Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paměť a kognitiva Seminář pro V. ročník LF MU MUDr.T.Kašpárek Psychiatrická klinika LF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paměť a kognitiva Seminář pro V. ročník LF MU MUDr.T.Kašpárek Psychiatrická klinika LF MU."— Transkript prezentace:

1 Paměť a kognitiva Seminář pro V. ročník LF MU MUDr.T.Kašpárek Psychiatrická klinika LF MU

2 Úvod – dimenze chování Kognice – způsob zpracování informací Emocionalita – motivace, pocity

3 Úvod - kognitivní funkce vnímání, paměť, myšlení, expresivní funkce umožněny základními funkcemi – vědomí, pozornost, stupeň aktivace (PM tempo)

4 Paměť - definice schopnost vštěpovat si, uchovávat a vybavovat vjemy vztah k učení (psychol. pojem): aktivní, úmyslné zapamatování

5 Učení Neasociativní – habituace, senzitizace Asociativní („integrace“ informací) Podmiňování: základem „reflexní teorie“ (Descartes) = základem chování jsou vrozené „nepodmíněné“ reflexy, doplněné získanými „podmíněnými“ reflexy. Podmiňování: základem „reflexní teorie“ (Descartes) = základem chování jsou vrozené „nepodmíněné“ reflexy, doplněné získanými „podmíněnými“ reflexy.KlasickéOperantníEmoční

6 Paměť = soubor funkcí Moduly paměti (Willingham 1997) Pracovní paměť (prefrontální kortex) Pracovní paměť (prefrontální kortex) Explicitní (deklarativní paměť; hippokampální formace, diencefalon) Explicitní (deklarativní paměť; hippokampální formace, diencefalon) Procedurální paměť (striatum, cerebellum, DLPF, premotorická kůra, parietální kortex) Procedurální paměť (striatum, cerebellum, DLPF, premotorická kůra, parietální kortex) Priming (parietální, temporální a frontální kortex); vylaďuje percepční a pojmové reprezentace Priming (parietální, temporální a frontální kortex); vylaďuje percepční a pojmové reprezentace Klasické podmiňování (cerebellum); vztah mezi smyslovým vjemem a motorikou Klasické podmiňování (cerebellum); vztah mezi smyslovým vjemem a motorikou Emoční podmiňování (amygdala); vztah mezi smyslovým vjemem a emotivitou Emoční podmiňování (amygdala); vztah mezi smyslovým vjemem a emotivitou

7 Explicitní (deklarativní) paměť klinicky relevantní Epizodická: čas, místo, obsah události Sémantická: fakta

8 Trvání paměti – „fáze konsolidace“ bezprostřední (sekundy) krátkodobá (minuty, dny) dlouhodobá (???) (pracovní paměť)

9 Dílčí vlastnosti paměti vštípivost (recepce, impregnace) úchovnost (tenacita, retence) výbavnost (reprodukce)

10 Dílčí vlastnosti paměti vštípivost (recepce, impregnace) období krátkodobé paměti, „zápis“, konsolidace stopy období krátkodobé paměti, „zápis“, konsolidace stopy ovlivnění vzniku vzpomínky: jasnost vjemu ovlivnění vzniku vzpomínky: jasnost vjemu vigilita, lucidita vědomí pozornost – čím větší pozornost věnovaná vjemu, tím přesnější zapamatování afekt – zvýší zájem o vjem, avšak zkreslí ho; vjem je snadněji zapamatován, vzpomínka je však nepřesná opakování – zvýší šanci něco si vštípit; efektivnější, pokud opakování v delších časových intervalech

11 Dílčí vlastnosti paměti úchovnost (tenacita, retence) odpovídá funkci dlouhodobé paměti odpovídá funkci dlouhodobé paměti strukturální změny velkých oblastí kortexu (polymodální oblasti) strukturální změny velkých oblastí kortexu (polymodální oblasti)

12 Dílčí vlastnosti paměti výbavnost (reprodukce) recall (aktivní odpovědi na otázky) vs. recognition (vícevýběrové testy) recall (aktivní odpovědi na otázky) vs. recognition (vícevýběrové testy) vlastnosti vybavené vzpomínky vlastnosti vybavené vzpomínky pocit výbavy (jde o vzpomínku, ne o aktivní produkt myšlení) pocit jistoty (obsah vzpomínky; výrazné osobnostní vlivy) přesnost (jak pravdivě odpovídá vjemu) přesnost (jak pravdivě odpovídá vjemu) časová a situační lokalizace (kdy a za jakých okolností vznikla) pořadovost (správné časové umístění) pořadovost (správné časové umístění)

