Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí 6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 25. Března.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí 6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 25. Března."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí 6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 25. Března 2008, Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerská konference EHK OSN o stárnutí

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz

3 Fórum neziskových organizací a Fórum pro otázky výzkumu (5. listopadu 2007) Účast - zástupci členských zemí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), mezinárodní organizace, neziskové organizace Ministerská konference EHK o stárnutí 6. až 8. listopadu 2007, León

4 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Hodnocení plnění Regionální implementační strategie (RIS) pro region EHK k Madridskému mezinárodnímu akčnímu plánu pro stárnutí (MIPAA 2002) Identifikace společných problémů, priorit, možností spolupráce Cíle (mandát) konference

5 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz

6 Pětiletý hodnotící cyklus (res. 42/1, 2004, Komise pro soc. rozvoj) Participativní hodnocení („Bottom-up approach“, ECOSOC, res. 2003/14) Zahájeno na 45. zasedání Komise (2007), ukončeno 46. zasedání (2008) Hodnocení plnění strategie - Od Madridu (Berlína) k Leónu

7 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Téma prvního cyklu: –Řešení problémů a příležitostí spojených se stárnutím („Addressing the challenges and opportunities of ageing“) - res. 44/1, 2006, Komise pro soc. Rozvoj Hodnocení plnění MIPAA/RIS

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Zprávy členských států o plnění RIS (10 závazků, prioritní oblasti), celkem 35 zpráv Souhrnná zpráva o plnění RIS v zemích EHK Přípravný výbor konference (zástupci členských zemí) Expertní skupina Indikátory (www.monitoringRIS.org) - European Centre for Social Welfare Policy and Research:www.monitoringRIS.org Přípravný proces

9 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz 2 dotazníky k plnění MIPAA/RIS (2004, 2006) Kontaktní osoby pro stárnutí (national focal points on ageing - setkání v Segovii, 2006 Expertní skupina Indikátory (www.monitoringRIS.org)www.monitoringRIS.org European Centre for Social Welfare Policy and Research Přípravný proces

10 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Expertní panely (6., 7. listopadu) –integrovaný přístup k mainstreamingu stárnutí (zahrnutí stárnutí populace do jednotlivých politik) –participace a sociální začlenění –vyvážená strategie péče –prodloužení pracovního života: výzva pro vzdělávání, trh práce a sociální ochranu –mezigenerační spolupráce a –aktivní stárnutí jako příležitost Program konference

11 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerské panely (8. listopadu) –společnost pro osoby v každém věku –přizpůsobení systémů sociální ochrany, práce a vzdělávání stárnutí populace Program konference

12 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerská deklarace „Společnost pro osoby v každém věku: výzvy a příležitosti“ Výstupy konference

13 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Opětovné potvrzení závazku z Berlínské ministerské deklarace Důraz na lidská práva (věková diskriminace, zabránění zneužívání) Důraz ne celoživotní přístup (life- course approach) Ministerská deklarace – priority

14 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Důraz na mezigenerační solidaritu a spravedlnost Aktivní stárnutí a celoživotní učení Pokračování přizpůsobování systémů sociální ochrany s cílem zabránit chudobě a zlepšovat kvalitu života v každém věku Ministerská deklarace – priority

15 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Zdraví, nezávislost, důstojnost Zlepšit prevenci, léčbu a péči nemocí spojených se stářím, křehkostí (frailty) a „disabilitou“ Dlouhodobá péče a sociální služby podporující život v domácím prostředí Ministerská deklarace – priority

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Zlepšit koordinaci mezi poskytovateli péče (veřejný sektor, soukromý sektor, rodina a občanská společnost) Flexibilnější přechody mezi vzděláváním, prací a penzionováním musí být, prostor pro individuální volbu Ministerská deklarace – priority

17 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Přístup ke zboží a službám, včetně ICT („technologické pomoci“) Politiky přátelské rodině (pečovatelům) umožňující sladění práce a rodinného života (rodičovství, mateřství, porodnost) Výzkum zásadní pro rozvoj efektivních politik a programů Ministerská deklarace – priority

18 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Neziskové organizace jsou významné při reprezentování lidí a jejich potřeb ve společnosti a mohou tak přispět ke tvorbě politik Výzva ke spolupráci s nevládními organizacemi Ministerská deklarace – priority

19 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz 46. zasedání Komise OSN pro sociální rozvoj (6. až 15. února 2008, New York) Panel k plnění MIPAA (7. února 2008, sedmá schůze) - výkonní tajemníci regionálních komisí OSN Rezoluce: „První zpráva a hodnocení plnění Madridského mezinárodního akčního plánu pro stárnutí“ (návrh res. E/CN.5/2008/L.5*) Završení prvního cyklu

20 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Komise vyzývá vlády mj. aby –pokračovaly v plnění MIPAA, mj. zlepšením sběru dat a výměnou myšlenek, informací a dobré praxe –pokračovaly v úsilí zahrnout („mainstream“) zájmy („concerns“) starších osob do jednotlivých politik Rezoluce Komise pro sociální rozvoj

21 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Komise vyzývá vlády mj. aby –Posílily národní kapacity k řešení priorit identifikovaných během hodnocení –Podpořily „the United Nations Trust Fund for Ageing“, aby Odbor pro ekonomické a sociální záležitostí OSN mohl rozšířit podporu členským zemím (které o ni požádají) Rezoluce Komise pro sociální rozvoj

22 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Komise dále žádá generálního tajemníka OSN (čl. 11-13) mj. aby –Zvážil přijetí opatření k podpoře institucionální kapacity systému OSN k udržení a posílení „focal points on ageing“ s cílem podpory plnění MIPAA –Předložil na 47. zasedání Komise (2009) analýzu závěrů prvního hodnocení plnění MIPAA, včetně strategického implementačního rámce založeného na analýza národních aktivit s cílem identifikovat budoucích priorit a opatření Rezoluce Komise pro sociální rozvoj

23 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Komise dále žádá generálního tajemníka OSN (čl. 11-13) mj. aby –Při přípravě „strategického implementačního rámce“ spolupracoval (konzultoval) vlády, mezinárodní organizace, včetně organizací systému OSN, a zohlednil přínosy akademické veřejnosti, neziskových organizací ohledně věcného a praktického obsahu rámce Rezoluce Komise pro sociální rozvoj

24 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Videozáznam panelu k prvnímu hodnocení Madridského plánu – viz http://www.un.org/esa/socdev/csd/csoc d2008/videos/se080208.ram (C:\Documents and Settings\WijaP\Dokumenty\UN Webcast3.ivr) http://www.un.org/esa/socdev/csd/csoc d2008/videos/se080208.ramC:\Documents and Settings\WijaP\Dokumenty\UN Webcast3.ivr Oficiální stránky Ministerské konference EHK o stárnutí (León) – viz http://www.unece.org/pau/age/Confere nceonAgeing_2007/welcome.htm http://www.unece.org/pau/age/Confere nceonAgeing_2007/welcome.htm Další informace (odkazy)

25 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 680, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí 6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 25. Března."

Podobné prezentace


Reklamy Google