Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘAD – TYPOLOGIE Veronika Sedláčková Kateřina Kudrnová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘAD – TYPOLOGIE Veronika Sedláčková Kateřina Kudrnová."— Transkript prezentace:

1 ÚŘAD – TYPOLOGIE Veronika Sedláčková Kateřina Kudrnová

2 Systém veřejné správy v ČR Struktura VS Přístupy veřejné moci : Přístupy veřejné moci : evropsko-kontinentální systém, evropsko-kontinentální systém, angloamerický systém angloamerický systém Centralizace vs decentralizace Instituce podílející se na organizaci a řízení VS: Instituce podílející se na organizaci a řízení VS: Parlament, prezident republiky, vláda, ostatní orgány státní správy (ministerstva a další orgány), orgány územní samosprávy (obce a kraje), ostatní instituce Parlament, prezident republiky, vláda, ostatní orgány státní správy (ministerstva a další orgány), orgány územní samosprávy (obce a kraje), ostatní instituce

3 Systém veřejné správy v ČR Formy VS Vrchnostenská Vrchnostenská Nevrchnostenská Nevrchnostenská

4 Státní správa Druh činnosti státu realizovaný státními orgány a orgány, na které stát výkon státní správy přenesl. Druh činnosti státu realizovaný státními orgány a orgány, na které stát výkon státní správy přenesl. SP vykonávaná přímo a nepřímo SP vykonávaná přímo a nepřímo Funkce: Funkce: Aplikovat zákony a rozhodovat o právech a povinnostech FO a PO Aplikovat zákony a rozhodovat o právech a povinnostech FO a PO Sledovat zájmy státu Sledovat zájmy státu

5 Státní správa Státní správa Orgány státní správy Orgány státní správy Vláda – vrcholný orgán Vláda – vrcholný orgán Ministerstva – ústřední orgán Ministerstva – ústřední orgán Obec – nejnižší orgán Obec – nejnižší orgán úřady práce, celní správa, katastrální úřady … - ostatní orgány úřady práce, celní správa, katastrální úřady … - ostatní orgány Centralizovaná státní správa Centralizovaná státní správa koncentrované úřady (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ) koncentrované úřady (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ) dekoncentrované úřady (Ministerstvo financí a finanční úřady ) dekoncentrované úřady (Ministerstvo financí a finanční úřady ) Decentralizovaná státní správa Decentralizovaná státní správa decentralizovanými orgány decentralizovanými orgány přeneseno na samosprávné veřejnoprávní korporace, které vykonávají vlastní samosprávu i přenesenou státní správu. přeneseno na samosprávné veřejnoprávní korporace, které vykonávají vlastní samosprávu i přenesenou státní správu.www.statnisprava.cz

6 Samospráva Rozhoduje o právech a povinnostech FO a PO a řídí se zájmy samosprávného společenství – ne státu Rozhoduje o právech a povinnostech FO a PO a řídí se zájmy samosprávného společenství – ne státu Dělení: Dělení: Územní (obce, kraje a hlavní město Praha) Územní (obce, kraje a hlavní město Praha) Zájmová (Česká advokátní komora, Exekutorská komora, univerzita) Zájmová (Česká advokátní komora, Exekutorská komora, univerzita)

7 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA postavení a cíl CB v ČR vymezuje Ústava ČR postavení a cíl CB v ČR vymezuje Ústava ČR je ústřední bankou státu a hlavním jejím cílem je zabezpečovat stabilitu měny je ústřední bankou státu a hlavním jejím cílem je zabezpečovat stabilitu měny spravuje státní rezervy ve zlatě a devizách spravuje státní rezervy ve zlatě a devizách spravuje státní dluh, může poskytnout státu úvěr spravuje státní dluh, může poskytnout státu úvěr vyhlašuje oficiální kurz české měny ve vztahu k cizím měnám vyhlašuje oficiální kurz české měny ve vztahu k cizím měnám další činnosti dle zákona ČNB a dle zvláštních zákonů další činnosti dle zákona ČNB a dle zvláštních zákonů trezor

8 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Bankovní rada Nejvyšší řídící orgán Nejvyšší řídící orgán 7 členů - guvernér, 2 viceguvernéři, 4 vedoucí pracovníci ČNB 7 členů - guvernér, 2 viceguvernéři, 4 vedoucí pracovníci ČNB Členy rady jmenuje prezident republiky na dobu 6 let Členy rady jmenuje prezident republiky na dobu 6 let

9 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Guvernér  Miroslav Singer od 13. února 2005 členem bankovní rady a jejím viceguvernérem  18. června 2010 byl prezidentem Václavem Klausem jmenován guvernérem banky Miroslav Singer

10 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Organizační struktura ČNB vznikla dne 1.1.1993 ČNB vznikla dne 1.1.1993 OS byla na novo stanovená tak, aby vyjádřila přechod od federálního uspořádání na unitární uspořádání CB završující bankovní soustavu nově vzniknuté ČR. OS byla na novo stanovená tak, aby vyjádřila přechod od federálního uspořádání na unitární uspořádání CB završující bankovní soustavu nově vzniknuté ČR. OS tvoří ústředí, pobočky a účelové organizační jednotky OS tvoří ústředí, pobočky a účelové organizační jednotky organizace ČNB jako dvojstupňové vnitro bankovní řízení organizace ČNB jako dvojstupňové vnitro bankovní řízení

