském dění v celku nebo na jeho konkrétních problémech.“

11 Aarhuská úmluva "veřejnost" znamená jednu nebo více fyzických nebo právnických osob a - v souladu s vnitrostátní právní úpravou nebo praxí - jejich sdružení, organizace nebo skupiny; "dotčená veřejnost" je veřejnost, která je - nebo může být - ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý zájem; pro účely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí a splňujících požadavky vnitrostátních právních předpisů předpokládá, že mají na environmentálním rozhodování zájem.

12 Prof. M. Damohorský jednotlivé fyzické či právnické osoby neformální skupiny osob bez právní subjektivity formální skupiny osob bez právní subjektivity formalizované skupiny osob s právní subjektivitou

13 Nashledanou na příštím semináři! Přineste si, prosím, alespoň do dvojice: - zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) - zákon o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.)


Stáhnout ppt "Účast veřejnosti na veřejné správě 17. února 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google