Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a modernizace počátečního vzdělávání ve FN Motol Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a modernizace počátečního vzdělávání ve FN Motol Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol."— Transkript prezentace:

1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a modernizace počátečního vzdělávání ve FN Motol Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol

2 Projekty FN Motol realizované v rámci OP Praha - adaptabilita Prioritní osa č. 1 – Podpora znalostní ekonomiky  Výuka a nácvik první pomoci a zejména neodkladné resuscitace pro všechny zaměstnance zdravotnické i nezdravotnické části FN Motol  Dg C20/karcinom rekta - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe  Rozvíjení komunikačních a manažerských kompetencí zdravotnických pracovníků jako jeden z předpokladů kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a spokojenosti pacientů

3 Projekty FN Motol realizované v rámci OP Praha - adaptabilita Prioritní osa č. 3 – Modernizace počátečního vzdělávání  Výuka, nácvik a osvojení provádění invazivních výkonů v neodkladné a kritické péči na trenažerech a interaktivních modulech  Inovace praktické výuky ošetřovatelství ve FN Motol

4 Výuka a nácvik první pomoci a zejména neodkladné resuscitace pro všechny zaměstnance zdravotnické i nezdravotnické části FN Motol Cíle projektu:  Seznámit zaměstnance FN Motol s aktuálními postupy při poskytování první pomoci.  Systematicky a kontiunuálně udržovat a prohlubovat teoretické znalosti a praktické dovednosti v poskytování základní a rozšířené kardiopulmonální resuscitace dětí a dospělých  Školení 1x za dva roky  Požadavek vyplývající z akreditačních standardů SAK ČR + JCI Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita ze strukturálních fondů EU, rozpočtu hl. města Prahy a státního rozpočtu ČR.

5 Rozvíjení komunikačních a manažerských kompetencí zdravot. pracovníků jako jeden z předpokladů kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a spokojenosti pacientů Cíle projektu:  Vytvoření předpokladů pro změnu komunikačního stylu mezi zdravotnickým personálem a pacienty ve smyslu uplatňování zásad proklientské komunikace a přístupu v praxi.  Prohlubování manažerských kompetencí středního a nižšího zdravotnického managementu, které povedou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a tím i k vyšší spokojenosti pacientů. Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita ze strukturálních fondů EU, rozpočtu hl. města Prahy a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33070.

6 Inovace praktické výuky ošetřovatelství ve FN Motol Cíle projektu:  Projekt je zaměřen na inovaci a modernizaci praktické výuky ošetřovatelských postupů a odborné praxe studentů bakalářského studijního programu 5341 R Ošetřovatelství na UK 2. LF a ve FN Motol. Jde o studijní obory Všeobecná sestra a Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství, jejichž praktická výuka a odborná praxe se z převážné většiny realizuje ve Fakultní nemocnici v Motole.  Aktivity obsažené v projektu mají svoji oporu v Evropské strategii Světové zdravotnické organizace pro vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek (EUR/01/5019304) v direktivách, směrnicích a v doporučeních Evropského společenství z let 1977 až 1998, jež jsou dosud platné a účinné. Tento projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita ze strukturálních fondů EU, rozpočtu hl. města Prahy a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/33270.

7 Děkuji Vám za pozornost. Kontaktní adresa: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol V Úvalu 84 150 06 Praha 5 – Motol Email: d.jirkovsky@lfmotol.cuni.cz


Stáhnout ppt "Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a modernizace počátečního vzdělávání ve FN Motol Daniel Jirkovský Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol."

Podobné prezentace


Reklamy Google