11 Ústředí ČNB Vzniklo spojením bývalého federálního ústředí a ústředí ČR. Vzniklo spojením bývalého federálního ústředí a ústředí ČR. Řídí guvernér Řídí guvernér Rozděleno na 12 samostatných úseků, do kterých jsou začleněné jednotlivé odbory. Rozděleno na 12 samostatných úseků, do kterých jsou začleněné jednotlivé odbory. Odbory řídí ředitelé Odbory řídí ředitelé

12 Pobočka ČNB Výkonná organizační jednotka ČNB Výkonná organizační jednotka ČNB Odpovídá za správu zásob peněz, Odpovídá za správu zásob peněz, Vede účty státního rozpočtu a ostatních klientů pobočky Vede účty státního rozpočtu a ostatních klientů pobočky devizové kontroly, zpracovává devizové statistiky v regionu. devizové kontroly, zpracovává devizové statistiky v regionu. Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava

13 Organizační struktura prostředí

14 ČNB uložila ČSOB pokutu za porušení zákona o ochraně spotřebitele Pokuta 3mil Kč za klamavé obchodní praktiky při nabízení a propagaci bankovních služeb pod označením Poštovní spořitelna Pokuta 3mil Kč za klamavé obchodní praktiky při nabízení a propagaci bankovních služeb pod označením Poštovní spořitelna Rozhodnutí o sankci nabylo právní moci dne 14. 9. 2010. Rozhodnutí o sankci nabylo právní moci dne 14. 9. 2010.

15 Ombudsman = veřejný ochránce práv Ochrana osob před jednáním úřadů a institucí Ochrana osob před jednáním úřadů a institucí Preventivní návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě Preventivní návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě Přispívání k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací Přispívání k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací

16 Veřejný ochránce práv - Ombudsman JUDr. Otakar Motejl JUDr. Otakar Motejl první funkční období: od 18. prosince 2000 první funkční období: od 18. prosince 2000 druhé funkční období: od 19. prosince 2006 do druhé funkční období: od 19. prosince 2006 do 9. května 2010 JUDr. Pavel Varvařovský JUDr. Pavel Varvařovský první funkční období: od 13. září 2010 první funkční období: od 13. září 2010

17 Zástupce veřejného ochránce Zastupuje ochránce v době jeho nepřítomnosti. Zastupuje ochránce v době jeho nepřítomnosti. Je pověřován částí ochráncovi působnosti. Je pověřován částí ochráncovi působnosti. Mgr. Anna Šabatová Mgr. Anna Šabatová První funkční období : od 31. ledna 2001 do 14. února 2007 První funkční období : od 31. ledna 2001 do 14. února 2007 RNDr. Jitka Seitlová RNDr. Jitka Seitlová První funkční období: od 14. února 2007 První funkční období: od 14. února 2007

18 Veřejný ochránce práv Je volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na období 6 let Je volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na období 6 let Zodpovídá se Poslanecké sněmovně Zodpovídá se Poslanecké sněmovně Má jednoho zástupce voleného Poslaneckou sněmovou Má jednoho zástupce voleného Poslaneckou sněmovou Veškerá šetření vede ochránce, případně jeho zástupce, osobně Veškerá šetření vede ochránce, případně jeho zástupce, osobně Sídlem ochránce je Brno Sídlem ochránce je Brno

19 Ombudsman

20 Působnost ochránce Ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí Ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí Může vést nezávislá šetření Může vést nezávislá šetření Může zahájit šetření z vlastní iniciativy Může zahájit šetření z vlastní iniciativy Dohled nad dodržování práv osob omezených na svobodě Dohled nad dodržování práv osob omezených na svobodě Právo navrhovat zahájení kárných řízení Právo navrhovat zahájení kárných řízení

21 Působnost ochránce Orgán pomáhající obětem diskriminace Orgán pomáhající obětem diskriminace Nemá právo vstupovat do soukromoprávních vztahů či sporů (s výjimkou stížností o diskriminačním jednání) Nemá právo vstupovat do soukromoprávních vztahů či sporů (s výjimkou stížností o diskriminačním jednání) Nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti soudů Nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti soudů

22 Činnosti ochránce Ochrana osob omezených na svobodě Ochrana osob omezených na svobodě Antidiskriminační činnosti Antidiskriminační činnosti Další činnosti Další činnosti Konference Konference Publikační činnost Publikační činnost Mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy Seriál případ pro ombudsmana Seriál případ pro ombudsmana

23 Kauza Příjmení našeho dítěte Příjmení našeho dítěte ochránce řešil potíže nesezdaného páru, který chtěl, aby dcera měla příjmení po matce a syn po otci. ochránce řešil potíže nesezdaného páru, který chtěl, aby dcera měla příjmení po matce a syn po otci.

24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ÚŘAD – TYPOLOGIE Veronika Sedláčková Kateřina Kudrnová."

Podobné prezentace


Reklamy Google