Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerská konference EHK OSN o stárnutí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerská konference EHK OSN o stárnutí"— Transkript prezentace:

1 Ministerská konference EHK OSN o stárnutí
6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 25. Března 2008, Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Petr Wija, Ph.D., Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí

2

3 Ministerská konference EHK o stárnutí 6. až 8. listopadu 2007, León
Fórum neziskových organizací a Fórum pro otázky výzkumu (5. listopadu 2007) Účast - zástupci členských zemí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), mezinárodní organizace, neziskové organizace

4 Cíle (mandát) konference
Hodnocení plnění Regionální implementační strategie (RIS) pro region EHK k Madridskému mezinárodnímu akčnímu plánu pro stárnutí (MIPAA 2002) Identifikace společných problémů, priorit, možností spolupráce

5

6 Hodnocení plnění strategie - Od Madridu (Berlína) k Leónu
Pětiletý hodnotící cyklus (res. 42/1, 2004, Komise pro soc. rozvoj) Participativní hodnocení („Bottom-up approach“, ECOSOC, res. 2003/14) Zahájeno na 45. zasedání Komise (2007), ukončeno 46. zasedání (2008)

7 Hodnocení plnění MIPAA/RIS
Téma prvního cyklu: Řešení problémů a příležitostí spojených se stárnutím („Addressing the challenges and opportunities of ageing“) - res. 44/1, 2006, Komise pro soc. Rozvoj

8 Přípravný proces Zprávy členských států o plnění RIS (10 závazků, prioritní oblasti), celkem 35 zpráv Souhrnná zpráva o plnění RIS v zemích EHK Přípravný výbor konference (zástupci členských zemí) Expertní skupina Indikátory (www.monitoringRIS.org) - European Centre for Social Welfare Policy and Research:

9 Přípravný proces 2 dotazníky k plnění MIPAA/RIS (2004, 2006)
Kontaktní osoby pro stárnutí (national focal points on ageing - setkání v Segovii, 2006 Expertní skupina Indikátory (www.monitoringRIS.org) European Centre for Social Welfare Policy and Research

10 Program konference Expertní panely (6., 7. listopadu)
integrovaný přístup k mainstreamingu stárnutí (zahrnutí stárnutí populace do jednotlivých politik) participace a sociální začlenění vyvážená strategie péče prodloužení pracovního života: výzva pro vzdělávání, trh práce a sociální ochranu mezigenerační spolupráce a aktivní stárnutí jako příležitost

11 Program konference Ministerské panely (8. listopadu)
společnost pro osoby v každém věku přizpůsobení systémů sociální ochrany, práce a vzdělávání stárnutí populace

12 Výstupy konference Ministerská deklarace „Společnost pro osoby v každém věku: výzvy a příležitosti“

13 Ministerská deklarace – priority
Opětovné potvrzení závazku z Berlínské ministerské deklarace Důraz na lidská práva (věková diskriminace, zabránění zneužívání) Důraz ne celoživotní přístup (life-course approach)

14 Ministerská deklarace – priority
Důraz na mezigenerační solidaritu a spravedlnost Aktivní stárnutí a celoživotní učení Pokračování přizpůsobování systémů sociální ochrany s cílem zabránit chudobě a zlepšovat kvalitu života v každém věku

15 Ministerská deklarace – priority
Zdraví, nezávislost, důstojnost Zlepšit prevenci, léčbu a péči nemocí spojených se stářím, křehkostí (frailty) a „disabilitou“ Dlouhodobá péče a sociální služby podporující život v domácím prostředí

16 Ministerská deklarace – priority
Zlepšit koordinaci mezi poskytovateli péče (veřejný sektor, soukromý sektor, rodina a občanská společnost) Flexibilnější přechody mezi vzděláváním, prací a penzionováním musí být, prostor pro individuální volbu

17 Ministerská deklarace – priority
Přístup ke zboží a službám, včetně ICT („technologické pomoci“) Politiky přátelské rodině (pečovatelům) umožňující sladění práce a rodinného života (rodičovství, mateřství, porodnost) Výzkum zásadní pro rozvoj efektivních politik a programů

18 Ministerská deklarace – priority
Neziskové organizace jsou významné při reprezentování lidí a jejich potřeb ve společnosti a mohou tak přispět ke tvorbě politik Výzva ke spolupráci s nevládními organizacemi

19 Završení prvního cyklu
46. zasedání Komise OSN pro sociální rozvoj (6. až 15. února 2008, New York) Panel k plnění MIPAA (7. února 2008, sedmá schůze) - výkonní tajemníci regionálních komisí OSN Rezoluce: „První zpráva a hodnocení plnění Madridského mezinárodního akčního plánu pro stárnutí“ (návrh res. E/CN.5/2008/L.5*)

20 Rezoluce Komise pro sociální rozvoj
Komise vyzývá vlády mj. aby pokračovaly v plnění MIPAA, mj. zlepšením sběru dat a výměnou myšlenek, informací a dobré praxe pokračovaly v úsilí zahrnout („mainstream“) zájmy („concerns“) starších osob do jednotlivých politik

21 Rezoluce Komise pro sociální rozvoj
Komise vyzývá vlády mj. aby Posílily národní kapacity k řešení priorit identifikovaných během hodnocení Podpořily „the United Nations Trust Fund for Ageing“, aby Odbor pro ekonomické a sociální záležitostí OSN mohl rozšířit podporu členským zemím (které o ni požádají)

22 Rezoluce Komise pro sociální rozvoj
Komise dále žádá generálního tajemníka OSN (čl ) mj. aby Zvážil přijetí opatření k podpoře institucionální kapacity systému OSN k udržení a posílení „focal points on ageing“ s cílem podpory plnění MIPAA Předložil na 47. zasedání Komise (2009) analýzu závěrů prvního hodnocení plnění MIPAA, včetně strategického implementačního rámce založeného na analýza národních aktivit s cílem identifikovat budoucích priorit a opatření

23 Rezoluce Komise pro sociální rozvoj
Komise dále žádá generálního tajemníka OSN (čl ) mj. aby Při přípravě „strategického implementačního rámce“ spolupracoval (konzultoval) vlády, mezinárodní organizace, včetně organizací systému OSN, a zohlednil přínosy akademické veřejnosti, neziskových organizací ohledně věcného a praktického obsahu rámce

24 Další informace (odkazy)
Videozáznam panelu k prvnímu hodnocení Madridského plánu – viz (C:\Documents and Settings\WijaP\Dokumenty\UN Webcast3.ivr) Oficiální stránky Ministerské konference EHK o stárnutí (León) – viz

25 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerská konference EHK OSN o stárnutí"

Podobné prezentace


Reklamy Google