Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Informace o 7. ministerské konferenci procesu Evropské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Informace o 7. ministerské konferenci procesu Evropské."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Informace o 7. ministerské konferenci procesu Evropské hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu“ Astana, Kazachstán 21. – 23. září 2011 Mgr. Viktor Havlice odbor ekologie

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Základní informace Astana, Kazachstán 21. – 23. 9. 2011 Cíl procesu: posílení mezinárodní spolupráce členských zemí EHK OSN a partnerů (byznys sektoru, nevládních organizací) Letošní témata: 1.Zelená ekonomika, 2.Udržitelná správa vodních zdrojů a vodních ekosystémů Delegace ČR: ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa, náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Milan Hovorka

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Výstupy konference Ministerská deklarace, Shrnutí předsedy obsahující výstupy z diskuzí v rámci kulatých stolů k oběma tématům konference, Přijetí zprávy o stavu ž.p. regionu EHK OSN, Představení iniciativy Kazachstánu s názvem "Zelený most" (má sloužit k propojení a evropského regionu v oblasti ochrany ž.p., transferu technologií a investic šetrných k ž.p.) Zdroj: http://www.unece.org/env/efe/Astana/documents.html

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Téma: zelená ekonomika Okruhy určené k projednání Jaké kombinace opatření mají potenciál zajistit dosažení zelené, vše zahrnující a konkurenceschopné ekonomiky prostřednictvím integrovaného přístupu v oblastech, jako jsou doprava, bydlení, energetika, zemědělství a vzdělávání? Jak mohou výzkum, inovace a investice pomoci přechodu k zelené ekonomice? Jak může efektivní nakládání se zdroji přispět k udržitelnosti a konkurenceschopnosti na lokálních, regionálních a globálních trzích? Jak může proces EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu“ přispět k výstupům týkajícím se zelené ekonomiky na konferenci Rio+20?

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Téma: zelená ekonomika CO JE ZELENÁ EKONOMIKA? Program OSN pro ž.p. (UNEP) + EHK OSN “Zelená ekonomika je taková, která vede ke zvýšenému lidskému blahu a sociální spravedlnosti, zatímco značně omezuje environmentální rizika a ekologické nedostatky. Spojené národy nahlíží na zelenu ekonomiku jako na nástroj k dosažení trvale udržitelného rozvoje a k eliminaci chudoby.“

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Téma: zelená ekonomika CO JE ZELENÁ EKONOMIKA? OECD a zelený růst “Zeleným růstem se rozumí podpora hospodářského růstu a rozvoje při současném zajištění toho, aby přírodní aktiva i nadále poskytovala zdroje a environmentální služby, na nichž závisí náš blahobyt. V tomto smyslu musí proto podněcovat investice a inovace, jež budou oporou trvale udržitelného růstu a dají vzniknout novým ekonomickým příležitostem.”

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Prezentované postoje k zelené ekonomice Shoda, že neexistuje „jeden metr pro všechny“; Potřeba vytvoření strategie; Metoda celkových plných nákladů; Shoda nad investicemi energetické účinnosti a efektivního využívání surovin a do obnovitelných zdrojů energie; Zviditelnění hodnoty ekosystému.

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Prezentované postoje k zelené ekonomice Efektivní využívání zdrojů a inovace jsou stěžejní pro zelený růst; Důraz na dostatečnou předvídatelnost pravidel zelených strategií; Konkurenceschopnost a udržitelnost jdou ruku v ruce, jde o vzájemně posilující se koncepty; Princip nákladové efektivity je třeba brát vždy v potaz; Zelené ekonomiky závisí na úspěšných podnicích; Analýza nákladů a výnosů musí předcházet zavedení různých opatření, ať jde o daně, dotace nebo jiné nástroje; Úloha státu spočívá v definování podmínek umožňujících přechod k zelené ekonomice; Příklady dobré praxe úsilí o udržitelnou spotřebu a produkci mohou ukázat účinnost využívání zdrojů a mohou snížit náklady byznys sektoru; Podpora využívání životního cyklu výrobků; Přímé zahrnutí byznys sektoru do mezivládních strategií zvyšuje šanci na úspěch.

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Závěr „Cestovní mapa“ pro zelenou ekonomiku - návrh směřující ke Konferenci o trvale udržitelném rozvoji Rio + 20

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Děkuji za pozornost. Mgr. Viktor Havlice havlice@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Informace o 7. ministerské konferenci procesu Evropské."

Podobné prezentace


Reklamy Google