13 Vyšetření paměti klinické bezprostřední (vštípivost): okamžité opakování řady čísel (norma 6 dopředu, 3 zpět) bezprostřední (vštípivost): okamžité opakování řady čísel (norma 6 dopředu, 3 zpět) krátkodobá (vštípivost, výbavnost): oddálené opakování řady slov, události z bezprostřední minulosti krátkodobá (vštípivost, výbavnost): oddálené opakování řady slov, události z bezprostřední minulosti dlouhodobá (výbavnost, retence): informace z minulosti (anamnestická data), všeobecně známá data (prezident…) dlouhodobá (výbavnost, retence): informace z minulosti (anamnestická data), všeobecně známá data (prezident…) psychologické testy MMSE, Wechsler Memory Scale MMSE, Wechsler Memory Scale specifické testy na pracovní paměť specifické testy na pracovní paměť

14 Poruchy paměti Kvantitativní amnézie amnézie hypomnézie hypomnézie hypermnézie hypermnézieKvalitativní

15 Kvantitativní poruchy Amnézie retrográdní/anterográdní retrográdní/anterográdní organická (poruchy vědomí) organická (poruchy vědomí) palimpsest palimpsest Korsakovský (diencefalický) syndrom – amnézie s konfabulacemi Korsakovský (diencefalický) syndrom – amnézie s konfabulacemi – psychogenní (vysoké emoční vypětí)

16 Kvantitativní poruchy Hypomnézie často organické postižení mozku často organické postižení mozku poruchy vštípivosti, retence (difuzní postižení), výbavnosti (i u neuróz – hypoprosexie) poruchy vštípivosti, retence (difuzní postižení), výbavnosti (i u neuróz – hypoprosexie)Hypermnézie patol. zvýšení určité složky paměti na úkor složek jiných patol. zvýšení určité složky paměti na úkor složek jiných mánie, posttraumatická stresová porucha mánie, posttraumatická stresová porucha

17 Kvalitativní poruchy kryptomnézie – pocit výbavy („vzpomínka za originální nápad“) ekmnézie – časová lokalizace vzpomínkový klam – situační lokalizace („četba za zážitek“) halucinace paměti – situační lokalizace („představa za skutečnost“)

18 Kvalitativní poruchy paramnézie – porucha přesnosti, jistoty („jednotící, reduplikující“) pseudologia phantastica – („fantazie za skutečnost“, „sekundární zisky“) iluze paměti – illusion du deja vu pseudoreminiscence – (běžné „doplnění vzpomínky“) konfabulace – („vyplnění anterográdní amnézie“, vždy nový obsah)

19 Výskyt poruch paměti Organické poruchy demence, amnestický syndrom (krátkodobá, dlouhodobá), delirium (bezprostřední, krátkodobá), „organické postižení“ demence, amnestický syndrom (krátkodobá, dlouhodobá), delirium (bezprostřední, krátkodobá), „organické postižení“ Poruchy vyvolané psychoaktivními látkami Psychózy – schizofrenní, afektivní okruh pracovní paměť, vštípivost i výbavnost pracovní paměť, vštípivost i výbavnostNeurózy relativní hypermnézie, ztížená výbavnost relativní hypermnézie, ztížená výbavnost

20 Léčba poruch paměti Substituce deficitu neurotransmiterových systémů Zábrana excitotoxicitě Nootropika Antioxidanty, scavengery volných radikálů, centrální vazodilatancia

21 Substituce neurotransmiterů Klíčová role acetylcholinu korelace s úrovní kognitivních funkcí korelace s úrovní kognitivních funkcí snížení aktivace ACR vede k fosforylaci APP s tvorbou beta amyloidu snížení aktivace ACR vede k fosforylaci APP s tvorbou beta amyloidu dlouho jediným klinicky ověřeným prostředkem léčby AD jsou inhibitory degradace acetylcholinu dlouho jediným klinicky ověřeným prostředkem léčby AD jsou inhibitory degradace acetylcholinu

22 Inhibitory acetylcholinesterázy I signifikantní zpomalení poklesu kognitivního deficitu, účinné až dva roky ovlivnění „behaviorálních a psychologických příznaků“ demence (poruchy chování, emotivity, vnímání...) 3 látky z různých chemických skupin (význam u alergií), rozdíly v mechanismu účinku (záměna při non-respondérství) Zástupci: rivastigmin, donepezil, galantamin

23 Inhibitory acetylcholinesterázy II CAVE: VCHGD (i kombinace s NSA, steroidy), asthma bronchiale (bronchokonstrikce), retence moči, epilepsie (zhoršení) Indikovány u Alzheimerovy choroby, první studie popisující efekt na demenci vaskulární Hrazeny VZP za podmínek klinické diagnózy AD, pravidelného hodnocení MMSE

24 Zábrana excitotoxicity excitotoxicita = buněčná smrt způsobená přílišnou excitací buňky s vysokým influxem kalcia funkce zejména glu NMDA-R inhibitor NMDA memantin klinicky účinný v terapii demence

25 Literatura Höschl C., Libiger J, Švestka J.: Psychiatrie, Tigis s.r.o.,Praha,2002,895 s.


Stáhnout ppt "Paměť a kognitiva Seminář pro V. ročník LF MU MUDr.T.Kašpárek Psychiatrická klinika LF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google