Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208Šablona:III/2 Č. materiálu VY_32_INOVACE_168 Jméno autora: Ing. Yvona Špílová Třída/ročník: 2. ročník 63-41-M/02 Obchodní akademie Datum vytvoření: 10/2013

2 Vzdělávací oblast: Finance, daně, finanční trh Tématická oblast: Bankovní obchody Předmět: Bankovnictví a finance Název učebního materiálu: Finanční arbitr Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Význam instituce finančního arbitra pro klienty finančních institucí Klíčová slova: Finanční arbitr, spory, působnost, návrh klienta, průběh řízení Druh učebního materiálu: Prezentace

3 Finanční arbitr

4 mimosoudní orgán k řešení sporů mimosoudní orgán k řešení sporů finanční arbitr s právem rozhodovat spory finanční arbitr s právem rozhodovat spory sídlo Kanceláře finančního arbitra v Praze sídlo Kanceláře finančního arbitra v Praze

5 Finanční arbitr finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí na 5 let finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí na 5 let finanční arbitr je odpovědný za svou činnost vládě finanční arbitr je odpovědný za svou činnost vládě

6 Finanční arbitr - působnost spory mezi institucemi provádějícími převody peněžních prostředků (zejména banky) a jejich klienty – např. o správnost zaúčtované platby spory mezi institucemi provádějícími převody peněžních prostředků (zejména banky) a jejich klienty – např. o správnost zaúčtované platby

7 Finanční arbitr - působnost spory mezi institucemi, které vydávají a zpětně vyměňují elektronické peníze (platební karty) a jejich držiteli spory mezi institucemi, které vydávají a zpětně vyměňují elektronické peníze (platební karty) a jejich držiteli

8 Finanční arbitr - působnost spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (např.o správnost výše úvěru nebo účtovaných poplatků) spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (např.o správnost výše úvěru nebo účtovaných poplatků)

9 Finanční arbitr- působnost spory mezi investičními fondy, investičními společnostmi a spotřebiteli z fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti spory mezi investičními fondy, investičními společnostmi a spotřebiteli z fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti (např. o správnost poplatků) (např. o správnost poplatků)

10 Finanční arbitr - působnost spory do výše částky 50 000 eur spory do výše částky 50 000 eur

11 Důvod vzniku náklady soudního sporu vysoké, často převyšují spornou částku náklady soudního sporu vysoké, často převyšují spornou částku zdlouhavost soudního řízení zdlouhavost soudního řízení harmonizace práv ČR v rámci Evropské unie harmonizace práv ČR v rámci Evropské unie

12 Návrh klienta na zahájení řízení písemně poštou, e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra písemně poštou, e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky, osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra

13 Návrh klienta na zahájení řízení Návrh musí obsahovat: identifikační údaje navrhovatele a finanční instituce identifikační údaje navrhovatele a finanční instituce doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě (vyřízení, zamítnutí reklamace) doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě (vyřízení, zamítnutí reklamace)

14 Návrh klienta na zahájení řízení úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností důkazní prostředky nebo označení důkazů (smlouvy apod.) důkazní prostředky nebo označení důkazů (smlouvy apod.) označení, čeho se navrhovatel domáhá označení, čeho se navrhovatel domáhá

15 Návrh klienta na zahájení řízení prohlášení, že nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu nebo rozhodci,že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu prohlášení, že nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu nebo rozhodci,že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu

16 Návrh klienta na zahájení řízení plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci, plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci, datum a podpis navrhovatele datum a podpis navrhovatele

17 Průběh řízení výhradně pro klienty, návrh podává klient výhradně pro klienty, návrh podává klient bezplatná bezplatná vedená proti finanční instituci nikoliv proti klientovi vedená proti finanční instituci nikoliv proti klientovi

18 Průběh řízení finanční arbitr rozhodne do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů, nelze-li rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit finanční arbitr rozhodne do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů, nelze-li rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit

19 Průběh řízení finanční arbitr rozhoduje nálezem finanční arbitr rozhoduje nálezem proti nálezu lze uplatnit opravné prostředky – námitky. proti nálezu lze uplatnit opravné prostředky – námitky. nález je soudně vykonatelný a má účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím nález je soudně vykonatelný a má účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím

20 Průběh řízení v případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k soudu proti němu žalobu o přezkum rozhodnutí v případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k soudu proti němu žalobu o přezkum rozhodnutí

21 Spory mimo působnost Např. spor nenáleží finančnímu arbitrovi spor nenáleží finančnímu arbitrovi o věci již rozhodl soud nebo bylo zahájeno soudní řízení o věci již rozhodl soud nebo bylo zahájeno soudní řízení

22 Spory mimo působnost Např. spor již řeší nebo řešil finanční arbitr spor již řeší nebo řešil finanční arbitr bylo již rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo bylo zahájeno bylo již rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo bylo zahájeno

23 Úkoly: 1. Instituce finančního arbitra. 2. Důvod vzniku. 3. Působnost finančního arbitra. 4. Návrh klienta. 5. Průběh řízení. 6. Spory mimo působnost.

24 Zdroje:http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/poslani-a-ukoly-fa.html http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/pusobnost.html http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/pruvodce-podanim- zadosti.html#form


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0208."

Podobné prezentace


Reklamy Google