Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_121.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_121."— Transkript prezentace:

1  Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_121 Jméno autora:Ing. Yvona Špílová Třída/ročník:2. ročník 63-41-M/02 Obchodní akademie Datum vytvoření:10/2012

2 Vzdělávací oblast:Finance, daně, finanční trh Tématická oblast:Peníze a měna Předmět:Bankovnictví a finance Název učebního materiálu:Česká národní banka Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Význam ČNB, její funkce a úkoly Klíčová slova:Česká národní banka, měnová politika, dohled nad finančním trhem, emise oběživa a peněžní oběh, devizový dohled, banka státu, platební styk a zúčtování bank Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Česká národní banka

4 Základní údaje o ČNB  centrální bankou ČR  Zákon o ČNB  politická nezávislost ČNB  existence zakotvena v ústavě  nejvyšším řídícím orgánem bankovní rada, v čele guvernér

5 Základní údaje o ČNB  členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky  bankovní rada předkládá poslanecké sněmovně Zprávu o inflaci (4 x ročně)  informuje veřejnost o své činnosti

6 Základní údaje o ČNB  veřejnoprávní subjekt se sídlem v Praze  pobočky: Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava

7 Základní údaje o ČNB  kompetence správního úřadu  hospodaří samostatně s majetkem svěřeným státem  do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona  nesmí přijímat pokyny od vlády

8 Cíle ČNB  hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst  podpora obecné hospodářské politiky vlády, pokud není v rozporu s cílem hlavním

9 Úkoly ČNB V souladu s hlavním cílem tyto úkoly: 1.Měnová politika 2.Dohled nad finančním trhem 3.Emise oběživa a peněžní oběh

10 Úkoly ČNB 4.Devizová činnost 5.Platební styk a zúčtování bank 6.Banka státu

11 Nástroje měnové politiky  Operace na volném trhu – repooprace, od bank přebytečné peníze, za ně cenné papíry (kolaterál), po uplynutí dohodnuté doby odkoupí ČNB cenné papíry zpět i s úrokem, 2 T reposazba

12 Nástroje měnové politiky  Automatické facelity – 1. Depozitní facilita - možnost bank uložit přes noc u ČNB svou přebytečnou likviditu Minimum 10 mil. Kč, depozita úročená diskontní sazbou.

13 Nástroje měnové politiky 2. Marginální zápůjční facilita - možnost bankám vypůjčit si přes noc od ČNB formou repo operace likviditu. Minimální objem je 10 mil. Kč, úročeno lombardní sazbou ( nevyužívá se)

14 Nástroje měnové politiky  povinné minimální rezervy – banky mají uloženy u ČNB 2 % (ze závazků kratších než 2 roky, tj. z vkladů klientů), slouží pro plynulý bankovní styk

15 Dohled nad finančním trhem  dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, družstevními záložnami, směnárnami a dohled nad institucemi elektronických peněz

16 Dohled nad finančním trhem  uděluje licence  opatření k nápravě - odstranění nedostatků - výměna osob ve vedení a dozorčí radě - omezení nebo zákaz některých činností

17 Dohled nad finančním trhem  opatření k nápravě - mimořádný audit - pokuta až 50 mil. Kč - snížení základního kapitálu - nucená správa - odnětí licence

18 Dohled nad finančním trhem  ČNB stanoví pravidla, která chrání stabilitu celého finančního trhu  integrace dohledu do jedné instituce (ČNB) od 1. 4. 2006

19 Dohled nad finančním trhem  řeší stížnosti na finanční instituce  hlídá dodržování zákazu nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele a dohled nad řádným informováním o cenách

20 Dohled nad finančním trhem  odbor ochrany spotřebitele  nemůže rozhodnout o náhradě, zrušení smlouvy  může rozhodnout o porušení zákona (sankce pro finanční instituci), což je pro klienta důkaz pro soud

21 Dohled nad finančním trhem  vede centrální registr úvěrů – úvěrové závazky podnikatelů (fyzických a právnických osob)  účastníkem všechny tuzemské banky a pobočky zahraničních bank na území ČR

22 Emise oběživa a peněžní oběh  monopolní právo vydávat bankovky a mince včetně mincí pamětních  dbá o plynulý a hospodárný peněžní oběh  spravuje zásoby peněz

23 Emise oběživa a peněžní oběh  stahuje z oběhu a ničí opotřebované peníze a poškozené vyměňuje za nové  zajišťuje technickou a uměleckou přípravu platidel, jejich výrobu a dodávky

24 Emise oběživa a peněžní oběh  podílí se na přípravě právní a technické ochrany platidel proti padělání a na její realizaci  posuzuje a eviduje všechny peníze zadržené pro podezření z padělání

25 Devizová činnost  správa devizových rezerv státu  operace na devizovém trhu (devizové intervence)  devizová regulace  nakupuje a prodává cizí měnu, tím ovlivňuje její kurz

26 Platební styk a zúčtování bank  stanoví pravidla provádění platebního styku  pravidla pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků a pro bezpečné fungování platebních systémů

27 Platební styk a zúčtování bank  provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS (zúčtovací = clearingové centrum)  vede účty a poskytuje služby platebního styku zejména státu a bankám

28 Banka státu  poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor  vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet (ČSSZ, ÚP, celní úřady, státní fondy) a rozpočet Evropských společenství

29 Banka státu  provádí operace spojené se státními cennými papíry  v oblasti měnové politiky reprezentantem státu  zastupuje stát na jednání MMF a Světové banky

30 Úkoly: 1. Základní údaje o bance 2. Měnová politika 3. Dohled nad finančním trhem 4. Emise oběživa a peněžní oběh 5. Devizová činnost

31 Úkoly: 6. Platební styk a zúčtování bank 7. Banka státu 8. Stížnosti na finanční instituce 9. Zjistěte aktuální úrokové sazba stanovené ČNB

32 Zdroje: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/ http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/ http://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/ http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/ http://www.cnb.cz/cs/platidla/ http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/ http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/


Stáhnout ppt " Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Šablona:III/2Č. materiáluVY_32_INOVACE_121."

Podobné prezentace


Reklamy Google