Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organicky podmíněné duševní poruchy Psychiatrická klinika 1. LF UK přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organicky podmíněné duševní poruchy Psychiatrická klinika 1. LF UK přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta."— Transkript prezentace:

1 Organicky podmíněné duševní poruchy Psychiatrická klinika 1. LF UK přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta – Psychiatrická klinika

2 Rozdělení demencí 1.Atroficko-degenerativní demence  Alzheimerova choroba  Lewy body disease  Demence při Parkinsonově chorobě  Huntingtonova chorea  Progresivní supranukleární obrna  Pickova choroba  Jiné převážně lobární atrofie 2.Ischemicko-vaskulární demence:  Multiinfarktová demence  Binswangerova choroba  Demence při status lacunaris

3 Rozdělení demencí 3.Symptomatické demence:  Demence infekční etiologie  Demence způsobené priony  Metabolické demence  Demence při endokrinopatiích  Demence intoxikační etiologie  Farmakogenní demence  Demence traumatického původu  Demence při kolagenózách  Demence při mozkových tumorech a paraneoplastické demence  Demence při epilepsii

4 Terapie Alzheimerovy choroby A.Farmakoterapie kognitivních poruch 1.prekurzory acetylcholinu  lecitin, fosfatidylcholin 2.látky zvyšující syntézu acetylcholinu  acetyl-l-karnitin 3.inhibitory acetylcholinesteráz  fysostigmin, rivastigmin  akridinové deriváty (takrin, velnakrin,...)  piperidinové preparáty (donepezil)  organofosfáty (metrifonat)  alkaloidy (galantamin, huperzin) 4.agonisté muskarinových (M 1, M 3 ) a nikotinových receptorů  nikotin 5.ovlivnění ACh systému prostřednictvím jiného neurotransmiterového systému (inhibice GÁBA, deficit dopaminu)

5 Terapie Alzheimerovy choroby 6.deficit somatostatinu (oktostatin) 7.nervové růstové faktory (cerebrolysin) 8.nootropní preparáty (cerebral metabolic enhancers piracetam piracetam pyritinol pyritinol meclofenoxat meclofenoxat námelové alkaloidy námelové alkaloidy vasodilatancia II. generace (vinpocetin, naftydrofurit, pentoxyfilin) vasodilatancia II. generace (vinpocetin, naftydrofurit, pentoxyfilin) 9.scavangery toxických radikálů (vit. E, selegilin, pyritinol, meclofenoxat, Gingko biloba) 10.blokátory kalciových kanálů potenciál membrány - nimodipin, cinnarizi potenciál membrány - nimodipin, cinnarizi inhibice receptorů excit. kyselin (memantin) inhibice receptorů excit. kyselin (memantin) 11.léčba antikoagulační (ac. acetylosalic., ibuprofen, indometacin)

6 Terapie Alzheimerovy choroby B.Léčba nekognitivních poruch deprese, úzkostdeprese, úzkost psychotické stavy, stavy zmatenostipsychotické stavy, stavy zmatenosti insomnieinsomnie epileptiformní paroxysmyepileptiformní paroxysmy extrapyramidový syextrapyramidový sy C.Psychoterapie reedukace kognitivní, behaviorální, emočníreedukace kognitivní, behaviorální, emoční rodinná terapierodinná terapie Alzheimerovské společnostiAlzheimerovské společnosti

7 Hachinskiho ischemický skór PoložkaBody 1.Náhlý začátek 2 2.Postupující schodovitá deteriorace 1 3.Fluktuující průběh 2 4.Noční stavy zmatenosti 1 5.Relativní zachovalost osobností 1 6.Deprese 1 7.Somatické obtíže 1 8.Emoční inkontinence 1 9.Hypertenze v anamnéze 1 10.Cévní mozk. příhoda v anamnéze 2 11.Průkaz přidružené arteriosklerózy 1 12.Fokální neurolog. symptomy 2 13.Fokální reflexologický nález 2

