Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol"— Transkript prezentace:

1 Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol
Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a modernizace počátečního vzdělávání ve FN Motol Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol

2 Projekty FN Motol realizované v rámci OP Praha - adaptabilita
Prioritní osa č. 1 – Podpora znalostní ekonomiky Výuka a nácvik první pomoci a zejména neodkladné resuscitace pro všechny zaměstnance zdravotnické i nezdravotnické části FN Motol Dg C20/karcinom rekta - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Rozvíjení komunikačních a manažerských kompetencí zdravotnických pracovníků jako jeden z předpokladů kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a spokojenosti pacientů

3 Projekty FN Motol realizované v rámci OP Praha - adaptabilita
Prioritní osa č. 3 – Modernizace počátečního vzdělávání Výuka, nácvik a osvojení provádění invazivních výkonů v neodkladné a kritické péči na trenažerech a interaktivních modulech Inovace praktické výuky ošetřovatelství ve FN Motol

4 Požadavek vyplývající z akreditačních standardů SAK ČR + JCI
Výuka a nácvik první pomoci a zejména neodkladné resuscitace pro všechny zaměstnance zdravotnické i nezdravotnické části FN Motol Cíle projektu: Seznámit zaměstnance FN Motol s aktuálními postupy při poskytování první pomoci. Systematicky a kontiunuálně udržovat a prohlubovat teoretické znalosti a praktické dovednosti v poskytování základní a rozšířené kardiopulmonální resuscitace dětí a dospělých Školení 1x za dva roky Požadavek vyplývající z akreditačních standardů SAK ČR + JCI Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita ze strukturálních fondů EU, rozpočtu hl. města Prahy a státního rozpočtu ČR.

5 Rozvíjení komunikačních a manažerských kompetencí zdravot
Rozvíjení komunikačních a manažerských kompetencí zdravot. pracovníků jako jeden z předpokladů kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a spokojenosti pacientů Cíle projektu: Vytvoření předpokladů pro změnu komunikačního stylu mezi zdravotnickým personálem a pacienty ve smyslu uplatňování zásad proklientské komunikace a přístupu v praxi. Prohlubování manažerských kompetencí středního a nižšího zdravotnického managementu, které povedou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a tím i k vyšší spokojenosti pacientů. Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita ze strukturálních fondů EU, rozpočtu hl. města Prahy a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33070.

6 Inovace praktické výuky ošetřovatelství ve FN Motol
Cíle projektu: Projekt je zaměřen na inovaci a modernizaci praktické výuky ošetřovatelských postupů a odborné praxe studentů bakalářského studijního programu 5341 R Ošetřovatelství na UK 2. LF a ve FN Motol. Jde o studijní obory Všeobecná sestra a Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství, jejichž praktická výuka a odborná praxe se z převážné většiny realizuje ve Fakultní nemocnici v Motole. Aktivity obsažené v projektu mají svoji oporu v Evropské strategii Světové zdravotnické organizace pro vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek (EUR/01/ ) v direktivách, směrnicích a v doporučeních Evropského společenství z let 1977 až 1998, jež jsou dosud platné a účinné. Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita ze strukturálních fondů EU, rozpočtu hl. města Prahy a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33270.

7 Děkuji Vám za pozornost.
Kontaktní adresa: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol V Úvalu 84 Praha 5 – Motol


Stáhnout ppt "Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol"

Podobné prezentace


Reklamy Google