8 Základní patogenetické řetězce u AD Deficity neurotransmiterů a neuromodulátorů (Acetylcholin, somatostatin) Deficity neurotransmiterů a neuromodulátorů (Acetylcholin, somatostatin) Působení volných kyslíkových radikálů Působení volných kyslíkových radikálů Nadměrný influx kalcia do neuronů (excitotoxicita, aktivace Ca 2+ kanálů závislých na potenciálu neuronální membrány) Nadměrný influx kalcia do neuronů (excitotoxicita, aktivace Ca 2+ kanálů závislých na potenciálu neuronální membrány) Zánětlivá reakce, uvolnění reaktantů akutní fáze (cytokiny, volné kyslíkové radikály) Zánětlivá reakce, uvolnění reaktantů akutní fáze (cytokiny, volné kyslíkové radikály) Snížení neuronálního glukózového metabolizmu Snížení neuronálního glukózového metabolizmu Tvorba patol. proteinu beta-amyloidu (Alzheimerovské plaky, kongofilní anfiopatie - genet. podmínění na 1., 14., 21. chromozomu, úloha Apo E 4, genet. podmínění na 19. chromozomu) Tvorba patol. proteinu beta-amyloidu (Alzheimerovské plaky, kongofilní anfiopatie - genet. podmínění na 1., 14., 21. chromozomu, úloha Apo E 4, genet. podmínění na 19. chromozomu) Tvorba „tangles" (změny TAU proteinu, tvorba párově heliakálních filament) Tvorba „tangles" (změny TAU proteinu, tvorba párově heliakálních filament) Úloha nervových růstových faktorů Úloha nervových růstových faktorů Protektivní úloha estrogenů Protektivní úloha estrogenů

9 Diagnostická kritéria pro výzkum Demence G1pokles paměti verbální i neverbální, pokles dalších kognitivních funkcí (úsudek, myšlení, plánování, organizování, zpracování informací) G2 není přítomna porucha vědomí G3 úbytek emoční kontroly nebo motivace, změna soc. chování emoční labilita, podrážděnost, apatie, obhroublost G4 trvání nejméně po dobu 6 měsíců

10 Diagnostická kritéria pro výzkum Lehká demence: pokles paměti ještě neznemožňuje samostatný život pokles paměti ještě neznemožňuje samostatný život obtížné učení nové látce obtížné učení nové látce obtíže s vybavováním základních součástí denního života obtíže s vybavováním základních součástí denního života jedinec není závislý na druhých osobách jedinec není závislý na druhých osobách Středně těžká demence: v paměti uchována jen hluboce vštípená látka v paměti uchována jen hluboce vštípená látka nové informace se zapamatují nejvýše na velmi krátkou dobu nové informace se zapamatují nejvýše na velmi krátkou dobu neschopnost vybavit si základní informace o místě a osobách neschopnost vybavit si základní informace o místě a osobách neschopnost fungovat bez pomoci druhých osob neschopnost fungovat bez pomoci druhých osob vykonávání jen jednoduchých domácích prací vykonávání jen jednoduchých domácích prací Těžká demence: úplná neschopnost vštípit si nové informace úplná neschopnost vštípit si nové informace přetrvávají jen fragmenty dřívějších informací přetrvávají jen fragmenty dřívějších informací nerozeznáváni nejbližších příbuzných nerozeznáváni nejbližších příbuzných nedostatek nebo chybění srozumitelných představ nedostatek nebo chybění srozumitelných představ

11 Základní klinické rysy deliria Bdělost (arousal) ospalost ospalost stupor stupor noční zmatenost (sundown syndrom) noční zmatenost (sundown syndrom) střídání stavů únavy se stavy vzrušenosti a podrážděnosti střídání stavů únavy se stavy vzrušenosti a podrážděnosti vigilní projevy vigilní projevy Psychomotorická aktivita neklid neklid somnolence somnolence agitovanost agitovanost obrácení cyklu spánek – bdění obrácení cyklu spánek – bdění pózování, bizarní postoje pózování, bizarní postoje

12 Základní klinické rysy deliria Nálada labilita labilita deprese deprese euforie euforie úzkost úzkost apatie apatie iritabilita iritabilitaVnímání iluse iluse halucinace (visuální, takt.) halucinace (visuální, takt.) Kognice a myšlení desorientace desorientace roztržitost roztržitost podezíravost podezíravost perseverace perseverace poruchy paměti poruchy paměti Poruchy chování bizarní projevy bizarní projevy bezradnost bezradnost

13 Základní klinické rysy deliria Neurologické projevy deliria: tremor tremor nystagmus nystagmus myoklonus myoklonus hyperreflexe hyperreflexe EEG projevy deliria: mírné delirium: zpomalení základního rytmu, nízká voltáž mírné delirium: zpomalení základního rytmu, nízká voltáž těžké delirium: difúzní výrazné zpomalení rytmu, dezorganizace grafu těžké delirium: difúzní výrazné zpomalení rytmu, dezorganizace grafu

14 Diferenciální diagnóza mezi demencí a deliriem PříznakyDemenceDelirium začátek obvykle plíživý náhlý vědomí často jasné zakalené orientaceměnlivázhoršená krátkodobá paměť zhoršenázhoršená vnímání méně zhoršené zhoršené cyklus spánek – bdění normálnínarušen průběhstabilníměnlivý reversibilita 80% irreversibilní 20% reversibilní většinou reversibilní fyzikální vyšetření příznaky vyšší korové neurologické dysfunkce příznaky fokální neurologické a vegetativní dysfunkce

15 Diferenciální diagnóza mezi demencí a depresí DemenceDeprese pozvolný začátek náhlý začátek nepředchází duševní porucha (nejdříve kognitivní porucha) předchází duševní porucha (nejdříve deprese, pak kognitivní zhoršení) žádné veget. příznaky, příp. poruchy tělesných funkcí veget. příznaky a poruchy tělesných funkcí pac. skrývá kognit. deficit pac. neskrývá kognit. deficit pac. dává blízké, ale chybné odpovědi pac. odpovídá „já nevím“ kognitivní výkon je trvale stejně špatný zřetelná měnlivost kognitivního výkonu novopaměť je horší než staropaměť novopaměť i staropaměť jsou stejně špatné orientace zhoršená orientace normální zmatenost na sklonku dne občas zmatenost velmi zřídka bloudění časté bloudění velmi zřídka 80% irreversibilní 20% reversibilní je reversibilní difusní zpomalení EEG EEG obvykle normální

16 Deliria 5 - 8% všech pooperačních stavů na chirurgii 5 - 8% všech pooperačních stavů na chirurgii 10% pacientů středního věku na internách 10% pacientů středního věku na internách 8 - 12% všech pacientů v psychiatrických zařízeních 8 - 12% všech pacientů v psychiatrických zařízeních 40% všech pacientů na neurologických odděleních 40% všech pacientů na neurologických odděleních 35 - 80% pacientů na geriatrických odděleních 35 - 80% pacientů na geriatrických odděleních 33 - 80% pacientů po operaci na otevřeném srdci 33 - 80% pacientů po operaci na otevřeném srdci 20% pacientů s frakturou krčku femoru 20% pacientů s frakturou krčku femoru 17% všech psychiatrických konsilií ve všeobecných nemocnicích pro dg deliria 17% všech psychiatrických konsilií ve všeobecných nemocnicích pro dg deliria

17 Symptomatické demence 1.Demence farmakogenní (anticholinergika, benzodiazepiny, cytostatika,...) 2.D. alkoholové (simplexní, Korsakovova, Wernickeův sy) 3.D. intoxikační jiné etiologie (CO, Pb, Hg, AI, rozpouštědla) 4.D. při vitaminových deficitech (niacin- pellagra, vit. B12) 5.D. endokrinního původu (hypotyreóza, Cushingův sy) 6.D. dialyzační (akumulace AI)

18 Symptomatické demence 7.D. metabolické (elektrolytový rozvrat - hypernatremie, hypokalemie u starších lidí) D. při urémii - uremická encefalopatie. D. při urémii - uremická encefalopatie. D. při m. Wilson - hepatolentikulární degenerace D. při m. Wilson - hepatolentikulární degenerace D. při jaterní encefalopatii - při cirhóze D. při jaterní encefalopatii - při cirhóze 8.D. v důsledku hypoxie - (choroby dýchací, kardiální, strangulace) 9.D. traumatického původu - postkontuzní, d. pugilistica 10.D. při epilepsii 11.D. infekčního původu - (progresivní paralýza, AIDS-d.complex, prionové infekce - Creutzfeldt- Jakobova n., kuru) 12.D. při mozkových tumorech


Stáhnout ppt "Organicky podmíněné duševní poruchy Psychiatrická klinika 1. LF UK přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google